Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2020:2882

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
17-09-2020
Datum publicatie
05-02-2021
Zaaknummer
200.263.062_01
Formele relaties
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2021:329
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

wijziging zorgregeling na advies bijzondere curator

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak: 17 september 2020

Zaaknummer: 200.263.062/01

Zaaknummer eerste aanleg: C/01/340086 / FA RK 18-5414

in de zaak in hoger beroep van:

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. B.J. Driessen,

tegen

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. W.C.G. Verlegh.

Deze zaak gaat over [minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2009 te [geboorteplaats] .

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:

Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidoost Nederland, locatie [locatie] ,

hierna te noemen: de raad.

5 De beschikking van 13 augustus 2020

Bij die beschikking heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld om te reageren op

de voorgenomen benoeming van een bijzondere curator, in dit geval mr. L. Stam, onder aanhouding van iedere verdere beslissing.

6 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

Het hof heeft kennisgenomen van de inhoud van:

- het V8-formulier van de advocaat van de moeder van 17 augustus 2020;

- het V8-formulier van de advocaat van de vader van 26 augustus 2020.

7 De verdere beoordeling

7.1.

Uit voornoemde V8-formulieren blijkt dat de vader en de moeder kunnen instemmen met de benoeming van mr. Stam tot bijzondere curator.

7.2.

Het hof zal thans overgaan tot benoeming van mr. L. Stam tot bijzondere curator over [minderjarige] . De taak van de bijzondere curator in dezen is – zoals in de beschikking van 13 augustus 2020 reeds is overwogen – met name om zicht te krijgen op hoe [minderjarige] zelf in de voorliggende kwestie staat, wat de gevolgen voor hem zijn van onderhavig geschil tussen de ouders en wat naar het inzicht van de bijzondere curator te zeggen valt over de verdeling van de zorgregeling tijdens de zomervakantie.

7.3.

De gesprekken tussen [minderjarige] en de bijzondere curator dienen buiten aanwezigheid van de ouders plaats te vinden. De inrichting van de gesprekken die de bijzondere curator met [minderjarige] , ouders of derden voert is geheel ter bepaling aan de bijzondere curator.

7.4.

Het hof zal iedere verdere beslissing aanhouden.

8 De beslissing

Het hof:

benoemt tot bijzondere curator over [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2009 te [geboorteplaats] :

- mr. L. Stam

kantoorhoudende te ( [postcode] [kantoorplaats] aan [adres]

telefoonnummer: [telefoonnummer]

website: [website]

om in deze procedure de belangen van [minderjarige] te behartigen met de taakomschrijving zoals hiervoor onder 7.2. beschreven;

draagt de bijzondere curator op verslag uit te brengen vóór 1 december 2020, althans vóór deze datum het hof schriftelijk te berichten over de voortgang van haar werkzaamheden;

bepaalt dat de griffier van dit hof:

- er voor zorgdraagt dat de bijzondere curator de beschikking krijgt over de actuele adresgegevens van de belanghebbenden;

- er voor zorgdraagt dat de bijzondere curator de beschikking krijgt over de processtukken en de tussenbeschikking van dit hof van 13 augustus 2020;

- een afschrift van het rapport van de bijzondere curator te zijner tijd aan partijen en de raad zal toezenden;

bepaalt dat partijen en de raad tot uiterlijk twee weken na toezending van het verslag van de bijzondere curator hierop schriftelijk aan het adres van het hof kunnen reageren;

houdt in afwachting van het verslag van de bijzondere curator iedere verdere beslissing aan tot pro forma 1 december 2020.

Deze beschikking is gegeven door mrs. H. van Winkel, C.A.R.M. van Leuven en H.M.A.W. Erven en is op 17 september 2020 uitgesproken in het openbaar door

mr. C.A.R.M. van Leuven in tegenwoordigheid van de griffier.