Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2018:4059

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
03-09-2018
Datum publicatie
04-10-2018
Zaaknummer
20-002860-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Kinderporno en dierenporno. Uitleg art. 240b en 254a Sr. Vrijspraak van het bezit van dierenpornografische afbeeldingen die zich bevonden in de temporary internet files. Naar het oordeel van het hof kan niet worden gezegd dat er sprake was van een bewuste vastlegging van het materiaal, omdat de bestanden automatisch door het systeem zijn aangemaakt. Wel is de conclusie dat de verdachte zich opzettelijk de toegang tot deze bestanden heeft verschaft via een geautomatiseerd netwerk of met gebruikmaking van een communicatiedienst. Het hof acht wel bewezen dat de verdachte in het bezit is geweest van kinderpornografische afbeeldingen die zijn aangetroffen in de unallocated disk space. De afbeeldingen zijn daar terechtgekomen, doordat zij door de gebruiker, de verdachte, zijn verwijderd. Dat betekent dat de afbeeldingen eerder door de verdachte op de gegevensdrager zijn gezet en dat hij deze gedurende enige tijd ter beschikking heeft gehad. Daaraan doet niet af dat de afbeeldingen ten tijde van het politieonderzoek niet meer aan hem ter beschikking stonden.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2018/208
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-002860-17

Uitspraak : 3 september 2018

TEGENSPRAAK (ex art. 279 Sv)

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, van 7 september 2017 in de strafzaak met parketnummer 01-880292-15 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969,

wonende te [woonplaats] , [adres] .

Hoger beroep

Van de zijde van de verdachte is tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het gerechtshof het vonnis van de rechter in eerste aanleg zal bevestigen.

Van de zijde van de verdachte is betoogd dat het hoger beroep vooral is gericht tegen de (hoogte van de) opgelegde straf. De verdediging heeft echter ook enkele opmerkingen gemaakt ten aanzien van het bewijs.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Het hoger beroep van de verdachte is onbeperkt ingesteld en richt zich aldus mede tegen de vrijspraak door de rechtbank van het ten laste gelegde onder 4, eerste gedachtestreepje, bestand [naam] . Het hof gaat er in de onderhavige zaak van uit dat dit onderdeel van de tenlastelegging moet worden aangemerkt als een impliciet cumulatief ten laste gelegd feit.

Gelet op het bepaalde in artikel 404, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering staat voor een verdachte geen hoger beroep open tegen een vrijspraak. Het hof zal de verdachte daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn hoger beroep voor zover dit hiertegen is gericht.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de rechter in eerste aanleg.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg – ten laste gelegd dat:

1.
hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 maart 2013 tot en met 24 oktober 2013 (te weten op 21 maart 2013 en/of 1 oktober 2013 en/of 8 oktober 2013 en/of 22 oktober 2013 en/of 24 oktober 2013) te Lommel, (althans) in België, een aantal afbeelding(en) (te weten totaal 133 foto's) heeft verspreid en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

- het met een penis oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (zie bestand [naam] en/of [naam] en/of [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 8-12) opgenomen foto's, behorende bij pv [nummer] ); en/of

- het met de/een vinger(s) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (zie bestand [naam] en/of [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 8-12) opgenomen foto's, behorende bij pv [nummer] ); en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past/passen en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden en/of waarbij op dat gezicht en/of lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is, (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (zie bestand [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 8-12) opgenomen foto's, behorende bij het pv [nummer] );

2.
hij op of omstreeks 24 december 2014 te Eindhoven, een afbeelding heeft verspreid en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) – zakelijk weergegeven – bestond(en) uit het met een penis oraal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (zie bestand [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 12) opgenomen foto's, behorende bij pv [nummer] );


3.
hij in of omstreeks de periode van 9 november 2015 tot en met 19 november 2015 te Eindhoven, een hoeveelheid (totaal ongeveer 887) afbeeldingen, te weten (een) foto('s) en/of (een) video('s) en/of een film(s) en/of een gegevensdrager bevattende (een) hoeveelheid afbeeldingen, te weten een notebook computer/laptop (merk Dell) in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn waarbij (een) mens(en) en (een) dier(en) is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit:

- het door een of meerdere dier(en) (te weten een hond(en) en/of paard(en)) oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon (betreft de in de bijgevoegde toonmap (pagina 17) opgenomen afbeeldingen behorende bij pv [nummer] ) en/of

- het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon (betreft de in de bijgevoegde toonmap (pagina 17) opgenomen afbeelding(en) behorende bij pv [nummer] ) en/of

- het door een persoon likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een dier (te weten een paard) (betreft de in de bijgevoegde toonmap (pagina 17) opgenomen afbeeldingen behorende bij pv [nummer] );

4.
hij in of omstreeks de periode van 27 november 2014 tot en met 19 november 2015 te Eindhoven, althans in Nederland, een aantal afbeelding(en) (te weten totaal ruim 11.000 foto's en/of videobestanden; zich bevindende op de op 19 november 2015 in beslag genomen laptop Dell, harddiskdrive Toshiba en USB-stick) heeft verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) – zakelijk weergegeven – onder meer bestonden uit:

- het met een penis oraal en/of anaal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (zie bestand [naam] en/of [naam] en/of [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 1-3) opgenomen foto's, behorende bij pv [nummer] ); en/of

- het met een of meerdere vinger(s) en/of met een apparaat betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (zie bestand [naam] en/of [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 1) opgenomen foto's, behorende bij pv [nummer] ) en/of

- het betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (zie bestand [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 4) opgenomen foto's, behorende bij pv [nummer] ); en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp, te weten een laars met een naaldhak en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt, de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (zie bestand [naam] en/of file name [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of file name [naam] en/of file name [naam] en/of file name [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 2-7) opgenomen afbeeldingen, behorende bij pv [nummer] ); en/of

- het ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (zie bestand [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 2) opgenomen foto's, behorende bij pv [nummer] ).

