Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2017:588

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
21-02-2017
Datum publicatie
10-10-2017
Zaaknummer
200.072.368_02
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2015:116
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:1857
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:4307
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2017:4322
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2017:5462
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2018:2081
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

deskundigenbericht

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer 200.072.368/02

arrest van 21 februari 2017

in de zaak van

Gemeente Sittard-Geleen,

zetelend te Sittard-Geleen,

appellante,

hierna aan te duiden als de gemeente,

advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven te 's-Hertogenbosch,

tegen

[de vennootschap] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerde,

hierna aan te duiden als [de vennootschap] ,

advocaat: mr. C.B.E. Gramberg te Eindhoven,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarresten van 10 mei 2016 en 27 september 2016 in het hoger beroep van het door de rechtbank Maastricht onder zaaknummer 135941 / HA ZA 08-1403 gewezen vonnis van 14 april 2010.

11 Het tussenarrest van 27 september 2016

Bij voornoemd arrest heeft het hof bepaald dat een deskundigenonderzoek zal worden verricht door de heer J. Statema. Verder is bepaald dat het voorschot van € 9.994,60 (incl. BTW), door de gemeente zal worden overgemaakt.

De termijn van inzending van het deskundigenbericht is vervolgens bepaald op 24 januari 2017. Iedere verdere beslissing is vervolgens aangehouden.

De gemeente heeft op 24 oktober 2016 het voorschot van € 9.994,60 (incl. BTW) op de aangegeven wijze voldaan.

12 Het verdere verloop van de procedure

De deskundige, de heer Statema, heeft per (fax)brief van 2 februari 2017 aan de griffier van het hof bericht dat het reeds in depot gestelde voorschot van € 9.994,60 naar verwachting niet toereikend zal zijn. Hij verzoekt daarom een verhoging van het voorschotbedrag van

€ 3.025,= (incl. BTW).

Per brief van 3 februari 2017 heeft de griffier het verzoek van de heer Statema doorgezonden aan de advocaten van partijen en partijen in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk 17 februari 2017 te reageren op het verzoek tot verhoging van het voorschot.

Partijen hebben beide per brief van 9 februari 2017 aangegeven dienaangaande geen bezwaar te hebben.

Het hof komt het gevraagde aanvullende voorschot van € 3.025,= niet onredelijk en buitenproportioneel over.

Het hof zal beslissen zoals in het dictum is bepaald.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

13 De uitspraak

Het hof:

bepaalt dat voor de kosten van de deskundige een aanvullend voorschot dient te worden voldaan van € 3.025,= (incl. BTW).

bepaalt dat de gemeente bovengenoemd bedrag zal overmaken na ontvangst van de nota met betaalinstructies die door het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak zal worden verzonden;

bepaalt dat de deskundige het onderzoek verder zal voortzetten nadat de griffier heeft bericht dat het aanvullend voorschot is ontvangen;

verzoekt de deskundige, indien de kosten het aanvullend voorschot te boven mochten gaan, het hof daarover tijdig in te lichten;

verwijst de zaak naar de rol van 15 mei 2017 in afwachting van het deskundigenbericht;

verstaat dat de zaak na ontvangst van het deskundigenbericht naar de rol wordt verwezen voor memorie na deskundigenbericht aan de zijde van de gemeente;

bepaalt dat de griffier van dit hof een afschrift van dit arrest aan de deskundigen zal toezenden;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.M.A. de Groot-van Dijken, J.P. de Haan en E.F.D. Engelhard en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 21 februari 2017.

griffier rolraadsheer