Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2019:4113

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
31-10-2019
Datum publicatie
08-11-2019
Zaaknummer
000000-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Raadkamer
Beschikking
Inhoudsindicatie

Het hof past de maatstaf toe zoals het hof deze eerder heeft overwogen in ECLI:NL:GHSHE:2019:2366.

Verdachte verhuurt een (gedeelte) van zijn loods. Daarin is een laboratorium voor de productie van synthetische drugs aangetroffen.

Verdachte heeft aannemelijke en controleerbare verklaringen afgelegd over de identiteit van de huurder van de loods, over het doel van het gebruik van die ruimte door de huurder, heeft een huurcontract overgelegd met daarin vermeld hetgeen doorgaans in huurcontracten vermeld wordt waaronder de naam van de huurder en heeft bankafschriften overlegd waaruit blijkt van de betaling van de overeengekomen huurpenningen. Ook heeft verdachte zich tussentijds vergewist van het gebruik van de loods waarbij hem niets bijzonders is opgevallen.

Het hof concludeert tot onvoldoende ernstige bezwaren en heft het bevel tot voorlopige hechtenis op.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering 71
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NBSTRAF 2019/349
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling strafrecht

Raadkamerappelnummer: [raadkamerappelnummer]

Parketnummer 1e aanleg: [arrondissementsparketnummer]

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft gezien de akte van de griffier van de [rechtbank] van [datum] , waarbij namens:

[Naam verdachte]

geboren [geboortedatum & -plaats]

wonende te [woonplaats]

thans verblijvende in de [detentieplaats]

hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking van de rechtbank [rechtbank] van [datum] , bij welke beschikking de gevangenhouding van verdachte werd bevolen.

Het hof heeft kennis genomen van de akte rechtsmiddel waarbij namens verdachte tijdig beroep is aangetekend tegen het bevel gevangenhouding voor de duur van negentig dagen.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. van 't Land.

Het hof heeft kennis genomen van het dossier.

Uit het dossier blijkt dat verdachte wordt verweten kort gezegd betrokkenheid bij een laboratorium voor de productie van synthetische drugs.

Naar het oordeel van het hof bevat het dossier thans onvoldoende ernstige bezwaren jegens verdachte ter zake hetgeen verdachte wordt verweten.

Verdachte is weliswaar eigenaar en verhuurder van de loods waar een laboratorium voor de productie van synthetische drugs is aangetroffen, maar naar het oordeel van het hof heeft verdachte aannemelijke en controleerbare verklaringen afgelegd over de identiteit van de huurder van de loods alsmede over het doel van het gebruik van die ruimte door de huurder, waarbij hij tevens een huurcontract heeft overgelegd met daarin vermeld hetgeen doorgaans in huurcontracten vermeld wordt waaronder de naam van de huurder en bankafschriften waaruit blijkt van de betaling van de overeengekomen huurpenningen. Ook heeft hij zich tussentijds vergewist van het gebruik van de loods waarbij hem niets bijzonders is opgevallen. Het dossier bevat voorts geen althans onvoldoende aanwijzingen om zijn verklaring op dit punt in twijfel te trekken.

Gelet op het vorenstaande zal het hof het beroep toewijzen en de voorlopige hechtenis opheffen.

Het hof wijst toe het beroep, vernietigt de beschikking waarvan beroep en heft op de voorlopige hechtenis.

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP:

Wijst toe het hoger beroep.

Vernietigt de beschikking waarvan beroep.

Heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte.

Aldus gedaan op 31 oktober 2019

door mr. R.A.T.M. Dekkers, voorzitter, mr. F.J.M. Walstock en mr. G.P.M.F. Mols, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr. R. van Maaren, griffier.

De advocaat-generaal bij dit Gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van verdachte.

's-Hertogenbosch, 31 oktober 2019

Gezien d.d.

De directeur van de [detentieplaats]