Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2020:1867

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
16-06-2020
Datum publicatie
18-06-2020
Zaaknummer
20-002251-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak art. 11a Opiumwet. Niet kan worden bewezen dat de verkoop door de verdachte is bestemd voor beroeps- of bedrijfsmatige teelt van hennep dan wel voor grootschalige hennepteelt.

Wetsverwijzingen
Opiumwet 11a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer : 20-002251-16

Uitspraak : 16 juni 2020

TEGENSPRAAK (art. 279 Sv)

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Limburg van 19 juli 2016 in de strafzaak met parketnummer 03-866320-15 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1957,

wonende te [woonplaats] , [adres] .

Hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte ter zake van het voorhanden hebben van voorwerpen waarvan hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en/of vijfde lid van de Opiumwet strafbaar gestelde feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De rechtbank heeft ten aanzien van de voorwerpen met de nummers 1 tot en met 8 op de aan het vonnis gehechte beslaglijst de teruggave aan de verdachte gelast en de voorwerpen met de nummers 9 tot en met 24 op de beslaglijst aan het verkeer onttrokken.

Van de zijde van de verdachte is tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bevestigen.

Van de zijde van de verdachte is primair vrijspraak bepleit en is subsidiair een verweer met betrekking tot de straf gevoerd.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het niet te verenigen is met de hierna te geven beslissing.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 29 april 2015 in de gemeente Heerlen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (in een (winkel)pand gelegen aan de [adres] )

stoffen en/of voorwerpen heeft bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervoerd, vervaardigd of voorhanden gehad, te weten

(ruimte 1: winkel)

– 324 pakjes hennepzaden, althans een hoeveelheid zakjes hennepzaden en/of (verspreid over meerdere ruimten)

– 217 armaturen, althans een grote hoeveelheid armaturen en/of

– 422 assimilatielampen, althans een grote hoeveelheid assimilatielampen en/of

– 2 ledlampen, althans een hoeveelheid ledlampen en/of

– 20 elektriciteitssnoeren, althans een hoeveelheid elektriciteitssnoeren en/of

– 15 schakelborden, althans een hoeveelheid schakelborden en/of

– 5 snelheidsregelaars, althans een hoeveelheid snelheidsregelaars en/of

– 57 tijdschakelaars, althans een hoeveelheid tijdschakelaars en/of

– 249 transformatoren, althans een grote hoeveelheid transformatoren en/of

– 396 koppelstukken, althans een grote hoeveelheid koppelstukken en/of

– 52 koolstoffilters, althans een hoeveelheid koolstoffilters en/of

– 38 luchtafzuigers, althans een hoeveelheid luchtafzuigers en/of

– 21 slakkenhuizen, althans een hoeveelheid slakkenhuizen en/of

– 17 ventilatoren, althans een hoeveelheid ventilatoren en/of

– 15 kachels, althans een hoeveelheid kachels en/of

– 14 luchtbevochtigers, althans een hoeveelheid luchtbevochtigers en/of

– 26 temperatuurventilatorregelaars, althans een hoeveelheid temperatuurventilatorregelaars en/of

– 60 water beluchting en dompelpompen, althans een hoeveelheid beluchting / dompelpompen en/of

– 2437 verpakkingen inhoudende groeimiddelen, althans een grote hoeveelheid verpakkingen inhoudende groeimiddelen en/of

– 233 hygro meters, althans een grote hoeveelheid hygro meters en/of

– 732 voorwerpen (ten behoeve van het knippen), waaronder cannacutters, althans een grote hoeveelheid voorwerpen (ten behoeve van het knippen), waaronder cannacutters en/of

– 188 weegschalen, althans een grote hoeveelheid weegschalen en/of

– 6 sealapparaten, althans een hoeveelheid sealapparaten en/of

– 27 verwarmingselementen, althans een hoeveelheid verwarmingselementen en/of

– 62 groeitenten, althans een hoeveelheid groeitenten en/of

– 58 droogrekken, althans een hoeveelheid droogrekken

dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden, andere betaalmiddelen en/of gegevens voorhanden heeft gehad, te weten (winkelruimte achter toonbank)

– balie catalogus [naam] (catalogus attributen t.b.v. hennepteelt) en/of

– boek BTT Binnen Tuinbouw techniek en/of

– boek Vision Seeds (topkwaliteit hennepzaden) en/of

– boek Canna's koerier (informatie over het kweken van hennepplanten) en/of

– boek Cannaa (handleiding voor groei en bloei van diverse snelgroeiende planten) en/of

– een hoeveelheid folders(waaronder ATA Awa A&B grow guide / Hesi Coco Kweekschema / Canna's info koerier en/of

– digitale gegevens opgeslagen op een computer (merk [merk] voorzien van harde schijf merk [merk] , goednummer [nummer] , beslagnummer [nummer] ),

waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en/of vijfde lid strafbaar gestelde feiten, door voornoemde stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens voorhanden te hebben en/of te koop aan te bieden en/of te verkopen en/of te verstrekken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte van het hem ten laste gelegde moet worden vrijgesproken. De verdediging heeft aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld dat de aangetroffen goederen bestemd zijn voor de grootschalige, dan wel beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, terwijl het dossier evenmin bewijs bevat dat sprake was van een 'criminele intentie' aan de zijde van de verdachte.