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Geldigheid inleidende dagvaarding ten aanzien van het onder 1, 3 en 4 ten laste gelegde

Op grond van artikel (hierna: art.) 261 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) dient de dagvaarding een opgave te behelzen van het feit dat ten laste wordt gelegd, met vermelding omstreeks welke tijd en waar ter plaatse alsmede de omstandigheden waaronder het zou zijn begaan. Daarbij moet voldoende kenbaar zijn welk verwijt de verdachte concreet wordt gemaakt.

Vooropgesteld moeten worden dat aan de term 'afbeelding van een seksuele gedraging' in de zin van art. 240b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht op zichzelf onvoldoende feitelijke betekenis toekomt. Zonder feitelijke omschrijving van die afbeelding in de tenlastelegging voldoet de dagvaarding niet aan de in art. 261, eerste lid, Sv gestelde eis van opgave van het feit. In bestendige jurisprudentie heeft de Hoge Raad uitgangspunten geformuleerd voor het ten laste leggen van het op grote(re) schaal voorhanden hebben van kinderpornografische afbeeldingen. Die uitgangspunten komen hierop neer dat de steller van de tenlastelegging zich bij voorkeur zou moeten beperken tot het beschrijven van een selectie van een gering aantal (representatieve) afbeeldingen – zo mogelijk ten hoogste vijf – zonder in de tenlastelegging zelf enige aanduiding van of verwijzing op te nemen naar een wellicht grotere hoeveelheid waarvan die afbeeldingen deel uitmaken.

Gelet hierop is het hof van oordeel dat het onder 1, 3 en 4 ten laste gelegde voldoet aan de vereisten van art. 261 Sv, voor zover het gaat om de daarin gespecificeerde afbeeldingen. Dat is anders waar het gaat om andere, niet met bestandsnaam genoemde afbeeldingen, waarop wordt gedoeld door het gebruik van de woorden ‘te weten totaal 133 foto's’ in het onder 1 ten laste gelegde, de woorden ‘totaal ongeveer 887’ in het onder 3 ten laste gelegde en de woorden ‘totaal ruim 11.000 en de woorden 'onder meer' in het onder 4 ten laste gelegde. Het is te dien aanzien niet voldoende kenbaar welk verwijt de verdachte hier concreet wordt gemaakt, zodat de tenlastelegging voor wat betreft die onderdelen nietig zal worden verklaard.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.
hij op tijdstippen in of omstreeks de periode van 21 maart 2013 tot en met 24 oktober 2013 (te weten op 21 maart 2013 en/of 1 oktober 2013 en/of 8 oktober 2013 en/of 22 oktober 2013 en/of 24 oktober 2013) in België, een aantal afbeeldingen heeft verspreid en in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

- het met een penis oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (zie bestand [naam] en/of [naam] en/of [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 8-12) opgenomen foto's, behorende bij pv [nummer] ); en

- het met de/een vinger(s) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (zie bestand [naam] en/of [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 8-12) opgenomen foto's, behorende bij pv [nummer] ); en

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past/passen en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden en/of waarbij op dat gezicht en/of lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is, (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (zie bestand [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 8-12) opgenomen foto's, behorende bij het pv [nummer] );


2.
hij op 24 december 2014 te Eindhoven, een afbeelding in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding een seksuele gedraging zichtbaar is, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging – zakelijk weergegeven – bestond uit het met een penis oraal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (zie bestand [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 12) opgenomen foto's, behorende bij pv [nummer] );

3.
hij in de periode van 9 november 2015 tot en met 19 november 2015 te Eindhoven, zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft tot een hoeveelheid afbeeldingen, te weten foto's, terwijl op die afbeeldingen ontuchtige handelingen zichtbaar zijn waarbij mensen en dieren zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit:

- het door een dier (te weten een hond) oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon (betreft de in de bijgevoegde toonmap (pagina 17) opgenomen afbeeldingen behorende bij pv [nummer] ) en

- het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon (betreft de in de bijgevoegde toonmap (pagina 17) opgenomen afbeelding(en) behorende bij pv [nummer] ) en

- het door een persoon likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een dier (te weten een paard) (betreft de in de bijgevoegde toonmap (pagina 17) opgenomen afbeeldingen behorende bij pv [nummer] );

4.
hij in de periode van 27 november 2014 tot en met 19 november 2015 te Eindhoven een aantal afbeeldingen (te weten foto's en/of videobestanden; zich bevindende op de op 19 november 2015 in beslag genomen USB-stick) in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

- het (met een penis) oraal en/of anaal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (zie bestand [naam] en/of [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 1-3) opgenomen foto's, behorende bij pv [nummer] ) en

- het met een of meerdere vinger(s) en/of met een apparaat betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (zie bestand [naam] en/of [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 1) opgenomen foto's, behorende bij pv [nummer] ) en

- het betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (zie bestand [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 4) opgenomen foto's, behorende bij pv [nummer] ) en

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp, te weten een laars met een naaldhak en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt, de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (zie bestand [naam] en/of file name [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of file name [naam] en/of file name [naam] en/of file name [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 2-7) opgenomen afbeeldingen, behorende bij pv [nummer] ) en

- het ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (zie bestand [naam] van de in bijgevoegde toonmap (pagina 2) opgenomen foto's, behorende bij pv [nummer] ).

