Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2003:AF5882

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
13-06-2003
Datum publicatie
19-06-2003
Zaaknummer
C01/296HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2003:AF5882
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

13 juni 2003 Eerste Kamer Nr. C01/296HR MD Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: PRINCEHOEVE B.V.,gevestigd te 's-Gravenhage, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. F.I.S.A.L van Velsen, t e g e n TAMCON INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Tilburg, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen...

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWB 2003/240
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13 juni 2003

Eerste Kamer

Nr. C01/296HR

MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

PRINCEHOEVE B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. F.I.S.A.L van Velsen,

t e g e n

TAMCON INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Tilburg,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Princehoeve - heeft bij exploit van 23 oktober 1996 verweerster in cassatie - verder te noemen: Tamcon - op verkorte termijn gedagvaard voor de Kantonrechter te Tilburg en vorderingen ingesteld die in cassatie niet meer van belang zijn.

Tamcon heeft de vorderingen bestreden en in reconventie gevorderd bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden per 1 februari 1997, althans per eerst mogelijke datum, op grond van toerekenbare tekortkoming van Princehoeve met veroordeling van Princehoeve tot vergoeding van de schade onder meer ter zake van wateroverlast op 8 juni 1996 tot een totaal bedrag van ƒ 169.567,56, voortvloeiende uit haar toerekenbare tekortkoming, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 november 1996 tot die der algehele voldoening.

Princehoeve heeft in reconventie de vordering bestreden.

De Kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 3 april 1997 een comparitie van partijen gelast en bij tussenvonnis van 10 juli 1997:

in reconventie:

1. Princehoeve veroordeeld om aan Tamcon te betalen een bedrag van ƒ 6.013,11, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 21 november 1996 tot aan de dag der algehele voldoening;

2. dit vonnis in zoverre uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en

3. een deskundigenonderzoek bevolen met benoeming van een deskundige en een aantal vragen geformuleerd.

Vervolgens heeft de Kantonrechter bij vonnis van 16 oktober 1997:

in reconventie:

- Tamcon akte van de vermindering van eis verleend, en

- iedere verdere beslissing aangehouden.

Nadat op 14 december 1997 deskundigenbericht was uitgebracht, heeft Tamcon ter rolzitting van 5 februari 1998 haar eis in reconventie ter zake van waterschade vermeerderd tot een totaal bedrag van ƒ 297.291,53.

De Kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 28 mei 1998 bepaald dat de deskundige zelfstandig een nader onderzoek zal instellen.

Na verhoor van de getuige-deskundige en getuigenverhoren heeft de Kantonrechter bij tussenvonnis van 3 februari 2000 wederom een comparitie van partijen gelast en iedere verdere beslissing aangehouden.

Tegen het laatstvermelde tussenvonnis heeft Princehoeve hoger beroep ingesteld bij de Rechtbank te Breda.

Bij vonnis van 3 juli 2001 heeft de Rechtbank het vonnis van de Kantonrechter te Tilburg van 3 februari 2000 bekrachtigd.

Het vonnis van de Rechtbank is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van de Rechtbank heeft Princehoeve beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de niet verschenen Tamcon is verstek verleend.

Princehoeve heeft de zaak doen toelichten door haar advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Princehoeve in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Tamcon begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren A.G. Pos en P.C. Kop, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 13 juni 2003.