Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:1999:AA3863

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
15-12-1999
Datum publicatie
15-08-2001
Zaaknummer
34170
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:1999:AA3863
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BNB 2000/127 met annotatie van J.E.A.M. VAN DIJCK
FED 1999/766
WFR 1999/1786, 2
V-N 1999/58.16 met annotatie van Redactie
PJ 2000/28 met annotatie van H.M. KAPPELLE
NTFR 2000/23 met annotatie van MR. E. ALINK
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Betreft: corrigendum nr. 34.170

15 december 1999

Hierbij deel ik U mede dat op pagina 1 van het arrest van de Derde kamer van de Hoge Raad van heden, nr. 34.170, abusievelijk als datum van de hofuitspraak waartegen het cassatieberoep is gericht, is vermeld 30 januari 1998. Dit moet zijn 28 januari 1998.

Mr drs Chr.Th.P.M. Zandhuis

Wnd. griffier

Nr. 34170

15 december 1999

PdM

gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 30 januari 1998 betreffende de hem opgelegde navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 1991.

1. Aanslag, navorderingsaanslag en geding voor het Hof

Aan belanghebbende is voor het jaar 1991 aanvankelijk een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd naar een belastbaar inkomen van f 66.031,--.

Vervolgens is hem over dat jaar een navorderingsaanslag opgelegd naar een belastbaar inkomen van f 197.566,--, zonder toepassing van verhoging, welke aanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de Inspecteur is gehandhaafd.

Belanghebbende is van de uitspraak van de Inspecteur in beroep gekomen bij het Hof.

Het Hof heeft die uitspraak bevestigd. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staatssecretaris van Financiƫn heeft bij vertoogschrift het cassatieberoep bestreden.

De Advocaat-Generaal Van den Berge heeft op 9 april 1999 geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

Het geschil voor het Hof betrof een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Belanghebbende heeft deze verkocht aan een derde die de polis kort daarop heeft afgekocht. Het oordeel van het Hof komt erop neer dat de verkoop door belanghebbende onder zodanige omstandigheden heeft plaatsgevonden dat de in de polis belichaamde rechten in wezen niet door belanghebbende zijn verkocht, maar door hemzelf zijn afgekocht met behulp van een of meer tussenpersonen, waaronder de beweerde koper. De tegen dit - met feitelijke waarderingen verweven - oordeel gerichte klachten falen op de in onderdeel 5 van de Conclusie van de Advocaat-Generaal vermelde gronden.

4. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken.

5. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is op 15 december 1999 vastgesteld door de vice-president Stoffer als voorzitter, en de raadsheren Korthals Altes, Zuurmond, Pos en Beukenhorst, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier Fase, en op die datum in het openbaar uitgesproken.