Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:1999:AA3814

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
08-12-1999
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
33963
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Algemene wet inzake rijksbelastingen 65
Algemene wet inzake rijksbelastingen 26
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2000/468
BNB 2000/40
FED 1999/744
WFR 1999/1752
V-N 1999/57.10 met annotatie van Redactie
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 33.963

8 december 1999

gewezen op het beroep in cassatie van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 21 november 1997 betreffende de aan

X te Z

over het jaar 1995 opgelegde naheffingsaanslag in de overschotheffing op grond van de Meststoffenwet.

1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof

Aan belanghebbende is over het jaar 1995 een naheffingsaanslag in de overschotheffing op grond van de Meststoffenwet opgelegd ten bedrage van f 1.510,75, met een verhoging van de nageheven overschotheffing van 100 percent, van welke verhoging bij besluit van de Inspecteur van het Bureau Heffingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (hierna: de Inspecteur) geen kwijtschelding is verleend. Deze aanslag en dat besluit zijn na daartegen gemaakt bezwaar bij uitspraak van de Inspecteur gehandhaafd.

Belanghebbende is van de uitspraak van de Inspecteur in beroep gekomen bij het Hof.

Naar aanleiding van de in de loop van het geding voor het Hof door belanghebbende verstrekte gegevens heeft de Inspecteur de naheffingsaanslag ambtshalve verminderd tot nihil.

Het Hof heeft ten slotte de uitspraak van de Inspecteur en de naheffingsaanslag vernietigd. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (hierna: de Minister) heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Belanghebbende heeft een vertoogschrift ingediend.

3. Beoordeling van het middel

De omstandigheid dat de Inspecteur, nadat belanghebbende bij het Hof beroep had ingesteld tegen de uitspraak op het bezwaar waarbij de naheffingsaanslag was gehandhaafd, deze aanslag ambtshalve heeft verminderd tot nihil, brengt niet mede dat het Hof belanghebbende niet-ontvankelijk had moeten verklaren in dat beroep. Het beroep was immers terecht ingesteld. Het eerste onderdeel van het middel, dat van een andere opvatting uitgaat, faalt derhalve.

Het middel faalt ook voor het overige. Nu belanghebbendes beroep tegen de uitspraak van de Inspecteur heeft geleid tot vernietiging daarvan door het Hof, doet zich een geval voor als bedoeld in artikel 5, lid 7, eerste volzin, van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken. Het Hof heeft mitsdien terecht de Inspecteur gelast belanghebbende het griffierecht van f 75,-- te vergoeden.

4. Proceskosten

De Minister zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

- verwerpt het beroep, en

- veroordeelt de Minister in de kosten van het geding in cassatie aan de zijde van belanghebbende, vastgesteld op f 355,-- voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Dit arrest is op 8 december 1999 vastgesteld door de raadsheer Zuurmond als voorzitter, en de raadsheren Beukenhorst en Monné, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier Bolle, en op die datum in het openbaar uitgesproken.

Van de Minister wordt ter zake van het door hem ingestelde beroep in cassatie een recht geheven van f 340,--.