Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2001:AD5144

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
05-10-2001
Datum publicatie
12-11-2001
Zaaknummer
1321
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2001:AD5144
Rechtsgebieden
Civiel recht
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 1321

5 oktober 2001

FA

in de zaak van

[Eiseres], wonende te [woonplaats],

eiseres tot cassatie,

advocaat: mr. C.M.E. Verhaegh,

tegen

de Gemeente Amsterdam, zetelende te Amsterdam,

verweerster in cassatie,

advocaat: mr. J.C. van Oven.

1. Geding in feitelijke instantie

1.1. De Gemeente Amsterdam heeft bij exploit van 9 oktober 2000 [eiseres] doen dagvaarden voor de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan "De Oude Indische Buurt 1997" gevorderd de vervroegd uit te spreken onteigening ten behoeve van de Gemeente van het perceel kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie [...], nummer [...], ter grootte van 0.01.13 ha, plaatselijke bekend [a-straat 1], waarvan [eiseres] is aangewezen als eigenaresse, en bepaling van het voorschot op het bedrag van de schadeloosstelling.

1.2. Bij vonnis van 13 december 2000 heeft de Rechtbank de gevorderde onteigening uitgesproken en het voorschot op de schadeloosstelling bepaald op f 225.000, en drie deskundigen en een rechter-commissaris benoemd. Het vonnis is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

2.1. [Eiseres] heeft het vonnis van 13 december 2000 met een middel van cassatie bestreden. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2.2. De Gemeente heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2.3. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten door hun advocaten.

2.4. [Eiseres] heeft gerepliceerd.

2.5. De Advocaat-Generaal J.W. Ilsink heeft op 30 mei 2001 geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 101a van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Gemeente begroot op f 632,20 aan verschotten en op f 3.000,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E. Korthals Altes als voorzitter, en de raadsheren D.H. Beukenhorst en P.J. van Amersfoort en door de raadsheer A. Hammerstein uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 oktober 2001.