Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2018:2201

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
19-01-2018
Datum publicatie
22-05-2018
Zaaknummer
20-001855-17
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2017:3244, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Diefstal met behulp van fishingmails.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-001855-17

Uitspraak : 19 januari 2018

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

[geboorteplaats]

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant van 15 juni 2017, parketnummer 01-880296-15, en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde voorwaardelijke straf, parketnummer 16-123541-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

thans verblijvende in [verblijfplaats] .

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, zal bewezen verklaren hetgeen aan verdachte is tenlastegelegd onder 1 tot en met 9 en verdachte zal veroordelen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren, met aftrek van voorarrest, met gehele toewijzing van de vordering tot tenuitvoerlegging, met gehele toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3] ., met niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [benadeelde 4] in de vordering en met een beslissing ten aanzien van het beslag conform de beslissing van de rechtbank.

De verdediging heeft ten aanzien van de feiten 5 tot en met 9 vrijspraak bepleit. De feiten 1 tot en met 4 zijn door verdachte ter terechtzitting in hoger beroep bekend.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de eerste rechter.

Tenlastelegging

Aan verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg – ten laste gelegd dat:

1:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 24 januari 2014 tot en met 15 juli 2015 te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch en/of Groningen en/of Wijk bij Duurstede en/of Zandvoort en/of Amersfoort en/of 's Gravenmoer, gemeente Dongen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen althans alleen, (telkens) met oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen (een) hoeveelhe(i)d(en) geld, te weten 2.300,00 euro, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5] en/of 2.500,00 euro, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] en/of 3.820,80 euro, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 6] en/of 1.674,62 euro, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 7] en/of - zesmaal, althans een of meermalen, een bedrag van (telkens) 490,00 euro, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 8] , in elk geval (telkens) enig goed, toebehorende aan een ander of aan anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) zich de toegang tot dat geld heeft/hebben verschaft en/of dat weg te nemen geld onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van (een) valse sleutel(s), te weten door (via internetbankieren) gebruik te maken van bank- en/of persoons- en/of inloggegevens en/of een of meer inlog- en/of betaalcodes, tot welk gebruik verdachte en/of zijn mededader(s) niet gerechtigd was/waren;


subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 24 januari 2014 tot en met 15 juli 2015 te Groningen en/of Wijk bij Duurstede en/of Zandvoort en/of Amersfoort en/of 's Gravenmoer, gemeente Dongen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, (telkens) met oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening hebben/heeft weggenomen (een) hoeveelhe(i)d(en) geld, te weten 2.300,00 euro, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5] en/of 2.500,00 euro, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] en/of 3.820,80 euro, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 6] en/of 1.674,62 euro, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 7] en/of - zesmaal, althans een of meermalen, een bedrag van (telkens) 490,00 euro, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 8] , in elk geval (telkens) enig goed, toebehorende aan een ander of aan anderen dan aan die onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of aan verdachte, waarbij die onbekend gebleven perso(o)n(en) (telkens) zich de toegang tot dat geld heeft/hebben verschaft en/of dat weg te nemen geld onder hun/zijn/haar bereik heeft/hebbengebracht door middel van (een) valse sleutel(s), te weten door (via internetbankieren) gebruik te maken van bank- en/of persoons- en/of inloggegevens en/of een of meer inlog- en/of betaalcodes, tot welk gebruik die onbekend gebleven perso(o)n(en) niet gerechtigd was/waren, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 15 juli 2015 te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk middelen en/of inlichtingen en/of gelegenheid heeft verschaft door met dat opzet met zijn mededader(s), althans alleen, meerdere, althans een, bankrekening(en) en/of meerdere, althans een, bankrekeningnummer(s) - op naam van zogenaamde money mules - ter beschikking te stellen aan die onbekend gebleven perso(o)n(en) ten behoeve van het overmaken van (een deel/delen van) voornoemd(e) geldbedrag(en);


2:
hij op meerdere, althans een, tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 11 april 2015 tot en met 1 februari 2016 te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch en/of Diemen in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) ter uitvoering van de/het voorgenomen misdrijf/misdrijven om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) [organisatie 1] te bewegen tot de afgifte van enig goed en/of het verlenen van een dienst en/of het ter beschikking stellen van gegevens en/of het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten de afgifte van

- een Visa creditcard en/of een Eurocard/Mastercard creditcard op naam van [naam 1] en/of

- een Visa creditcard en/of een Eurocard/Mastercard creditcard op naam van [naam 2] en/of

- een Visa creditcard en/of een Eurocard/Mastercard creditcard op naam van [naam 3] en/of

- een Visa creditcard en/of een Eurocard/Mastercard creditcard op naam van [naam 4] en/of

- een Visa creditcard en/of een Eurocard/Mastercard creditcard op naam van [naam 5] , en/of

- een ABN AMRO Mastercard creditcard op naam van [naam 6] (aangevraagd op 1 februari 2016) en/of het ter beschikking stellen van bij die creditcard(s) behorende gegevens - zoals (een) toegangsnummer(s) (UTN) en/of (een) pincode(s)

- en/of het verstrekken van bij die creditcard(s) behorende krediet(en) en/of het ter beschikking stellen en/of verlenen van (een) bij die creditcard(s) behorende(bancaire) product(en) en/of dienst(en) met voormeld oogmerk - zakelijk weergegeven - met zijn mededader(s), althans alleen, meerdere, althans een, (digitale) aanvra(a)g(en) ter verkrijging van die creditcard(s) en/of bijbehorend(e) krediet(en) en/of gegevens en/of producten en/of diensten heeft/hebben ingediend en zich in die aanvr(a)g(en) (en/of bijbehorende stukken) in strijd met de waarheid voorgedaan als [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 5] en/of [naam 6] en/of daarbij zonder medeweten en/of toestemming, althans valselijk uit naam, van die [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 5] , gebruik heeft/hebben gemaakt van (een kopie van) (een) identiteitsbewij(s)(zen) en/of (een) rijbewij(s)(zen) op naam van die [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 5] en/of daarbij meerder(e), althans een, valse en/of vervalste document(en) - te weten loonstrook en/of een bankafschrift op naam van die [naam 2] en/of een loonstrook op naam van die [naam 5] – heeft/hebben verstrekt aan [organisatie 1] en/of zich in telefonische contact met (een) medewerker(s) van [organisatie 1] in strijd met de waarheid heeft/hebben voorgedaan als die [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 6] , zulks terwijl de uitvoering van die/dat voorgenomen misdrijven/misdrijf niet is voltooid;


