Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2020:3380

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
09-09-2020
Datum publicatie
29-10-2020
Zaaknummer
20-000642-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 20-000642-20

Uitspraak: 9 september 2020

TEGENSPRAAK (279 Sv)

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch,

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 17 februari 2020 in de strafzaak met het parketnummer 02-207967-19 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedag 1] 1977,

wonende te [adres 1] .

Hoger beroep

Bij voormeld vonnis heeft de politierechter de verdachte ter zake van belaging (‘stalking’) veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand, met aftrek van voorarrest, met een proeftijd van 3 jaren en de bijzondere gedragsvoorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal onthouden van iedere vorm van contact met aangeefster [naam aangeefster] .

Van de zijde van de verdachte is tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het gerechtshof het vonnis van de politierechter zal bevestigen, met uitzondering van de opgelegde straf. In de plaats daarvan heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het gerechtshof de verdachte zal veroordelen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand, met aftrek van voorarrest.

De raadsman van de verdachte heeft primair vrijspraak bepleit. Voor het geval het hof tot een bewezenverklaring komt heeft de raadsman een straftoemetingverweer gevoerd.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de politierechter.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd:

dat hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 26 oktober 2018 tot en met 22 mei 2019 te Tilburg, althans in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op eens anders persoonlijke levenssfeer, te weten die van [naam aangeefster] , door - zakelijk weergegeven -

- (veelvuldig) telefonisch contact te zoeken en/of te bellen en/of

- brieven onder de deur van voornoemde [naam aangeefster] te schuiven en/of te versturen en/of

- (veelvuldig) berichten te sturen (via WhatsApp) en/of

- zich (op hinderlijke wijze) op te houden voor en/of in de onmiddellijke nabijheid van de woning en/of

- familie en/of vrienden van die [naam aangeefster] (via Facebook) te benaderen (met smadelijke uitlatingen over die [naam aangeefster] ),

met het oogmerk die [naam aangeefster] te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande:

dat hij op tijdstippen in de periode van 26 oktober 2018 tot en met 25 januari 2019 te Tilburg wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op eens anders persoonlijke levenssfeer, te weten die van [naam aangeefster] , door, zakelijk weergegeven:

- brieven onder de deur van voornoemde [naam aangeefster] te schuiven en

- veelvuldig berichten te sturen (via WhatsApp)

met het oogmerk die [naam aangeefster] te dwingen iets te doen en vrees aan te jagen.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, zodat hij daarvan wordt vrijgesproken.

Bewijsmiddelen

De door het hof gebruikte bewijsmiddelen1, die redengevend zijn voor de bewezenverklaring, zijn:

1. het proces-verbaal van aangifte2, inhoudende, als de op 16 juli 2019 tegenover verbalisant [verbalisant 1] afgelegde verklaring van [naam aangeefster] :

Ik wil aangifte doen ter zake van stalking. (…) Het gaat om mijn ex-vriend [verdachte] . (…) Ongeveer vorig jaar maart/april [het hof begrijpt: in 2018] heb ik een relatie gekregen met [verdachte] . Wij woonden destijds in hetzelfde appartementencomplex. (…)

Ongeveer in oktober [het hof begrijpt: in 2018] heb ik de relatie beëindigd. (…) Toen ik dat tegen hem zei, werd hij boos op mij; hij zei dat ik alles verzonnen had en alles had gelogen. Hij dacht dat alles gespeeld was. Hij wilde alle spullen terug, ook de cadeautjes die ik heb gehad. En sindsdien is het begonnen. Hij begon met briefjes onder de deur door te schuiven. We woonden toen nog in hetzelfde complex. (…) Ik herkende de briefjes aan zijn handschrift en de manier van schrijven. (…) Ik weet niet meer goed wat er in de briefjes stond, maar het was iets van dat hij van mij hield en dat hij wilde praten. (…)

Hij bleef ook aan een stuk berichten sturen. Als ik zijn telefoonnummer blokte, nam hij weer een nieuw nummer en bleef hij doorgaan. (…)

Op 25 januari 2019 heeft de wijkagent [wijkagent] een stopgesprek met hem gehouden. Ik merkte dat hij [het hof begrijpt: [verdachte] , verdachte] geen briefjes [het hof leest in: meer] in de brievenbus stopte. (…)

De berichten die hij [het hof begrijpt: [verdachte] ] via whatsapp heeft gestuurd, heb ik op de computer opgeslagen en uitgeprint. Deze mag u bij de aangifte voegen. (…)

De berichten gaan er over het algemeen over dat ik hem een rotstreek heb geleverd. Ik heb op een aantal berichtjes gereageerd (…). Dat is wat hij wil, dus dat doe ik niet meer. (…)

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit.

2. het proces-verbaal van ontvangst klacht door hulpofficier van justitie, inhoudende, als de op 21 augustus 2019 tegenover verbalisant [verbalisant 2] afgelegde klacht van [naam aangeefster] :

Op 21 augustus 2019 om 15:00 uur, heb ik, als hulpofficier van justitie van Eenheid Zeeland-West-Brabant te Tilburg een mondelinge klacht ontvangen terzake van stalking.

De klacht werd gedaan door:

Achternaam: [naam aangeefster]

Voornamen: [naam aangeefster]

Geboren: [geboortedag 2] 1977

Geboorteplaats: [geboorteplaats 2] in Nederland

De klaagster verzocht uitdrukkelijk om tot vervolging van de mogelijke dader(s) over te gaan.

3 het proces-verbaal van verhoor verdachte3, inhoudende, als de op 28 augustus 2019 tegenover verbalisant [verbalisant 3] afgelegde verklaring van [verdachte] , verdachte:

(pag. 66)

V = vraag verbalisant

A = antwoord verdachte

O = opmerking verbalisant

(pag. 68)

V: Wie is [naam aangeefster] ?

A: Dat is mijn laatste ex. (…)

(pag. 68-69)

Ik heb een relatie gehad met haar. (…) De relatie duurde van januari 2018 tot en met oktober 2018. Drie weken voor mijn verjaardag heeft ze het uitgemaakt. Zij woonde beneden mij in de [adres 2] , bij het RIBW. (…)

V: Wat vond je ervan dat [naam aangeefster] de relatie met jou heeft verbroken?

A: Heel erg en ik kon het niet geloven. Ik kan het nu nog steeds niet thuisbrengen.

V: Waarom verbrak zij de relatie dan?

A: Dat weet ik echt niet. Zij heeft daar nooit uitleg voor gegeven. (…) De wijkagent [wijkagent] is ook nog bij mij langs geweest. Hij kwam voor een stop-gesprek. (…) Nadat [naam aangeefster] de relatie had verbroken, nam ik wel contact met haar op (…).

(pag. 70)

O: Wij zien in berichten en brieven dreigingen staan dat u zichzelf wat aandoet als zij niet bij u terugkomt, dat u zoveel van haar houdt en dat u niet rust voordat zij bij u terug is.

