Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2001:AD7579

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
21-12-2001
Datum publicatie
21-12-2001
Zaaknummer
36256
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2002/139
FED 2002/52 met annotatie van Redactie
BNB 2002/83
FED 2002/38
WFR 2002/95
V-N 2002/7.11 met annotatie van Redactie
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 36.256

21 december 2001

JV

gewezen op het beroep in cassatie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Gravenhage (hierna: het College) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 7 juni 2000, nr. BK-98/01891, betreffende na te melden ten aanzien van X te Z gegeven beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken en vastgestelde aanslag in de onroerendezaakbelastingen.

1. Beschikking, aanslag, bezwaar en geding voor het Hof

Ten aanzien van belanghebbende is bij beschikking de waarde van de onroerende zaak a-straat 1 te Q voor het tijdvak 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000 vastgesteld op ƒ 150.000. Aan belanghebbende is voorts voor het jaar 1997 wegens het gebruik van voornoemde onroerende zaak, een aanslag in de onroerendezaakbelastingen van de gemeente 's-Gravenhage opgelegd naar de waarde vastgesteld in voormelde beschikking.

Op het door belanghebbende tegen die beschikking en aanslag in één bezwaarschrift gemaakte bezwaar heeft de Directeur der Gemeentebelastingen van de gemeente 's-Gravenhage (hierna: de Directeur) de beschikking en de aanslag gehandhaafd.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij het Hof.

Het Hof heeft de bij beschikking vastgesteld waarde verminderd tot ƒ 130.000 en de aanslag in de onroerendezaakbelastingen dienovereenkomstig verminderd. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

Het College heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend.

Het College heeft een conclusie van repliek ingediend.

Belanghebbende heeft een conclusie van dupliek ingediend.

3. Beoordeling van de klachten

3.1. De eerste klacht betoogt terecht dat het Hof, door de waarde van de onderwerpelijke onroerende zaak vast te stellen op ƒ 130.000, buiten de rechtsstrijd is getreden. 's Hofs uitspraak en de stukken van het geding laten geen andere gevolgtrekking toe dan dat belanghebbende voor het Hof heeft geconcludeerd tot vermindering van de waarde tot ƒ 135.000. Zulks brengt mee dat tussen partijen vaststond dat de waarde niet minder dan ƒ 135.000 bedroeg. Het stond het Hof derhalve niet vrij een lagere waarde aan te nemen.

3.2. De tweede klacht kan niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 101a van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu de klacht niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.3. Gelet op het hiervoor in 3.1 overwogene kan 's Hofs uitspraak niet in stand blijven. De Hoge Raad kan de zaak afdoen.

4. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart het beroep gegrond,

vernietigt de uitspraak van het Hof, behoudens de beslissing omtrent het griffierecht,

vernietigt de uitspraak van de Directeur,

stelt de waarde van de onroerende zaak a-straat 1 te Q vast op ƒ 135.000, en

vermindert de aanslag tot een aanslag naar een heffingsmaatstaf van ƒ 135.000.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E. Korthals Altes als voorzitter, en de raadsheren L. Monné en P.J. van Amersfoort, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier A.I. Boussak-Leeksma, en in het openbaar uitgesproken op 21 december 2001.