Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2003:AF1892

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
14-03-2003
Datum publicatie
14-03-2003
Zaaknummer
C01/212HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2003:AF1892
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 289
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2003, 160
JWB 2003/123
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

14 maart 2003

Eerste Kamer

Nr. C01/212HR

MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

(rolnummer Hof 00/713)

1. [eiser 1], wonende te [woonplaats], België,

2. [eiser 2], wonende te [woonplaats],

3. [eiser 3], wonende te [woonplaats], België,

4. [eiser 4], wonende te [woonplaats], België,

5. [eiser 5], wonende te [woonplaats], België,

6. [eiser 6], wonende te [woonplaats],

7. [eiser 7], wonende te [woonplaats], België,

8. [eiser 8], wonende te [woonplaats],

9. [eiser 9], wonende te [woonplaats],

10. [eiser 10], wonende te [woonplaats],

11. [eiser 11], wonende te [woonplaats],

12. [eiseres 12], gevestigd te [woonplaats],

13. [eiseres 13], wonende te [woonplaats], België,

14. [eiser 14], wonende te [woonplaats],

15. [eiser 15], wonende te [woonplaats], België,

16. [eiser 16], wonende te [woonplaats],

17. [eiser 17], wonende te [woonplaats],

18. [eiser 18], wonende te [woonplaats], België,

19. [eiser 19], wonende te [woonplaats], België,

20. [eiser 20] en [eiseres 20], echtelieden, beiden wonende te [woonplaats],

21. [eiser 21], wonende te [woonplaats],

22. [eiseres 22], wonende te [woonplaats],

23. [eiser 23], wonende te [woonplaats],

24. [eiser 24], wonende te [woonplaats],

25. [eiser 25], wonende te [woonplaats], België,

26. [eiser 26], wonende te [woonplaats],

27. [eiser 27], wonende te [woonplaats],

28. [eiser 28], wonende te [woonplaats],

29. [eiser 29], wonende te [woonplaats], België,

30. [eiser 30], wonende te [woonplaats]

31. [eiser 31], wonende te [woonplaats],

32. [eiseres 32], wonende te [woonplaats],

33. [eiser 33], wonende te [woonplaats],

34. [eiser 34], wonende te [woonplaats],

35. [eiser 35], wonende te [woonplaats],

36. [eiseres 36], wonende te [woonplaats],

37. [eiser 37], wonende te [woonplaats],

38. [eiser 38], wonende te [woonplaats],

39. [eiseres 39], wonende te [woonplaats],

en in de zaak:

(rolnummer Hof 00/1094)

1. [eiser 1], wonende te [woonplaats], België,

2. [eiser 2], wonende te [woonplaats],

3. [eiser 3], wonende te [woonplaats], België,

4. [eiser 4], wonende te [woonplaats], België,

5. [eiser 5], wonende te [woonplaats], België,

6. [eiser 6], wonende te [woonplaats],

7. [eiser 7], wonende te [woonplaats], België,

8. [eiser 8], wonende te [woonplaats],

9. [eiser 9], wonende te [woonplaats],

10. [eiser 10], wonende te [woonplaats],

11. [eiser 11], wonende te [woonplaats],

12. [eiseres 12], gevestigd te [woonplaats],

13. [eiser 13], wonende te [woonplaats],

14. [eiser 14], wonende te [woonplaats],

15. [eiser 15], wonende te [woonplaats],

16. [eiser 16], wonende te [woonplaats], België,

17. [eiser 17], wonende te [woonplaats], België,

18. [eiser 18] en [eiseres 18], echtelieden, beiden wonende te [woonplaats],

19. [eiser 19], wonende te [woonplaats],

20. [eiseres 20], wonende te [woonplaats],

21. [eiser 21], wonende te [woonplaats]

