Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2003:AF0750

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
07-02-2003
Datum publicatie
07-02-2003
Zaaknummer
R02/063HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2003:AF0750
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2003, 84
JWB 2003/62
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

7 februari 2003

Eerste Kamer

Rek.nr. R02/063HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoeker], handelende onder de naam Humelco, wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. R.T.R.F. Carli,

t e g e n

[Verweerder], wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 24 oktober 2001 ter griffie van het Kantongerecht te Winschoten ingekomen verzoekschrift heeft verweerder in cassatie - verder te noemen: [verweerder] - zich gewend tot de Kantonrechter aldaar en verzocht bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, de tussen hem en verzoeker tot cassatie - verder te noemen: [verzoeker] - bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden, althans ontbonden te verklaren wegens gewichtige redenen, bestaande in veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen, met toekenning aan [verweerder] ten laste van [verzoeker] van een vergoeding ten bedrage van ƒ 441.000,-- bruto.

[Verzoeker] heeft zich bij verweerschrift gerefereerd aan het oordeel van de Kantonrechter ten aanzien van het ontbindingsverzoek, doch het verzoek tot toekenning van een vergoeding bestreden.

De Kantonrechter heeft bij beschikking van 21 december 2001 [verweerder] in de gelegenheid gesteld het verzoek tot 28 december 2001 in te trekken, en, indien hij het verzoek handhaaft, de arbeidsovereenkomst tussen partijen per 31 december 2001 ontbonden, onder toekenning aan [verweerder] van een vergoeding van ƒ 202.000,-- bruto, en het meer of anders verzochte afgewezen.

Tegen deze beschikking heeft [verzoeker] hoger beroep ingesteld bij de Rechtbank te Groningen.

Bij beschikking van 17 mei 2002 heeft de Rechtbank het hoger beroep verworpen.

De beschikking van de Rechtbank is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van de Rechtbank heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [verzoeker] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op € 252,69 aan verschotten en € 1.135,-- voor salaris.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren A.G. Pos en A. Hammerstein, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 7 februari 2003.