Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2001:AB0241

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
03-01-2001
Datum publicatie
26-02-2001
Zaaknummer
1300
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2001:AB0241
Rechtsgebieden
Civiel recht
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 1300

3 januari 2001

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Groenpol B.V., gevestigd te Amsterdam,

eiseres tot cassatie,

advocaat: mr. H.A. Groen,

tegen

de Gemeente Amsterdam, zetelende te Amsterdam,

verweerster in cassatie,

advocaat: mr. J.C. van Oven.

1. Geding in feitelijke instantie

1.1. De Gemeente Amsterdam heeft - voorzover in cassatie van belang - bij exploit van 1 maart 2000 eiseres tot cassatie (hierna: Groenpol B.V.) doen dagvaarden voor de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting gevorderd de vervroegd uit te spreken onteigening ten behoeve van de Gemeente van de in dat exploit nader omschreven onroerende zaak, zijnde een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K, nummer 6146, waarvan Groenpol B.V. is aangewezen als erfpachter, bepaling van een voorschot op de schadeloosstelling en benoeming van deskundigen en een rechter-commissaris.

1.2. Bij vonnis van 3 mei 2000 heeft de Rechtbank de gevorderde onteigening uitgesproken, het voorschot op de schadeloosstelling voor Groenpol B.V. bepaald op f 990.000,--, en drie deskundigen en een rechter-commissaris benoemd. Het vonnis is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

2.1. Groenpol B.V. heeft het vonnis van 3 mei 2000 met een middel van cassatie bestreden. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2.2. De Gemeente heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2.3. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten door hun advocaten.

2.4. De Advocaat-Generaal J.W. Ilsink heeft op 18 oktober 2000 geconcludeerd tot verwerping van het beroep in cassatie.

3. Beoordeling van het middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 101a van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

- verwerpt het beroep, en

- veroordeelt Groenpol B.V. in de kosten van het geding in cassatie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van de Gemeente gevallen, begroot op f 632,20,-- aan verschotten en op f 3.000,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer A.G. Pos als voorzitter, en de raadsheren D.H. Beukenhorst en L. Monné, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier A.I. Boussak-Leeksma, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 januari 2001.