22. [eiser 22], wonende te [woonplaats],

23. [eiser 23], wonende te [woonplaats], België,

24. [eiser 24], wonende te [woonplaats],

25. [eiser 25], wonende te [woonplaats],

26. [eiser 26], wonende te [woonplaats], België,

27. [eiser 27], wonende te [woonplaats],

28. [eiser 28], wonende te [woonplaats],

29. [eiseres 29], wonende te [woonplaats],

30. [eiser 30], wonende te [woonplaats],

31. [eiser 31], wonende te [woonplaats],

32. [eiser 32], wonende te [woonplaats],

33. [eiseres 33], wonende te [woonplaats],

34. [eiser 34], wonende te [woonplaats],

35. [eiser 35], wonende te [woonplaats],

36. [eiseres 36], wonende te [woonplaats],

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. R.T.R.F. Carli,

t e g e n

1. [verweerster 1], handelende onder de naam "[B]",

gevestigd te [vestigingsplaats],

2. [verweerster 2], gevestigd te [vestigingsplaats],

3. [verweerster 3], gevestigd te [vestigingsplaats],

4. [verweerster 4], kantoor houdende te [plaats A],

VERWEERSTERS in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiser tot cassatie sub 1 en 39 anderen - verder tezamen te noemen: [eiser] c.s. - hebben bij exploit van 30 mei 2000 (rolnr. 118/2000) verweersters in cassatie - verder tezamen te noemen: de VOF c.s. - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Middelburg en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, de VOF c.s. te veroordelen om [eiser] c.s. en al degenen die zich met hen verbonden weten vrije en onbelemmerde toegang te verschaffen tot het van [C] deel uitmakende bungalowpark en hen in dat verband te verbieden de bij de ingang van dat park geplaatste slagboominstallatie in werking te hebben, alles op straffe van verbeurte van een niet aan maxima te verbinden dwangsom van ƒ 10.000,-- per keer ten behoeve van ieder der eisers al naar gelang dat de VOF c.s. het te geven bevel en/of verbod jegens de betreffende eiser zullen overtreden, alles met inachtneming van zodanige verdere en/of andere maatregelen als de President in goede justitie zal vermenen te behoren.

De VOF c.s. hebben de vordering bestreden.

De President heeft bij vonnis van 16 juni 2000 de VOF c.s. verboden de bij de ingang van [C] geplaatste slagboominstallatie in werking te hebben totdat zij aan iedere bungaloweigenaar een aantal van vier sepkeys gratis ter beschikking hebben gesteld, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,-- per keer, te betalen aan de bungaloweigenaar jegens wie zij dit verbod overtreden, en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft [eiser] met 42 anderen bij exploit van 21 juni 2000 (rolnr. 2000/713) hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

De VOF c.s. hebben het beroep bestreden.

Bij exploit van 9 september 2000 (rolnr. 188/2000) hebben [eiser] en 39 anderen de VOF c.s. in een tweede kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Middelburg en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, de VOF c.s. te veroordelen zonder enige belemmering alle verkeer op de in [C] gelegen wegen en de daarvan deel uitmakende bermen te dulden en hen in dat verband te gebieden om de bij de ingang van dat park geplaatste slagboominstallatie en alles wat daar deel van uitmaakt, waaronder de in de bermen geplaatste hekwerken te verwijderen althans hen te verbieden om die slagboominstallatie in werking te hebben, alsmede de VOF c.s. te veroordelen om al die aanduidingen die de indruk zouden kunnen wekken dat de wegen slechts in beperkte mate of ter bede toegankelijk zouden zijn zoals geplaatste bordjes met opschriften "eigen weg" en "melden bij de receptie" te verwijderen en verwijderd te houden, alles op straffe van verbeurte van niet aan maxima te verbinden dwangsommen van ƒ 10.000,-- per keer en ten behoeve van ieder der eisers al naar gelang dat de VOF c.s. het te geven bevel en/of verbod jegens betreffende eisers zullen overtreden alles met inachtneming van zodanige verdere en/of andere maatregelen als de President in goede justitie zal vermenen te behoren.

De VOF c.s. hebben ook deze vordering bestreden.

De President heeft bij vonnis van 3 oktober 2000 de vordering afgewezen wegens gebrek aan belang.

Tegen dit vonnis hebben [eiser] en 39 anderen bij exploit van 4 oktober 2000 (rolnr. 00/1094) hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij memorie van grieven hebben zij de gronden van eis aangevuld en voeging van beide appelzaken wegens verknochtheid gevorderd.

Het Hof heeft beide zaken gevoegd behandeld.

Bij arrest van 16 mei 2001 heeft het Hof beide vonnissen waarvan beroep bekrachtigd.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft [eiser] met 38 anderen in de Hofzaak met rolnr. 2000/713 respectievelijk met 35 anderen in de Hofzaak met rolnr. 2000/1094 beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de niet verschenen VOF c.s. is verstek verleend.

[Eiser] c.s. hebben de zaak doen toelichten door hun advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van [eiser] c.s. heeft bij brief van 27 december 2002 op deze conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de VOF c.s. begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren A.E.M. van der Putt-Lauwers, J.B. Fleers, A. Hammerstein en P.C. Kop, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 14 maart 2003.