Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:1999:AA2921

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
06-10-1999
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
34831
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BNB 1999/401
FED 1999/630
WFR 1999/1347, 3
V-N 1999/47.5 met annotatie van Redactie
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage van 16 september 1998 betreffende na te melden aanslag in de vennootschapsbelasting.

1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof

Aan belanghebbende is voor het jaar 1991 een aanslag in de vennootschapsbelasting van nihil opgelegd naar een belastbaar bedrag van nihil. In het tegen die aanslag gemaakte bezwaar is belanghebbende bij uitspraak van de Inspecteur niet-ontvankelijk verklaard.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij het Hof, dat deze uitspraak heeft vernietigd, belanghebbende ontvankelijk in haar bezwaar heeft verklaard, en de aanslag heeft gehandhaafd. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen ‘s Hofs uitspraak beroep in cassa-tie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staatssecretaris van Financiën heeft bij vertoogschrift geconcludeerd tot vernietiging van ’s Hofs uitspraak en bevestiging van de uitspraak van de Inspecteur. Het vertoogschrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

3. Beoordeling van het middel van cassatie

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

Belanghebbende heeft voor het onderhavige jaar, 1991, in haar aangifte vennootschapsbelasting een belastbare winst aangegeven van ƒ 905.665,--, een bedrag aan te verrekenen verliezen van ƒ 773.852,-- en een belastbaar bedrag van ƒ 131.813,--.

Bij de aanslagregeling heeft de Inspecteur de aangegeven belastbare winst verminderd met de in die winst begrepen herwaarderingswinst ter zake van een perceel te Q van ƒ 1.230.109,-- tot een bedrag van negatief ƒ 324.444,--, het belast-bare bedrag vastgesteld op nihil en een aanslag van nihil vastgesteld.

3.2. Nu een aanslag van nihil is vastgesteld en de rechter in belastingzaken de aanslag niet kan verhogen heeft belanghebbende geen belang bij het door haar voorgestelde middel, aangezien het niet tot een voor haar gunstiger resultaat kan leiden. Derhalve treft het middel geen doel en dient het beroep verworpen te worden. Het Hof heeft – anders dan de Staatssecretaris in zijn vertoogschrift stelt – terecht de uitspraak van de Inspecteur vernietigd (HR 23 augustus 1989, nr. 25516, BNB 1990/2). In het geval dat is beslist in het arrest van de Hoge Raad van 16 december 1998, nr. 33916, naar welk arrest de Staatssecretaris verwijst, resteerde er na vernietiging van de navorderingsaanslag door het Hof geen aanslag meer.

4. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroorde-ling in de proceskosten als bedoeld in artikel 5a van de Wet admini-stratieve rechtspraak belastingzaken.

5. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is op 6 oktober 1999 vastgesteld door de vice-president R.J.J. Jansen als voorzitter, en de raadsheren Van Brunschot en Van Vliet, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier Van Hooff, en op die datum in het openbaar uitgesproken