Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2017:4854

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-11-2017
Datum publicatie
15-11-2017
Zaaknummer
20-003068-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Jeugdzaak; vrijspraak bedreiging met terroristisch misdrijf

De verdachte heeft tegen meerdere docenten van zijn school te Breda op verschillende momenten gezegd dat hij op 11 december 2015 een aanslag zou gaan plegen. Hoewel dit gedrag op zichzelf niet door de beugel kan, heeft het hof uit de wettige bewijsmiddelen niet de overtuiging bekomen dat de verdachte met het uiten van de ten laste gelegde woorden ook het opzet heeft gehad om leerlingen en/of medewerkers van de school te bedreigen. In het bijzonder is het hof niet gebleken dat de verdachte enig opzet heeft gehad, ook niet in voorwaardelijke zin, op het bij de geadresseerden teweegbrengen van een redelijke vrees voor het misdrijf waarmee werd gedreigd.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 285
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-003068-16

Uitspraak : 15 november 2017

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de kinderrechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, van 4 oktober 2016 in de strafzaak met parketnummer 02-800805-15 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] [in het jaar] 2000,

wonende te [adres] .

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, het primair ten laste gelegde bewezen zal verklaren en de verdachte zal veroordelen tot 5 dagen onvoorwaardelijke jeugddetentie, met aftrek van voorarrest, en een werkstraf voor de duur van 50 uren, subsidiair 25 dagen vervangende jeugddetentie, waarvan 25 uren, subsidiair 13 dagen vervangende hechtenis voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof aan voormelde voorwaardelijke straf de algemene voorwaarden zal verbinden zoals omschreven in het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 26 oktober 2017 en dat het hof als bijzondere voorwaarde zal opleggen dat de verdachte onderwijs zal volgen, met de opdracht aan de jeugdbescherming om toezicht te houden op de naleving van voornoemde voorwaarden en ten behoeve daarvan de verdachte te begeleiden. Tot slot heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof de aan de voorwaardelijke straf verbonden voorwaarden dadelijk uitvoerbaar zal verklaren

Door de verdediging is primair vrijspraak bepleit van zowel het primair als het subsidiair ten laste gelegde. Subsidiair is een strafmaatverweer gevoerd. Tevens heeft de raadsman de teruggave aan de verdachte verzocht van de inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven iPhone aan de verdachte.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het niet te verenigen is met de hierna te geven beslissing.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 november 2015 tot en met 10 december 2015 te Breda leerlingen en/of medewerkers van [school verdachte] heeft bedreigd met een terroristisch misdrijf, immers heeft verdachte opzettelijk [betrokkene 1] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] dreigend de woorden toegevoegd: "11 december gaan we een aanslag plegen op [school verdachte] " en/of "Ik ga 11 december een aanslag plegen, let maar op", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 november 2015 tot en met 10 december 2015 te Breda leerlingen en/of medewerkers van [school verdachte] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend [betrokkene 1] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] dreigend de woorden toegevoegd: "11 december gaan we een aanslag plegen op [school verdachte] " en/of "Ik ga 11 december een aanslag plegen, let maar op", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

De verdachte heeft tegen meerdere docenten van [school verdachte] te Breda op verschillende momenten gezegd dat hij op 11 december 2015 een aanslag zou gaan plegen. Hoewel dit gedrag op zichzelf niet door de beugel kan, heeft het hof uit de wettige bewijsmiddelen niet de overtuiging bekomen dat de verdachte met het uiten van de ten laste gelegde woorden ook het opzet heeft gehad om leerlingen en/of medewerkers van [school verdachte] te bedreigen. In het bijzonder is het hof niet gebleken dat de verdachte enig opzet heeft gehad, ook niet in voorwaardelijke zin, op het bij de geadresseerden teweegbrengen van een redelijke vrees voor het misdrijf waarmee werd gedreigd.

Mitsdien acht het hof niet bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan bedreiging zoals primair, respectievelijk subsidiair is ten laste gelegd. Het hof spreekt de verdachte vrij van de gehele tenlastelegging.

Beslag

Het hof zal de teruggave aan de verdachte gelasten van het inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

1.00

STK Mobiele telefoon APPLE Iphone 6 G1461108

De overige goederen op de zich in het dossier bevindende beslaglijst zijn blijkens het verhandelde ter terechtzitting reeds teruggegeven aan de verdachte, zodat het hof daarop niet hoeft te beslissen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Gelast de teruggave aan de verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

1.00

STK Mobiele telefoon APPLE Iphone 6 G1461108.

Aldus gewezen door:

mr. P.M. Frielink, voorzitter,

mr. S.C. van Duijn en mr. M.I.A. Schlaghecke-Bouman, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. S.E.J. Hendricksen, griffier,

en op 15 november 2017 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. M.I.A. Schlaghecke-Bouman is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.