V: Waarom doet u dat?

A: (…) Ik kan het niet verkroppen dat ik alles maar moet slikken. Ik mis haar, [naam aangeefster] , echt. Ze was mijn maatje. Ik kan het maar niet begrijpen dat zij mij maar zo in een keer aan de kant heeft gezet. (…)

V: Wat weet u van het incident dat er eieren tegen het raam zijn gegooid bij [naam aangeefster] ?

(pag. 70-71)

A: Ik zou het niet weten. (…) Ik heb wel eens briefjes bij [naam aangeefster] in de bus gedaan.

4 het proces-verbaal van verhoor verdachte4, inhoudende, als de op 29 augustus 2019 tegenover verbalisant [verbalisant 4] afgelegde verklaring van [verdachte] , verdachte:

(pag. 73)

V = vraag verbalisant

A = antwoord verdachte

O = opmerking verbalisant

(pag. 74)

O: Op [geboortedag 1] te 03.21 uur wordt er met het telefoonnummer [telefoonnummer 1] een bericht gestuurd met: “En erg leuk van je dat ik me dus zwaar kut voel op mijn verjaardag en dat jij je zelf dus erg graag op de lijst wil [het hof leest in: zien] staan van kutwijven. Ik zal bidden dat jij nooit een kind zal baren gewoon nooit”. Het is bij ons bekend dat jij jarig ben op [geboortedag 1] .

V: Klopt het dat jij dit bericht gestuurd hebt?

A: Dit was mijn telefoonnummer. Ik heb dit bericht naar [verdachte] gestuurd.

O: “Lekkere slimme gekke maar erg mooie [verdachte] aub praat met me. wand zal het ook niet op geven tot ik ook gekregen heb wat ik wil oke dus hoop niet dat het een lange strijd gaat worden want ik blijf vechten tot het einde :) :) :)”

V: Heb jij dit gestuurd op 4 november 2018 om 02:54 uur met het telefoonnummer [telefoonnummer 2] ?

A: Dat heb ik gestuurd, dat is ook een oud nummer van mij. Ik heb sinds februari 2019 geen whatsapp- telefoon meer.

O: Op 8 januari 2019, te 03.55 uur, wordt er een bericht gestuurd via het telefoonnummer [telefoonnummer 3] met de tekst: “Tegen mij en waarom praat je zo over mij???? Je weet heb jou altijd lief gehad en nog steeds en het voor mij echt geen bevlieging geweest net zo als bij jou. En ik jou altijd mooi lief slim en geil en intersand vond. Maar dat is van jou kant gewoon gelogen geweest. Wand waarom behandel je mij nou als [betrokkene 1] ??? dacht dat jij nooit zo zou zijn?”

(pag. 75)

V: Klopt dit dat jij dit bericht hebt gestuurd?

A: Ik denk het wel. (…)

O: Iemand smeken om met je te praten (…). Hoe komt het dat je contact blijft zoeken?

V: Wat wil je bereiken daarmee?

A: Ik kan het gewoon niet geloven (…) dat ik van de een op de andere dag als een stuk vuil opzij wordt gezet en dat ze dan niet eens recht in mijn gezicht durven te zeggen wat er echt aan de hand is. (…)

O: Alle berichten die [naam aangeefster] ons heeft aangeleverd, zijn verstuurd met verschillende telefoonnummers.

V: Heb jij zoveel verschillende telefoonnummers?

A: Ik had 4 of 5 simkaarten in mijn la liggen. (…)

V: Wat is de reden dat je dan telkens met een ander telefoonnummer een bericht gaat sturen naar [naam aangeefster] ?

A: Omdat ik telkens met één nummer één bericht naar [naam aangeefster] kon sturen en dan blockte zij mij weer, dus stuurde ik een bericht met een ander simkaartje. (…)

O: Er zijn bepaalde momenten geweest, bijvoorbeeld rond 27 oktober 2018, dat [naam aangeefster] constant berichtjes ontvangt op tijdstippen midden in de nacht. Op 30 oktober 2018 wordt [naam aangeefster] ook erg veel bericht.

V: Wat maakt dat je ineens heel veel berichten stuurt naar [naam aangeefster] . Is dat onmacht? Of dat je je verhaal kwijt moet?

A: Ik lig nog steeds wakker van [naam aangeefster] . (…) Ik weet ook niet waarom ik dan zoveel berichten achter elkaar stuur naar [naam aangeefster] .

O: Gisteren gaf je aan in het verhoor dat het contact bleef met [naam aangeefster] vanwege spullen die je terug wilde, omdat ze van jou waren. Hoe kan het dan dat berichten gestuurd worden waarin (…) je zegt dat je heel veel van haar [het hof leest in: houdt] en niet opgeeft en dat je haar terug wil. Dat gaat niet specifiek alleen om spullen.

V: Hoe zit dat?

(pag. 75-76)

A: Tuurlijk ging het ook om mijn spullen, maar ook over hoe en we [het hof begrijpt dat de verdachte hiermee doelt op de redenen voor het verbreken van de relatie].

5 het proces-verbaal van bevindingen5, inhoudende, als relaas van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] :

Op 7 augustus 2019 heb ik de berichten gelezen die de verdachte naar aangeefster heeft gestuurd. Ik las het volgende:

26-10-18 01:49 [telefoonnummer 4] :

Ik zou gewoon graag op een vraag een andwoord willen weten. heb ik jou nou echt verkeert in geschat?? Aub zeg dat mijn mensen kennis echt niet goed is dan zet ik morg mijn motor klaar en haal een fles whiskey en ik rij me graag tepletter. Wand als jij alles dus gespeelt en gefeekt hebt . en ik heb niks in de gaten gehad wil ik nooit meer hier op aarde rond lopen. En als het jou echt allemaal niks doet en jij echt zoon arogante bitch bent dan kun je het mij toch ook gewoon zeggen moet toch niet moeilijk zijn . en heb je die zaterdag wel met [betrokkene 2] liggen neuken zeg het me dan . kun je me nog meer pijn doen daar kick je toch op??? Dus aub geef daar erns andwoord op . en als ik jou toch nooit iets gedaan heb en alles nep voor jou was geeeeeef dan alle spulletjes terug waar ik je blij mee gemaakt heb wand ik geef niks aan iemand die nep is en met gevoel speelt. Dus van computer tot eendjes tot 3d kaarten. Echt alles wand dan gooi ik het graag weg . jij mag het ook buiten gooien vind ik ook niet erg weet dat ik wel echt om je geef je mis en gek van dit wort en nu dat je ook nog neukt met [betrokkene 2] ben ik in alle staten . aub praat met me

26-10-18 04:17 [telefoonnummer 4] :

