Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2001:AB1567

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
08-05-2001
Datum publicatie
11-12-2001
Zaaknummer
02600/00
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2001:AB1567
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2001, 330
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

8 mei 2001

Strafkamer

nr. 02600/00

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een vonnis van de Politierechter in de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van 1 oktober 1999, parketnummer 17/300096-99, in de strafzaak tegen:

[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats].

1. De bestreden uitspraak

De Politierechter heeft de verdachte - voorzover in cassatie van belang - ter zake van 3. "overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994" veroordeeld tot 2 weken hechtenis, met ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de tijd van 6 maanden.

2. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Middelen van cassatie zijn door of namens deze niet voorgesteld.

De Advocaat-Generaal Wortel heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad de bestreden uitspraak, voorzover aan zijn oordeel onderworpen, zal vernietigen en de zaak zal terugwijzen naar de Politierechter in de Rechtbank te Leeuwarden, teneinde in zoverre opnieuw te worden berecht en afgedaan.

3. Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

De bestreden uitspraak is aangetekend in het proces-verbaal van de terechtzitting. Die aantekening bevat niet de gebezigde bewijsmiddelen. Opname daarvan is vereist volgens art. 378, tweede lid, Sv in verbinding met art. 1 van de door de Minister gegeven Regeling aantekening mondeling vonnis door politierechter, kinderrechter, economische politierechter, de kantonrechter en de enkelvoudige kamer voor de behandeling van strafzaken in hoger beroep van 2 oktober 1996 (Stcrt. 1996, 197). De bewezenverklaring is dus niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

4. Slotsom

Uit hetgeen hiervoor is overwogen vloeit voort dat de bestreden uitspraak, voorzover aan het oordeel van de Hoge Raad onderworpen, niet in stand kan blijven en dat moet worden beslist als volgt.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

Vernietigt de bestreden uitspraak, voorzover aan zijn oordeel onderworpen;

Wijst de zaak terug naar de Politierechter in de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, opdat de zaak in zoverre opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.J.M. Davids als voorzitter, en de raadsheren

G.J.M. Corstens en A.A.M. Orie, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken op 8 mei 2001.