Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2003:AF5101

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
23-05-2003
Datum publicatie
23-05-2003
Zaaknummer
C01/268HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2003:AF5101
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2003, 294
JWB 2003/225
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

23 mei 2003

Eerste Kamer

Nr. C01/268HR

MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser],

kantoorhoudende te [plaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. F.M. Wachter,

thans mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

t e g e n

1. NORI BEHEER B.V., gevestigd te Sneek,

2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats],

3. [Verweerster 3], wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. R.F. Thunnissen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerders in cassatie - verder te noemen: Nori en [verweerder sub 2 en 3] dan wel gezamenlijk Nori c.s. - hebben bij exploit van 23 juli 1997 eiser tot cassatie - verder te noemen: de notaris - gedagvaard voor de Rechtbank te Amsterdam en gevorderd bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

primair:

de notaris te veroordelen te betalen:

a. aan [verweerder sub 2 en 3] een bedrag van ƒ 53.550,--, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 januari 1995 tot aan de dag der algehele voldoening;

b. aan Nori een bedrag van ƒ 63.285,10, vermeerderd met de wettelijke rente over de verschillende gedeelten van dat bedrag zoals vermeld in punt 11 van de dagvaarding met ingang van de data dat de betreffende gedeelten opeisbaar waren, eveneens zoals vermeld in punt 11 van de dagvaarding, alsmede vermeerderd met ƒ 6.730,--, zijnde de buitengerechtelijke kosten over de totale door Nori c.s. geleden schade;

subsidiair:

de notaris te veroordelen aan Nori c.s. te betalen een zodanig deel van de door hen geleden schade als de Rechtbank redelijk en billijk acht, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag dat deze opeisbaar is geworden zoals vermeld onder punt 11 van de dagvaarding, alsmede te vermeerderen met de buitengerechtelijke kosten ad ƒ 6.730,--;

met veroordeling van de notaris in de kosten van de procedure.

De notaris heeft de vorderingen bestreden.

De Rechtbank heeft bij tussenvonnis van 25 augustus 1999 een comparitie van partijen gelast en iedere verdere beslissing aangehouden.

Tegen dit tussenvonnis hebben Nori c.s. hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam. Daarbij hebben zij gevorderd voormeld vonnis te vernietigen voor zover daarin is bepaald dat Nori c.s. eigen schuld treft en de notaris jegens Nori c.s. slechts schadeplichtig is voor 50% van de schade en, opnieuw rechtdoende, de notaris te veroordelen om 100% van de door hen geleden schade als geformuleerd in het petitum van de inleidende dagvaarding in eerste instantie te vergoeden, althans een zodanig gedeelte als het Hof redelijk en billijk acht, te vermeerderen met de wettelijke rente zoals in eerdergenoemd petitum is aangegeven.

De notaris heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 5 april 2001 heeft het Hof het vonnis van de Rechtbank vernietigd voor zover daarin is overwogen dat de notaris schadeplichtig is jegens Nori c.s. voor 50% van de schade. Voorts heeft het Hof verstaan dat de notaris voor 80% aansprakelijk is voor de door Nori c.s. geleden schade als overwogen in dit arrest, de zaak naar de rol verwezen teneinde partijen in de gelegenheid te stellen een datum te verzoeken voor een te houden comparitie van partijen, en iedere verdere beslissing aangehouden.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft de notaris beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Nori c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Nori c.s. hebben de zaak doen toelichten door hun advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klacht kan niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klacht niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt de notaris in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Nori c.s. begroot op € 702,09 aan verschotten en €. 1.365,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp als voorzitter en de raadsheren J.B. Fleers, D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman en P.C. Kop, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 23 mei 2003.