Hoop echt als je ligt teneuken dat je er zeker niet zo van mag genieten dan met mij ? Althans als dat ook al niet van dat nep gedoe was . en dat ik gewoon de heletijd in je hoofd zit en hoop ook dat hij het merkt . geloof me ik daar ga ik wel voor smeken op mijn knieen

26-10-18 12:37 [telefoonnummer 4] :

Hey gemenen kanker hoer num moet ik een week weg time out maar ik hou je dat te goed kut wijf

26-10-18 12:38 [telefoonnummer 4] :

Jij hebt er voor gezorgt dat ik van je ben gaan houden en jij hebt er voor georgt dat ik nu flip en nu ook nog voor gezorgt dat ik biuten moet lopen

26-10-18 12:39 [telefoonnummer 4] :

Thanks gemenen kanker hoer geloof me dit gaat je duur komen testaan kutwijf

27-10-18 03:58 [telefoonnummer 5] :

Er zijn zo veel dingen die ik graag nog tegen je wil zeggen . als eerste sorry dat ik gvd heel veel van je hou . ik ben nu net als jij vaak zat in paniek. ik zeker nooit zal opgeven tot dat ik jou weer in mijn armen heb . en waar ben ik nou in tever gegaan? En waarom denk je om [betrokkene 2] in je huis tehalen om mijn gezeik op tevangen? Je maakt me er alleen maar giftiger mee. En nog maals [naam aangeefster] ik zal ook nooit voor [betrokkene 2] op zij stappen of ooit bang zijn . ma dit heeft hij dus exspres veroorzaakt en zitten hopen dat dit gebeurt. En hoe kun jij je beschermt voelen bij iemand die volgens jou zoveel pijn gedaan heeft? En nu ga je de rollen om draaien terwijl je weet dat ik jou op handen en voeten draag . je mooi vind erg slim vind en lekker eigenwijs bent . en ja ik dacht dat je echt bij mij wilde horen . daar heb je alles aan gedaan om dat telaten zien . ma jij bent erg wispelturig. Waar door ik door jou ga twijfelen en als jij dan ookk nog laat merken dat ik niks voor jou beteken nou dan ga ik dus helemaal kapot van verdriet jij weet lang niet hoeveel jij voor mij betrkend . nu wort ik dus doos alles dubbel. Gestraf. Nu moet ik dus in een ander huis verblijven waar ik helemaal niet tegen kan en ik wort tot alles verplicht en jij mij maar gek maken nou weet dat als je niet berijd bent om met mij tepraten ik nooit zou stoppen om er voor tezorgen dat jij nooit meer met [betrokkene 2] om gaat ik ga ook anderen stappen ondernemen . en jij moet er ma aan geloven dat mijn gevoelens voor jou wel echt zijn en waren . dus ik wil ook weten hoe dat bij jou is of geweest is. wand als jij zo stoer bent om mij kapot te willen maken . hoop ik dat jij me zegt dat alles nep was en jij alles gefeekt hebt en als je allanger het beu was. dan hou je mij al die tijd voor de gek . maar als je dan eerlijk bent tegen jezelf weet je geeoon dat ik dan nu ook in mijn gelijk sta . daarom zal ik ook niet rusten voor ik de waarheid weet. Nog maals ik wil jou nooit uit mijn leven .ma waarom moet je nu een kut wijf wezen . zeg het san dat je geneukt heb [betrokkene 2] ? Dan rij ik mezelf gewoon kapot wand ik wil nooit meer de hoop krijgen dat een ander anders zal zijn . nee dan is het voor mij klaar. stap ik er uit . en denk ma zal wel maar je zal gek op staan kijken als politie aan je deur staat en zeggen dat ik er niet meer ben. en ik zal op een briefje zetten dat ze jou moeten contakten. Dus dan gaan we echt stoer spelen dus of praat met me of ga ook zo stoer zijn en zeg het me allemaal ma wel face to face . ik weet niet eens of ik dit ga halen geen tv geen muziek geen eigen spullen dus ik lig weer in mijn slaap zak en ja denk weer nu weer terug bij af. ma dan blijf ik ook helemaal af en hoort of ziet mij niemand meer behalven jij dan ont hou dat maar en ja zweer het op mijn kinderen oke xxxxx hvj hij niet die gebruikt je .maja hou je gewoon van . en niet van iemand die van je hou hoe je ook bent of doet onvoorwaardelijke liefde voor de rest van je leven . als jij stoer bent is het echt voor mij einde van dit kut leven geloof sat maar

27-10-18 04:09 [telefoonnummer 5] :

En je kunt me blijven ontlopen of voor me vluchten wat dus niet nodig is. maar er aan ontkomen om met mij tepraten gaat niet gebeurenvwand ik ga ook juridisestappen onder nemen ook tegen het ribw . gaat dat niet sorry ma dan op de kwademanier. sorry ma je moet niet denken dat ik zomaar op geef en me er bij neer leg. ben geen lulletje roze water oke . en ik wil nooit kwaad doen ma doe je mij dat wel aan kan ik niets anders dan het terug doenben jij doen mij nu steeds kwaad aan dus aub. Hoe er mee op en ga nou eens met me praten en en tot een oplossing tekomen . wand ik blijf dus niet steeds ma zeggen dat dit goed fout gaat . enbik heb nog geen schijt aan jou . net zo als jij aan mij . ma heb ik dat wel sorry ma ik heb je gewaarschut en genoeg gedult getoont toch. Dus aub denk daar maar eens voor na voor jou geef ik alles op en doe alles voor je dat weet je . ma ook als mijn gedult op is dat het ook echt op is en voor altijd

27-10-18 04:19 [telefoonnummer 5] :

En mij blijven blokken en ontlopen doe je gewoon uit schult gevoel of schaamte. Maja mijn bijnaam is [bijnaam verdachte] en ik ga echt niet los laten . wand ik ga niet nog eens slles zo slikken of maar gissen . jij weet dat. wand heb ik jou vaak genoeg gezegt dus aub ga nou eens praten en aub wees dan ook zo stoer en zeg mij het dan . oke echt geloof me ben je 4ever van me af en ik rust die ik verdien wand de rest verdien ik niet toch ???