Het hof acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

Bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen 1

Het hof ontleent aan de inhoud van de hierna aangeduide bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd, het bewijs dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan.

Alle bewijsmiddelen gelden ten aanzien van alle bewezen verklaarde feiten, voor zover zij daar, blijkens de inhoud ervan, betrekking op hebben. De aanduiding van de feiten zoals tussen haakjes vermeld is slechts bedoeld voor de leesbaarheid van het geheel.

(Ten aanzien van feit 1)

Op 17 april 2015 heeft het team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme Oost-Brabant informatie ontvangen van de Belgische justitiële autoriteiten. De informatie bevatte onder meer vijf meldingen van het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). De meldingen houden het volgende in.

Op 21 maart 2013 is via Picasa door een gebruiker met het account [e-mailadres] via IP-adres [nummer] één afbeelding geüpload die door de Belgische opsporingsambtenaren als kinderpornografisch is beoordeeld.

Op 1 oktober 2013 zijn via Facebook door een gebruiker onder de naam [naam] , met e-mailadres [e-mailadres], via IP-adres [nummer] drieëntwintig afbeeldingen geüpload. Daarvan zijn zeventien afbeeldingen door de Belgische opsporingsambtenaren als kinderpornografisch beoordeeld.

Op 8 oktober 2013 zijn via Facebook door een gebruiker onder de naam [naam] , met e-mailadres [e-mailadres], via IP-adres [nummer] zeven afbeeldingen geüpload die door de Belgische opsporingsambtenaren als kinderpornografisch zijn beoordeeld.

Op 22 oktober 2013 zijn via Facebook door een gebruiker onder de naam [naam] , met e-mailadres [e-mailadres], via IP-adres [nummer] , 101 afbeeldingen geüpload. Daarvan zijn 85 afbeeldingen door de Belgische opsporingsambtenaren als kinderpornografisch beoordeeld.

Op 24 oktober 2013 is via Facebook door een gebruiker onder de naam [naam] , met e-mailadres [e-mailadres], via IP-adres [nummer] , één afbeelding geüpload die door de Belgische opsporingsambtenaren als kinderpornografisch is beoordeeld.

Bij bevraging in België door de autoriteiten is gebleken dat de twee hiervoor genoemde IP-adressen [nummer] en [nummer] ten tijde van het uploaden waren toegekend aan een modem, toegewezen aan [verdachte] , [adres] te [woonplaats] . Uit onderzoek door de Belgische politie is gebleken dat op dat adres was ingeschreven [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1969 te [geboorteplaats] . Volgens de gegevens uit het Rijksregister is [verdachte] op 27 november 2014 uitgeschreven naar [adres] te [woonplaats] .2

De Belgische autoriteiten hebben de afbeeldingen die zij als kinderpornografie hebben aangemerkt, als bijlage bij de meldingen gevoegd. Het gaat in totaal om 111 afbeeldingen. Bij de drieëntwintig afbeeldingen die op 1 oktober 2013 zijn geüpload, hebben de Belgische autoriteiten ten aanzien van zes daarvan vastgesteld dat het om gevoelige beelden gaat, maar de opsteller van het proces-verbaal kan niet vaststellen dat het om minderjarige slachtoffers gaat.3 Van zestien van de 101 afbeeldingen die op 22 oktober 2013 zijn geüpload, hebben de Belgische autoriteiten vastgesteld dat het weliswaar om gevoelige afbeeldingen gaat, maar dat het gaat om beelden die ‘childerotica’ voorstellen of foto's betreffen waarvan de leeftijd (al dan niet minderjarig) niet kan worden vastgesteld.4 Deze afbeeldingen zijn niet bij de meldingen gevoegd.

In Nederland heeft verbalisant [verbalisant] , brigadier bij de politie eenheid Oost-Brabant, Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK), een nader onderzoek ingesteld naar de afbeeldingen die bij de meldingen zijn gevoegd, waarbij hij de voorgelegde afbeeldingen heeft aangemerkt als kinderpornografisch materiaal. Deze afbeeldingen zijn alle bekeken en de inhoud daarvan is verwerkt in een collectiescan.

Verbalisant [verbalisant] heeft uit de afbeeldingen een representatieve doorsnede gemaakt van tien afbeeldingen. Deze afbeeldingen, met de bestandsnamen [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] en [naam] ., zijn door hem nader beschreven in het proces-verbaal met nummer [nummer] .5 De afbeeldingen zijn opgenomen in een in het onderzoek beschreven toonmap.

