Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2002:AF0202

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
20-12-2002
Datum publicatie
20-12-2002
Zaaknummer
R01/072HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2002:AF0202
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2002, 700
JWB 2002/476
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

20 december 2002

Eerste Kamer

Nr. R01/072HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser], wonende op Sint Maarten, Nederlandse Antillen,

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

ALMOND GROVE ESTATE N.V., gevestigd op Sint Maarten,

Nederlandse Antillen,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. J.W.H. van Wijk.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 25 oktober 1999 ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten, (hierna: het Gerecht) ingekomen verzoekschrift heeft eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - zich gewend tot dat Gerecht en gevorderd bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, verweerster in cassatie - verder te noemen: AGE - te veroordelen om de tussen partijen bestaande overeenkomst binnen een week na het te dezen te wijzen vonnis na te komen door levering van de percelen grond als omschreven in punt 6 van dit verzoekschrift aan [eiser]; alles op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare dwangsom ad US$ 20.000,-- voor iedere dag of een gedeelte van een dag dat AGE in gebreke blijft met de voldoening van het te geven bevel, met veroordeling van AGE tot vergoeding van de door [eiser], ten gevolge van de door AGE gepleegde wanprestatie geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en de gelegde beslagen van waarde te verklaren.

AGE heeft de vordering bestreden.

Het Gerecht heeft bij vonnis van 25 juli 2000 de vordering afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (hierna; het Hof).

Bij vonnis van 2 maart 2001 heeft het Hof het bestreden vonnis bevestigd.

Het vonnis van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van het Hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

AGE heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor AGE mede door mr. J.H.M. van Swaaij, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van AGE begroot op € 286,88 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president R. Herrmann als voorzitter en de raadsheren H.A.M. Aaftink en D.H. Beukenhorst, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 20 december 2002.