27-10-18 04:25 [telefoonnummer 5] :

En moch je hem neuken hoop ik dat je geweten je gek maakt en je het niet met hem kunt doen . maja jij hebt altijd zin en nu zal dat ook wel in hem zijn . ma zeg het me dan . maak ik er korte mette mee en jij blij

28-10-18 01:11 [telefoonnummer 6] :

Wand wat is nou nog waar dat je mij gebruikt hebt is waar en er van jou kant alles nep was toch ook . en die dingen die je me vertelt had ook toch en dat julli niks hebben of doen met elkaar ook. en ik denk zelfs dat je er van geniet om mij kapot tezien gaan en hoop je dat ik ga flippen en alkes weg gooi. Ma weet dat ik ook dan alles sloop en dan wil ik wel zitten en het liefst liggen in de grond . zxxxhvj maar je maakt me echt gek

28-10-18 01:34 [telefoonnummer 6] :

Zo vroeg je tel op stil ? Omdat je ligt teneuken zeker?? Als ik niks voor je ben of ooit ben geweest geef dan alle spullen terug waar ik jou een glimlach mee bezorgde. wand dan wil ik dus ook dat alles bij jou van mij weg is dus ook fotos . en die zo genaamde mooien herrinneringen met sex en de rest waren toch feek en nep van jou kant . en zou je ze nog hebben en dit blijft nog ff zo zal ik die helemaal kapot maken net zo wat jij met mij doet

28-10-18 02:22 [telefoonnummer 6] :

Ik zal niet rusten voor jij weer i mijn armen ligt en alles uit gepraat is en mij niet uit je leven wil plaece plaat met me of ga een stoer doen oke. Geef daar alleen eens andwoord op

29-10-18 23:51 [telefoonnummer 7] :

Waar om blijf je nou zo tegen mij doen ? Je wil zo graag van me af geef mij dan ook wat ik wil oke

29-10-18 23:55 [telefoonnummer 7] :

Ik mis je en ga gvd ik hou echt van je . dacht jij ook echt van mij . moest ik geloven van je en doe ik dat dan ga je dit doen aub laat mij niet nog gekker worden . als je echt om mij geeft of gedaan hebt dan zou je moeten weten dat ik nu kapot ga . en ja ik weet het dat is wat je wil toch . zeg dan gewoon dat alles nep was ik geen mensen kennis heb en dat ik jou verkeert heb in geschat. Dan ben je voor altijd van me af . wand dan rij ik me gewoon te pletter

30-10-18 02:19 [telefoonnummer 8] :

Als je van me af wil geef mij dan wat ik wil . en zeg dat alles feek was en nep en ik nooit iets voor jou betekent heb dan zorg ik dat ik nooit meer rond loop . zal ik echt er uit stappen dus wees dan nou ook zo stoer aub . wand zo ga ik dus niet verder met mijn leven . en geef gewoon alles terug waar ik jou een glimlach mee bezorgt heb . en blij met die brief dat niemand meer mag blijven slapen ? Ik voor gezorgt. en geloof me komt nog meer jij wil drama dan ga ik jou dat geven

30-10-18 11:45 [telefoonnummer 9] :

ik snap niet dat je van mij walgt. het einge wat ik wil is dat je mij dan vertelt waarom je dit doet. omdat je met [betrokkene 2] neukt . en mij gewoon de schuld geeft omdat het aan mij zou liggen [naam aangeefster] als je niet gaat praten met me dan ga ervan uit dat je moet opletten dat het nog verder escaleert wand weet een ding dit laat ik me nooit meer aan doen zonder dat jij er ook last van hebt

30-10-18 11:48 [telefoonnummer 9] :

Je moet alleng blij zijn dat je nog ramen en alles hebt wand je bent gemeen en ja je gaat er voor boeten

30-10-18 11:50 [telefoonnummer 9] :

Dat is wat je wil toch. En dan met de vinger na mij wijzen . ma dat mag dan ook. ma niet zonder dat ik er niks van schult ben

30-10-18 11:51 [telefoonnummer 9] :

Jij of ik gaat daar weg ja of iedereen als ik het helemaal hoog ik mijn kop krijg

30-10-18 12:02 [telefoonnummer 9] :

En ja als jij dit zo laat ga ik iedereeen vertellen wat voor kanker steek je mij gelevert hebt en dat ik daar door jou expres kapot ben gemaakt en hoop dat het ander om gaar gebeuren nu ben jij aan de beurt om kaopt gemaakt teworden . je zegt altijd karma nou ik hoop het voor je rn ook anders geloof me dat wij zijn zeker nog niet klaar met elkaar

04-11-18 02:54 [telefoonnummer 2] :

Hey lekkere. hoe gaat het met je? Vraag ik me gewoon steeds af. en of je nog aan me denkt en er over nadenkt om toch met me te praten. En nee zo had ik het zeker niet voorgestelt en zeker niet verwacht dat ik nu alles kwijt ben . jou en gvd mijn kamer. En dat allemaal omdat ik een beetje mijn gedult verloor . lekkere ik mis je en aub praat met me. En zeg me of ik niks voor beteken of dat je mij alleen gebruikt heb tot dat [betrokkene 2] er weer was. ? Ik weet niet meer wat wel of niet waar is geweest . voor mij is het nooit een spelletje geweest ma echt en nog steeds . en helaas gaat nu zo slecht met me dat ik er aan onder door ga . aub ik hoop dat je er gehoor aan geeft en dat je mij niet zo kapot maakt . of was dat jou bedoeling?? Ik mis je en ja hou zeker van je . wand voelt nu net of mijn hart eruit gerukt is en ik niets meer kan . en zeker niet om niet aan jou te denken. Lekkere slimme gekke maar erg mooie [naam aangeefster] aub praat met me . wand zal het ook niet op geven tot ik ook gekregen heb wat ik wil oke dus hoop niet dat het een lange strijd gaat worden . wand ik blijf vechten tot het einde

04-11-18 03:54 [telefoonnummer 10] :

Door jou ben ik mijn kamer kwijt mag ik niet eens terug komen. Dat heb jij veroorzaakt en nu ook nog zo blijven doen ?? Weet je wat prima ik zie je zo

[geboortedag 1] 03:21 [telefoonnummer 1] :

Eb erg leuk van je dat ik me dus zwaar kut voel op mijn verjaardag. En dat jij je zelf dus erg graag op de lijst wil staan van kutwijven echt heb je zelf zo gewilt niet ik. ma ja volgens jou sta ik boven aan de lijst van grootste klootzak die hier rond loopt of die jij gehad heb. nog maals ik hou van je en al bij mij niet zo weg gaan als nij jou. Terwijl jij het niet eens verdient. En moch jij dit zo laten tussen ons. dan zal ik echt elke dag bidden dat jij nooit een kind zal baren gewoon nooit. Wand dan bij jij het zelfde als de moeder van mijn kinderen . die zij ook niet of ooit verdiend had

10-11-18 00:20 [telefoonnummer 11] :

Ik had gehoopt om met jou tot een oplossing te kunnen komen. ma ik zal weg moeten daar dus jij wint . maar ik wil alle spullen terug waar ik jou een glimlach mee bezorgt heb . wand dat ben je niet waard ma weet ook dat ik het niet snel vergeet wat je met me gedaan hebt en geflikt hebt aub geloof me voor mij is het nooit feek geweest. En ik hoop dat jou geweten je kapot kwelt en je met me gaat praten en ik zal er zeker zijn

10-11-18 00:29 [telefoonnummer 11] :

