Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2020:1733

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
09-06-2020
Datum publicatie
10-06-2020
Zaaknummer
200.218.744_02
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Wie kan als contractspartij worden beschouwd na het digitaal aanmaken en wijzigen van een klantprofiel?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RCR 2020/79
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.218.744/02

arrest van 9 juni 2020

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

hierna genoemd [appellant] ,

advocaat mr. T.W. Jaburg te Amsterdam,

tegen

[Auctions] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerde,

hierna aan te duiden als [geïntimeerde] ,

advocaat mr C.W.H.M. Uitdehaag te Veldhoven,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 29 augustus 2017 in het hoger beroep van het door de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats Eindhoven, onder zaaknummer 5312134 gewezen vonnis van 16 maart 2017. De nummering van voormeld tussenarrest wordt hierna vervolgd.

5 Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenarrest van 29 augustus 2017 waarbij het hof een comparitie na aanbrengen heeft gelast;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie/pleidooi van 17 oktober 2017;

 • -

  akte depot van [appellant] ;

 • -

  de memorie van grieven met producties;

 • -

  de memorie van antwoord;

 • -

  de akte van [appellant] met producties en

 • -

  de antwoordakte van [geïntimeerde] .

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg

6 De beoordeling

6.1.1.

[geïntimeerde] heeft een onderneming, gericht op het veilen van zaken die door

verkopers ter veiling worden ingebracht. [geïntimeerde] houdt zich overwegend

bezig met de internetveiling van machines (met name machines die gebruikt worden

in de bouw, het grondverzet en de infrasector), alsmede auto’s, tractoren,

aanhangers, heftrucks. Alle door [geïntimeerde] te veilen zaken zijn

gebruikte zaken.

6.1.2.

Als men wil bieden op een door [geïntimeerde] georganiseerde veiling, dient men zich te registreren door middel van een online in te vullen formulier. Voor die registratie is noodzakelijk, dat de potentiële bieder zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres opgeeft. Tevens dient te worden opgegeven of men consument of een bedrijf is. Indien men aangeeft dat men zich aanmeldt als bedrijf, dienen tevens de bedrijfsnaam, Kamer van Koophandel-nummer en BTW-nummer te worden ingegeven.

6.1.3.

[appellant] is enig aandeelhouder en enig bestuurder van Racing Info.com B.V. Deze vennootschap heeft als activiteiten vervaardiging van auto’s, exploiteren van een internetportaal, testcentrum, ontwikkeling en toepassing op het gebied van duurzaamheid van voertuigen en (brandstofmotoren alsmede verhuur van voertuigen inclusief chauffeur, tevens opleiding, ontwikkeling, fabricage en verkoop (groot- en kleinhandel) van Geet motoren.

6.1.4.

[appellant] heeft een registratieformulier ingevuld en onder bedrijfsnaam aangegeven: Racing Info.com B.V. en hij heeft een BTW nummer vermeld.

6.1.5.

[geïntimeerde] heeft op haar online veilingsite een minitractor Kubota en een auto Mitsubishi Evolution 3.5. Mivec (Dakar edition) ter (ver)koop/veiling aangeboden.

6.1.6.

Op 22 juni 2016 zijn de Kubota minitractor en de auto Mitsubishi geveild. Daarbij heeft [appellant] via zijn account bij [geïntimeerde] het hoogste bod uitgebracht op de minitractor en auto voor een bedrag van in totaal € 14.189,14, inclusief BTW en inclusief commissie.

6.1.7.

[appellant] heeft de minitractor en auto op 29 juni 2016 opgehaald op het veilingterrein van [geïntimeerde] .

6.1.8.

[geïntimeerde] heeft een factuur, gedateerd 23 juni 2016, ten bedrage van € 14.189,14 aan Racing Info.com B.V. gezonden. Deze factuur is door [Installatietechniek] voldaan.

6.2.

[appellant] stelt dat hij zich als consument heeft aangemeld op de internetsite van [geïntimeerde] . Voormelde twee zaken zijn door [appellant] aangekocht en [appellant] heeft daarvoor een bedrag van € 14.189,14 voldaan. Nadat de zaken door [appellant] in ontvangst waren genomen bleken deze op geen enkele wijze te voldoen aan de gewekte verwachtingen. [appellant] heeft de koopovereenkomst ontbonden wegens non-conformiteit en terugbetaling verzocht van het door hem betaalde bedrag van € 14.189,14. [geïntimeerde] is niet tot betaling overgegaan.

[appellant] vordert op voormelde grondslag veroordeling van [geïntimeerde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van € 15.106,03, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de inleidende dagvaarding, alsmede een verklaring voor recht dat de overeenkomst tussen partijen buitengerechtelijk is ontbonden

6.3.