3:
hij in of omstreeks de periode van 9 mei 2015 tot en met 22 mei 2015 te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch en/of Utrecht in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [organisatie 2] . te bewegen tot de afgifte van enig goed en/of het verlenen van een dienst en/of het ter beschikking stellen van gegevens en/of het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten de afgifte van een Santander Maestro creditcard op naam van [naam 2] en/of het ter beschikking stellen van bij die creditcard(s) behorende gegevens - zoals (een) pincode(s) - en/of het verstrekken van een doorlopend geldkrediet met voormeld oogmerk - zakelijk weergegeven - met zijn mededader(s), althans alleen, zonder medeweten en/of toestemming, althans valselijk uit naam, van [naam 2] een (digitale) aanvraag ter verkrijging van die creditcard en/of die gegevens en/of dat krediet op naam van die [naam 2] heeft/hebben ingediend en/of vervolgens valselijk een kredietovereenkomst en/of een doorlopende machtiging op naam van die [naam 2] heeft/hebben voorzien van (een) handtekening(en) die moest(en) doorgaan als (een) handtekening(en) van die [naam 2] en/of die overeenkomst en/of doorlopende machtiging (met bijbehorende stukken) heeft/hebben verzonden aan [organisatie 2] . en/of daarbij zonder medeweten en/of toestemming, althans valselijk uit naam, van die [naam 2] gebruik heeft/hebben gemaakt van (een kopie van) een identiteitsbewijs op naam van die [naam 2] en/of daarbij meerder(e), althans een, valse en/of vervalste document(en) - te weten salarisspecificatie en/of een bankafschrift op naam van die [naam 2] – heeft/hebben verstrekt aan [organisatie 2] . en/of zich daarbij in strijd met de waarheid heeft/hebben voorgedaan als de rechtmatige rekeninghouder van de bankrekening met [IBAN nummer] , zulks terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

4:
hij op of omstreeks 15 januari 2016 te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] te dwingen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met zijn mededader(s), althans alleen, meerdere, althans een, (Whatsapp)bericht(en) heeft/hebben verzonden aan die [slachtoffer 1] in welk(e) bericht(en) - zakelijk weergegeven - stond dat

- die [slachtoffer 1] de volgende dag 500 euro moest betalen en/of

- als die [slachtoffer 1] niet zou betalen er een of meer boete(s) zouden worden opgelegd en/of het door die [slachtoffer 1] te betalen geldbedrag zou oplopen en/of

- het adres van die [slachtoffer 1] en/of de school waar die [slachtoffer 1] studeert (bij verdachte) bekend waren/was en/of dat verdachte mensen heeft die vaak op die school zijn en weten wie die [slachtoffer 1] is en/of

- die [slachtoffer 1] moest zorgen dat hij de volgende dag 500 euro zou hebben en dat verdachte anders bij hem aan de deur zou komen en/of op school bij hem zou langs komen en/of

- die [slachtoffer 1] vóór 22:00 uur een locatie moest doorgeven waar dat geld de volgende dag opgehaald kon worden of door die [slachtoffer 1] gebracht zou worden en dat als hij later dan 22:00 uur zou reageren dat bedrag zou oplopen tot 800 euro en/of dat de tijd tikt en/of

- dat die [slachtoffer 1] de volgende dag om 13:00 uur op een bepaalde locatie (te weten bij de bankjes bij de koninginschommels) aanwezig moest zijn en/of dat als die [slachtoffer 1] niet aanwezig zou zijn verdachte hem thuis of op school op zou komen halen, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, zulks terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij op of omstreeks 15 januari 2016 te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om [slachtoffer 1] door geweld of enige andere feitelijkhe(i)d(en) of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkhe(i)d(en), gericht tegen die [slachtoffer 1] , wederrechtelijk te dwingen iets te doen, te weten het afgeven van een hoeveelheid geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, met zijn mededader(s), althans alleen, meerdere, althans een, (Whatsapp)bericht(en) heeft/hebben verzonden aan die [slachtoffer 1] in welk(e) bericht(en) - zakelijk weergegeven - stond dat

- die [slachtoffer 1] de volgende dag 500 euro moest betalen en/of

- als die [slachtoffer 1] niet zou betalen er een of meer boete(s) zouden worden opgelegd en/of het door die [slachtoffer 1] te betalen geldbedrag zou oplopen en/of

- het adres van die [slachtoffer 1] en/of de school waar die [slachtoffer 1] studeert (bij verdachte) bekend waren/was en/of dat verdachte mensen heeft die vaak op die school zijn en weten wie die [slachtoffer 1] is en/of

- die [slachtoffer 1] moest zorgen dat hij de volgende dag 500 euro zou hebben en dat verdachte anders bij hem aan de deur zou komen en/of op school bij hem zou langs komen en/of

- die [slachtoffer 1] vóór 22:00 uur een locatie moest doorgeven waar dat geld de volgende dag opgehaald kon worden of door die [slachtoffer 1] gebracht zou worden en dat als hij later dan 22:00 uur zou reageren dat bedrag zou oplopen tot 800 euro en/of dat de tijd tikt en/of