Rust vinden zal ik zo niet wand verder met mijn leven gaan heb jij gewoon kapot gemaakt om mij het zelfde aan te doen als dat kutwijf in kaats. En jij ma roepen dat nooit tedoen en toch doen en ik moet maar slikken . nou zal toch weer er op uitdraaien dat ik de lul ben . dus dat weet ik . ma weet ook dat ik dus niks meer te verliezen heb oke

10-11-18 00:52 [telefoonnummer 11] :

Ik had je gewoon nooit moeten geloven of vertrouwen wand jij wist zeker dat ik het deed dus vandaar dat je dit doet zo dat alles in mij kaot is en gemaakt zeg het dan kan ik meer waarderen dan dit scheijnheilig gedoe van je

10-11-18 01:28 [telefoonnummer 11] :

En vrienden met je moeten blijven ma jij wilde meer ma nu snap ik waarom om mij kapot te maken

22-12-18 03:27 [telefoonnummer 12] :

Ik moet zeggen dat die donkeren kleur haren erg mooi staat. Ma dat had ik je vaker gezegt toch??

22-12-18 03:40 [telefoonnummer 12] :

En dat roze hempje staat er zeker goed bij steekt goed af met die donkeren kleur haren . Ma ja ik zie dat zo. Dat jij je er mee verbloemt. Of verschuilt er achter. Ma jij en ik weten heus wel hoe het zit. En dat om dat jij erg bij gelovig bent dus je weet wat ik er mee bedoel

08-01-19 03:41 [telefoonnummer 3] :

Weet dat nu het aan is oke . Jij wil dat er gevochten gaat worden dus dat gaat dan ook gebeuren. En dat jij alles had kunnen voor komen weet je ook. Ik wil dat jij eens eerlijk bent en ook tegen je zelf. Wand het einge wat ik wil is dat jij met me praat. En mij niet zo blijft behandelen Maar jij wil alleen maar leugens vertellen en er zelf in geloven ook. En wat [betrokkene 2] betreft echt pffff poessie hij denkt mij te meppen. maar komt hij nog wel van terug.

08-01-19 03:49 [telefoonnummer 3] :

En jij bent gewoon nu niet die [naam aangeefster] die ik ken en waar ik zo gek op ben en blijf. Jij bent de genen die dit gewoon kan oplossen om te praten ma nee jij wil dat er gewonden of nog erger doden gaan vallen. Ma je weet ook dat ik voor jou tot het einde zal blijven gaan . Dus dat die kanker neger denkt nu stoer te zijn zal hij nog van op kijken . Wand doet mij niks . Ik zie hem dus niet als bedreiging. Nooit geweest. En ik zal dus nu zeker aan giften gaan doen net zo als jij het gedaan hebt.

08-01-19 03:55 [telefoonnummer 3] :

Tegen mij en waarom praat je zo over mij?? Je weet ik heb jou altijd lief gehad en nog steeds en het voor mij echt geen bevlieging is geweest net zo als bij jou. En ik jou altijd mooi lief en sli,m en geil en intersand vond. Maar dat is van jou kant gewoon gelogen geweest. Wand waarom behandel jij mij nou als [betrokkene 1] ???? dacht dat jij nooit zo zou zijn???

08-01-19 04:06 [telefoonnummer 3] :

En weet dat ik pas met oud en nieuw wist waar je woonde . Dank zij die kanker homo die bij jou is . Wand ik kwam hem tegen en hij mij roepen en hij wilde weten hoe het met mij ging . Ik pist was hem gezegt heb dat ik hoe dan ook met jou wil praten en ik jou ook terug wil . En mij niks boeit wtf [betrokkene 2] er va nzegt of vind. Ma nu waar ik goed link van wert is dat hij zei dat hij alle wijven als hoer ziet en behandelt . Moet ik ook doen hoe slechter je ze behandelt des te meer blijven ze bij je. Zijn woorden . Ma denk dat hij nog gelijk heeft ook wand kijk na jou ? Je af gemept jou zwaar bedrogen en noem maar op. En waar zit je nu bij? en wie vertrouw jij nu ???? En ik heb jou nooit zo behandelt of zo gezien of slecht voor jou geweest of wat dan ook. En jij weet net als ik dat jij en ik het zelfde zijn . Ik voel veel dingen jij ook daarom negeer je mij wand je weet dat ik door je leugens heen kijk. Ik wil echt van jou horen wat wel en niet waar is wat jij mij vertelt hebt. En zeker wat mij betreft.

08-01-19 04:18 [telefoonnummer 3] :

En tof dat ik je eigenlijk al twee x gered heb . En dat je mij nu als een bedreiging ziet snap ik dus echt helemaal niet meer oke. Maar weet dat ik het de 3x ook zal doen. Lekkeren ik heb geen beloftens gemaakt wat ik niet waar kan maken. Onvoorwaardelijke liefde weet je nog Weet gewoon wat je nu doet met me dat het niet klopt oke . Maar weet ook dat ik ook niet zal rusten voor ik heb wat ik wil oke. En weet ook goed onthouden van jou te houden of opgeven nooit ga ik nog liever dood. Al zou het vechtent gaan worden met die kanker kop oke. Echt [naam aangeefster] als het voor jou is . Ga ik lachent dood geloof me . Wand mijn hart voor jou is nog steeds vol liefde en puur en voor altijd . Dus nog maals praat met me . wand ik hoop dat je rekening houd dat dit zwaar uit de hand gaat lopen en eigenlijk ben je al te ver gegaan.

08-01-19 04:23 [telefoonnummer 3] :

Hoop dat je er van geniet dat die kanker kutkop mij een mepje gegeven heeft. Ma zei al ik kan heel wat hebben tot dat ik genoeg er van heb. Ik zei ook tegen jou zolang je mij ziet weet je dat jij je niet druk hoef te maken . Ma als je me niet meer ziet. Dan weet je dat dan echt wel moet doen . Ik probeer steeds om samen tot een oplossing te komen . Ma denk dat jij gewoon oorlog wil voeren . En nee ik ga me nergens bij neer leggen voor ik heb wat ik wil oke.

08-01-19 04:24 [telefoonnummer 3] :

Jou zo wie zo . En ja terug ook. En wil je dat ik er voor ga en blijf vechten zal ik het doen.

08-01-19 04:42 [telefoonnummer 3] :

Ma ik weet nu heus wel dat alles wat je tegen mij gezegt heb gelogen is. Met je beste sex ever. Met [betrokkene 2] toch wand daar zit je nu toch weer bij. [naam aangeefster] dit gaat een groten fijasco worden. Ma je zal dat wel willen wand iets oplossen wil je niet en kun je ook niet. Wand dit kun je niet zo maar oplossen wand dan sta je voor jou gevoel voor schut. Nou liever verschut staan dan met leugens de rest van je leven blijven lopen en het je blijft achter volgen .

