Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2003:AF0187

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
24-01-2003
Datum publicatie
24-01-2003
Zaaknummer
C01/173HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2003:AF0187
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2003, 57
JWB 2003/31
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

24 januari 2003

Eerste Kamer

Nr. C01/173HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [Eiser 1], en

2. [Eiseres 2],

beiden zowel handelend pro se als in hun hoedanigheid van ouders en wettelijke vertegenwoordigers van [betrokkene 1],

allen wonende te [woonplaats],

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

1. [Verweerder 1], en

2. [Verweerster 2],

ieder handelend zowel pro se alsmede als degenen die de ouderlijke macht uitoefenen over

a) [betrokkene 2],

b) [betrokkene 3],

c) [betrokkene 4],

d) [betrokkene 5],

allen wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eisers tot cassatie - verder te noemen: [eiser] c.s. - hebben bij exploit van 29 december 1997 verweerders in cassatie - verder te noemen: [verweerder] c.s. - op verkorte termijn gedagvaard voor de Rechtbank te Rotterdam en gevorderd bij vonnis en, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, [verweerder] c.s. te veroordelen voor zich en als degenen die in de zin van art. 6:169 lid 1 BW de ouderlijke macht uitoefenen over hun minderjarige kinderen:

- tot het staken en gestaakt houden van iedere onrechtmatige gedraging jegens eisers, onder meer bestaande uit het hen benaderen, zowel per telefoon als per brief als op welke wijze dan ook, het hinderlijke provoceren en het verspreiden van valselijke geruchten;

- zich niet meer te begeven of te bevinden, binnen een afstand van 1 kilometer, bij, rondom of tegenover de woning van eisers of op hun terrein;

- de sub 11 in deze dagvaarding bedoelde adressering in het regionale telefoonboek te rectificeren;

- de sub 10 in deze dagvaarding bedoelde foto te verwijderen en verwijderd te houden, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,-- voor iedere gedraging in strijd met dit vonnis, onmiddellijk na de betekening van het te dezen te wijzen vonnis.

[Verweerder] c.s. hebben de vorderingen bestreden.

De Rechtbank heeft bij vonnis van 14 mei 1998 [eiser] c.s. niet-ontvankelijk verklaard met betrekking tot hun vordering de adressering van [verweerder] op adres [a-straat 1] te [woonplaats] in het regionale telefoonboek te doen rectificeren en de vordering voor het overige afgewezen.

Tegen dit vonnis hebben [eiser] c.s. hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 25 oktober 2000 heeft het Hof het bestreden vonnis bekrachtigd.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof hebben [eiser] c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere

motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] c.s. begroot op € 286,88 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president R. Herrmann, als voorzitter, en de raadsheren A.E.M. van der Putt-Lauwers, J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink en O. de Savornin Lohman, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer O. de Savornin Lohman op 24 januari 2003.