Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2001:AD3955

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
07-12-2001
Datum publicatie
07-12-2001
Zaaknummer
C00/056HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2001:AD3955
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 101a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2001, 736
JWB 2001/348
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

7 december 2001

Eerste Kamer

Nr. C00/056HR

MP

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser], wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt,

t e g e n

[Verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.Th.R.F. Carli.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - heeft bij exploit van 9 februari 1998 verweerster in cassatie - verder te noemen: [verweerster] - op verkorte termijn gedagvaard voor de Rechtbank te 's-Hertogenbosch en - zakelijk weergegeven - gevorderd:

a. te gelasten de verdeling van het vermogen van de tussen partijen bestaan hebbende vennootschap onder firma "[A] B.V. i.o.";

b. voor zover de Rechtbank de verdeling niet aan zich houdt: de benoeming van een notaris die zich met de verdeling belast;

c. en van een accountant die de notaris daarbij bijstaat;

d. en van een onzijdig persoon als bedoeld in artikel 677 Rv. en artikel 3:181 BW;

en voorts om [verweerster] te veroordelen:

e. tot het doen van rekening en verantwoording van het door haar gevoerde beheer over de vennootschap onder firma, vaststelling van het saldo en betaling aan [eiser] van het hem toekomende:

f. met benoeming van een rechter-commissaris en/of notaris ten overstaan van wie [verweerster] rekening zal doen;

g. tot betaling aan [eiser] van ƒ 1.377.500,-- vermeerderd met ƒ 45.485,-- buitengerechtelijke incassokosten en met wettelijke rente vanaf 31 januari 1998;

h. mee te werken aan eerdergenoemde scheiding en deling op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,-- voor iedere dag dat deze medewerking uitblijft.

[Verweerster] heeft de vordering bestreden en harerzijds in reconventie gevorderd [eiser] te veroordelen tot betaling van ƒ 148.634,-- met rente en kosten en tot het afleggen van rekening en verantwoording over het na ontbinding van de v.o.f. tussen 22 april 1996 en 11 augustus 1996 door [eiser] gevoerde beheer.

[Eiser] heeft de vordering in reconventie bestreden.

De Rechtbank heeft bij tussenvonnis van 16 oktober 1998, in conventie en in reconventie, een deskundige benoemd met opdracht om een onderzoek in te stellen naar of omtrent de in rov. 5.8.3 en 6.2 van haar vonnis geformuleerde vragen en daarvan een schriftelijk en met redenen omkleed bericht in te leveren.

Tegen dit vonnis heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij arrest van 27 oktober 1999 heeft het Hof het bestreden vonnis bekrachtigd, met verwijzing van de zaak naar de Rechtbank te 's-Hertogenbosch voor verdere behandeling.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Procureur-Generaal strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 101a RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op ƒ 9.507,20 aan verschotten en ƒ 3.000,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren C.H.M. Jansen, als voorzitter, J.B. Fleers en P.C. Kop, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 7 december 2001.