08-01-19 07:04 [telefoonnummer 3] :

Ik vond het wel weer een goeien dat je net weer ruzi had . Ma snap het wel . Wand dat miste je zeker. En helemaal bij mij. Weet dat ik zeker dingen voel dus ik ben er zeker als me nodig heb. Ma weet ook moch je klappen krijgen, ondanks hoe jij mij behandelt zal ik niet eens gaan azelen oke dan weet je wel genoeg toch. Voor jou altijd en alles . Weet dat en vergeet het aub nooit oke hvj 4ever 2die4 you

08-01-19 21:47 [telefoonnummer 3] :

Hahaha deed je dan ook maar eens zo als het hoor. Dingen uitpraten en oplossen . In plaats vluchten en leugens rond te vertellen en je zelf voor te liegen.

08-01-19 22:34 [telefoonnummer 3] :

Denk daar ma over na

6. een bescheid als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5º, van het Wetboek van Strafvordering, te weten een door aangeefster bij gelegenheid van de aangifte overgelegde uitdraai van door haar ontvangen Whatsapp-berichten6, inhoudende:

(pag. 33)

30-10-18 11:47 [telefoonnummer 9] :

Dus je bent gewoon de feekster en alles en iedereen voor de gek gehouden te hebben en nu je verschuilen ik zal zorgen dat je nergens meer kunt of wil schuilen ik hou pas op als ik weet wat ik wil weten dus geloof daar maar aan

7 het proces-verbaal van bevindingen7, inhoudende, als relaas van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] :

(pag. 13)

Op 7 augustus 2019 heb ik een onderzoek ingesteld naar de achtergrond van de verdachte [verdachte] en het contact tussen slachtoffer en verdachte.

Aanleiding onderzoek:

Uit de aangifte die is gedaan op 16 juli 2019 blijkt dat er sprake is van stalking door verdachte [verdachte] .

Informatie uit politiesystemen

In dit proces-verbaal worden de registraties genoemd vanaf 10 januari 2018, het moment dat de verdachte in vrijheid is gesteld.

(pag. 15)

03-11-2018

Omschrijving:

Op camerabeelden is te zien dat [verdachte] afgelopen nacht in het pand is geweest. [verdachte] mag niet in het pand van het RIBW aan de [adres 2] komen n.a.v. zijn gedrag. Dit is [verdachte] aangezegd middels een verbod. (…)

(pag. 15-16)

09-11-2018

[naam aangeefster] (melder) en betrokkene wonen in hetzelfde pand aan de [adres 2] . Dit pand betreft een pand met meerdere kamers en betrokkene en melder hebben in het pand een eigen kamer. Betrokkene en melder hebben een liefdesrelatie gehad, maar melder heeft er een punt achter gezet. Betrokkene heeft aangegeven dit niet te accepteren. (…) Betrokkene heeft op dit moment een vestigingsverbod voor het pand aan de [adres 2] en verblijft in een pand van de RIBW aan de [adres 3] .

Bewijsoverwegingen

De beslissing dat het bewezenverklaarde door de verdachte is begaan, berust op de

feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen in onderlinge samenhang beschouwd.

De raadsman van de verdachte heeft aan de bepleite vrijspraak ten grondslag gelegd dat uit het dossier niet kan blijken dat sprake is geweest van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van aangeefster. Volgens de raadsman blijkt onvoldoende dat de verdachte via Whatsapp berichten heeft gestuurd aan aangeefster met het oogmerk haar te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden of om haar vrees aan te jagen. Veel van de door de verdachte aan aangeefster verstuurde berichten gingen immers over het terugkrijgen van zijn spullen en daarnaast over het verkrijgen van een antwoord op de vragen van de verdachte omtrent de redenen van het verbreken van de relatie door aangeefster, hetgeen in de visie van de verdediging niet onbegrijpelijk is wanneer sprake is geweest van een affectieve relatie. Ten slotte heeft de raadsman betoogd dat niet alle door aangeefster ontvangen berichten aan de hand van de kenmerkende schrijfwijze van bepaalde woorden zonder meer aan de verdachte toegeschreven moeten worden; de mogelijkheid blijft volgens de raadsman open dat die berichtjes niet door de verdachte maar door een ander aan aangeefster zijn verstuurd, wellicht zelfs op haar verzoek of in haar opdracht.

Volgens de raadsman is er voorts onvoldoende bewijs voor het versturen of onder de deur door schuiven van brieven.

Het hof overweegt als volgt.

Vooropgesteld moet worden dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van belaging als bedoeld in art. 285b, eerste lid, Sr verschillende factoren van belang zijn: de aard, de duur, de frequentie en de intensiteit van de gedragingen van de verdachte, de omstandigheden waaronder deze hebben plaatsgevonden en de invloed daarvan op het persoonlijk leven en de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer. Deze in aanmerking te nemen beoordelingsfactoren zijn daarbij in zekere mate communicerende vaten. Het gaat dus niet zozeer om een weging van elke factor op zichzelf, maar om de waardering van het gehele handelen van de verdachte en de vraag of dat handelen in zijn totaliteit bezien voldoet aan de eisen die aan belaging in art. 285b, eerste lid, Sr worden gesteld. Ter illustratie: een eventuele korte duur en een geringe frequentie van de gedragingen van verdachte kunnen worden gecompenseerd door de andere criteria, zoals de indringendheid en de aard van de gedragingen en de invloed van die gedragingen op het persoonlijke leven van de getroffene.

Door aangeefster is bij gelegenheid van de aangifte een uitdraai aan de politie overhandigd van een aantal Whatsapp-berichten die zij vanaf 26 oktober 2018, na het verbreken van de relatie met de verdachte, ontvangen heeft. Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] blijkt dat deze Whatsapp-berichten door de afzender zijn verstuurd via verschillende telefoonnummers, te weten [telefoonnummer 4] , [telefoonnummer 5] , [telefoonnummer 6] , [telefoonnummer 7] , [telefoonnummer 8] , [telefoonnummer 9] , [telefoonnummer 2] , [telefoonnummer 10] , [telefoonnummer 1] , [telefoonnummer 11] , [telefoonnummer 12] en [telefoonnummer 3] .

Bij gelegenheid van het verhoor van de verdachte op 29 augustus 2019 is (een deel van) de inhoud van enkele van die Whatsapp-berichten aan hem voorgehouden. De verdachte heeft vervolgens ontkend dat hij op 26, 27 en 30 oktober 2018 Whatsapp-berichten aan aangeefster heeft verstuurd waarbij gebruik is gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer 4] , [telefoonnummer 5] en [telefoonnummer 9] .

