Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:1997:AA3322

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19-11-1997
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
31941
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet verontreiniging oppervlaktewateren 17
Wet verontreiniging oppervlaktewateren 17
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Milieurecht Totaal 1997/5441 met annotatie van M.R.P. de Bruin
Belastingblad 1997/867 met annotatie van M.R.P. de Bruin
FED 1997/856
BNB 1998/24
WFR 1997/1782
V-N 1998/5.25 met annotatie van Redactie
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 4 december 1995 betreffende na te melden aan hem voor het jaar 1987 opgelegde aanslag in de zuiveringsheffing van de Provincie Utrecht.

1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is voor het jaar 1987 ter zake van de lozing van afvalstoffen een aanslag in de zuiveringsheffing van de Provincie Utrecht opgelegd ten bedrage van f. 12.692,27, welke aanslag, na daartegen ge maakt bezwaar, bij uitspraak van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht (hierna: Gedeputeerde Staten) is gehandhaafd. Belanghebbende is van de uitspraak van Gedeputeerde Staten in beroep gekomen bij het Hof. Het Hof heeft die uitspraak bevestigd. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het Hof

beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Gedeputeerde Staten hebben een vertoogschrift ingediend. Gedeputeerde Staten hebben hun standpunt doen toelichten door mr R.L.H. IJzerman, advocaat te 's-Gravenhage.

3. Beoordeling van het middel Het oordeel van het Hof dat de onderhavige aanslag betrekking heeft op een heffing in de zin van artikel 17, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (tekst vóór 1989) en niet op een bijdrage in de zin van het tweede lid van dat artikel is - gezien 's Hofs in cassatie niet bestreden vaststelling dat belanghebbende afvalwater loost op een bij de Provincie in beheer zijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie, waarvan het effluent wordt geloosd op een oppervlaktewater waarvan de Provincie de waterkwaliteit beheert - juist. Het tegen dit oordeel gerichte middel faalt derhalve.

4. Proceskosten De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken.

5. Beslissing De Hoge Raad verwerpt het beroep. Dit arrest is op 19 november 1997 vastgesteld door de vice-president Stoffer als voorzitter, en de raadsheren Urlings, Fleers, Pos en Beukenhorst, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier Barendse, en op die datum in het openbaar uitgesproken.