Uit de collectiescan van alle afbeeldingen volgt dat op deze afbeeldingen de volgende kinderpornografische elementen zichtbaar zijn:

 • -

  het met een penis oraal, vaginaal en anaal en het met een voorwerp oraal, vaginaal en anaal penetreren van het lichaam van een minderjarige (bestand [naam] , [naam] , [naam] );

 • -

  het met vinger/hand vaginaal penetreren door een minderjarige ( [naam] ) of met een voorwerp oraal penetreren door een minderjarige ( [naam] );

 • -

  ontuchtige handelingen, bestaande uit het betasten/aanraken van de geslachtsdelen of billen van een minderjarige met mond/tong, penis, vinger/hand of met een voorwerp;

 • -

  ontuchtige handelingen, bestaande uit het betasten/aanraken door een minderjarige van de geslachtsdelen met vinger/hand of mond/tong, van de billen met een voorwerp en van de borsten met vinger/hand;

 • -

  het poseren door een minderjarige, met nadruk op geslachtsdelen/borsten en billen door 'geheel naakt', 'gedeeltelijk naakt', 'niet bij leeftijd passende kleding (lingerie etc.), 'uitsnede afbeelding (o.a. inzoomen)', 'make-up', 'onnatuurlijke omgeving', 'onnatuurlijke voorwerpen', 'striptease-act/houding', 'camerastandpunt', 'onnatuurlijke houding', 'sadomasochistische elementen' ( [naam] , [naam] , [naam] en [naam] );

 • -

  overige seksuele gedragingen, bestaande uit masturbatie (dicht) bij lichaam/gezicht minderjarige, spuiten van/zichtbaar maken van sperma op lichaam minderjarige en houden van penis dicht bij lichaam minderjarige ( [naam] ).

Daarbij waren op alle afbeeldingen minderjarigen te zien in de leeftijdscategorie jonger dan 12 jaar. Verbalisant [verbalisant] heeft de leeftijd van het meisje dat is te zien op de afbeelding ' [naam] ' geschat tussen de 2 tot hooguit 6 jaar oud.6

(Ten aanzien van feit 2)

Op 13 januari 2015 heeft het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme van de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche een meldingsrapport ontvangen van het NCMEC. In dat meldingsrapport is opgenomen dat op 24 december 2014 door een gebruiker van het account [e-mailadres] via het IP-adres [nummer] één vermoedelijk kinderpornografische afbeelding was geüpload naar een e-mail. Dit IP-adres is geregistreerd op naam van abonneehouder [verdachte] , [adres] , [woonplaats] .7

Deze afbeelding, met bestandsnaam [naam] ., is door verbalisant [verbalisant 2] beoordeeld. Hij heeft geoordeeld dat sprake is van een afbeelding die voldoet aan de criteria voor kinderporno.8 Ook verbalisant [verbalisant] heeft het bestand beoordeeld als kinderpornografisch materiaal. Hij heeft de afbeelding nader beschreven in het proces-verbaal met nummer [nummer] .9 De afbeelding is opgenomen in een in het onderzoek beschreven toonmap. Op de afbeelding is een klein meisje met ontbloot bovenlichaam te zien, dat ogenschijnlijk op haar rug ligt. Over haar heen zit een man met de penis uit de broek. De penis bevindt zich in de mond van het meisje. Het meisje kijkt recht in de camera en heeft de ogen wijd open gesperd. Verbalisant [verbalisant] heeft de leeftijd van het meisje geschat tussen de 2 tot hooguit 6 jaar oud.10

(Ten aanzien van de feiten 3 en 4)

Op 19 november 2015 is de woning van de verdachte aan de [adres] te [woonplaats] doorzocht. De politie heeft daarbij onder meer een laptop (merk Dell), een hard disk drive (externe harde schijf, merk Toshiba) en een USB-stick (aangetroffen in de broekzak van de verdachte) in beslag genomen.11

Op de in beslag genomen laptop heeft verbalisant [verbalisant] ruim driehonderd als dierenpornografisch beoordeelde afbeeldingen aangetroffen. Het ging daarbij om niet rechtstreeks benaderbare, maar wel te benaderen bestanden. In totaal zijn 887 afbeeldingen (foto's) aangetroffen, die door verbalisant [verbalisant] zijn gekwalificeerd als dierenpornografisch materiaal. Van deze afbeeldingen bevonden zich 337 afbeeldingen op een voor een gebruiker benaderbare plaats (Temporary internetfiles), 39 op een plaats omdat ze door de gebruiker zijn verwijderd (Deleted) en 511 op een niet direct benaderbare plaats (Unallocated). Op de afbeeldingen was telkens sprake van een ontuchtige handeling waarbij een mens en een dier betrokken waren. Verbalisant [verbalisant] heeft uit de afbeeldingen een representatieve doorsnede gemaakt van vijf afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn door hem nader beschreven in het proces-verbaal met nummer [nummer] .12 De afbeeldingen zijn opgenomen in een in het onderzoek beschreven toonmap. De zichtbare seksuele gedragingen op de aangetroffen afbeeldingen bestaan uit het door een persoon in de mond nemen van het geslachtsdeel van een dier, het door een dier in de vagina, anus of mond (laten) brengen van het dierlijk geslachtsdeel en het met de handen aanraken van het dierlijk geslachtsdeel.13

Uit de systeeminformatie volgt dat de laptop op 9 november 2015 was geïnstalleerd. Deze was op 19 november 2015 voor het laatst gebruikt c.q. afgesloten. In de data was sprake van het invoeren van zoektermen door de gebruiker die ogenschijnlijk verwijzen naar bestanden bevattende dierenpornografische afbeeldingen. Het ging daarbij om de zoektermen 'horse sucking slut', 'horse suck slut', 'horse sucking slut play with pussy' en 'suck a horse meanwhile plays with pussy'. Gelet op de data heeft de gebruiker deze zoektermen op 19 november 2015 omstreeks 02.00 uur ingevoerd.14

Op de in beslag genomen laptop (merk Dell), hard disk drive (merk Toshiba) en UWB-stick is kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Verbalisant [verbalisant] heeft vastgesteld dat er in totaal ruim 11.000 afbeeldingen op de gegevensdragers voorkwamen. Het ging daarbij om 11.212 foto's en twee video's. Op de laptop (merk Dell) werden in totaal 9708 afbeeldingen aangetroffen. Daarvan stonden er 9704 op een niet direct benaderbare plaats (Unallocated), drie op een voor een gebruiker benaderbare plaats (Temporary internet files) en 1 bestand was normaal en zonder speciale software door de gebruiker te benaderen (Accessible). Op de hard disk drive (Toshiba) werden in totaal 29 afbeeldingen aangetroffen. Deze stonden op een niet direct benaderbare plaats (Unallocated). Op de USB stick werden 1475 afbeeldingen aangetroffen en twee video's. Deze stonden op een niet direct benaderbare plaats (Unallocated).