- dat die [slachtoffer 1] de volgende dag om 13:00 uur op een bepaalde locatie (te weten bij de bankjes bij de koninginschommels) aanwezig moest zijn en/of dat als die [slachtoffer 1] niet aanwezig zou zijn verdachte hem thuis of op school op zou komen halen, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, zulks terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

5:
hij op of omstreeks 2 februari 2016 te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch , in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 2] te dwingen tot de afgifte van een (tijdelijke) bankpas, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2] en/of ING bank Nederland N.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of het aangaan van een schuld, te weten het openen van een betaalrekening bij ING bank en/of het ter beschikking stellen van gegevens, te weten een bankrekeningnummer en/of een pincode en/of gegevens met betrekking tot een Mijn ING account en/of Mobiele App, met voormeld oogmerk met zijn mededader(s), althans alleen,

- met die [slachtoffer 2] naar een filiaal van de ING bank is gelopen en/of

- tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat hij (aldaar) een tijdelijke bankrekening moest openen en/of

- die [slachtoffer 2] een mobiele telefoon heeft gegeven met daarin (een bericht met) een postcode en huisnummer dat die [slachtoffer 2] moest opgegeven als adres bij het openen van die bankrekening en/of

- tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd "Je moet naar binnen lopen en snel een beetje! Dan kunnen we hier snel weg.", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- ( vervolgens) heel dicht tegen die [slachtoffer 2] aan is gaan staan en/of

- ( daarbij) tegen die [slachtoffer 2] heeft dat als hij niet zou opschieten hij, verdachte, hem een pak rammel zou geven en/of voor zijn bek zou slaan, althans woorden van gelijke aard en/of strekking,

- ( vervolgens, terwijl die [slachtoffer 2] in dat filiaal aanwezig was) dat filiaal is binnengelopen en/of aldaar zichtbaar voor die [slachtoffer 2] aanwezig is geweest,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;
subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 2 februari 2016 te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, [slachtoffer 2] , door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen die [slachtoffer 2] wederrechtelijk heeft gedwongen iets te doen, te weten het binnengaan van een filiaal van ING bank en/of het aanvragen en/of openen van een (tijdelijke) betaalrekening bij ING bank, door met zijn mededader(s), althans alleen,

- met die [slachtoffer 2] naar dat filiaal van de ING bank te lopen en/of

- tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat hij (aldaar) een tijdelijke bankrekening moest gaan openen en/of

- die [slachtoffer 2] een mobiele telefoon te geven met daarin (een bericht met) een postcode en huisnummer dat die [slachtoffer 2] moest opgegeven als adres bij het aanvragen en/of openen van die bankrekening en/of

- tegen die [slachtoffer 2] te zeggen: "Je moet naar binnen lopen en snel een beetje! Dan kunnen we hier snel weg.", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- ( vervolgens) heel dicht tegen die [slachtoffer 2] aan te gaan staan en/of

- ( daarbij) tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat als hij niet zou opschieten hij, verdachte, hem een pak rammel zou geven en/of voor zijn bek zou slaan, althans woorden van gelijke aard en/of strekking;

6:
a. hij in of omstreeks de periode van 15 januari 2016 tot en met 29 januari 2016 te Deurne, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 2] en/of [benadeelde 9] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten een geldbedrag van 976,46 euro, door met zijn mededader(s), althans alleen, met voornoemd oogmerk:

- een echte en/of onvervalste factuur van [organisatie 3] , bestemd voor die [benadeelde 2] en/of [benadeelde 9] weg te nemen en/of te onderscheppen, in elk geval de ontvangst daarvan door die [benadeelde 2] en/of [benadeelde 9] te voorkomen en/of

- ( vervolgens) een vervalste/valse factuur die moest doorgaan als de echte factuur van [organisatie 3] en die was voorzien van het niet aan [organisatie 3] toebehorende rekeningnummer [IBAN nummer 2] (als ware dat het rekeningnummer van [organisatie 3] ) aan die [benadeelde 2] en/of [benadeelde 9] te verzenden en/of te doen toekomen (en zich aldus heeft/hebbenvoorgedaan als [organisatie 3] ), ten gevolge waarvan voornoemde [benadeelde 2] en/of [benadeelde 9] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte (door overboeking van voornoemd geldbedrag op voornoemd rekeningnummer);

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 15 januari 2016 tot en met 29 januari 2016 te Deurne, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 2] en/of [benadeelde 9] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten een geldbedrag van 976,46 euro, door met elkaar, althans alleen, met voornoemd oogmerk:

- een echte en/of onvervalste factuur van [organisatie 3] , bestemd voor die [benadeelde 2] en/of [benadeelde 9] weg te nemen en/of te onderscheppen, in elk geval de ontvangst daarvan door die [benadeelde 2] en/of [benadeelde 9] te voorkomen en/of

- ( vervolgens) een vervalste/valse factuur die moest doorgaan als de echte factuur van [organisatie 3] en die was voorzien van het niet aan [organisatie 3] toebehorende rekeningnummer [IBAN nummer 2] (als ware dat het rekeningnummer van [organisatie 3] ) aan die [benadeelde 2] en/of [benadeelde 9] te verzenden en/of te doen toekomen (en zich aldus heeft/hebben voorgedaan als [organisatie 3] ), ten gevolge waarvan voornoemde [benadeelde 2] en/of [benadeelde 9] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte (door overboeking van voornoemd geldbedrag op voornoemd rekeningnummer), bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 8 januari 2016 tot en met 29 januari 2016 te Deurne en/of Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch , en/of 's-Hertogenbosch , in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft door een bankrekening met voornoemd rekeningnummer te (doen) openen en/of aan te houden en/of die bankrekening en/of voornoemd rekeningnummer aan die onbekend gebleven perso(o)n(en) ter beschikking te stellen;

