Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2019:4118

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
31-10-2019
Datum publicatie
08-11-2019
Zaaknummer
000005-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Raadkamer
Beschikking
Inhoudsindicatie

Appel van de officier van justitie tegen het toewijzen van het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis terwijl de voorlopige hechtenis gegrond is op een twaalfjaarsfeit en de geschokte rechtsorde. Het hof wijst het beroep gemotiveerd af.

Samenhang met ECLI:NL:GHSHE:2019:4117.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering 67a
Wetboek van Strafvordering 87
Wetboek van Strafvordering 80
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling strafrecht

Raadkamerappelnummer: [raadkamerappelnummer]

Parketnummer 1e aanleg: [arrondissementsparketnummer]

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft gezien de akte van de griffier van de [rechtbank] van [datum 2] , waarbij door de officier van justitie in de zaak tegen:

[Naam verdachte]

geboren [geboortedatum & -plaats]

wonende te [woonplaats]

hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking van de [rechtbank] van [datum 1] , bij welke beschikking de gevangenhouding van verdachte werd bevolen en het verzoek tot schorsing van de aan verdachte opgelegde voorlopige hechtenis werd toegewezen.

Het hof heeft kennis genomen van de akte rechtsmiddel waarbij de officier van justitie tijdig beroep heeft aangetekend tegen de toewijzing van een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. A.H.J. Bals.

Het hof heeft kennis genomen van het dossier.

Uit het dossier blijkt dat jegens verdachte ernstige bezwaren bestaan ter zake van poging doodslag en mishandeling.

Hetgeen verdachte wordt verweten betreft een strafbaar feit waar naar de wettelijke omschrijving twaalf jaar of meer gevangenisstraf op staat en waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt. In een dergelijk geval is volgens bestendige rechtspraak van dit hof, schorsing van de voorlopige hechtenis in beginsel slechts mogelijk wanneer er sprake is van bijzondere zwaarwichtige, de persoon van de verdachte betreffende omstandigheden op grond waarvan het belang dat de samenleving heeft bij voortzetting van de voorlopige hechtenis, dient te wijken voor het persoonlijk belang van de verdachte. Het belang dat de samenleving heeft bij voortzetting van de voorlopige hechtenis is erin gelegen dat het voor de samenleving niet te begrijpen zou zijn en door die samenleving ook niet geaccepteerd zou worden wanneer de verdachte, jegens wie ernstige bezwaren bestaan dat hij zich aan een dergelijk feit schuldig heeft gemaakt, zijn berechting in vrijheid zou mogen afwachten. Dat zou tot maatschappelijke onrust kunnen leiden. De situatie kan zich voordoen dat de feiten en/of omstandigheden waaronder het aan verdachte verweten strafbaar feit is gepleegd, dusdanig zijn dat aan de samenleving kan worden uitgelegd dat, bijvoorbeeld onder het stellen van voorwaarden aan de schorsing van de voorlopige hechtenis, de verdachte zijn berechting wel in vrijheid mag afwachten terwijl daardoor geen maatschappelijke onrust zal ontstaan.

Naar het oordeel van het hof is er in de onderhavige zaak sprake van een dergelijke situatie.

Verdachte wordt verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan een poging doodslag op een date van de vrouw van wie hij gescheiden was. Verdachte is in een opwelling naar de voormalige echtelijke woning gegaan en heeft aldaar zijn vrouw met een date aangetroffen. Kennelijk heeft verdachte het niet kunnen verkroppen dat zijn vrouw toen en aldaar een afspraak had met een ander. Verdachte verkeerde tijdens het plegen van hetgeen hem wordt verweten onder invloed van alcohol die hij had genuttigd op het verjaardagsfeestje van een van zijn minderjarige kinderen, welke verjaardag hij toen voor het eerst alleen met de kinderen vierde.

Uit het dossier blijkt niet dat verdachte eerder geweld jegens derden heeft gebruikt.

De reclassering heeft onderzoek gedaan naar de kans op herhaling en uit dat onderzoek blijkt dat die kans laag wordt ingeschat. Wel heeft de reclassering geadviseerd om, gelet op de ernst van hetgeen verdachte wordt verweten, aan een eventuele schorsing van de voorlopige hechtenis algemene en bijzondere voorwaarden te verbinden.

Naar het oordeel van het hof is in de onderhavige zaak, onder het stellen van algemene en bijzondere voorwaarden, schorsing van de voorlopige hechtenis mogelijk.

Daarbij heeft het hof vervolgens de vraag te beantwoorden of, nu aan de voorlopige hechtenis tevens het gevaar voor herhaling ten grondslag is gelegd, de aan de schorsing te stellen algemene en bijzondere voorwaarden de kans op herhaling kunnen terugbrengen tot op een voor de samenleving aanvaardbaar niveau.

Het hof is van oordeel, mede gelet op de omstandigheid dat de reclassering de kans op herhaling inschat op laag, dat de door rechtbank aan de schorsing van de voorlopige hechtenis verbonden algemene en bijzondere voorwaarden toereikend zijn om, met inachtneming van alle ter zake relevante feiten en omstandigheden, de kans op herhaling terug te brengen tot op een voor de samenleving aanvaardbaar niveau.

Het hof stemt derhalve in met de door de rechtbank bevolen schorsing van de voorlopige hechtenis onder de daaraan verbonden algemene en bijzondere voorwaarden.

Het hof wijst af het beroep.

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP:

Wijst af het hoger beroep.

Bevestigt de beschikking waarvan beroep.

Aldus gedaan op 31 oktober 2019

door mr. R.A.T.M. Dekkers, voorzitter, mr. F.J.M. Walstock en mr. G.P.M.F. Mols, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr. R. van Maaren, griffier.

De advocaat-generaal bij dit Gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van verdachte.

's-Hertogenbosch, 31 oktober 2019