Deze afbeeldingen zijn alle bekeken en de inhoud daarvan is verwerkt in een collectiescan. Verbalisant [verbalisant] heeft uit de afbeeldingen een representatieve doorsnede gemaakt van dertien afbeeldingen, alle aangetroffen op de USB-stick. Deze afbeeldingen, met de bestandsnamen [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] en [naam] , zijn door hem nader beschreven in het proces-verbaal met nummer [nummer] . Ook de twee video's die zijn aangetroffen op de USB-stick zijn door hem beschreven. De bestandsnamen zijn [naam] en [naam] .15 De afbeeldingen zijn opgenomen in een in het onderzoek beschreven toonmap.

Uit de collectiescan van alle afbeeldingen volgt dat op deze afbeeldingen de volgende kinderpornografische elementen zichtbaar zijn:

 • -

  het met een penis oraal penetreren van het lichaam van een minderjarige, met een penis en met een voorwerp vaginaal penetreren van het lichaam van een minderjarige en het met een voorwerp anaal penetreren van het lichaam van een minderjarige (bestand [naam] , [naam] , [naam] , [naam] );

 • -

  ontuchtige handelingen, bestaande uit het betasten/aanraken van de geslachtsdelen van een minderjarige met penis en met vinger/hand en van de billen met penis (bestand [naam] en [naam] );

 • -

  ontuchtige handelingen, bestaande uit het betasten/aanraken door een minderjarige van de geslachtsdelen met vinger/hand en van de billen met vinger/hand ( [naam] en [naam] );

 • -

  het poseren door een minderjarige, met nadruk op geslachtsdelen/borsten en billen door 'geheel naakt', 'gedeeltelijk naakt', 'niet bij leeftijd passende kleding (lingerie etc.), 'onnatuurlijke omgeving', 'striptease-act/houding', 'camerastandpunt', 'onnatuurlijke houding' ( [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] );

 • -

  overige seksuele gedragingen, bestaande uit spuiten van/zichtbaar maken van sperma op lichaam minderjarige en houden van penis dicht bij lichaam minderjarige (bestand [naam] en [naam] ).

Op de afbeeldingen waren minderjarigen te zien in de leeftijdscategorieën 16 tot 18 jaar (ongeveer 5%), 12 tot 16 jaar (ongeveer 10%) en jonger dan 12 jaar (ongeveer 85%). De jongste persoon op de door verbalisant [verbalisant] beschreven afbeeldingen werd door hem geschat op een leeftijd tussen de 0 tot 2 jaar oud.16

(Ten aanzien van alle feiten)

De verdachte is op 7 januari 2016 door de politie verhoord en heeft daarbij het volgende verklaard17:

V: Vraag verbalisant

A: Antwoord verdachte

O: Opmerking verbalisant

V: Sinds wanneer woont u op het adres [adres] te [woonplaats] ?

A: Als ik mij niet vergis is dat per 1 november 2014.

V: Waar heeft u gewoond voor u op de [adres] bent gaan wonen?

A: Ik woonde in [woonplaats] op de [adres] . In [plaats] was dat.

V: Met wie heeft u daar gewoond?

A: Ook alleen.

V: Op welke social media site heeft u allemaal een account?

A: Gehad. Facebook. (...) Ik heb op Facebook een paar fake profielen gehad.

V: Heeft u onder andere namen (...) e-mailadressen aangemaakt?

A: Ik heb wel eens fake accounts aangemaakt.

V: Waar gebruikt u Picasa allemaal voor?

A: Heb ik in een grijs verleden wel eens gebruikt. Wel eens foto's die ik daar bekeek.

V: Dus u heeft wel gebruik gemaakt van Picasa?

A: Ik heb die site wel eens bezocht ja.

V: Hoe vaak heeft u de computer die wij in beslag hebben genomen gereset?

A: Een keer.

V: Wanneer is dat geweest?

A: September, oktober 2015 volgens mij.

V: Wat doet u als u een bestand wilt verwijderen van de laptop?

A: Dat gaat gewoon, bestand een keer aanklikken, wordt hij blauw en dan aan het einde prullenbak leegmaken.

V: Wanneer verwijdert u dan een bestand?

A: Als een bestand mij niet aanspreekt dan gaat het direct weg.

V: Wanneer is dat?

A: Waar ik hier voor zit. Dat soort bestanden verwijder ik.

V: Wanneer was de laatste keer dat u bestanden heeft verwijderd van de laptop?

A: Dat weet ik nog heel goed. Dat was de avond voor jullie bezoek.

V: Vertel eens, wat was dat?

A: Dat waren onder andere foto's met beeldmateriaal van kinderen, video's en dat is echt er af geveegd.

V: Vertel eens wat zag u dan?

A: Kinderen in erotische poses, die seks bedreven.

V: Welke handelingen verricht u als u een bestand wilt verwijderen van de USB stick?

A: Die zet ik altijd op formatteren.

