Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2020:3149

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
16-09-2020
Datum publicatie
12-10-2020
Zaaknummer
AVNR. 000614-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Raadkamer
Beschikking
Inhoudsindicatie

De handel in cocaïne heeft in ons land epidemische vormen aangenomen. Wekelijks welhaast worden grote hoeveelheden cocaïne aangetroffen die van elders ons land worden binnengebracht. De handel in cocaïne leidt doorgaans tot andere vormen van ernstige criminaliteit zoals bedreiging met geweld en daadwerkelijk geweld, getuige de diverse drugsgerelateerde liquidaties en pogingen daartoe. Vuurwapen- en andere vormen van geweld lijken inmiddels volstrekt normaal te zijn bij de handel in cocaïne. Daar komt bij dat grootschalige handel in cocaïne ook leidt tot witwassen op grote schaal. In het algemeen kan worden gesteld dat grootschalige handel in cocaïne leidt tot een ernstige mate van ondermijning van de samenleving.

Dat brengt dit hof tot de conclusie dat grootschalige import van cocaïne leidt tot een geschokte rechtsorde nu het voor de samenleving niet te begrijpen zou zijn en door die samenleving ook niet geaccepteerd zou worden wanneer degene jegens wie ernstige bezwaren bestaan dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de invoer van een grote hoeveelheid cocaïne niet onverwijld in voorarrest zou worden genomen en voorlopig gehouden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling strafrecht

Raadkamerappelnummer: AVNR. 000614-20

Parketnummer 1e aanleg: [nummer]

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft gezien de akte van de griffier van de [rechtbank] van [datum], waarbij namens:

[verdachte]

[geboortedatum en plaats]

[adres]

[detentieplaats]

hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking van de [rechtbank] van [datum], bij welke beschikking de gevangenhouding van [verdachte] werd bevolen.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. I.N. Weski.

Het hof heeft kennis genomen van het dossier.

Uit het dossier blijkt dat verdachte wordt verweten medeplegen van invoer van [een grote hoeveelheid] cocaïne.

Naar het oordeel van het hof bevat het dossier voldoende ernstige bezwaren jegens verdachte ter zake hetgeen hem wordt verweten. Het hof verwijst daartoe onder meer naar de processen-verbaal van bevindingen, [paginanummers], naar het proces-verbaal inbeslagname, onderzoek en vernietiging, [paginanummers] naar het proces-verbaal [datum], onderzoek [naam], naar de verklaring van medeverdachte [naam], alsmede naar de processen-verbaal raadkamer verhoor medeverdachten.

Hetgeen verdachte wordt verweten betreft een strafbaar feit waar naar de wettelijke omschrijving 12 jaar of meer gevangenisstraf op staat en waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt. Namens verdachte is betoogd dat er geen sprake is van een geschokte rechtsorde omdat in vergelijkbare zaken verdachten worden vrijgelaten terwijl er aldus de raadsvrouw geen haan naar kraait. Wat daar ook van zij, naar het oordeel van dit hof is invoer van [een grote hoeveelheid] cocaïne in ons land een strafbaar feit waar naar de wettelijke omschrijving 12 jaar of meer gevangenisstraf op staat en waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt.

De handel in cocaïne heeft in ons land epidemische vormen aangenomen. Wekelijks welhaast worden grote hoeveelheden cocaïne aangetroffen die van elders ons land worden binnengebracht. De handel in cocaïne leidt doorgaans tot andere vormen van ernstige criminaliteit zoals bedreiging met geweld en daadwerkelijk geweld, getuige de diverse drugsgerelateerde liquidaties en pogingen daartoe. Vuurwapen- en andere vormen van geweld lijken inmiddels volstrekt normaal te zijn bij de handel in cocaïne. Daar komt bij dat grootschalige handel in cocaïne ook leidt tot witwassen op grote schaal. In het algemeen kan worden gesteld dat grootschalige handel in cocaïne leidt tot een ernstige mate van ondermijning van de samenleving.

Dat brengt dit hof tot de conclusie dat grootschalige import van cocaïne leidt tot een geschokte rechtsorde nu het voor de samenleving niet te begrijpen zou zijn en door die samenleving ook niet geaccepteerd zou worden wanneer degene jegens wie ernstige bezwaren bestaan dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de invoer van [een grote hoeveelheid] cocaïne niet onverwijld in voorarrest zou worden genomen en voorlopig gehouden. Dat zou tot maatschappelijke onrust kunnen leiden. Dat in andere zaken waarin verdachten zouden zijn vrij gelaten er aldus de raadsvrouw geen haan naar heeft gekraaid, doet aan het voorgaande naar het oordeel van het hof niet af.

Het hof stemt ook in met het gevaar voor herhaling. Invoer van [een grote hoeveelheid] cocaïne kan, naar algemeen wordt aangenomen, slechts plaatsvinden in georganiseerd verband en aan een dergelijk verband kan zich doorgaans maar moeilijk onttrekken. Kennelijk is voor de verdachte de verleiding om in korte tijd veel geld te verdienen te groot geweest en dat alles doet ernstig vrezen voor herhaling. Feiten of omstandigheden die thans tot een ander oordeel zouden moeten leiden zijn niet gesteld, noch is het hof anderszins van het bestaan ervan gebleken te meer niet nu verdachte zich op zijn zwijgrecht beroept.

Het hof wijst af het beroep.

Namens verdachte is verzocht de voorlopige hechtenis te schorsen waarbij onder meer is gesteld dat verdachte [nummer] kinderen heeft waarvan [nummer] gehandicapt zijn.

Het hof beschouwt deze omstandigheden in relatie tot de ernst van het aan verdachte verweten feit onvoldoende zwaarwichtig om schorsing van de voorlopige hechtenis te rechtvaardigen. Het belang dat de samenleving heeft bij voortzetting van de voorlopige hechtenis weegt thans zwaarder dan het persoonlijk belang van de verdachte.

Het hof wijst af het verzoek.

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP:

Wijst af het hoger beroep.

Bevestigt de beschikking waarvan beroep.

Wijst af het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Aldus gedaan op 16 september 2020

door mr. R.A.T.M. Dekkers, voorzitter, mr. E.A.A.M. Pfeil en mr. G.P.M.F. Mols, raadsheren, in tegenwoordigheid van N. Koop, griffier.

De advocaat-generaal bij dit Gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van verdachte.

's-Hertogenbosch, 16 september 2020

Gezien d.d.

De directeur van de [detentieplaats]