Het hof overweegt als volgt.

De verdachte wordt verweten zich schuldig gemaakt te hebben aan hetgeen in artikel 11a Opiumwet strafbaar is gesteld. Om tot een veroordeling te kunnen komen dient eerst de vraag te worden beantwoord of de bedoelde goederen bestemd waren tot het plegen van het telen van hennep in de uitoefening van een beroep of bedrijf (artikel 11 derde lid Opiumwet) dan wel het telen van een grote hoeveelheid hennep (artikel 11 vijfde lid Opiumwet), en vervolgens de vraag of de verdachte wist of ernstige reden had om te vermoeden dat die goederen daarvoor bestemd waren.

Artikel 11a Opiumwet richt zich nadrukkelijk op de bestrijding van professionele of bedrijfsmatige teelt en/of grootschalige teelt van hennep. Onder ‘grootschalig’ wordt volgens artikel 1, tweede lid, van het Opiumwetbesluit verstaan minimaal 500 gram hennep of 200 plantenplanten.

Op 29 april 2015 heeft de politie in het winkelpand van [naam] te Heerlen de in de tenlastelegging opgenomen goederen aangetroffen en in beslag genomen. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel volgt dat [naam 2] de enig aandeelhouder en bestuurder van [naam] is. De verdachte [verdachte] is op zijn beurt de enig aandeelhouder en bestuurder van [naam 2]

De verdediging heeft niet betwist dat de aangetroffen en in beslag genomen voorwerpen, kunnen worden aangewend bij het kweken van hennep.

Naar het oordeel van het hof kan de gezamenlijkheid van de aangetroffen en in beslaggenomen voorwerpen - waaronder hennepzaden en informatiemateriaal over het telen van hennep - redelijkerwijs niet anders worden aangemerkt dan te zijn bestemd voor de hennepteelt van een omvang die vijf planten te boven gaat. Die enkele omstandigheid levert naar het oordeel van het hof echter nog niet zonder meer de vereiste bestemming tot het grootschalige of het beroeps- of bedrijfsmatige karakter van de beoogde hennepteelt op, zoals hiervoor bedoeld.

Die bestemming kan in dit geval niet zonder meer worden afgeleid uit de aard en hoeveelheid van de aangetroffen goederen. Daarvoor is nadere steun in andere bewijsmiddelen vereist. Die steun ontbreekt hier.

Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft de verdachte een aantal facturen uit zijn bedrijfsadministratie overgelegd. Op grond van die facturen kan niet worden vastgesteld dat de verkoop door de verdachte is bestemd voor beroeps- of bedrijfsmatige teelt van hennep dan wel voor grootschalige hennepteelt. Uit het gehele dossier noch uit de inbeslaggenomen bedrijfsadministratie zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat zulks wel het geval was.

Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is evenmin komen vast te staan dat de verdachte wetenschap had of ernstige reden had om te vermoeden dat de stoffen of voorwerpen zijn bestemd tot het plegen van grootschalige, beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt.

Gelet op het voorgaande zal het hof de verdachte vrijspreken van het hem ten laste gelegde.

Beslag

Van hetgeen in beslag is genomen en nog niet teruggegeven is, zal de teruggave aan de verdachte worden gelast.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Gelast de teruggave aan de verdachte van de in beslag genomen, voor zover nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

zie lijst Ligom 1 Geld Nederlands 30,- euro (ibg 29-4-15)

zie lijst Ligom 2 Geld Nederlands 500,- euro (ibg 29-4-15)

zie lijst Ligom 3 Geld Nederlands 2970,- euro (ibg 29-4-15)

zie lijst Ligom 4 Geld Nederlands 3410,- euro (ibg 29-4-15)

zie lijst Ligom 5 Geld Nederlands 2100,93 (ibg 29-4-15)

zie besl.portaal 6 5.00 STK Boek [nummer]

zie besl.portaal 7 3.00 STK Papier [nummer]

zie besl.portaal 8 7.00 STK Klapper [nummer] klappers met administratie

zie besl.portaal 9 4.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 10 18.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 11 2.00 PAK Verdovende middelen JOCK HORROR [nummer]

zie besl.portaal 12 14.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS [nummer]

zie besl.portaal 13 7.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 14 6.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 15 12.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 16 10.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 17 16.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 18 2.00 PAK Verdovende middelen HY-PRO hennep [nummer]

zie besl.portaal 19 7.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 20 110.00 PAK Verdovende middelen NIRVANA hennep [nummer]

zie besl.portaal 21 6.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 22 7.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 23 11.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 24 17.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 25 22.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 26 8.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 27 25.00 PAK Verdovende middelen SHINING SILVER hennep [nummer]

zie besl.portaal 28 6.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 29 5.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 30 19.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 31 8.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 32 5.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 33 5.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

zie besl.portaal 34 6.00 PAK Verdovende middelen VISION SEEDS hennep [nummer]

Aldus gewezen door:

mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, voorzitter,

mr. W.E.C.A. Valkenburg en mr. B. Stapert, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. S.J.F. Heirman, griffier,

en op 16 juni 2020 ter openbare terechtzitting uitgesproken.