V: Heeft u wel eens bestanden van de USB stick verwijderd?

A: Ja.

V: Wat was de laatste keer dat u van de USB stick de bestanden heeft verwijderd?

A: Naar mijn gevoel ook een paar dagen voor...

V: Heeft u wel eens bestanden van de externe hard disk verwijderd?

A: Ja, dat heb ik.

V: Hoe vaak heeft u bestanden vanaf de USB stick op de computer gezet?

A: Vaak.

V: Hoe vaak heeft u bestanden vanaf de computer naar de USB stick opgeslagen?

A: Ook vaak.

V: Welke sites heeft u bezocht waarop sprake is van seks met dieren?

A: Toevallig laatst een keer gedownload.

V: Welke zoektermen heeft u ingevuld om er informatie over te vinden?

A: Dierseks of iets in die trant. Meestal op z'n Engels.

V: U zegt u heeft het gedownload?

A: Nou opgezocht op zo'n porno site en dan een stukje bekijken en toen was het delete downloads.

O: In het cache geheugen van de laptop van Google Chrome hebben wij sporen aangetroffen van via deze browser bezochte pagina's. Verder zijn in de prullenbak van de laptop afbeeldingen aangetroffen, die nadat ze in de prullenbak hebben gestaan en deze is leeggemaakt, waarop sprake is van dierenpornografie. Te zien is namelijk een dier, veelal een paard en een vrouw, veelal naakt, terwijl er sprake is van een seksuele gedraging.

O: Sterker nog er zijn ook zoektermen aangetroffen op de laptop die onmiskenbaar verwijzen naar de nadrukkelijke mogelijkheid dat de persoon die deze zoekvragen stelt ook geconfronteerd zal worden met dierenpornografische afbeeldingen.

V: Wat had u dan gedacht te zullen vinden met de zoekterm: 'Horse suck slut'?

A: Dierenporno.

V: En met de zoekterm: 'Horse sucking slut'?

A: Ja hetzelfde.

V: En met de zoekterm: 'Horse sucking slut play with pussy'?

A: Hetzelfde.

O: Ik kan u zeggen dat ik afbeeldingen heb aangetroffen waarop een paard te zien is en een vrouw waarbij het gaat om afbeeldingen waarbij ze het geslachtsdeel van het dier in de mond heeft of tegen de mond houdt en/of tegen de vagina brengt en zelfs afbeeldingen waarbij het geslachtsdeel van het dier zich bevindt in de vrouw.

V: Wat kunt u hierover zeggen?

A: Daar kan ik op zeggen dat ze er best zullen zijn maar ze staan niet voor niets in de prullenbak.

V: Wie kent u met de naam [naam] ?

A: Dat is ooit een pseudo persoon geweest.

V: Wie wordt er bedoeld met de naam [naam] ?

A: Een pseudopersoon.

V: Waarvoor heeft u het account [e-mailadres] gebruikt?

A: Ik heb dat account gebruikt, maar de rest zwijg ik.

V: Op de laptop is een afbeelding aangetroffen die door de gebruiker is ingesteld als bureaublad afbeelding. Dit is duidelijk kinderpornografisch beeldmateriaal. Waarom heeft u die afbeelding dan zo ingesteld?

A: Ik downloadde een bestandje. Ik was op zoek naar nieuwe screensavers. (...)

A: Na mijn ontslag ben ik echt wel in zo'n neerwaartse spiraal terechtgekomen dat je eigenlijk niets kunt omdat je de financiële middelen niet hebt. Dan kom je in een internetwereld en je gaat op zoek naar een wereld. Zijn er foto's en kinderporno te vinden. Dan ga je op zoek en dan is die verzanding zo groot dat je 24 uur per dag op internet zit.

Verweren van de verdediging en beslissing van het hof op de verweren

Het hof overweegt ter inleiding het volgende. De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep betoogd dat het appel voornamelijk is gericht tegen de (hoogte van de) opgelegde straf. De raadsman heeft in zijn pleidooi evenwel enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij het bewijs en de waardering daarvan. Hoewel de raadsman niet uitdrukkelijk enig rechtsgevolg aan deze kanttekeningen heeft verbonden, is het hof van oordeel dat deze – indien het hof de raadsman daarin zou volgen – niet alleen van invloed zijn op de bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten, maar tevens op de hoogte van de eventuele op te leggen straf. Om die reden zal het hof de opmerkingen van de raadsman wel bespreken.

Namens verdachte heeft de raadsman aangevoerd dat van verspreiding van kinderpornografische afbeeldingen, zoals onder 1 en 2 ten laste is gelegd, geen sprake is geweest. Mogelijk is weliswaar beeldmateriaal geüpload door gebruik van het peer-to-peer netwerk Emule, echter is dat geen actieve verspreiding van het beeldmateriaal waar de verdachte zich bewust van is geweest.

Het hof overweegt het volgende.

Het hof heeft in de stukken, anders dan in de verklaring die de verdachte bij de politie heeft afgelegd, geen aanwijzingen gevonden dat de verdachte voor het verspreiden van kinderpornografisch materiaal gebruik heeft gemaakt van een peer-to-peer netwerk. De meldingen die van het National Center for Missing and Exploited Children afkomstig zijn, houden in dat door een gebruiker één keer via Picasa en vier keer via Facebook één of meerdere kinderpornografische afbeeldingen zijn geüpload. In alle gevallen was het IP-adres van de gebruiker te herleiden tot de verdachte. De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij alleen woonachtig was op het adres [adres] te [woonplaats] en ook dat hij gebruik heeft gemaakt van zogenaamde pseudo accounts. Onder die omstandigheden kan het niet anders dan dat de verdachte de gebruiker is geweest die in de meldingen is aangeduid. Het hof acht dan ook bewezen dat de verdachte via de in die meldingen genoemde kanalen de onder 1 ten laste gelegde afbeeldingen heeft verspreid.

