Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2019:3619

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
03-10-2019
Datum publicatie
04-10-2019
Zaaknummer
200.252.641_01
Formele relaties
Herstelde arrest: ECLI:NL:GHSHE:2019:1478
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Uithuisplaatsing

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak : 3 oktober 2019

Zaaknummer : 200.252.641/01

Zaaknummer 1e aanleg : C/02/348179 / JE RK 18-1421

in de zaak in hoger beroep van:

[de moeder] ,

en

[de vader] ,

beiden wonende te [woonplaats] ,

appellanten,

hierna te noemen: de ouders, respectievelijk de moeder en de vader,

advocaat: mr. E.M.A. Leijser,

tegen

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

de gecertificeerde instelling,

verweerster,

hierna te noemen: de GI.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

- [pleegmoeder] , oma vaderszijde, hierna te noemen: de pleegmoeder.

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidoost Nederland, locatie [locatie] ,

hierna te noemen: de raad.

Overwegingen

Het hof heeft een beschikking tussen partijen gegeven op 18 april 2019.

Bij brief van 29 april 2019 heeft de GI het hof bericht dat naar haar mening in voormelde beschikking sprake is van een kennelijke schrijffout en verzocht deze fout te herstellen. Het gaat daarbij om de in het dictum genoemde datum van de bestreden beschikking. Anders dan in het dictum staat vermeld bekrachtigt het hof de beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, van 9 oktober 2018.

De advocaat van de ouders, de pleegmoeder en de raad zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op voormeld verzoek. De advocaat van de ouders en de raad hebben verklaard geen bezwaar te hebben tegen inwilliging van het verzoek. De pleegmoeder heeft niet binnen de gestelde termijn gereageerd.

De advocaat van de ouders, de GI, de pleegmoeder en de raad zijn verzocht om de eerder toegezonden afschriften van de beschikking te retourneren aan het hof. De advocaat van de ouders, de GI en de raad hebben het door het hof verstrekte afschrift van de beschikking van 18 april 2019 teruggezonden.

Het hof is van oordeel dat sprake is van een kennelijke schrijffout die zich voor eenvoudig herstel leent en wijst het verzoek van de GI toe.

Voormelde beschikking zal mitsdien op de volgende wijze worden verbeterd.

De beslissing

Het hof:

bepaalt dat het dictum van de gegeven beschikking van 18 april 2019 moet worden verbeterd en gewijzigd in:

‘bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, van 9 oktober 2018, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen;

…’;

bepaalt dat deze verbetering onder de vermelding van de datum 3 oktober 2019 wordt vermeld op de minuut van de beschikking van 18 april 2019 en dat de griffier van de verbeterde minuut aan partijen een afschrift verstrekt.

Deze beschikking is gegeven door mrs. C.N.M. Antens, H. van Winkel en M.I. Peereboom-van Drunick en is op 3 oktober 2019 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.