Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:1999:AA3810

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
08-12-1999
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
34951
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Vreemdelingenbesluit 2000 9
Vreemdelingenbesluit 2000 13
Vreemdelingenbesluit 2000 13
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 4
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PW 2000, 21176
BNB 2000/42
FED 1999/747
FED 2000/51 met annotatie van N.C.G. GUBBELS
WFR 1999/1753
V-N 1999/57.29 met annotatie van Redactie
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 34.951

8 december 1999

gewezen op het beroep in cassatie van X te Z (België) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch van 26 november 1998 betreffende de aan hem voor het jaar 1993 opgelegde aanslag in de vermogensbelasting.

1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof

Aan belanghebbende is voor het jaar 1993 een aanslag vermogensbelasting opgelegd naar een binnenlands vermogen van f 3.125.000,--, welke aanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de Inspecteur is gehandhaafd.

Belanghebbende is van de uitspraak in beroep gekomen bij het Hof.

Het Hof heeft de uitspraak bevestigd. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een vertoogschrift ingediend.

3. Beoordeling van het middel

3.1. Het middel berust op de opvatting dat voor de toepassing van artikel 9, lid 1, van de Wet op de vermogensbelasting 1964 de waarde in het economische verkeer van de juridische eigendom van onroerende zaken waarvan de “economische eigendom” volledig bij derden berust, nihil bedraagt indien die derden zonder enige vergoeding aan de juridische eigenaar op elk door die derden gewenst moment levering van de juridische eigendom kunnen bewerkstelligen.

3.2. Die opvatting kan echter niet als juist worden aanvaard. Zoals de Hoge Raad in zijn arrest van 23 december 1992, nr. 28536, BNB 1993/78, heeft overwogen, kan de stelling dat de waarde in het economische verkeer van onroerende zaken waarvan het economische belang niet de juridische eigenaar aangaat, nihil is, in haar algemeenheid niet als juist worden aanvaard. De omstandigheid dat de economische eigenaar op elk door hem gewenst moment zonder enige vergoeding levering van de juridische eigendom kan bewerkstelligen, brengt niet mee dat voormelde stelling wèl opgaat. Van bijzondere omstandigheden, die in dit geval een ander oordeel zouden rechtvaardigen, blijkt niet uit de uitspraak van het Hof of de stukken van het geding dat zij zich hebben voorgedaan of door belanghebbende zijn aangevoerd.

3.3. Het middel faalt derhalve.

4. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken.

5. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is op 8 december 1999 vastgesteld door de vice-president Stoffer als voorzitter, en de raadsheren Korthals Altes, Zuurmond, Pos en Beukenhorst, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier Bolle, en op die datum in het openbaar uitgesproken.