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde overweegt het hof als volgt. De melding van het NCMEC houdt in dat door de gebruiker van het e-mailadres [e-mailadres] één kinderpornografische afbeelding was geüpload naar een e-mail. In het rapport van het NCMEC is onder 'additionele informatie' opgenomen: 'Google became aware of the reported image(s) in an upload to an email which may or may not have been sent.' (pg. 134)

Gelet hierop heeft het hof niet kunnen vaststellen of de e-mail, met daarbij als bijlage de kinderpornografische afbeelding, daadwerkelijk is verzonden, of in de map 'Concepten' is blijven staan. Om die reden zal het hof de verdachte vrijspreken van het bestanddeel 'verspreiden' in het onder 2 ten laste gelegde. Het hof acht, gelet op de inhoud van de hiervoor opgenomen bewijsmiddelen, waaronder de verklaring van de verdachte, wel bewezen dat de verdachte de afbeelding in zijn bezit heeft gehad.

De raadsman heeft verder betoogd dat het overgrote gedeelte van het beeldmateriaal op de computer en harde schijven niet zonder gebruik van speciale recovery software te bekijken was, zodat het aantal foto's en video's waarover de verdachte in de ten laste gelegde periode de beschikking heeft gehad veel kleiner is dan hem wordt verweten. Een ander klein gedeelte was opgeslagen in temporary internet files, waarvan kan worden geconcludeerd dat de verdachte deze bestanden niet, althans voor zover relevant niet bewust, ter beschikking had.

Het hof overweegt als volgt.

De door de raadsman geplaatste kanttekeningen hebben betrekking op het onder 3 en 4 ten laste gelegde. Uit de hiervoor opgenomen bewijsmiddelen volgt dat op de gegevensdragers die onder de verdachte in beslag genomen zijn, in totaal 887 afbeeldingen zijn aangetroffen die zijn aangemerkt als dierenpornografisch materiaal en 11.212 foto's en twee video's die zijn aangemerkt als kinderpornografisch materiaal. De in de tenlastelegging van feit 3 opgenomen dierenpornografische afbeeldingen zijn alle aangetroffen in de temporary internet files (pg. 192). De kinderpornografische afbeeldingen die onder het 4 ten laste gelegde zijn opgenomen, zijn aangetroffen in de unallocated disk space (pg. 167).

Het hof stelt voorop dat voor bezit als bedoeld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (voorwaardelijk) opzet vereist is, hetgeen tot uitdrukking komt in een zekere (beschikkings)macht. Voor digitale gegevens is daartoe een element van bewuste vastlegging van het materiaal vereist. Alleen het bekijken van digitale kinderpornografie levert daarom in zijn algemeenheid nog geen strafrechtelijk verwijtbaar ‘bezit’ op.

Van de temporary internet files kan naar het oordeel van het hof niet worden gezegd dat er sprake was van een bewuste vastlegging van het materiaal, omdat de bestanden automatisch door het systeem zijn aangemaakt. Het hof acht het in bezit hebben van de bestanden inhoudende dierenpornografische afbeeldingen, zoals onder 3 ten laste is gelegd, dan ook niet bewezen. Wel is de conclusie dat de verdachte zich opzettelijk de toegang tot deze bestanden heeft verschaft via een geautomatiseerd netwerk of met gebruikmaking van een communicatiedienst. Gelet op de gebruikte zoektermen 'horse sucking slut', 'horse suck slut', 'horse sucking slut play with pussy' en 'suck a horse meanwhile plays with pussy', de hoeveelheid aangetroffen dierenporno en de verklaring die de verdachte over de dierenporno, is de verdachte actief op zoek geweest naar dit materiaal.

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde bezit overweegt het hof als volgt. De afbeeldingen zijn in de unallocated disk space terechtgekomen, doordat zij door de gebruiker, de verdachte, zijn verwijderd. Dat betekent dat de afbeeldingen eerder door de verdachte op de gegevensdrager zijn gezet en dat hij deze gedurende enige tijd ter beschikking heeft gehad. Daaraan doet niet af dat de afbeeldingen ten tijde van het politieonderzoek niet meer aan hem ter beschikking stonden.

De verklaring van de verdachte, inhoudende dat hij de kinderpornografische bestanden heeft verwijderd zodra hij achter het speciale karakter van de bestanden was gekomen, verwerpt het hof als ongeloofwaardig, nu de verdachte enerzijds heeft verklaard dat hij na zijn ontslag in een neerwaartse spiraal is terechtgekomen en dat hij vervolgens op zoek is gegaan naar een wereld op het internet, met onder meer kinderporno. Anderzijds heeft hij verklaard dat hij regelmatig bestanden verwijderde, laatstelijk een paar dagen voor de doorzoeking door de politie. Daaruit leidt het hof af dat het opzet van de verdachte er op was gericht de kinderpornografische afbeeldingen in elk geval gedurende enige tijd ter beschikking – en dus in bezit – te hebben.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, meermalen gepleegd.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, meermalen gepleegd.

Het onder 4 bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluiten. De feiten zijn strafbaar.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Op te leggen sanctie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof, overeenkomstig de rechtbank, de verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren.