De verdachte heeft wel erkend dat hij het - gedeeltelijk aan hem voorgehouden - bericht aan aangeefster heeft gestuurd, dat is verzonden op 4 november 2018 te 02:54 uur via het telefoonnummer [telefoonnummer 2] . De volledige inhoud van dit bericht is hiervoor onder de bewijsmiddelen weergegeven. Ook heeft de verdachte, die op [geboortedag 1] jarig is, erkend dat hij het aan hem voorgehouden (en hierboven bij de bewijsmiddelen weergegeven) Whatsapp-bericht van [geboortedag 1] 2018 te 03.21 uur via het telefoonnummer [telefoonnummer 1] heeft gestuurd aan aangeefster. Met betrekking tot het aan hem voorgehouden Whatsapp-bericht van 8 januari 2019 te 03:55 uur, aan aangeefster verzonden via het telefoonnummer [telefoonnummer 3] , waarvan de inhoud eveneens hierboven is weergegeven, heeft de verdachte verklaard dat hij denkt dit bericht verstuurd te hebben.

Aangezien de verdachte heeft erkend dat hij op 4 en [geboortedag 1] 2018 via de telefoon-nummers [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 1] Whatsapp-berichten aan aangeefster heeft gestuurd en de verdachte niet betwist op 8 januari 2019 een Whatsapp-bericht aan aangeefster te hebben gestuurd via het telefoonnummer [telefoonnummer 3] , van welke berichten de inhoud qua aard en strekking niet alleen onderling overeenkomt, maar waarvan de inhoud ook aansluit bij de inhoud van de Whatsapp-berichten die aangeefster na de verbreking van de relatie met de verdachte op andere data en via andere telefoonnummers heeft ontvangen, houdt het hof het ervoor dat al die Whatsapp-berichten verstuurd zijn door de verdachte. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat deze aanname in de eerste plaats steun vindt in de verklaring van de verdachte dat hij een aantal simkaarten in de la had liggen en dat hij, nadat hij met een bepaald nummer een bericht aan [naam aangeefster] had gestuurd en zij dat nummer geblokkeerd had, een bericht stuurde met een ander simkaartje. Hierbij wordt nog opgemerkt dat deze verklaring aansluit bij de inhoud van het Whatsapp-bericht van 27 oktober 2018 te 04.19 uur, dat onder meer inhoudt: ‘En mij blijven blokken en ontlopen…’ Voorts vindt bedoelde aanname steun in de verklaring van de verdachte, die hij op

29 augustus 2019 heeft afgelegd nadat de verhorend verbalisant hem had geconfronteerd met het gegeven dat aangeefster bijvoorbeeld in de nachtelijke uren van 27 en 30 oktober 2018 constant berichtjes had ontvangen, voor zover inhoudende: “Ik lig nog steeds wakker van [naam aangeefster] ” en “Ik weet niet waarom ik dan zoveel berichten achter elkaar stuur naar [naam aangeefster] .”

Ten slotte vindt de hiervoor bedoelde aanname steun in het gegeven dat uit de hiervoor weergegeven, in de informatiesystemen van de politie opgenomen, mutaties van 3 en 9 november 2018 volgt dat de verdachte in de periode rond begin november 2018 een (tijdelijk) verblijfsverbod had voor het pand van het RIBW aan de Bisschop Bekkersstraat te Tilburg, waar hij en aangeefster in 2018 ieder een kamer hadden, terwijl in verschillende door aangeefster op 26 en 27 oktober 2018 en 4 november 2018 ontvangen Whatsapp-berichten passages voorkomen, waarin de afzender van die berichten zonder twijfel verwijst naar een (tijdelijk) verblijfsverbod, zoals ‘nu moet ik een week weg time out’ (Whatsapp-bericht 26 oktober 2018 12:37 uur), ‘jij hebt ervoor gezorgd dat ik nu buiten moet lopen’ (Whatsapp-bericht 26 oktober 2018 12:38 uur), ‘geen tv, geen muziek, geen eigen spullen, ik lig weer in mijn slaapzak’ (Whatsapp-bericht 27 oktober 2018 03:58 uur), ‘juridische stappen, ook tegen het ribw’ (Whatsapp-bericht 27 oktober 2018 te 04:09 uur), ‘…dat ik nu alles kwijt ben, jou en mijn kamer’ (Whatsapp-bericht 4 november 2018 te 2:54 uur) en ‘door jou ben ik mijn kamer kwijt, mag niet eens terugkomen’ (Whatsapp-bericht 4 november 2018 te 03:54 uur).

De door de verdediging opgeworpen mogelijkheid dat de door verdachte min of meer betwiste berichten niet door hem maar door een ander aan aangeefster zijn verstuurd, wellicht zelfs op haar verzoek of in haar opdracht, wordt met het voorgaande weerlegd. Het hof merkt aanvullend nog op dat dit opgeworpen scenario ook overigens in het geheel niet aannemelijk is geworden, nu in het strafdossier noch het verhandelde ter terechtzitting daar ook maar een begin van een aanknopingspunt voor is te vinden.

Bezien in het licht van de hiervoor bedoelde vooropstelling is het hof voorts van oordeel dat sprake is geweest van belaging als bedoeld in artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht.

Het hof wijst in dit verband met name op het indringende karakter van sommige Whatsapp-berichten van de verdachte aan aangeefster, waarin hij onomwonden dreigt zich te zullen suïcideren als aangeefster niet tegemoetkomt aan zijn eis om met hem het gesprek aan te gaan en hem uitleg te geven over de redenen van het verbreken van de relatie. Daarnaast is het hof van oordeel dat het relatief grote aantal Whatsapp-berichten dat veelal in de nachtelijke uren door de verdachte aan aangeefster is verstuurd onmiskenbaar van grote invloed zal zijn geweest op het persoonlijke leven van aangeefster.

Anders dan de politierechter, de advocaat-generaal en de raadsman is het hof van oordeel dat de verdachte, naast het versturen van de berichten via Whatsapp, ook inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van aangeefster door brieven onder de deur van haar woning/kamer door te schuiven. Uit de aangifte blijkt dat de verdachte na het verbreken van de relatie eind oktober 2018 is begonnen met het onder de deur van aangeefster doorschuiven van briefjes. De verdachte heeft bij zijn verhoor door de politie erkend dat hij wel eens briefjes bij aangeefster in de brievenbus heeft gedaan. Aangeefster heeft verklaard dat zij na het stop-gesprek (dat op 25 januari 2019 plaatsvond) merkte dat de verdachte geen briefjes meer in haar brievenbus stopte. Hieruit leidt het hof af dat de verdachte de briefjes waarover hij heeft verklaard aan aangeefster heeft doen toekomen gedurende de periode vanaf 26 oktober 2018 tot en met 25 januari 2019.

Ten slotte is het hof, evenals de raadsman van de verdachte, maar anders dan de politierechter en de advocaat-generaal, van oordeel dat het voorhanden bewijs tekort schiet om te kunnen komen tot bewezenverklaring van de overige in de tenlastelegging omschreven gedragingen van de verdachte, zodat hij daarvan wordt vrijgesproken.

