Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2001:AD3980

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
23-11-2001
Datum publicatie
26-11-2001
Zaaknummer
C01/185HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2001:AD3980
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 93
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2001, 692
NJ 2001, 693
JWB 2001/323
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

23 november 2001

Eerste Kamer

Nr. C01/185HR

MP

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser], handelend onder de naam [...], wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. L.A. van der Niet,

t e g e n

1. [Verweerder 1], wonende te [woonplaats],

2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], Luxemburg,

zijnde de enige erfgenamen van: [erflater],

VERWEERDERS in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in cassatie

Bij dagvaarding van 9 mei 2001 heeft eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - verweerders in cassatie - verder te noemen: de gebroeders [...] - aangezegd dat hij beroep in cassatie instelt tegen het op 20 februari 2001 onder rolnummer 99/772 tussen partijen gewezen arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, en de gebroeders [...] gedagvaard om te verschijnen ter terechtzitting van de Hoge Raad van 29 juni 2001. [Eiser] heeft de zaak op de rol van die zitting doen inschrijven.

De gebroeders [...] zijn niet verschenen. [Eiser] heeft gevraagd verstek te verlenen tegen de gebroeders [...].

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot nietigverklaring van het exploit van dagvaar-ding en tot weigering van het tegen de gebroeders [...] gevraagde verstek.

2. Beoordeling van het verzoek tot verstekverlening

2.1 De dagvaarding is uitgebracht "aan [het] te dezer zake uitdrukkelijk gekozen domicilie [van de gebroeders [...]] te 's-Gravenhage aan de Benoordenhoutseweg nr. 23, ten kantore van de advocaat en procureur Mr. F.R.A. Schaaf".

[Eiser] heeft, hoewel hiertoe ter rolle enige malen in de gelegenheid gesteld, geen akte van domiciliekeuze overgelegd.

2.2 Blijkens het bestreden arrest is niet mr. F.R.A. Schaaf maar mr. D.A. Schreuder in de vorige instantie als procureur voor de gebroeders [...] opgetreden. [eiser] heeft een brief van mr. Schreuder aan zijn advocaat overgelegd waarin mr. Schreuder meedeelt dat zij de zaak overdraagt aan mr. Schaaf, die blijkbaar op hetzelfde adres kantoor hield. [eiser] is vervolgens door de rolraadsheer in de gelegenheid gesteld om een brief van mr. Schaaf over te leggen waaruit zou blijken dat het uitgebrachte exploit naar de gebroeders [...] is doorgestuurd, maar [eiser] heeft hieraan niet voldaan.

Wel heeft hij een deurwaardersexploit overgelegd, dat op 4 september 2001 is uitgebracht "aan de door [de gebroeders [...]] te dezer zake uitdrukkelijk gekozen domicilie te [woonplaats] aan de [a-straat 1], ten woonplaatse van [betrokkene B]", waarbij de dagvaarding aan de gebroeders [...] betekend werd en zij werden opgeroepen te verschijnen ter terechtzitting van de Hoge Raad van 7 september 2001. Dit exploit voldoet echter reeds daarom niet aan de eisen die art. 92 lid 1 Rv. stelt aan een herstelexploit, omdat het niet is uitgebracht voor de dienende dag.

2.3 Nu op grond van hetgeen in 2.1 is overwogen, niet kan worden aangenomen dat de gebroeders [...] op de voet van art. 1:15 BW domicilie hebben gekozen ten kantore van mr. Schaaf, lijdt het exploit van dagvaarding aan een gebrek dat nietigheid meebrengt en moet het gevraagde verstek worden geweigerd. Aangezien het gebrek van dien aard is dat aannemelijk is dat het exploit de gebroeders [...] niet heeft bereikt, moet ingevolge art. 93 lid 2 Rv. voorts de nietigheid van de dagvaarding worden uitgesproken.

3. Beslissing

De Hoge Raad:

weigert het gevraagde verstek;

verklaart de dagvaarding in cassatie nietig.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H.J. Mijnssen als voorzitter en de raadsheren A.E.M. van der Putt-Lauwers en O. de Savornin Lohman, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer O. de Savornin Lohman op 23 november 2001.