[geïntimeerde] heeft verweer gevoerd. Dat verweer zal, voor zover in hoger beroep van belang, in het navolgende aan de orde komen.

6.4.

Na in het tussenvonnis van 3 november 2016 een comparitie van partijen te hebben gelast heeft de kantonrechter in het eindvonnis van 16 maart 2017 de vorderingen van [appellant] afgewezen en hem in de proceskosten veroordeeld omdat niet [appellant] maar Racing Info.com B.V. de koper van de goederen is en omdat [geïntimeerde] niet als verkoper/contractspartij geldt.

6.5.

In zijn memorie van grieven concludeert [appellant] tot vernietiging van het bestreden vonnis, toewijzing van het in eerste aanleg gevorderde en veroordeling van [geïntimeerde] in de proceskosten in beide instanties.

6.5.1.

Als grief I voert [appellant] hiertoe aan dat de kantonrechter heeft verzuimd het beroep van [appellant] op het herroepingsrecht ingevolge de (Europese) Richtlijn Consumentenrecht 2011/83/EU, welk recht inmiddels in het Nederlands recht is geïmplementeerd in artikel 6:230o BW expliciet als grondslag te benoemen en te behandelen.

6.5.2.

In grief II stelt [appellant] dat de kantonrechter in r.o. 3.2.7. met verwijzing naar r.o. 3.2.1. tot en met 3.2.6. ten onrechte tot de slotsom komt dat niet [appellant] maar diens besloten vennootschap Racing Info.com B.V. de koper van de twee roerende zaken is en dat de kantonrechter daarom ten onrechte concludeert dat er geen sprake is van een consumentenkoop.

6.5.3.

In grief III brengt [appellant] naar voren dat [geïntimeerde] handelde als middellijk vertegenwoordiger en dus op eigen naam, zodat zij contractspartij is. De algemene voorwaarden van [geïntimeerde] moeten buiten toepassing worden gelaten, althans gelden niet wat betreft het herroepingsrecht van de consument op grond van artikel 6:230o BW, althans zijn die voorwaarden voor zover ze het herroepingsrecht niet eerbiedigen onredelijk bezwarend.

6.5.4.

[appellant] betoogt in grief IV dat ook indien [geïntimeerde] onmiddellijk vertegenwoordiger zou zijn, [appellant] op grond van artikel 6:230o lid 3 BW, althans 6:236c BW en 6:236f BW een herroepingsrecht heeft.

6.6.

Het hof zal allereerst grief II bespreken. De kantonrechter heeft ten aanzien van de vraag of [appellant] contractspartij van [geïntimeerde] is, het navolgende overwogen:

“3.2.2. [geïntimeerde] heeft aangevoerd dat uit het registratieformulier volgt dat [appellant] zich

bij haar als bedrijf heeft geregistreerd onder de naam Racing Info.com BV. [geïntimeerde]

heeft ter onderbouwing van dit verweer een door [appellant] ingevuld registratieformulier

overgelegd. Eveneens is door [geïntimeerde] de factuur overgelegd waarbij de aankopen in

rekening zijn gebracht. Deze factuur is op naam gesteld van Racing Info.com BV, ter

attentie van [appellant] , en door een derde (te weten [Installatietechniek] voldaan.

3.2.3.

[appellant] heeft daartegen aangevoerd dat hij als consument heeft gekocht en dat hij in

zijn profiel voorafgaand aan de aankoop heeft aangepast dat hij 'consument' is in plaats van

'bedrijf. Hij heeft daartoe een uitdraai van de pagina 'profielgegevens wijzigen' van zijn

profiel overgelegd alsmede een verklaring van de [getuige] . [appellant] heeft toegelicht dat

zijn overige profielgegevens niet aangepast konden worden.

3.2.4.

[getuige] verklaart, voor zover relevant, als volgt:

“(…) [appellant] ( [appellant] , aanvulling kantonrechter) heeft in mijn aanwezigheid zijn inlog gegevens

op de site gewijzigd en met name de wijziging van bedrijf naar consument. Dit leek mij een

logische handeling nu uiteindelijk door ons privé met de auto rallys gereden zouden

worden. Iedere zakelijke beslommering ontbrak. (...)’’

3.2.5.