EN/OF

b. hij in of omstreeks de periode van 15 januari 2016 tot en met 29 januari 2016 te Deurne, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een factuur van [organisatie 3] bestemd voor [benadeelde 2] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte met zijn mededader(s), althans alleen, (ten opzichte van de echte factuur) valselijk het rekeningnummer [IBAN nummer 3] (van [organisatie 3] ) vervangen door het rekeningnummer [IBAN nummer 2] , zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 15 januari 2016 tot en met 29 januari 2016 te Deurne en/of Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch , in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, een factuur van [organisatie 3] bestemd voor [benadeelde 2] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft/hebben die onbekend gebleven perso(o)n(en), (ten opzichte van de echte factuur) valselijk het rekeningnummer [IBAN nummer 3] (van [organisatie 3] ) vervangen door het rekeningnummer [IBAN nummer 2] , zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 8 januari 2016 tot en met 29 januari 2016 te Deurne en/of Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch , en/of 's-Hertogenbosch , in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft door een bankrekening met voornoemd rekeningnummer te (doen) openen en/of aan te houden en/of die bankrekening en/of voornoemd rekeningnummer aan die onbekend gebleven perso(o)n(en) ter beschikking te stellen;

7:
a. hij in of omstreeks de periode van 15 januari 2016 tot en met 11 februari 2016 te Deurne, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 3] . en/of [benadeelde 10] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten een geldbedrag van 4.419,26 euro, door met zijn mededader(s), althans alleen, met voornoemd oogmerk:

- een echte en/of onvervalste factuur van Klusbedrijf [bedrijf 1] , bestemd voor die [benadeelde 3] . en/of [benadeelde 10] weg te nemen en/of te onderscheppen, in elk geval de ontvangst daarvan door die [benadeelde 3] . en/of [benadeelde 10] te voorkomen en/of - (vervolgens) een vervalste/valse factuur die moest doorgaan als de echte factuur van Klusbedrijf [bedrijf 1] en die was voorzien van het niet aan Klusbedrijf [bedrijf 1] toebehorende rekeningnummer [IBAN nummer 2] (als ware dat het rekeningnummer van Klusbedrijf [bedrijf 1] ) aan die [benadeelde 3] . en/of [benadeelde 10] te verzenden en/of te doen toekomen (en zich aldus heeft/hebben voorgedaan als Klusbedrijf [bedrijf 1] ), ten gevolge waarvan voornoemde [benadeelde 3] . en/of [benadeelde 10] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte (door overboeking van voornoemd geldbedrag op voornoemd rekeningnummer);

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 15 januari 2016 tot en met 11 februari 2016 te Deurne, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 3] . en/of [benadeelde 10] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten een geldbedrag van 4.419,26 euro, door met elkaar, althans alleen, met voornoemd oogmerk:

- een echte en/of onvervalste factuur van Klusbedrijf [bedrijf 1] , bestemd voor die [benadeelde 3] . en/of [benadeelde 10] weg te nemen en/of te onderscheppen, in elk geval de ontvangst daarvan door die [benadeelde 3] . en/of [benadeelde 10] te voorkomen en/of - (vervolgens) een vervalste/valse factuur die moest doorgaan als de echte factuur van Klusbedrijf [bedrijf 1] en die was voorzien van het niet aan Klusbedrijf [bedrijf 1] toebehorende rekeningnummer [IBAN nummer 2] (als ware dat het rekeningnummer van Klusbedrijf [bedrijf 1] ) aan die [benadeelde 3] . en/of [benadeelde 10] te verzenden en/of te doen toekomen (en zich aldus heeft/hebben voorgedaan als Klusbedrijf [bedrijf 1] ), ten gevolge waarvan voornoemde [benadeelde 3] . en/of [benadeelde 10] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte (door overboeking van voornoemd geldbedrag op voornoemd rekeningnummer), bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 8 januari 2016 tot en met 11 februari 2016 te Deurne en/of Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch , en/of 's-Hertogenbosch , in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft door een bankrekening met voornoemd rekeningnummer te (doen) openen en/of aan te houden en/of die bankrekening en/of voornoemd rekeningnummer aan die onbekend gebleven perso(o)n(en) ter beschikking te stellen;

EN/OF

b. hij in of omstreeks de periode van 15 januari 2016 tot en met 11 februari 2016 te Deurne, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een factuur van Klusbedrijf [bedrijf 1] bestemd voor [benadeelde 3] . - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte met zijn mededader(s), althans alleen, (ten opzichte van de echte factuur) valselijk het rekeningnummer [IBAN nummer 4] (van Klusbedrijf [bedrijf 1] ) vervangen door het rekeningnummer [IBAN nummer 2] , zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 15 januari 2016 tot en met 11 februari 2016 te Deurne, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, een factuur van Klusbedrijf [bedrijf 1] bestemd voor [benadeelde 3] . - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, immers heeft/hebben die onbekend gebleven perso(o)n(en), (ten opzichte van de echte factuur) valselijk het rekeningnummer [IBAN nummer 4] (van Klusbedrijf [bedrijf 1] ) vervangen door het rekeningnummer [IBAN nummer 2] , zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 8 januari 2016 tot en met 11 februari 2016 te Deurne en/of Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch , en/of 's-Hertogenbosch , in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft door een bankrekening met voornoemd rekeningnummer te (doen) openen en/of aan te houden en/of die bankrekening en/of voornoemd rekeningnummer aan die onbekend gebleven perso(o)n(en) ter beschikking te stellen;


8:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 29 januari 2016 tot en met 15 februari 2016 te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch en/of Utrecht en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) (een) voorwerp(en), te weten een geldbedrag van 976,47 euro (toebehorende aan [benadeelde 2] ) en/of een geldbedrag van 2.962,50 euro (toebehorende aan [benadeelde 11] ) en/of een geldbedrag van 4.419,26 euro (toebehorende aan [benadeelde 3] .) in elk geval een of meer geldbedrag(en), heeft/hebben verworven en/of voorhanden heeft/hebben gehad en/of heeft/hebben overgedragen en/of omgezet en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de verplaatsing van die/dat voorwerp(en) heeft/hebben verborgen en/of verhuld, terwijl hij, verdachte, en zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren/was uit enig misdrijf;


9:
hij in of omstreeks de periode van 31 oktober 2015 tot en met 14 juni 2016 te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch , en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland, een goed te weten een rijbewijs op naam van [benadeelde 12] heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 primair, 2, 3, 4 subsidiair, 5 primair, 6a primair, 7a primair en 9 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1. primair:
hij op tijdstippen in de periode van 24 januari 2014 tot en met 15 juli 2015 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, telkens met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid geld, te weten 2.300 euro, toebehorende aan [benadeelde 5] en 2.500 euro, toebehorende aan [benadeelde 1] en 3.820,80 euro, toebehorende aan [benadeelde 6] en 1.674,62 euro, toebehorende aan [benadeelde 7] en vijf maal een bedrag van telkens 490 euro, toebehorende aan [benadeelde 8] , waarbij verdachte en zijn mededaders telkens dat weg te nemen geld onder hun bereik hebben gebracht door middel van valse sleutels, te weten door via internetbankieren gebruik te maken van bank- en/of persoons- en/of inloggegevens en/of inlog- of betaalcodes, tot welk gebruik verdachte en zijn mededaders niet gerechtigd waren;

2:
hij op tijdstippen in of omstreeks de periode van 11 april 2015 tot en met 1 februari 2016 in Nederland, telkens ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en door listige kunstgrepen telkens [organisatie 1] te bewegen tot de afgifte van enig goed en het ter beschikking stellen van gegevens, te weten de afgifte van

- creditcards op naam van [naam 1] en

- creditcards op naam van [naam 2] en

- creditcards op naam van [naam 3] en

- creditcards op naam van [naam 4] en

- creditcards op naam van [naam 5] , en

- een ABN AMRO Mastercard creditcard op naam van [naam 6] (aangevraagd op 1 februari 2016) en het ter beschikking stellen van bij die creditcards behorende gegevens - zoals een toegangsnummer en/of een pincode en/of het verstrekken van bij die creditcards behorende kredieten met voormeld oogmerk - zakelijk weergegeven - meerdere digitale aanvragen ter verkrijging van die creditcards en bijbehorende kredieten ingediend en zich in die aanvragen en bijbehorende stukken in strijd met de waarheid voorgedaan als [naam 1] of [naam 2] of [naam 3] of [naam 4] of [naam 5] of [naam 6] en daarbij zonder medeweten en toestemming van die [naam 1] en [naam 2] en [naam 3] en [naam 5] , gebruik heeft gemaakt van (een kopie van) identiteitsbewijzen en/of rijbewijzen op naam van die [naam 1] of [naam 2] of [naam 3] of [naam 5] en daarbij meerdere valse en/of vervalste documenten - te weten een loonstrook en een bankafschrift op naam van die [naam 2] en een loonstrook op naam van die [naam 5] - heeft verstrekt aan [organisatie 1] en zich in telefonische contact met medewerkers van [organisatie 1] in strijd met de waarheid heeft voorgedaan als die [naam 1] of [naam 2] of [naam 3] of [naam 4] of [naam 6] , zulks terwijl de uitvoering van die voorgenomen misdrijven niet is voltooid;

3:
hij in de periode van 9 mei 2015 tot en met 22 mei 2015 in Nederland, ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en door listige kunstgrepen, [organisatie 2] . te bewegen tot de afgifte van enig goed en het ter beschikking stellen van gegevens, te weten de afgifte van een Santander Maestro creditcard op naam van [naam 2] en het ter beschikking stellen van bij die creditcard behorende gegevens - zoals een pincode - en het verstrekken van een doorlopend geldkrediet met voormeld oogmerk - zakelijk weergegeven - zonder medeweten en toestemming van [naam 2] een digitale aanvraag ter verkrijging van die creditcard en die gegevens en dat krediet op naam van die [naam 2] heeft ingediend en vervolgens valselijk een kredietovereenkomst op naam van die [naam 2] heeft voorzien van een handtekening die moest doorgaan als een handtekening van die [naam 2] en die overeenkomst met bijbehorende stukken heeft verzonden aan [organisatie 2] . en daarbij zonder medeweten en toestemming van die [naam 2] gebruik heeft gemaakt van een kopie van een identiteitsbewijs op naam van die Jennie en daarbij valse of vervalste documenten - te weten een salarisspecificatie en een bankafschrift op naam van die [naam 2] - heeft verstrekt aan [organisatie 2] . en zich daarbij in strijd met de waarheid heeft voorgedaan als de rechtmatige rekeninghouder van de bankrekening met [IBAN nummer] , zulks terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

4 subsidiair:
hij op of omstreeks 15 januari 2016 te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch , tezamen en in vereniging met een ander, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om [slachtoffer 1] door feitelijkheden gericht tegen die [slachtoffer 1] , wederrechtelijk te dwingen iets te doen, te weten het afgeven van een hoeveelheid geld toebehorende aan die [slachtoffer 1] , met zijn mededader WhatsAppberichten heeft verzonden aan die [slachtoffer 1] in welke berichten - zakelijk weergegeven - stond dat - die [slachtoffer 1] de volgende dag 500 euro moest betalen en

- als die [slachtoffer 1] niet zou betalen er een boete zouden worden opgelegd en het door die [slachtoffer 1] te betalen geldbedrag zou oplopen en

- het adres van die [slachtoffer 1] en de school waar die [slachtoffer 1] studeert bij verdachte bekend was en dat verdachte mensen heeft die vaak op die school zijn en weten wie die [slachtoffer 1] is en

