Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2020:2870

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
10-09-2020
Datum publicatie
17-09-2020
Zaaknummer
AVNR. 000659-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Raadkamer
Beschikking
Inhoudsindicatie

Het hof is van oordeel dat de voorlopige hechtenis onwenselijk lang duurt en dat ondanks het feit dat de inhoudelijke behandeling van de zaak mogelijk aanstaande is, de voorlopige hechtenis dient te worden geschorst aangezien elke dag dat de voorlopige hechtenis thans nog voortduurt, er een te veel is

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling strafrecht

Raadkamerappelnummer: AVNR. 000659-20

Parketnummer 1e aanleg: [nummer]

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft gezien de akte van de griffier van de [rechtbank] van [datum], waarbij namens:

[naam verdachte]

[geboortedatum en geboorteplaats]

[adres]

thans verblijvende in [detentieplaats]

hoger beroep is ingesteld tegen de beslissing van de [rechtbank] van [datum], bij

welke beslissing het verzoek tot opheffing van de aan [naam verdachte] opgelegde voorlopige hechtenis werd afgewezen.

Het hof heeft gezien de beslissing waarvan beroep.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. G.J.J.G. Stevens-Waltmans.

Het hof heeft kennis genomen van het dossier.

Uit het dossier blijkt dat verdachte wordt verweten medeplegen van een poging doodslag en voorhanden hebben van een pistool.

Naar het oordeel van het hof bevat het dossier voldoende ernstige bezwaren jegens verdachte ter zake hetgeen hem wordt verweten en ook de gronden zijn nog onverkort van toepassing.

Het hof zal daarom het beroep afwijzen.

Namens verdachte is verzocht de voorlopige hechtenis te schorsen.

Het hof overweegt als volgt.

Verdachte is op [nummer] december 2018 in verzekering gesteld en bevindt zich sedertdien in voorarrest. De rechtbank en de officier van justitie hebben te kennen gegeven dat de duur van de voorlopige hechtenis onwenselijk lang is maar hebben daar vervolgens geen gevolgen aan verbonden. De rechtbank heeft een verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis en een verzoek tot schorsing afgewezen, heeft vervolgens het onderzoek ter terechtzitting geschorst voor onbepaalde tijd maar niet langer dan drie maanden en heeft voorts overwogen dat de inhoudelijke behandeling aanstaande is.

Het hof is van oordeel dat de voorlopige hechtenis onwenselijk lang duurt en dat ondanks het feit dat de inhoudelijke behandeling van de zaak mogelijk aanstaande is, de voorlopige hechtenis dient te worden geschorst aangezien elke dag dat de voorlopige hechtenis thans nog voortduurt, er een te veel is.

Het hof schorst de voorlopige hechtenis met ingang van [datum] tot aan de dag van de uitspraak in deze zaak in eerste aanleg onder na te melden voorwaarden.

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP:

Wijst af het hoger beroep.

Bevestigt de beslissing waarvan beroep.

Wijst toe het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Beveelt dat de voorlopige hechtenis van verdachte zal worden geschorst met ingang van [datum] tot aan de dag van de uitspraak in deze zaak in eerste aanleg.

Stelt aan verdachte als voorwaarden aan de schorsing:

  1. dat verdachte, indien de opheffing van de schorsing mocht worden bevolen, zich aan de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis niet zal onttrekken;

  2. dat verdachte, ingeval hij wegens het feit waarvoor voorlopige hechtenis is bevolen, tot andere dan vervangende vrijheidsstraf zou worden veroordeeld, zich aan de tenuitvoerlegging daarvan niet zal onttrekken;

  3. dat verdachte gedurende de schorsing van de voorlopige hechtenis geen strafbare feiten zal plegen;

  4. dat verdachte gehoor zal geven aan alle oproepingen van politie en justitie;

  5. dat verdachte zich op de dag van de einduitspraak in deze zaak uiterlijk 08:30 uur weer zal melden bij de dienstdoende ambtenaar in [rechtbank], [adres].

Aldus gedaan op 10 september 2020

door mr. J.T.F.M. van Krieken, voorzitter, mr. G.P.M.F. Mols en mr. A.H.T. de Haas, raadsheren, in tegenwoordigheid van N. Koop, griffier.

De advocaat-generaal bij dit Gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van verdachte.

's-Hertogenbosch, 10 september 2020

Gezien d.d.

De directeur van [detentieplaats]