Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2001:AD7448

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
21-12-2001
Datum publicatie
21-12-2001
Zaaknummer
R01/058HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2001:AD7448
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 101a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2001, 761
JWB 2001/379
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

21 december 2001

Eerste Kamer

Rek.nr. R01/058HR

NS

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoekster] gevestigd te [vestigingsplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. D.H. de Witte,

t e g e n

DE GEMEENTE HELLEVOETSLUIS, gevestigd te Hellevoetsluis,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. D. Stoutjesdijk.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 19 november 1999 ter griffie van het Kantongerecht ingediend verzoekschrift heeft verzoekster tot cassatie - verder te noemen: [verzoekster] - zich gewend tot de Kantonrechter aldaar en verzocht de door verweerster in cassatie - verder te noemen: de gemeente - gedane opzegging van de huurovereenkomst niet-ontvankelijk te verklaren primair, omdat de opzegging niet rechtsgeldig is geschied wegens misbruik van recht, subsidiair omdat de opzegging niet rechtsgeldig is geschied wegens strijd met het evenredigheidsbeginsel. Meer subsidiair heeft [verzoekster] de Kantonrechter verzocht om de termijn waarin haar verplichting om na het einde van de huur het gehuurde te ontruimen geschorst is, te verlengen met een jaar, derhalve tot 1 januari 2001, kosten rechtens.

De gemeente heeft het verzoek van [verzoekster] bestreden.

De Kantonrechter heeft bij beschikking van 4 februari 2000 (nr. 99-136) het verzoek van [verzoekster] afgewezen en de datum waarop [verzoekster] het door haar gebruikte gedeelte van de loswal ontruimd dient te hebben, bepaald op 1 augustus 2000 met veroordeling van [verzoekster] in de aan de zijde van de gemeente gevallen proceskosten.

Tegen deze beschikking heeft [verzoekster] hoger beroep ingesteld bij de Rechtbank te Rotterdam.

De Rechtbank heeft bij beschikking van 15 februari 2001 (nr. 00-192) in het door [verzoekster] ingestelde hoger beroep de beschikking van de Kantonrechter vernietigd en opnieuw rechtdoende de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep gecompenseerd in dier voege dat ieder de eigen kosten draagt, en het meer of anders verzochte afgewezen.

De beschikking van de Rechtbank van 15 februari 2001 (nr. 00-192) is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van de Rechtbank van 15 februari 2001 (nr. 00-192) heeft [verzoekster] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De gemeente heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 101a RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beoep;

veroordeelt [verzoekster] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de gemeente begroot op ƒ 525,-- aan verschotten en ƒ 2.500,-- voor salaris.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president F.H.J. Mijnssen als voorzitter en de raadsheren A.E.M. van der Putt-Lauwers, J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink en A. Hammerstein, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 21 december 2001.