Voor zover de raadsman nog heeft willen betogen dat de verdachte niet het oogmerk had om aangeefster te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden of haar vrees aan te jagen, omdat hij enkel zijn persoonlijke spullen terug wilde hebben en als gewezen partner het recht heeft om te weten wat de reden is voor de verbreking van de affectieve relatie door de ander, wordt dit verweer door het hof verworpen nu dit wordt weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen. Het oogmerk van de verdachte vloeit voort uit de inhoud van de Whatsapp-berichten en was er onmiskenbaar op gericht - onder meer door het veroorzaken van angst bij aangeefster door het sturen van teksten als: ‘ik wil nooit kwaad doen ma doe je mij dat wel aan kan ik niet anders dan het terugdoen en jij doet mij nu steeds kwaad aan dus aub hou er mee op en ga nou eens met me praten’ (Whatsapp-bericht 27 oktober 2018 te 04:09 uur) en ‘ma weet dat ik dan alles sloop en dan wil ik wel gaan zitten en het liefst liggen onder de grond’ (Whatsapp-bericht 28 oktober 2018 01:11 uur) - aangeefster er op dwingende wijze toe te bewegen met hem, verdachte, het gesprek aan te gaan over de verbreking c.q. het herstellen van hun relatie.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Belaging.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluiten. Het feit is strafbaar.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezenverklaarde.

Op te leggen sanctie

De verdachte heeft aangeefster gedurende een periode van circa 3 maanden tegen haar wil lastig gevallen met Whatsapp-berichten en brieven. Hoewel aangeefster aan de verdachte kenbaar heeft gemaakt dat zij niet gediend was van zijn gedragingen, onder meer door het blokkeren van de telefoonnummers waarmee de verdachte de Whatsapp-berichten verstuurde, is hij aangeefster (via (een) ander(e) telefoonnummer(s)) blijven bestoken met Whatsapp-berichten met onder meer het dwingende verzoek om met elkaar te praten en hem tekst en uitleg te geven over het verbreken van de relatie. Ook heeft de verdachte aangeefster in verschillende Whatsapp-berichten vrees aangejaagd door dreigende taal te gebruiken en te dreigen met suïcide als zij niet het gesprek met hem zou aangaan. Dusdoende heeft de verdachte opzettelijk en stelselmatig een ernstige inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van aangeefster. Aangeefster heeft van de gedragingen van de verdachte bijzonder veel hinder ondervonden, zoals onder meer blijkt uit de aangifte.

Het hof heeft bij de bepaling van de op te leggen sanctie gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Daarnaast is gelet op de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Met de advocaat-generaal, maar anders dan de politierechter, is het hof van oordeel dat gezien de aard en ernst van het bewezenverklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd, niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte, zoals blijkt uit het hem betreffende uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 7 juli 2020, vóór het begaan van het thans bewezenverklaarde ter zake van soortgelijke gedragingen reeds onherroepelijk is veroordeeld tot straf, te weten bij vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 9 januari 2018. Het hof houdt bij het bepalen van de op te leggen straf in strafverzwarende zin rekening met deze eerdere veroordeling omdat deze hem, verdachte, er niet van heeft weerhouden zich opnieuw jegens een ex-partner strafwaardig te gedragen en de thans bewezenverklaarde gedragingen hebben plaatsgevonden gedurende de proeftijd behorende bij de bij voormeld vonnis opgelegde gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf.

Tegen deze achtergrond komt de ernst van het bewezenverklaarde naar het oordeel van het hof onvoldoende tot uitdrukking in de door de politierechter opgelegde geheel voorwaardelijke gevangenisstraf.

Anderzijds ziet het hof, in afwijking van de strafeis van de advocaat-generaal, geen aanleiding om de verdachte af te straffen door het uitsluitend opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Met oplegging van de hierna te vermelden deels voorwaardelijke gevangenisstraf beoogt het hof enerzijds de ernst van het bewezenverklaarde tot uitdrukking te brengen en anderzijds de strafoplegging dienstbaar te maken aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten. Met het oog op die laatste doelstelling zal het hof de aan de voorwaardelijke gevangenisstraf te verbinden proeftijd bepalen op 3 (drie) jaren en daaraan tevens de bijzondere voorwaarde verbinden dat de verdachte gedurende de proeftijd op geen enkele wijze contact zal opnemen met de hem bekende aangeefster [naam aangeefster] .

Het hof is van oordeel dat naast de gevangenisstraf oplegging van een taakstraf van na te melden duur past bij de aard en ernst van het bewezenverklaarde en geboden is om de verdachte de ernst en het ontoelaatbare van zijn gedragingen te doen inzien.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 63 en 285b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht;

verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 60 (zestig) dagen;

bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 57 (zevenenvijftig) dagen, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte - zich voor het einde van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of gedurende de proeftijd van 3 (drie) jaren

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden, of

- geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclasseringsinstelling zo vaak en zolang als de reclasseringsinstelling dit noodzakelijk acht daaronder begrepen, dan wel

- de hierna te noemen bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde gedurende de volledige proeftijd op geen enkele wijze - direct of indirect, persoonlijk, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via sociale media - contact zal opnemen, zoeken of hebben met de in de tenlastelegging bedoelde en aan de verdachte bekende [naam aangeefster] , volgens het proces-verbaal van aangifte geboren te [geboortedag 2] op [geboortedag 2] 1977 en wonende te [adres 3] ;

bepaalt dat de politie belast is met het toezicht op en het handhaven van het contactverbod;

veroordeelt de verdachte voorts tot een taakstraf voor de duur van 60 (zestig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 30 (dertig) dagen hechtenis;

beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

heft op het tegen de verdachte verleende en op 30 augustus 2019 geschorste bevel tot voorlopige hechtenis.

Aldus gewezen door:

mr. F.P.E. Wiemans, voorzitter,

mr. C.P.J. Scheele en mr. B. Stapert, raadsheren,

in tegenwoordigheid van J.M.A.W. Koningstein, griffier,

en op 9 september 2020 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

De griffier is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

1 Tenzij hierna anders vermeld, maken de bewijsmiddelen deel uit van het dossier van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, district Hart van Brabant, met registratienummer PL2000-2019167977. Dit dossier bevat een aantal door de daarin genoemde opsporingsambtenaren opgemaakte processen-verbaal en andere bescheiden en bestaat uit 78 doorgenummerde pagina’s. Voor de vindplaatsen van de bewijsmiddelen wordt hierna in voetnoten verwezen naar de desbetreffende paginanummers.

2 Dossierpagina’s 7-10.

3 Dossierpagina’s 66-71.

4 Dossierpagina’s 73-76.

5 Dossierpagina’s 21-27.

6 Dossierpagina’s 28-39.

7 Dossierpagina’s 13-20.