Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2017:5310

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
05-12-2017
Datum publicatie
24-06-2020
Zaaknummer
200.169.142_01
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:5209
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2017:4333
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2020:1902
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

deskundigenonderzoek

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.169.142/01

arrest van 5 december 2017

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

hierna: [appellant] ,

advocaat: mr. J.L.A. de Waard te Utrecht,

tegen

S.I.M. Staalindustrie B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerde,

hierna: SIM,

advocaat: mr. M.J. Huisman te Eindhoven,

als vervolg op de door het hof gewezen tussenarresten van 22 november 2016 en 10 oktober 2017 in het hoger beroep van het door de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats Eindhoven onder zaaknummer 2734216 CV EXPL 14-1191 gewezen vonnis van 15 januari 2015.

8 Het tussenarrest van 10 oktober 2017

Bij genoemd arrest heeft het hof bepaald dat er een deskundigenonderzoek zal worden verricht door de deskundigen R.J.J. Devileé, mr. drs. G.J. Kruithof en E. Audenaerde.

Voorst is bepaald dat het voorschot op de kosten van de deskundigen op de door de deskundigen begrote bedragen inclusief btw van respectievelijk € 4.356,00 (de heer Devilée), € 7.260,00 (de heer Kruithof) en € 7.078,50 (de heer Audenaerde) (in totaal € 18.694,50), ten laste van partij SIM komt.

Verder is bepaald dat de termijn waarbinnen het schriftelijk, ondertekend bericht van ieder van de deskundigen ter griffie van dit hof (postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch) moet worden ingeleverd op drie maanden nadat de desbetreffende deskundige door de griffier is bericht dat met het onderzoek kan worden begonnen.

Iedere verdere beslissing is aangehouden.

9 Het verdere verloop van de procedure en de verdere beoordeling

SIM heeft op 30 oktober 2017 het totale voorschot van € 18.694,50 op de aangegeven wijze voldaan.

Bij brief van 1 november 2017 heeft de griffier deskundige Devileé bericht, dat zijn begrote voorschot van € 4.356,00 ter griffie van het gerechtshof is gedeponeerd zodat hij met zijn onderzoek kan aanvangen en dat het gerechtshof zijn deskundigenbericht uiterlijk 1 februari 2018 verwacht.

Deskundige Devileé heeft bij brief van 1 november 2017 aan de griffier van het hof bericht dat op basis van het hem toegezonden dossier, dat grotendeels dubbelzijdig bedrukt is, het eerder genoemd bedrag van € 4.356,00 zeer waarschijnlijk ontoereikend zal zijn en dat partijen moeten rekenen op een hoger bedrag. Deskundige Devileé gaat daarbij uit van een bedrag van € 6.050,00 inclusief BTW. Deskundige Devileé verzoekt derhalve een aanvullend voorschot van € 1.694,00 te bepalen.

De deskundige verwacht dat de datum van begin april 2018 (het hof leest: de verleende datum van 1 februari 2018) voor het inleveren van zijn rapport niet haalbaar zal zijn.

Op 2 november 2017 heeft de griffier van het hof de brief van 1 november 2017 doorgezonden aan de advocaten van partijen en partijen in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van veertien dagen te reageren op deze verhoging.

Mr. Huisman heeft namens S.I.M. Staalindustrie B.V. bij H16-formulier van 3 november 2017 aangegeven dat hij zich ten aanzien van het voorschot van de deskundige refereert aan het oordeel van het hof.

Appellant heeft geen opmerkingen naar voren gebracht.

Het hof zal beslissen zoals in het dictum is bepaald.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

10 De uitspraak

Het hof:

bepaalt dat voor de kosten van deskundige R.J.J. Devileé een aanvullend voorschot dient te worden voldaan van € 1.694,00 inclusief BTW;

bepaalt dat partij SIM genoemd bedrag binnen twee weken na dit arrest zal overmaken na ontvangst van de nota met betaalinstructies die door het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak zal worden verzonden;

bepaalt dat deskundige Devileé het onderzoek verder zal voortzetten nadat de griffier heeft bericht dat het aanvullend voorschot is ontvangen;

verzoekt de deskundige, indien zijn kosten het aanvullend voorschot te boven mochten gaan, het hof daarover tijdig in te lichten;

bepaalt de termijn waarbinnen het schriftelijk, ondertekend bericht ter griffie van dit hof (postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch) moet worden ingeleverd nader op 1 april 2018;

verwijst de zaak naar de rol van 19 juni 2018 in afwachting van de deskundigenberichten;

bepaalt dat de griffier van dit hof een afschrift van dit arrest aan de drie benoemde deskundigen zal toezenden;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. C.E.L.M. Smeenk-van der Weijden, J.I.M.W. Bartelds en M.E. Bruning en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 5 december 2017.

griffier rolraadsheer