Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2002:AE1530

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
21-06-2002
Datum publicatie
21-06-2002
Zaaknummer
C00/241HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2002:AE1530
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2002, 351
JWB 2002/235
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

21 juni 2002

Eerste Kamer

Nr. C00/241HR

AP

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

DAEWOO MOTOR BENELUX B.V., gevestigd te Hoofddorp,

EISERES tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. P. Memelink,

thans mr. F.A.M. van Bree,

t e g e n

AQUA-BASS B.V., gevestigd te Bilthoven,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. W. Heemskerk,

thans mr. D. Stoutjesdijk.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Daewoo - heeft bij exploit van 26 maart 1999 verweerster in cassatie - verder te noemen: Aqua-Bass - gedagvaard voor de Kantonrechter te Gouda en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Aqua-Bass te veroordelen om aan Daewoo te betalen een bedrag van ƒ 38.775,--, vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten ad ƒ 1.500,--, alsmede vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 9 januari 1999 tot de dag der algehele voldoening.

Aqua-Bass heeft de vordering bestreden en van haar kant in reconventie - na wijziging van eis - gevorderd:

1) te verklaren voor recht dat tussen partijen sprake is van een huurovereenkomst;

2) Daewoo te veroordelen om aan Aqua-Bass te betalen een bedrag van ƒ 90.475,--, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag ingaande op de vervaldata van de desbetreffende termijnen en eindigende op de dag van betaling;

3) Daewoo te veroordelen tot betaling van de overeengekomen huur van ƒ 12.925,-- per maand en vanaf 1 augustus 1999 ƒ 5.405,-- per maand, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vervaldata tot de dag van voldoening en met de indexering per 1 augustus 1999;

4) Daewoo te veroordelen tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten ad ƒ 2.000,--;

5) terzake van makelaarskosten Deawoo te veroordelen tot betaling van ƒ 12.288,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 juli 1999 tot aan de dag van de algehele voldoening.

Daewoo heeft in reconventie de vorderingen bestreden.

De Kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 23 september 1999 in conventie Daewoo tot bewijslevering toegelaten en in conventie en reconventie elke verdere uitspraak, ook die omtrent de kosten, aangehouden.

Tegen dit tussenvonnis heeft Daewoo zowel in conventie als in reconventie hoger beroep ingesteld bij de Rechtbank te 's-Gravenhage.

Bij vonnis van 24 mei 2000 heeft de Rechtbank het tussenvonnis van de Kantonrechter van 23 september 1999 bekrachtigd en de zaak naar de Kantonrechter te Gouda verwezen.

Het vonnis van de Rechtbank is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van de Rechtbank heeft Daewoo beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Aqua-Bass heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Daewoo in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Aqua-Bass begroot op € 547,80 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren C.H.M. Jansen, als voorzitter, A.G. Pos en P.C. Kop, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 21 juni 2002.