Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2003:AF7528

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
11-07-2003
Datum publicatie
11-07-2003
Zaaknummer
C02/069HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2003:AF7528
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

11 juli 2003 Eerste Kamer Nr. C02/069HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de vennootschap naar Deens recht BABY DAN A/S, gevestigd te Lasby, Denemarken, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. F.I.S.A.L. van Velsen,

t e g e n 1. HET WERKVOORZIENINGSCHAP "WEERT EN OMSTREKEN", DE RISSE, gevestigd te Weert, 2. HET WERKVOORZIENINGSCHAP "DE KANAALSTREEK", handelende onder de naam WeDeKa, gevestigd te Stadskanaal,

3. BRUCA PRODUKTEN B.V., gevestigd te Leeuwarden, kantoorhoudende te Woerden, 4. DE SLUIS GROEP N.V.,

gevestigd te Woerden, VERWEERDERS in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2003, 397
JWB 2003/278
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

11 juli 2003

Eerste Kamer

Nr. C02/069HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

de vennootschap naar Deens recht

BABY DAN A/S,

gevestigd te Lasby, Denemarken,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. F.I.S.A.L. van Velsen,

t e g e n

1. HET WERKVOORZIENINGSCHAP "WEERT EN OMSTREKEN", DE RISSE,

gevestigd te Weert,

2. HET WERKVOORZIENINGSCHAP "DE KANAALSTREEK", handelende onder de naam WeDeKa,

gevestigd te Stadskanaal,

3. BRUCA PRODUKTEN B.V.,

gevestigd te Leeuwarden, kantoorhoudende te Woerden,

4. DE SLUIS GROEP N.V.,

gevestigd te Woerden,

VERWEERDERS in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerders in cassatie - verder te noemen: Bruca c.s. - hebben bij exploit van 16 mei 2001 eiseres tot cassatie - verder te noemen: Baby Dan - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Utrecht en gevorderd bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Baby Dan te veroordelen tot onmiddellijke opheffing van het beslag onder Bruca c.s. gelegd en Baby Dan voorts te verbieden andere beslagen te leggen, onder oplegging van een dwangsom van ƒ 100.000,-- per dag dat het beslag ten onrechte voortduurt.

Baby Dan heeft de vordering bestreden.

De President heeft bij vonnis van 23 mei 2001:

- het door Baby Dan onder Bruca c.s. gelegde beslag opgeheven;

- Baby Dan bevolen om - indien zij opnieuw een verzoek tot het leggen van beslag onder één van Bruca c.s. indient - dit vonnis aan vorenbedoeld verzoekschrift te hechten;

- bepaald dat Baby Dan aan Bruca c.s. een dwangsom verbeurt van ƒ 50.000,--, indien zij niet aan het hiervoor bepaalde voldoet;

- voorts bepaald dat de hiervoor genoemde dwangsom voor matiging door de rechter vatbaar is, voor zover handhaving van die dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het bevel is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van die overtreding;

- dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en

- het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Baby Dan hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 10 januari 2002 heeft het Hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft Baby Dan beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de niet verschenen Bruca c.s. is verstek verleend.

Baby Dan heeft de zaak doen toelichten door haar advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Baby Dan in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Bruca c.s. begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de vice-president R. Herrmann als voorzitter en de raadsheren J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 11 juli 2003.