[appellant] heeft niet betwist dat hij in eerste instantie een profiel heeft aangemaakt op

naam van zijn bedrijf Racing Info.com BV, zoals ook volgt uit het door [geïntimeerde]

overgelegde registratieformulier. Ter zitting heeft hij toegelicht dat hij de aanduiding

'bedrijf heeft aangepast in 'consument'. Dit is door [geïntimeerde] betwist. Niet gesteld

door [appellant] of anderszins gebleken is dat meer profielgegevens zouden zijn aangepast dan

de aanduiding consument/bedrijf. Dat volgt ook niet uit de overgelegde verklaring van [getuige]

. Het profiel stond daarmee dus nog steeds op naam van Racing Info.com BV. Zelfs

indien de aanduiding 'bedrijf’ voorafgaande aan de aankoop is veranderd naar 'consument',

hetgeen op basis van de huidige stand van zaken niet kan worden vastgesteld, hoefde [geïntimeerde]

Auctions zonder nadere toelichting, die niet gegeven is, niet te verwachten dat [appellant] als

privé persoon de aankopen verrichte.

3.2.6.

[geïntimeerde] heeft de factuur vervolgens ook op naam van Racing Info.com BV

gesteld, ter attentie van [appellant] . Deze factuur is vervolgens ook voldaan, zonder enige

opmerking vooraf over de tenaamstelling daarvan. Voor zover [appellant] ter zitting heeft

opgemerkt dat hij bij levering van de goederen nog een opmerking heeft gemaakt over de

tenaamstelling van de factuur, geldt dat deze stelling door hem niet is onderbouwd en dat de

factuur wel is betaald (door een derde) zonder een formeel verzoek tot wijziging van de

daarin genoemde partij.

3.2.7.

Slotsom van het voorgaande is dat naar het oordeel van de kantonrechter niet [appellant]

maar Racing Info.com BV is geweest die de goederen heeft gekocht, zodat de vorderingen

van [appellant] reeds daarom moeten worden afgewezen.”

6.7.

Het hof neemt voormelde overwegingen over omdat deze juist zijn. Gezien de stellingen van [appellant] in hoger beroep overweegt het hof ter aanvulling op voormelde overwegingen als volgt.

6.8.

In de toelichting op grief II heeft [appellant] naar voren gebracht dat de website van [geïntimeerde] op het voor hem meest essentiële punt een wijziging van bedrijf in consument toeliet en dat deze wijziging bij [appellant] het gerechtvaardigde vertrouwen opwekte dat met het aanvinken van die categorie ‘consument’, de tenaamstelling van het profiel veranderde. Voor [geïntimeerde] was de vraag of met betrekking tot de voorliggende beoogde koop, de koper zich in plaats van ‘bedrijf’ als ‘consument’ wenst te verbinden, klaarblijkelijk evenzeer het meest essentiële punt. Meer gegevens konden er immers niet worden gewijzigd. Het enkele gegeven dat [geïntimeerde] zelf op haar eigen website enkel die wijzigingsmogelijkheid voor haar klanten in het leven heeft geroepen, maakt dat de klanten van [geïntimeerde] , die zich van die door [geïntimeerde] op haar site ontworpen ‘tool’ bedient, erop mag vertrouwen, dat door de wijziging van ‘bedrijf’ naar ‘consument’ de contractspartij wijzigt.

6.8.1.

Het hof is van oordeel dat enkel voormelde, door [geïntimeerde] op haar site mogelijk gemaakte wijziging van “bedrijf” in “consument”, van welke wijzigingsmogelijkheid [appellant] gebruik heeft gemaakt –zo neemt het hof hier veronderstellenderwijs als juist aan- nog niet meebrengt dat [geïntimeerde] er niet op mocht vertrouwen dat Racing Info.com B.V. haar wederpartij was en bleef. Immers het profiel bleef ten name van Racing Info.com B.V. staan, ondanks de wijziging van “bedrijf” naar “consument”. Bovendien heeft [appellant] niet gesteld dat hij zijn naam in plaats van Racing Info.com B.V. op enig veld heeft ingegeven op het bestaande profiel of dat hij het profiel met de naam Racing Info.com heeft verwijderd en in plaats daarvan een profiel met zijn naam heeft aangemaakt. Gelet daarop heeft [appellant] niet mogen aannemen dat hij enkel door de wijziging van “bedrijf” in “consument” in het vervolg als wederpartij van [geïntimeerde] zou worden aangemerkt. De enkele bevestigingsmelding dat zijn profiel na de wijziging van “bedrijf” in “consument” was gewijzigd, kon uiteraard alleen betrekking hebben op de door [appellant] aangebrachte wijziging, zodat [appellant] redelijkerwijs niet kon menen dat die bevestigingsmelding van die wijziging tevens betrekking had op de tenaamstelling van het profiel.

6.9.