Bij het bepalen van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Ten aanzien van de ernst van het bewezen verklaarde heeft het hof in het bijzonder gelet op de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

De verdachte heeft in de periode van 21 maart 2013 tot en met 19 november 2015 op verschillende tijdstippen digitale afbeeldingen van kinderporno in zijn bezit gehad en zich de toegang daartoe verschaft door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst. Een aantal van 111 afbeeldingen is door hem ook verspreid. Het betrof een grote hoeveelheid pornografisch materiaal – meer dan 11.000 afbeeldingen – met afbeeldingen van seksuele handelingen waarbij soms zeer jonge kinderen zijn betrokken. Door aldus te handelen heeft verdachte indirect het vervaardigen van dergelijke kinderporno bevorderd. Zulks seksueel misbruik kan - zoals algemeen bekend - leiden tot ernstige lichamelijke en psychische schade aan de slachtoffers. Mede om die reden dient het seksueel misbruik van jeugdigen en de exploitatie daarvan te worden tegengegaan.

De verdachte heeft zich daarnaast door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaft tot een groot aantal dierenpornografische afbeeldingen. Voor de vervaardiging van deze afbeeldingen zijn dieren misbruikt en geëxploiteerd ten behoeve van een onzedelijke behoeftebevrediging van personen. Ook hiervoor geldt dat door de vraag naar dergelijke afbeeldingen de productie ervan en het misbruik waarmee deze gepaard gaat in stand wordt gehouden.

Naar het oordeel van het hof kan niet worden volstaan met een straf als door de advocaat-generaal gevorderd omdat daarin de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd, onvoldoende tot uitdrukking komt.

Het hof neemt daarbij tevens in aanmerking dat de verdachte, door zowel in eerste aanleg als in hoger beroep niet ter terechtzitting te verschijnen, geen inzicht heeft gegeven in de achtergrond van de door hem gepleegde feiten. De verdachte heeft verder geen medewerking verleend aan het opstellen van gedragsdeskundige rapporten, zodat er weinig informatie beschikbaar is over zijn persoon en persoonlijkheid en de eventuele doorwerking daarvan in het bewezen verklaarde. Het hof stelt tot slot vast dat de verdachte bij de politie berekenend antwoord heeft gegeven op vragen. Alles overziende is het hof van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren passend en geboden is.

Met oplegging van een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf wordt enerzijds de ernst van het bewezen verklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

Aan de door de raadsman primair bepleite strafoplegging, een hogere gevangenisstraf, al dan niet met een langere proeftijd, maar geheel voorwaardelijk, eventueel gecombineerd met een taakstraf, komt het hof niet toe, omdat daarmee onvoldoende recht wordt gedaan aan de ernst van de bewezen verklaarde feiten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep voor zover zich dit richt tegen de vrijspraak van -kort samengevat- het onder 4, eerste gedachtestreepje, opgenomen bestand [naam] ;

Verklaart de dagvaarding in eerste aanleg nietig ten aanzien van de navolgende bewoordingen:

‘te weten totaal 133 foto's’ in het onder 1 ten laste gelegde;

‘totaal ongeveer 887’ in het onder 3 ten laste gelegde, en

‘totaal ruim 11.000 en 'onder meer' in het onder 4 ten laste gelegde.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 (achttien) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 6 (zes) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Aldus gewezen door:

mr. J.T.F.M. van Krieken, voorzitter,

mr. A.J.M. van Gink en mr. A.M.G. Smit, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. S.J.F. Heirman, griffier,

en op 3 september 2018 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

1 De paginanummers die bij de aangeduide bewijsmiddelen zijn genoemd verwijzen naar pagina’s van het dossier van de politie eenheid Oost-Brabant, Dienst Regionale Recherche, registratienummer [nummer] , onderzoek [naam] , sluitingsdatum 4 april 2016, pg. 1 tot en met 235. Alle te noemen processen-verbaal zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde verbalisanten. Alle verklaringen zijn, voor zover nodig, zakelijk weergegeven.

2 Zaaksproces-verbaal, pg. 4-5.

3 Proces-verbaal Pro Justitia Gerechtelijke Politie Brussel (België), pg. 40.

4 Proces-verbaal Pro Justitia Gerechtelijke Politie Brussel (België), pg. 61.

5 Proces-verbaal onderzoek kinderpornografische afbeeldingen uit NCMEC, pg. 113-123.

6 Proces-verbaal onderzoek kinderpornografische afbeeldingen uit NCMEC, pg. 113-123.

7 Proces-verbaal van bevindingen, pg. 125-126.

8 Proces-verbaal beoordeling beeldmateriaal, pg. 141-142.

9 Proces-verbaal onderzoek kinderpornografische afbeeldingen uit NCMEC, pg. 119.

10 Proces-verbaal onderzoek kinderpornografische afbeeldingen uit NCMEC, pg. 113-123.

11 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming, pg. 155-157.

12 Proces-verbaal onderzoek dierenpornografische afbeeldingen, pg. 189-194.

13 Proces-verbaal onderzoek dierenpornografische afbeeldingen, pg. 192.

14 Proces-verbaal onderzoek dierenpornografische afbeeldingen, pg. 193, 194 en 196.

15 Proces-verbaal onderzoek kinderpornografische afbeeldingen, pg. 163-177.

16 Proces-verbaal onderzoek kinderpornografische afbeeldingen, pg. 163-177.

17 Proces-verbaal van verhoor verdachte, pg. 205-226.