Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2003:AF3059

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
18-04-2003
Datum publicatie
18-04-2003
Zaaknummer
C01/232HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2003:AF3059
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Wetboek van Strafrecht 285b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2003, 240
JWB 2003/178
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

18 april 2003

Eerste Kamer

Nr. C01/232HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [eiseres 1], wonende te [woonplaats] België,

2. de vennootschap naar Belgisch recht EUROPEAN CONSULT CENTER B.V.B.A., gevestigd te Brussel, België,

3. de vennootschap naar Belgisch recht EUROPEAN CONSULT CENTER GROUP B.V.B.A., gevestigd te Brussel, België,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. B.D.W. Martens,

t e g e n

[verweerder], wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. M.E.M.G. Peletier,

thans mr. S. Sierksma.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: [eiseressen] - hebben bij exploit van 2 december 1999 verweerder in cassatie - verder te noemen: [verweerder] - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Breda en gevorderd bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, ook ten aanzien van de kosten, [verweerder] te verbieden om vanaf de betekening van het vonnis, althans binnen zodanige tijd als de President in goede justitie zal vermenen te behoren, enige ongunstige informatie over [eiseressen] of één van hen te verstrekken, van welke aard dan ook en tegenover wie dan ook, hetzij direct hetzij indirect, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, hetzij persoonlijk hetzij via een derde, op verbeurte van een dwangsom van ƒ 100.000,-- per overtreding, althans op verbeurte van zodanige dwangsom als de President in goede justitie zal vermenen te behoren.

[Verweerder] heeft de vordering bestreden.

De President heeft bij vonnis van 23 december 1999 de gevorderde voorziening geweigerd.

Tegen dit vonnis hebben [eiseressen] hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij arrest van 3 juli 2001 heeft het Hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof hebben [eiseressen] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseressen] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op € 286,88 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president R. Herrmann als voorzitter en de raadsheren D.H. Beukenhorst en O. de Savornin Lohman, en in het open- baar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 18 april 2003.