- die [slachtoffer 1] moest zorgen dat hij de volgende dag 500 euro zou hebben en dat verdachte anders bij hem aan de deur zou komen en op school bij hem zou langs komen en

- die [slachtoffer 1] vóór 22:00 uur een locatie moest doorgeven waar dat geld de volgende dag opgehaald kon worden of door die [slachtoffer 1] gebracht zou worden en dat als hij later dan 22:00 uur zou reageren dat bedrag zou oplopen tot 800 euro en dat de tijd tikt en

- dat die [slachtoffer 1] de volgende dag om 13:00 uur op een bepaalde locatie, te weten bij de bankjes bij de koninginschommels, aanwezig moest zijn en dat als die [slachtoffer 1] niet aanwezig zou zijn verdachte hem thuis of op school op zou komen halen, althans woorden van gelijke aard en/of strekking,

zulks terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

5 primair:
hij op 2 februari 2016 te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch , ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 2] te dwingen tot de afgifte van een tijdelijke bankpas toebehorende aan die [slachtoffer 2] en het aangaan van een schuld, te weten het openen van een betaalrekening bij ING bank en het ter beschikking stellen van gegevens, te weten een bankrekeningnummer en een pincode en gegevens met betrekking tot een Mijn ING account en mobiele App, met voormeld oogmerk

- met die [slachtoffer 2] naar een filiaal van de ING bank is gelopen en

- tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat hij aldaar een tijdelijke bankrekening moest openen en - die [slachtoffer 2] een mobiele telefoon heeft gegeven met daarin een bericht met een postcode en huisnummer dat die [slachtoffer 2] moest opgegeven als adres bij het openen van die bankrekening en

- tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd "Je moet naar binnen lopen en snel een beetje! Dan kunnen we hier snel weg.", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en

- vervolgens heel dicht tegen die [slachtoffer 2] aan is gaan staan en

- daarbij tegen die [slachtoffer 2] heeft dat als hij niet zou opschieten hij, verdachte, hem een pak rammel zou geven en voor zijn bek zou slaan, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en

- vervolgens, terwijl die [slachtoffer 2] in dat filiaal aanwezig was, dat filiaal is binnengelopen en aldaar zichtbaar voor die [slachtoffer 2] aanwezig is geweest,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

6a primair:

hij in de periode van 15 januari 2016 tot en met 29 januari 2016 in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen [benadeelde 2] en/of [benadeelde 9] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten een geldbedrag van 976,46 euro, door met zijn mededader(s), met voornoemd oogmerk: - een echte en onvervalste factuur van [organisatie 3] , bestemd voor die [benadeelde 2] , de ontvangst daarvan door die [benadeelde 2] en/of [benadeelde 9] te voorkomen en - vervolgens een valse factuur die moest doorgaan als de echte factuur van [organisatie 3] en die was voorzien van het niet aan [organisatie 3] toebehorende rekeningnummer [IBAN nummer 2] , als ware dat het rekeningnummer van [organisatie 3] , aan die [benadeelde 2] te doen toekomen, ten gevolge waarvan voornoemde [benadeelde 2] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte door

overboeking van voornoemd geldbedrag op voornoemd rekeningnummer;

7 a primair:

hij in de periode van 15 januari 2016 tot en met 11 februari 2016 in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen [benadeelde 3] . en [benadeelde 10] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten een geldbedrag van 4.419,26 euro, door met zijn mededader(s) met voornoemd oogmerk:

- een echte en onvervalste factuur van Klusbedrijf [bedrijf 1] , bestemd voor die [benadeelde 3] ., de ontvangst daarvan door die [benadeelde 3] . te voorkomen en

- vervolgens een valse factuur die moest doorgaan als de echte factuur van Klusbedrijf [bedrijf 1] en die was voorzien van het niet aan Klusbedrijf [bedrijf 1] toebehorende rekeningnummer [IBAN nummer 2] , als ware dat het rekeningnummer van Klusbedrijf [bedrijf 1] , aan die [benadeelde 3] . en/of [benadeelde 10] te doen toekomen, ten gevolge waarvan voornoemde [benadeelde 3] . en [benadeelde 10] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

8:

hij op tijdstippen in de periode van 29 januari 2016 tot en met 15 februari 2016 in

Nederland telkens een voorwerp, te weten een geldbedrag toebehorende aan [benadeelde 2] en een geldbedrag toebehorende aan [benadeelde 11] en een geldbedrag toebehorende aan [benadeelde 3] voorhanden gehad en overgedragen en/of omgezet terwijl hij, verdachte, wist dat bovenomschreven voorwerpen- onmiddellijk of middellijk — afkomstig waren uit enig misdrijf

9:
hij in de periode van 6 november 2015tot en met 14 juni 2016 in Nederland, een goed te weten een rijbewijs op naam van [benadeelde 12] voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van dit goed wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Door het hof gebruikte bewijsmiddelen

(De bewijsmiddelen zijn voor de publicatie van dit arrest niet relevant)

Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan, berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen in onderlinge samenhang beschouwd.

Elk bewijsmiddel wordt – ook in zijn onderdelen – slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft.

Bewijsoverweging met betrekking tot feit 8:

De verdachte heeft op naam van een ander een rekening geopend waarop de gelden van zijn oplichtingspraktijken zijn gestort. Vervolgens zijn deze gelden doorgestort en opgenomen. Dit wordt door het hof gezien als verbergen/verhullen ex art. 416 lid 1 onder a Sr.

Bewijsoverweging met betrekking tot feit 9:

Door de raadsman is naar voren gebracht dat het ten laste gelegde onder feit 9 niet kan worden bewezen verklaard nu niet kan worden vastgesteld dat het bij verdachte aangetroffen rijbewijs van misdrijf afkomstig is. De raadsman brengt hierbij naar voren dat de eigenaar van het rijbewijs [benadeelde 12] immers bij zijn aangifte slechts te kennen heeft gegeven dat zijn rijbewijs vermist is.

