Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2001:AB1110

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
18-04-2001
Datum publicatie
05-03-2002
Zaaknummer
36444
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet op de omzetbelasting 1968 6
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BNB 2001/263
FED 2001/285
WFR 2001/555, 1
V-N 2001/24.26 met annotatie van Redactie
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Hoge Raad der Nederlanden

D e r d e K a m e r

Nr. 36444

18 april 2001

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 31 januari 2000, nr. 98/04567, betreffende na te melden aan X B.V. te Z opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting.

1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof

Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 maart 1998 tot en met 31 maart 1998 een naheffingsaanslag in de omzetbelasting opgelegd ten bedrage van f 6, zonder verhoging, welke aanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de Inspecteur is gehandhaafd.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij het Hof.

Het Hof heeft het beroep gegrond verklaard en de uitspraak van de Inspecteur, alsmede de daarbij gehandhaafde naheffingsaanslag, vernietigd. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

De Staatssecretaris heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend.

3. Beoordeling van het middel

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

Belanghebbende vervaardigt onder meer a-mentholpoeder en a-kinderpoeder.

Belanghebbende heeft ter zake van de levering van deze poeders omzetbelasting voldaan naar het verlaagde tarief.

Geen van de poeders is ingeschreven in het register bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (hierna: WGV).

Aan belanghebbende is geen vergunning verleend als bedoeld in artikel 2, lid 1, letter d, van de WGV.

3.2. In geschil is of de poeders zijn te rangschikken onder post a.6 van de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) behorende tabel I, in welk geval op de levering ervan het verlaagde tarief van artikel 9, lid 2, letter a, van de Wet van toepassing is.

3.3. Het Hof heeft geoordeeld dat de poeders voldoen aan de in artikel 1, lid 1, letter e, van de WGV opgenomen definitie van geneesmiddel en tevens aan de in artikel 1, lid 1, letter h, van de WGV voorkomende omschrijving van farmaceutische specialité. De omstandigheid dat de poeders zijn bereid, in een farmaceutische vorm zijn gebracht en in de handel worden gebracht door een persoon die daartoe niet bevoegd is, doet volgens het Hof aan dit oordeel niet af. Op deze gronden heeft het Hof geoordeeld dat de poeders zijn te rangschikken onder post a.6 van de bij de Wet behorende tabel I.

3.4. Het middel bestrijdt evenvermeld oordeel tevergeefs, nu dit niet blijk geeft van een onjuiste opvatting van het begrip farmaceutische specialité als omschreven in artikel 1, lid 1, letter h, van de WGV, en als verweven met waarderingen van feitelijke aard voor het overige in cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst. Het behoefde geen nadere motivering dan door het Hof is gegeven.

4. Proceskosten

De Staatssecretaris zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart het beroep ongegrond,

veroordeelt de Staatssecretaris van Financiën in de kosten van het geding in cassatie aan de zijde van belanghebbende, vastgesteld op f 1420 voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Dit arrest is gewezen door de vice-president R.J.J. Jansen als voorzitter, en de raadsheren G.J. Zuurmond, F.W.G.M. van Brunschot, D.G. van Vliet en P. Lourens, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier J.M. van Hooff, en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2001.

Van de Staatssecretaris van Financiën wordt ter zake van het door hem ingestelde beroep in cassatie een recht geheven van f 630.