Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2018:4629

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
09-11-2018
Datum publicatie
09-11-2018
Zaaknummer
20-001623-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Zaak RENESSE. Openlijke geweldpleging in Renesse van Schalke 04-aanhangers tegen politie en beveiligers. Het hof spreekt verdachte vrij. Het hof acht niet bewezen dat verdachte een bijdrage van voldoende gewicht heeft geleverd aan het openlijke geweld.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 141
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-001623-15

Uitspraak : 9 november 2018

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 13 mei 2015 in de strafzaak met parketnummer 02-700065-15 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Bondsrepubliek Duitsland) op [geboortedatum] ,

volgens eigen opgave ter terechtzitting wonende te [woonplaats] (Bondsrepubliek Duitsland), [adres] .

Hoger beroep

Van de zijde van de verdachte is tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, het ten laste gelegde bewezen zal verklaren en verdachte ter zake daarvan zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden, met aftrek van voorarrest. Met betrekking tot de vorderingen van de benadeelde partijen heeft de advocaat-generaal zich op het standpunt gesteld dat deze integraal kunnen worden toegewezen, met daarnaast oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De verdediging heeft primair vrijspraak bepleit. Subsidiair heeft zij een strafmaatverweer gevoerd. Ter zake van de vorderingen van de benadeelde partijen heeft zij primair geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring en voor wat betreft de vordering van de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 1] subsidiair tot afwijzing, meer subsidiair tot matiging.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd, omdat het niet te verenigen is met de hierna te geven beslissing.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 12 april 2015 te Renesse, gemeente Schouwen-Duiveland, openlijk, te weten op of aan de openbare weg, de Hogezoom en/of Jan van Renesseweg, in elk geval op of aan een openbare weg en/of een voor het publiek toegankelijke plaats of in een voor het publiek toegankelijke ruimte, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen personen, te weten: - [aangever 1] en/of [aangever 2] en/of

- politieambtenaren [verbalisant / benadeelde partij 1] en/of [verbalisant / benadeelde partij 2] en/of [verbalisant / benadeelde partij 3] en/of [verbalisant / benadeelde partij 4] en/of [verbalisant / benadeelde partij 5] en/of [verbalisant / benadeelde partij 6] en/of een of meer andere politieambtenaren en/of

- [beveiliger 1] en/of [beveiliger 2] en/of [beveiliger 3] en/of een of meer andere beveiligers, welk geweld bestond uit het (al dan niet met (een) bierpul(len) en/of een fiets en/of een of meer andere harde voorwerpen) slaan en/of gooien en/of stompen en/of schoppen en/of trappen en/of duwen en/of trekken en/of schelden en/of schreeuwen en/of (als groep) agressief opdringen van/aan/tegen/naar voornoemd(e) perso(o)n(en).

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken. Het hof overweegt daartoe het volgende.

Uit het dossier blijkt het volgende.

In de nacht van 11 op 12 april 2015 waren aangevers [verbalisant / benadeelde partij 1] , [verbalisant / benadeelde partij 2] , [verbalisant / benadeelde partij 3] ,

[verbalisant / benadeelde partij 4] , [verbalisant / benadeelde partij 5] , [verbalisant / benadeelde partij 6] en enkele andere verbalisanten belast met de horecadienst in

Renesse. Zij werden die avond bijgestaan door het SUS-team, bestaande uit onder meer

[beveiliger 1] , [beveiliger 2] en [beveiliger 3] . Aan het begin van de avond zagen zij een touringcar met

Duits kenteken Renesse inkomen. In deze bus zat een groep van ongeveer 70 Duitse

personen. Deze groep viel op omdat enkele mannen met kratten bier aan het sjouwen waren,

waarop [verbalisant / benadeelde partij 1] en [verbalisant / benadeelde partij 2] deze mannen aanspraken en op de hoogte stelden van het in

Renesse geldende alcoholverbod op straat.

Uit het dossier is vast komen te staan dat rond 02.30 uur die nacht in Renesse op de kruising

Hogezoom/Jan van Renesseweg aangevers [aangever 1] en [aangever 2] gewelddadig werden

benaderd door enkele leden van de groep Duitsers. De politie heeft hierop gereageerd, waarna meer leden uit die groep zich tegen de politie keerden.

