Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2003:AF4613

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
02-05-2003
Datum publicatie
02-05-2003
Zaaknummer
C01/265HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2003:AF4613
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2003, 260
JWB 2003/202
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

2 mei 2003

Eerste Kamer

Nr. C01/265HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[eiser], wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. R.T.R.F. Carli,

t e g e n

1. [verweerder 1],

2. [verweerder 2],

beiden wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - heeft bij exploit van 23 maart 1999 verweerders in cassatie - verder te noemen: [verweerder] c.s. - gedagvaard voor de Rechtbank te Amsterdam en - na vermeerdering van eis - gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- te verklaren voor recht dat de woonrechtovereenkomst tevens koopoptie/overeenkomst tot geldlening tussen partijen per 30 september 1999 is beëindigd;

- [verweerder] c.s. te veroordelen het perceelsgedeelte aan de [a-straat 1] te [woonplaats] per 1 oktober 1999 leeg en ontruimd, met inlevering bij [eiser] van alle sleutels op te leveren in dezelfde staat als waarin zij het geleverd hebben gekregen, op straffe van verbeurte aan [eiser] van een dwangsom van ƒ 250,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan, dat zij na 30 september 1999 in gebreke blijven aan het te wijzen vonnis te voldoen, met machtiging aan [eiser] de kosten en verbeurde sommen te verrekenen met de door [verweerder] c.s. aan [eiser] geleende ƒ 100.000,--;

- [verweerder] c.s. te veroordelen tot betaling aan hem als gebruiksvergoeding een bedrag van ƒ 3.000,--, althans een door de Rechtbank te bepalen bedrag, voor iedere maand of gedeelte van een maand dat zij na 1 oktober 1999 in voormeld perceelsgedeelte verblijven tot aan de betekening van het te wijzen vonnis.

[Verweerder] c.s. hebben na een tevergeefs ingesteld bevoegdheidsincident de vorderingen bestreden.

De Rechtbank heeft bij vonnis van 24 mei 2000 voor recht verklaard dat de in de artikelen 7 en 18 van de overeenkomst van 21 juli 1994 aan [verweerder] c.s. verleende koopoptie per 30 september 1999 is komen te vervallen en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam. [Verweerder] c.s. hebben incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 5 april 2001 heeft het Hof in het principaal beroep het vonnis waarvan beroep vernietigd, voor zover daarbij voor recht is verklaard - kort gezegd - dat de koopoptie per 30 september 1999 is vervallen, en, opnieuw rechtdoende, dit deel van de vordering van [eiser] alsnog afgewezen en het vonnis voor het overige bekrachtigd. In het incidenteel beroep heeft het Hof het beroep verworpen.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de niet verschenen [verweerder] c.s. is verstek verleend.

[Eiser] heeft de zaak doen toelichten door zijn advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] c.s. begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren J.B. Fleers, als voorzitter, A.G. Pos en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 2 mei 2003.