Hieromtrent overweegt het hof als volgt. De verdachte heeft een rijbewijs ten name van [benadeelde 12] op zijn slaapkamer liggen. Ter terechtzitting van het hof in hoger beroep heeft verdachte hieromtrent verklaard dat dit rijbewijs door een andere persoon is achter gelaten. Hoe deze persoon aan het rijbewijs is gekomen is niet voorshands duidelijk. Hij kan het rijbewijs hebben gevonden, gestolen of weer van een andere persoon hebben verkregen. Stel dat deze persoon het rijbewijs niet heeft gestolen. Door dit rijbewijs - dat niet ten name van die persoon was gesteld - bij verdachte achter te laten heeft die persoon over dit rijbewijs, dat hij anders dan door misdrijf onder zich had, als heer en meester beschikt en derhalve verduisterd. Hij heeft dit rijbewijs niet als gevonden voorwerp naar de gemeente gebracht. Ook voor verdachte kan het niet anders dan duidelijk zijn dat een persoon die niet op het rijbewijs vermeld staat normaliter niet over dit document kan beschikken. Op het moment dat verdachte het rijbewijs ter beschikking had was dit dus van misdrijf (diefstal of verduistering) afkomstig. Het hof verwerpt het verweer.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 primair bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels.

meermalen gepleegd

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

poging tot oplichting, meermalen gepleegd

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

poging tot oplichting

Het onder 4 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van poging tot een ander door feitelijkheden, gericht tegen die ander, wederrechtelijk dwingen iets te doen

Het onder 5 primair bewezen verklaarde levert op:

poging tot afpersing

Het onder 6a primair bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van oplichting

Het onder 7a primair bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van oplichting

Het onder 8 bewezen verklaarde levert op:

witwassen meermalen gepleegd

Het onder 9 bewezen verklaarde levert op:

opzetheling

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Op te leggen straf en maatregel

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Naar het oordeel van het hof kan gelet op de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd; niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt.

Met de rechtbank constateert het hof dat verdachte zich in een periode van ongeveer twee jaar schuldig heeft gemaakt aan een groot aantal misdrijven, te weten het met anderen plegen van diefstallen met valse sleutels ten nadele van rekeninghouders. Bij die diefstallen werd onder meer gebruik gemaakt van inloggegevens en andere gegevens die daarvoor met behulp van phishingmails en telefonisch waren verkregen van de slachtoffers. Hierdoor heeft verdachte schade veroorzaakt bij banken en rekeninghouders.

Verdachte heeft met zijn mededaders misbruik gemaakt van de goedgelovigheid van

rekeninghouders en het vertrouwen dat die rekeninghouders in hun banken en het Nederlandse bancaire systeem hadden. Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan pogingen tot oplichting van [organisatie 1] en [organisatie 2] door met valse gegevens creditcards aan te vragen. Door de alertheid van deze instellingen is verdachte niet in zijn opzet geslaagd. Het hof rekent het verdachte aan dat hij bij (onder meer) jonge kwetsbare en goedgelovige personen persoonlijke gegevens heeft ontfutseld om toegang tot hun bankrekeningen te krijgen of dat verdachte deze personen heeft gedwongen hun identiteit en/of hun bankgegevens voor zijn praktijken beschikbaar te stellen. Verdachte is zich van de kwetsbaarheid van die personen bewust geweest, maar dat heeft hem niet weerhouden van zijn handelen.

Het handelen van verdachte heeft het economisch systeem en het vertrouwen van de getroffen rekeninghouders in het betalingsverkeer en in het bankwezen ernstig ondermijnd. Wanneer het vertrouwen in het betalingsverkeer en in het bankwezen bij consumenten niet meer aanwezig is, bestaat bovendien het risico van een ernstige ontwrichting van het maatschappelijk en economisch verkeer.

Verdachte heeft zich kennelijk slechts door zijn behoefte aan geldelijk gewin laten leiden.

Voorts heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan witwassen en opzetheling. Heling bevordert criminaliteit en veroorzaakt daardoor schade en overlast voor de benadeelden. Uit dit

handelen van verdachte spreekt minachting voor andermans eigendom.

Door de advocaat-generaal is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gevorderd voor de duur van drie jaren. Ter terechtzitting van het hof in hoger beroep heeft de verdachte een gedeelte van de strafbare feiten bekend. Deze deels gewijzigde proceshouding geeft het hof aanleiding tot enige matiging van deze gevorderde straf. Het hof is niet gebleken van feiten of omstandigheden die tot matiging van de straf zouden moeten leiden. De aard van de misdrijven, het grote aantal misdrijven, , zijn gebrek aan inzicht in de kwalijkheid van zijn handelen en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers, misbruikte personen, bedrijven en banken én de vrees voor herhaling gezien verdachtes strafblad, maken dat het hof een langdurige gevangenisstraf noodzakelijk acht.

Alle feiten en omstandigheden tegen elkaar afwegend, is het hof van oordeel dat passend en geboden is verdachte te veroordelen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.

De op de lijst met in beslag genomen voorwerpen onder de nummers 14 en 15 genoemde in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, met betrekking waartoe of met behulp waarvan het bewezen verklaarde is begaan c.q. die bij gelegenheid van het onderzoek naar het door verdachte begane misdrijf zijn aangetroffen, kunnen dienen tot het begaan of voorbereiden van soortgelijke misdrijven. Deze voorwerpen zullen worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

Van de op de lijst met in beslag genomen voorwerpen onder de nummers 1 tot en met 13 genoemde in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, eveneens toebehorend aan verdachte, zal de teruggave aan verdachte worden gelast, nu het hof, met de rechtbank, van oordeel is dat het belang van strafvordering zich niet meer tegen teruggave van genoemde voorwerpen verzet.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]

De benadeelde partij [benadeelde 1] heeft in eerste aanleg een vordering ingesteld, strekkende tot schadevergoeding tot een bedrag van € 160. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij [benadeelde 1] als gevolg van verdachtes onder 1 bewezen verklaarde handelen rechtstreeks schade heeft geleden tot na te melden bedrag. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag toewijsbaar is.

