Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2003:AF1300

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
07-02-2003
Datum publicatie
07-02-2003
Zaaknummer
C01/163HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2003:AF1300
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2003, 85
JWB 2003/59
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

7 februari 2003

Eerste Kamer

Nr. C01/163HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

ARKING B.V.,

gevestigd te Anna Paulowna,

EISERES tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. W.F.A.A.A.M. van der Pol, later: mr. R.G.E. de Vries

t e g e n

BOUWCOMBINATIE NOORDKOP B.V.,

gevestigd te Breezand, gemeente Anna Paulowna,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Arking - heeft bij exploit van 13 oktober 2000 verweerster in cassatie - verder te noemen: Noordkop - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Alkmaar en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, Noordkop te bevelen om onmiddellijk na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de in dagvaarding bedoelde bouwactiviteiten ten behoeve van een supermarkt in levensmiddelen te staken en gestaakt te houden, en Noordkop te verbieden de in de dagvaarding bedoelde bouwvergunning te (doen) gebruiken voor de bouw van een grote winkelunit ten behoeve van een supermarkt in levensmiddelen, dan wel het gebouw af te (doen) bouwen als supermarkt in levensmiddelen en/of het gebouw als supermarkt in levensmiddelen in gebruik te (doen) nemen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 100.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Noordkop dit bevel en/of verbod overtreedt, althans een zodanige beslissing te nemen als de President in goede justitie zal vermenen te behoren.

Noordkop heeft de vordering bestreden.

De President heeft bij vonnis van 3 november 2000 Noordkop bevolen om onmiddellijk na betekening van dit vonnis de in de dagvaarding bedoelde bouwactiviteiten, uitsluitend voorzover deze gericht zijn op het verwezenlijken van een supermarkt in levensmiddelen, te staken en gestaakt te houden, en Noordkop verboden de in de dagvaarding bedoelde bouwvergunning voor dat doel te (doen) gebruiken, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 100.000,-- per dag voor iedere dag dat Noordkop genoemd bevel, respectievelijk verbod, overtreedt, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van ƒ 2.500.000,--, en de meer of anders gevorderde voorzieningen geweigerd.

Tegen dit vonnis heeft Noordkop hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 29 maart 2001 heeft het Hof het vonnis waarvan beroep vernietigd en opnieuw rechtdoende de vorderingen afgewezen.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft Arking beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de niet verschenen Noordkop is verstek verleend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Arking in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Noordkop begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de vice-president G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp als voorzitter en de raadsheren H.A.M. Aaftink, A.G. Pos, D.H. Beukenhorst en O. de Savornin Lohman, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 7 februari 2003.