Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2018:3126

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
24-07-2018
Datum publicatie
14-03-2019
Zaaknummer
200.171.828_01
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLIM:2015:4052
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2019:1038
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer 200.171.828/01

arrest van 24 juli 2018

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

advocaat: mr. M. van Sintmaartensdijk te Maastricht,

tegen

1 [geïntimeerde 1] ,
wonende te [woonplaats] ,

2. [geïntimeerde 2] ,
wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerden,

advocaat: mr. R.R.J.W. Delsing te Kerkrade,

als vervolg op de door het hof gewezen tussenarresten van 15 september 2015,

28 februari 2017, 8 augustus 2017 en 28 november 2017 in het hoger beroep van het door de kantonrechter van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond onder zaaknummer 3437249 CV EXPL 14-9998 gewezen vonnis van 13 mei 2015 tussen appellant – [appellant] – als gedaagde en geïntimeerden – in enkelvoud: [geintimeerden c.s.] – als eisers.

14 Het tussenarrest van 28 november 2017

Bij genoemd arrest heeft het hof bepaald dat er een deskundigenonderzoek zal worden verricht door de heer ir. P.P.J. Lahaye. Verder is bepaald dat het voorschot van € 4.000,00 voorlopig ten laste van partij [geintimeerden c.s.] komt. De termijn van inzending van het rapport van de deskundige is bepaald op drie maanden nadat de griffier de ontvangst van het voorschot heeft bericht. Iedere verdere beslissing is aangehouden.

15 Het verdere verloop van de procedure en de verdere beoordeling

Partij [geintimeerden c.s.] heeft op 12 december 2017 het voorschot van € 4.000,00 op de aangegeven wijze voldaan.

De deskundige heeft bij brief van 21 juni 2018 aan de griffier van het hof bericht dat de werkzaamheden omvangrijker zijn gebleken dan tevoren was ingeschat. De deskundige stelt dat hij thans een goed zicht heeft op de nog te verrichten werkzaamheden en de bijbehorende tijdsbesteding en verwacht dat een aanvullend voorschot van € 1.210,00 inclusief btw toereikend zal zijn voor de totale bestede en nog te besteden tijd. De deskundige verzoekt een aanvullend voorschot van voormelde omvang te bepalen. De deskundige verzoekt voorts uitstel te verlenen voor het inleveren van zijn rapport.

Op 25 juni 2018 heeft de griffier van het hof de brief van de deskundige doorgezonden aan de advocaten van partijen en partijen in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van veertien dagen te reageren op deze verhoging.

Partijen hebben dienaangaande geen opmerkingen naar voren gebracht.

Het hof zal dienovereenkomstig beslissen zoals in het dictum is bepaald.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

16 De uitspraak

Het hof:

bepaalt dat voor de kosten van de deskundige een aanvullend voorschot dient te worden voldaan van € 1.210,00 inclusief btw;

bepaalt dat partij [geintimeerden c.s.] laatstgenoemd bedrag binnen twee weken zal overmaken na ontvangst van de nota met betaalinstructies die door het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak zal worden verzonden;

bepaalt dat de deskundige het onderzoek verder zal voortzetten nadat de griffier heeft bericht dat het aanvullend voorschot is ontvangen;

verzoekt de deskundige, indien zijn kosten het aanvullend voorschot te boven mochten gaan, het hof daarover tijdig in te lichten;

bepaalt de termijn waarbinnen het schriftelijk, ondertekend bericht ter griffie van dit hof (postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch) moet worden ingeleverd nader op twee maanden nadat de griffier heeft bericht dat het onderzoek kan worden voortgezet;

bepaalt dat de griffier van dit hof een afschrift van dit arrest aan de deskundige zal toezenden;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. H.A.G. Fikkers, J.J. Verhoeven en L.S. Frakes en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 24 juli 2018.

griffier rolraadsheer