Het hof ziet aanleiding te dezer zake de maatregel van artikel 36f Wetboek van Strafrecht op te leggen als na te melden.

Verdachte en zijn mededaders zijn naar burgerlijk recht aansprakelijk voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 13]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 35.575,50. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep niet-ontvankelijk verklaard. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Het hof is van oordeel dat behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding zou opleveren. De vordering is naar het oordeel van het hof niet afdoende met bewijsstukken onderbouwd. Voorts heeft de benadeelde partij geen nader bewijs aanbod gedaan, terwijl het strafgeding zich ook niet leent om een en ander nader uit te diepen. Een belangrijk doel van de strafrechtspleging is immers dat zaken efficiënt en tijdig worden afgedaan. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering niet worden ontvangen en kan haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

De benadeelde partij [benadeelde 2] heeft in eerste aanleg een vordering ingesteld, strekkende tot schadevergoeding tot een bedrag van € 976,47. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij [benadeelde 2] als gevolg van verdachtes onder 6 bewezen verklaarde handelen rechtstreeks schade heeft geleden tot na te melden bedrag. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag toewijsbaar is.

Het hof ziet aanleiding te dezer zake de maatregel van artikel 36f Wetboek van Strafrecht op te leggen als na te melden.

Verdachte en zijn mededader(s) zijn naar burgerlijk recht aansprakelijk voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3]

De benadeelde partij [benadeelde 3] heeft in eerste aanleg een vordering ingesteld, strekkende tot schadevergoeding tot een bedrag van € 1.030,00. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij [benadeelde 3] als gevolg van verdachtes onder 7 bewezen verklaarde handelen rechtstreeks schade heeft geleden tot na te melden bedrag. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag toewijsbaar is, met een beslissing omtrent de kosten als hierna zal worden vermeld.

Het hof is van oordeel dat voor het overige de behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding zou opleveren, aangezien het overige gedeelte van de vordering naar het oordeel van het hof niet afdoende met bewijsstukken is onderbouwd. Het strafgeding leent zich niet om een en ander nader uit te diepen. Een belangrijk doel van de strafrechtspleging is immers dat zaken efficiënt en tijdig worden afgedaan. De benadeelde partij kan daarom thans in dat deel van de vordering niet worden ontvangen en kan dat deel van haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Het hof ziet aanleiding te dezer zake de maatregel van artikel 36f Wetboek van Strafrecht op te leggen als na te melden.

Verdachte en zijn mededader(s) zijn naar burgerlijk recht aansprakelijk voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht.

Vordering tenuitvoerlegging

Het hof is ten aanzien van de vordering van het openbaar ministerie te Oost-Brabant van

2 november 2016, tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 25 september 2016 onder parketnummer 16-123541-15 opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één maand, van oordeel, dat – nu gebleken is dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt – de tenuitvoerlegging van die straf, voorwaardelijk opgelegd bij voormeld vonnis, dient te worden gelast.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 36f, 45, 47, 57, 63, 284, 311, 317, 326 en 416 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 4 primair, 6b primair en subsidiair, 7b primair en subsidiair heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2, 3, 4 subsidiair, 5 primair, 6, 7 , 8 en 9 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 primair, 2, 3, 4 subsidiair, 5 primair, 6, 7, 8 en 9 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 34 (vierendertig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten de goederen vermeld onder de nummers 14 en 15 op de lijst van in beslag genomen voorwerpen.

Gelast de teruggave aan de verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten de goederen vermeld onder de nummers 1 tot en met 13 op de lijst van de in beslag genomen voorwerpen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 1] ter zake van het onder 1 primair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 160 (honderdzestig euro) ter zake van materiële schade, waarvoor de verdachte met de mededader(s) hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 15 juli 2015.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 1] , ter zake van het onder 1 primair bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 160 (honderdzestig euro) als vergoeding voor materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 3 (drie) dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte of zijn mededader(s) aan een van beide betalingsverplichtingen hebben voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 15 juli 2015.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 13]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde 13] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding en bepaalt dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 2] ter zake van het onder 6 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 976,47 (negenhonderdzesenzeventig euro en zevenenveertig cent) ter zake van materiële schade, waarvoor de verdachte met de mededader(s) hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 29 januari 2016.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 2] , ter zake van het onder 1 primair, 6 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 976,47 (negenhonderdzesenzeventig euro en zevenenveertig cent) als vergoeding voor materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 19 (negentien) dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte of zijn mededader(s) aan een van beide betalingsverplichtingen hebben voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 29 januari 2016.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 3] ter zake van het onder 7 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 950,00 (negenhonderdvijftig euro) ter zake van materiële schade, waarvoor de verdachte met de mededader(s) hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 11 februari 2016.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 3] , ter zake van het onder 1 primair, 7 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 950 (negenhonderdvijftig euro) als vergoeding voor materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 19 (negentien) dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte of zijn mededader(s) aan een van beide betalingsverplichtingen hebben voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 11 februari 2016.

Gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 25 september 2015, parketnummer 16-123541-15, te weten van:

gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) maand.

Aldus gewezen door

mr. J.T.F.M. van Krieken, voorzitter,

mr. A.M.G. Smit en mr. A.R. Hartmann, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. A.E.M. de Ridder, griffier,

en op 19 januari 2018 ter openbare terechtzitting uitgesproken.