[appellant] wijst er in zijn toelichting op grief II nog op dat voor de beslissing wie als contractspartij heeft te gelden, enkel van belang zijn de feiten en omstandigheden voorafgaand aan de totstandkoming van de koopovereenkomst.

Bovendien, zo merkt [appellant] op, heeft hij de aan Racing Info.com B.V. toegezonden factuur niet betwist omdat hem weliswaar zijdens [geïntimeerde] mondeling was medegedeeld dat hij een brief moest schrijven om de tenaamstelling gewijzigd te krijgen, maar dat die tenaamstelling voor [appellant] niet van belang was nu de factuur toch niet in de boekhouding van zijn vennootschap zou komen en de btw dus toch niet zou kunnen worden verrekend.

Ook het feit dat een derde het bedrag heeft overgemaakt, die de factuur evenmin in haar boekhouding zou kunnen verwerken vanwege onjuiste tenaamstelling en het feit dat [appellant] het bedrag privé aan de derde heeft overgemaakt, wijzen er niet op dat Racing Info.com B.V. de contractspartij van [geïntimeerde] is.

Uit voormelde omstandigheden van na het sluiten van de koopovereenkomst vloeit volgens [appellant] voort dat hij als consument handelde en dat hij dat ook werkelijke bedoelde.

6.9.1.

Het hof volgt [appellant] in het voorgaande niet.

Het komt er weliswaar op aan, in het geval partijen van mening verschillen over het antwoord op de vraag wie aan de ene zijde contractspartij is, [appellant] of Racing Info.com B.V., dat dit zal moeten worden vastgesteld aan de hand wat partijen bij het aangaan van de overeenkomst daarover over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen redelijkerwijs hebben moeten afleiden, maar dat neemt niet weg dat, anders dan [appellant] betoogt, feiten en omstandigheden na de totstandkoming van de overeenkomst aanwijzingen kunnen geven ten aanzien van de vraag wie door een partij als wederpartij bij de overeenkomst mag worden aangemerkt. Evenals de kantonrechter is het ook voor het hof, zoals hiervoor overwogen, duidelijk dat Racing Info.com B.V., als partij heeft te gelden en dat, zoals hiervoor is overwogen de enkele wijziging van “bedrijf” in “consument” daarin op zichzelf geen verandering brengt.

Dat [appellant] niet een brief heeft geschreven om de tenaamstelling van de factuur te laten wijzigen, terwijl hem door [geïntimeerde] zou zijn medegedeeld dat wel te doen, mocht door [geïntimeerde] redelijkerwijs worden opgevat als een aanwijzing dat de tenaamstelling op Racing Info.com B.V. juist was en dat Racing Info.com B.V. haar wederpartij was.

Deze aanwijzing voor [geïntimeerde] dat Racing Info.com B.V. haar contractspartner was, werd nog versterkt door het feit dat de factuur ook op naam van Racing Info.com. B.V. is voldaan. Gelet op het voorgaande kan er door [appellant] geen beroep op worden gedaan dat hij de onderhavige overeenkomst met [geïntimeerde] wilde aangaan.

6.10.

Uit het voorgaande volgt dat grief II faalt.

6.11.

Het bewijsaanbod van [appellant] wordt gepasseerd omdat er geen stellingen van [appellant] zijn die niet vaststaan en die, indien zij na bewijslevering wel zouden komen vast te staan, tot een ander oordeel zouden kunnen leiden.

6.12.

Gelet op voormeld oordeel hoeven de overige grieven geen bespreking omdat [appellant] niet als contractspartij van [geïntimeerde] kan worden beschouwd, zodat [appellant] geen vordering jegens [geïntimeerde] kan instellen.

6.13.

De slotsom is dat het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd en dat [appellant] als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van [geïntimeerde] moet dragen. Die kosten bestaan uit € 2.071,- griffierecht en € 1.611,- (tarief II in hoger beroep = € 1.074,- x 1,5 punt memorie van antwoord en antwoordakte) salaris advocaat, derhalve totaal € 3.682,-, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente.

6 De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt [appellant] in de proceskosten in hoger beroep, tot op heden begroot op € 3.682,-veroordeelt en voor wat betreft de nakosten op € 157,- indien geen betekening plaatsvindt, dan wel op € 239,- vermeerderd met de explootkosten indien niet binnen veertien dagen na de datum van dit arrest is voldaan aan de bij dit arrest uitgesproken veroordelingen en betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden en bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW daarover vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der voldoening;

verklaart dit arrest wat voormelde veroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. O.G.H. Milar, E.J. van Sandick en R.F. Groos en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 9 juni 2020.

griffier rolraadsheer