Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2001:AB2939

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
09-10-2001
Datum publicatie
29-11-2001
Zaaknummer
01704/00
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2001:AB2939
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

9 oktober 2001

Strafkamer

nr. 01704/00

SO/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie

tegen een bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 8 februari 2000, nummer 24/000374-99, in de strafzaak tegen:

[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1963, wonende te [woonplaats].

1. De bestreden uitspraak

Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Politierechter in de Arrondissementsrechtbank te Groningen van 12 april 1999 - de verdachte ter zake van "eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening" veroordeeld tot een geldboete van tweehonderd gulden, subsidiair vier dagen hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

2.Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. R.G. Holtz, advocaat te Groningen, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Jörg heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad het beroep zal verwerpen.

3.Beoordeling van het eerste middel

3.1. Het middel strekt ten betoge dat het Hof niet heeft beslist op de grondslag van de tenlastelegging.

3.2.1. Aan de verdachte is bij de inleidende dagvaarding tenlastegelegd dat

"hij op of omstreeks 10 februari 1998, althans in of omstreeks februari 1998, in de gemeente Eemsmond, althans in het arrondissement Groningen, opzettelijk een ambtenaar, gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, althans een persoon, te weten [de ambtenaar], heeft beledigd door toen aldaar opzettelijk beledigend bij geschrift, namelijk door middel van een door verdachte aan die [de ambtenaar] toegezonden en/of aangeboden brief en welke brief door die [de ambtenaar] werd ontvangen en gelezen, die [de ambtenaar] toe te voegen de woorden "Gefeliciteerd Door jou baan weten heel veel nederlanders op welke plek ze staan Mooi hé einselganger Maar als jij je werk goed had gedaan wist je nou eindelijk het verschil tussen fraude en fraude: Daarom dit cadeau [verdachte]", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking,

en/of

opzettelijk genoemde ambtenaar, gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, althans genoemde persoon, te weten [de ambtenaar], door een feitelijkheid, namelijk door middel van een bij vorengenoemde brief gevoegd zakje, inhoudende kattenstront, althans een stinkende substantie, en welk zakje met de hiervoor genoemde inhoud als gevoegd bij de hiervoor genoemde brief door die [de ambtenaar] werd ontvangen, althans door middel van een feitelijkheid van gelijke beledigende aard en/of strekking, heeft beledigd".

3.2.2. Het Hof heeft bewezenverklaard dat:

"hij op 10 februari 1998 in de gemeente Eemsmond, opzettelijk een ambtenaar, ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, te weten [de ambtenaar], heeft beledigd door toen aldaar opzettelijk beledigend bij geschrift, namelijk door middel van een door de verdachte aan die [de ambtenaar] aangeboden brief en welke brief door die [de ambtenaar] werd ontvangen en gelezen, die [de ambtenaar] toe te voegen de woorden "Gefeliciteerd Door jou baan weten heel veel nederlanders op welke plek ze staan Mooi hé einselganger Maar als jij je werk goed had gedaan wist je nou eindelijk het verschil tussen fraude en fraude: Daarom dit cadeau [verdachte]", en door middel van een bij vorengenoemde brief gevoegd zakje, inhoudende kattenstront, en welk zakje met de hiervoor genoemde inhoud als gevoegd bij de hiervoor genoemde brief door die [de ambtenaar] werd ontvangen".

3.2.3. Het Hof heeft onder het hoofd "Kwalificatie" overwogen:

"Het hof overweegt, dat, in tegenstelling tot belediging door middel van geschrift, ingeval belediging tot uitdrukking wordt gebracht door middel van feitelijkheden, de tegenwoordigheid van diegene die beledigd wordt, is vereist. Het hof overweegt voorts dat in casu de brief en het bij die brief gevoegde zakje kattenstront te samen moeten worden beschouwd als beledigend door middel van geschrift (...)".

3.3 Het Hof heeft de tenlastelegging aldus uitgelegd dat deze mede omvat het bij geschrift met het daarbij gevoegde zakje beledigen van een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Deze uitleg staat, gelet op de opbouw van de tenlastelegging in haar geheel en het onderling verband van haar onderdelen, niet zozeer op gespannen voet met haar bewoordingen, dat deze uitleg daardoor onbegrijpelijk is. Omdat deze aan de feitenrechter is overgelaten, is voor een verdere toetsing in cassatie geen plaats. Uit het vorenstaande volgt dat de grondslag van de tenlastelegging niet is verlaten, zodat het middel faalt.

4.Beoordeling van het tweede middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 101a RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5.Slotsom

Nu geen van de middelen tot cassatie kan leiden, terwijl de Hoge Raad ook geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, moet het beroep worden verworpen.

6.Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president C.J.G. Bleichrodt als voorzitter, en de raadsheren J.P. Balkema, A.J.A. van Dorst, B.C. de Savornin Lohman en E.J. Numann in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken op 9 oktober 2001.