Door enkele leden van de Duitse groep is vervolgens gewelddadig opgetreden tegen de politieagenten en leden van het SUS-team. Door de verbalisanten en leden van het SUS-team is onder meer waargenomen dat één van de Duitse mannen een dienstfiets van de politie optilde boven zijn hoofd en in de richting van politieagenten gooide. Verbalisant [verbalisant / benadeelde partij 2] is op zijn achterhoofd geslagen met een bierpul: hij voelde een scherpe pijn op zijn achterhoofd en zag dat een man een bierpul met twee handen vasthad en deze pul ging nog naar beneden toen hij omkeek. De verbalisanten en leden van het SUS-team zijn door diverse leden uit de groep geschopt, getrapt en gestompt. Ook was er sprake van duw- en trekwerk, zoals blijkt uit de camerabeelden van de openbare weg te Renesse. Op deze beelden is te zien dat de groep zich agressief opdringt tegen de verbalisanten en de leden van het SUS-team. Uit de verklaringen van de verbalisanten en leden van het SUS-team blijkt dat dit gepaard ging met schreeuwen en schelden.

De gehele groep is na de schermutselingen de touringcar weer in gegaan.

Het hof is van oordeel, op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, dat hetgeen zich heeft afgespeeld op de openbare weg in Renesse kan worden aangemerkt als openlijk geweld tegen de in de tenlastelegging bedoelde personen.

De vraag die vervolgens voorligt is of verdachte deel uit heeft gemaakt van de groep

die dit geweld heeft toegepast en of hij aan dat geweld een bijdrage van voldoende gewicht heeft geleverd, welke bijdrage onder omstandigheden ook geheel of ten dele kan bestaan uit het verrichten van op zichzelf niet-gewelddadige handelingen. Het hof overweegt daaromtrent het volgende.

Nadat de groep Duitsers weer in de touringcar had plaatsgenomen, kreeg de chauffeur van

de politie het bevel om naar het cellencomplex Mijkenbroek in Breda te rijden. De bus is

daar met politiebegeleiding naartoe gereden. Ter plaatse is van alle inzittenden van de touringcar een foto gemaakt, zijn daarbij hun identiteitsgegevens vastgelegd en is aan

iedere persoon een nummer gekoppeld. Bij het fotograferen waren politieambtenaren

aanwezig die die nacht in Renesse werkzaam waren geweest en tegen wie het geweld was

gepleegd. Indien een inzittende van de bus door één of meerdere van deze politieambtenaren

herkend werd als vermoedelijke pleger van geweld, werd deze inzittende vervolgens buiten

heterdaad aangehouden als verdachte van openlijke geweldpleging. Deze foto's zijn

in verband met het onderzoek ook getoond aan de leden van het SUS-team en aan aangevers [aangever 1] en [aangever 2] .

Door verbalisant [verbalisant / benadeelde partij 6] is verdachte, met identificatienummer 16, herkend als iemand die

in de voorste linie van de groep stond en die duidelijk een recalcitrante rol speelde. Beveiliger [beveiliger 4] heeft verklaard dat hij verdachte heeft zien slaan en duwen en dat hij denkt dat verdachte degene is die hij een politieagent heeft zien slaan en schoppen.

Het hof heeft op de camerabeelden, die ter terechtzitting in hoger beroep zijn afgespeeld, waargenomen dat verdachte ten tijde van het openlijk geweld hoofdzakelijk achteraan de groep stond en dat zijn mond regelmatig bewoog. Het hof heeft niet waargenomen dat verdachte geweld heeft gebruikt of dat hij anderszins een bijdrage van voldoende gewicht heeft geleverd aan het openlijk geweld. Het is niet duidelijk of verdachte schold of schreeuwde tegen de politieagenten en de beveiligers. Het hof gaat dan ook voorbij aan de herkenning door verbalisant [verbalisant / benadeelde partij 6] en beveiliger [beveiliger 4] .

Op grond van het vorenstaande acht het hof niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte geweld heeft toegepast dan wel dat hij anderszins een bijdrage van voldoende gewicht heeft geleverd aan het openlijke geweld. De enkele omstandigheid dat hij de groep openlijk-geweldplegers heeft versterkt en dat hij achteraan in de groep stond toen het openlijke geweld plaatsvond acht het hof onvoldoende. Verdachte wordt daarom vrijgesproken van het ten laste gelegde.

