Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2019:4117

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
31-10-2019
Datum publicatie
08-11-2019
Zaaknummer
000004-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Raadkamer
Beschikking
Inhoudsindicatie

Appel van de officier van justitie tegen het schrappen van de recidivegrond. Het hof wijst toe het beroep.

Samenhang met ECLI:NL:GHSHE:2019:4118.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering 67a
Wetboek van Strafvordering 446
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling strafrecht

Raadkamerappelnummer: [raadkamerappelnummer]

Parketnummer 1e aanleg: [arrondissementsparketnummer]

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft gezien de akte van de griffier van de [rechtbank] van [datum 2] , waarbij door de officier van justitie in de zaak tegen:

[Naam verdachte]

geboren [geboortedatum & -plaats]

wonende te [woonplaats]

hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking van de [rechtbank] van [datum 1] , bij welke beschikking de gevangenhouding van verdachte werd bevolen en het verzoek tot schorsing van de aan verdachte opgelegde voorlopige hechtenis werd toegewezen.

Het hof heeft kennis genomen van de akte rechtsmiddel waarbij de officier van justitie tijdig beroep heeft aangetekend tegen de beslissing van de rechtbank op de vordering tot gevangenhouding waarbij de recidivegrond werd geschrapt.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. A.H.J. Bals

Het hof heeft kennis genomen van het dossier.

Uit het dossier blijkt dat verdachte wordt verweten poging tot doodslag gepleegd jegens een date van zijn ex-echtgenote, alsmede mishandeling van zijn ex-echtgenote.

Het hof overweegt als volgt.

Hetgeen verdachte wordt verweten namelijk, poging doodslag op een date van zijn ex-echtgenote en mishandeling van zijn ex-echtgenote, lijkt samen te hangen met en voort te vloeien uit een scheiding tussen verdachte en de moeder van zijn kinderen. Kennelijk kan verdachte niet verkroppen dat zijn ex-echtgenote haar leven weer oppakt en afspraken met derden maakt. Jaloezie zou daarbij een serieuze drijfveer kunnen zijn geweest waarbij gebruik van alcohol mogelijk ook een ontremmende werking heeft gehad. Met de reclassering is het hof van oordeel dat de omstandigheden waaronder een en ander heeft plaatsgevonden complex zijn.

Weliswaar heeft verdachte zoals de rechtbank overweegt, geen strafrechtelijk relevante documentatie als het om geweld gaat, dat neemt niet weg dat de actuele omstandigheden kennelijk zodanig van aard zijn dat die mogelijk tot gewelddadig handelen van verdachte kunnen leiden. Zo lang als die omstandigheden, die kennelijk mede aanleiding zijn geweest voor de aan verdachte gemaakte verwijten, niet zijn weggenomen, is het hof van oordeel dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte zich schuldig zal maken aan een strafbaar feit waardoor de gezondheid en of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht.

Feiten of omstandigheden die thans tot een ander oordeel zouden moeten leiden zijn niet gesteld noch is het hof anderszins van het bestaan ervan gebleken.

Het hof wijst toe het beroep.

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP:

Wijst toe het hoger beroep.

Bevestigt de beschikking waarvan beroep, met verbetering van gronden zoals hiervoor in de overwegingen is opgenomen.

Aldus gedaan op 31 oktober 2019

door mr. R.A.T.M. Dekkers, voorzitter, mr. F.J.M. Walstock en mr. G.P.M.F. Mols, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr. R. van Maaren, griffier.

De advocaat-generaal bij dit Gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van verdachte.

's-Hertogenbosch, 31 oktober 2019