Vordering van de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 1]

De benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 1] heeft in eerste aanleg een vordering ingesteld, strekkende tot schadevergoeding tot een bedrag van € 2.575,00, bestaande uit een bedrag van € 1.425,- ter zake van materiële schade (gederfde inkomsten in een vennootschap onder firma) en een bedrag van € 1.450,- ter zake van immateriële schade. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep toegewezen.

De vordering duurt van rechtswege voort in hoger beroep.

Nu aan verdachte ter zake van het ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade veroorzaakt zou zijn, geen straf of maatregel wordt opgelegd en evenmin toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, kan de benadeelde partij in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 2]

De benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 2] heeft in eerste aanleg een vordering ingesteld, strekkende tot schadevergoeding tot een bedrag van € 950,00 ter zake van immateriële schade. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep toegewezen.

De vordering duurt van rechtswege voort in hoger beroep.

Nu aan verdachte ter zake van het ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade veroorzaakt zou zijn, geen straf of maatregel wordt opgelegd en evenmin toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, kan de benadeelde partij in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 3]

De benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 3] heeft in eerste aanleg een vordering ingesteld, strekkende tot schadevergoeding tot een bedrag van € 350,00 ter zake van immateriële schade. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep toegewezen.

De vordering duurt van rechtswege voort in hoger beroep.

Nu aan verdachte ter zake van het ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade veroorzaakt zou zijn, geen straf of maatregel wordt opgelegd en evenmin toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, kan de benadeelde partij in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 4]

De benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 4] heeft in eerste aanleg een vordering ingesteld, strekkende tot schadevergoeding tot een bedrag van € 460,00, bestaande uit een bedrag van € 10,- ter zake van materiële schade en een bedrag van € 450,- ter zake van immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep toegewezen.

De vordering duurt van rechtswege voort in hoger beroep.

Nu aan verdachte ter zake van het ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade veroorzaakt zou zijn, geen straf of maatregel wordt opgelegd en evenmin toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, kan de benadeelde partij in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 5]

De benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 5] heeft in eerste aanleg een vordering ingesteld, strekkende tot schadevergoeding tot een bedrag van € 350,00 ter zake van immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep toegewezen.

De vordering duurt van rechtswege voort in hoger beroep.

Nu aan verdachte ter zake van het ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade veroorzaakt zou zijn, geen straf of maatregel wordt opgelegd en evenmin toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, kan de benadeelde partij in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 6]

De benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 6] heeft in eerste aanleg een vordering ingesteld, strekkende tot schadevergoeding tot een bedrag van € 250,00 ter zake van immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep toegewezen.

De vordering duurt van rechtswege voort in hoger beroep.

Nu aan verdachte ter zake van het ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade veroorzaakt zou zijn, geen straf of maatregel wordt opgelegd en evenmin toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, kan de benadeelde partij in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 7]

De benadeelde partij [benadeelde partij 7] heeft in eerste aanleg een vordering ingesteld, strekkende tot schadevergoeding tot een bedrag van € 350,00 ter zake van immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep toegewezen.

De vordering duurt van rechtswege voort in hoger beroep.

Nu aan verdachte ter zake van het ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade veroorzaakt zou zijn, geen straf of maatregel wordt opgelegd en evenmin toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, kan de benadeelde partij in de vordering niet worden ontvangen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vordering van de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 1]

Verklaart de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 1] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Vordering van de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 2]

Verklaart de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 2] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Vordering van de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 3]

Verklaart de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 3] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Vordering van de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 4]

Verklaart de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 4] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Vordering van de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 5]

Verklaart de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 5] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Vordering van de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 6]

Verklaart de benadeelde partij [verbalisant / benadeelde partij 6] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 7]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij 7] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Aldus gewezen door:

mr. J.T.F.M. van Krieken, voorzitter,

mr. A.M.G. Smit en mr. B. Stapert, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. I. Kroes, griffier,

en op 9 november 2018 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. Van Krieken en mr. Stapert zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.