Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2017:4835

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
10-11-2017
Datum publicatie
14-12-2017
Zaaknummer
20-004299-13
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLIM:2013:11777
Cassatie: ECLI:NL:HR:2021:67
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Onderzoek 'Jaguar I': Hof veroordeelt verdachte wegens verschillende Opiumwetdelicten en deelname aan een criminele organisatie tot een gevangenisstraf van 6 jaren, met aftrek van voorarrest.

Verdachte heeft zich gedurende ruim zes maanden schuldig gemaakt aan overtredingen van de Opiumwet. Verdachte was de leider van een organisatie die zich bezighield met de productie van synthetische drugs. Verdachte heeft daar kwetsbare mensen bij betrokken.

Binnen de organisatie werd gebruik gemaakt van verschillende opslag- en productieplaatsen. Verdachte heeft daarnaast samen met anderen drugstransporten naar Duitsland gefaciliteerd. Het ging daarbij om een groot aantal kilo's. Ook had verdachte harddrugs voorhanden.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 140
Opiumwet 2
Opiumwet 10
Opiumwet 10a
Opiumwet 11a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-004299-13

Uitspraak : 10 november 2017

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, van 13 december 2013 in de strafzaak met parketnummer

03-702537-11 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [woonplaats] , [adres 1] .

Hoger beroep

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

De officier van justitie heeft dit hoger beroep vóór aanvang van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep, te weten op 4 december 2015, weer rechtsgeldig ingetrokken.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep van de verdachte

Het hoger beroep van de verdachte is onbeperkt ingesteld en richt zich aldus mede tegen de vrijspraak door de rechtbank van het onder 7 ten laste gelegde feit. Gelet op het bepaalde in artikel 404, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering staat voor een verdachte geen hoger beroep open van een vrijspraak. Het hof zal verdachte daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn hoger beroep voor zover dit is gericht tegen deze vrijspraak.

Al hetgeen hierna wordt overwogen en beslist heeft uitsluitend betrekking op dat gedeelte van het beroepen vonnis dat aan het oordeel van het hof is onderworpen.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, het onder 1 tot en met 6 tenlastegelegde bewezen zal verklaren en verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf van 6 jaren, met aftrek van voorarrest, met teruggave van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen aan verdachte.

De verdediging heeft verzocht het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, te bevestigen, met uitzondering van de opgelegde straf. In plaats van de door de advocaat-generaal gevorderde straf heeft de verdediging gevraagd aan verdachte een taakstraf op te leggen van in totaal 1.440 uren (bestaande uit 240 uren per feit).

Vonnis waarvan beroep

Het hof kan zich op onderdelen niet met het beroepen vonnis verenigen. Om redenen van efficiëntie zal het hof evenwel het gehele vonnis vernietigen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg, voor zover in hoger beroep nog aan de orde - ten laste gelegd dat:

1:
hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 14 juni 2011 in de gemeente Heerlen en/of in de gemeente Kerkrade, in elk geval in het arrondissement Maastricht en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, (telkens) (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of metamfetamine en/of brolamfetamine en/of amfetamine, zijnde MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of metamfetamine en/of brolamfetamine en/of amfetamine (een) middel(en) als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I;

2:
hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 14 juni 2011 in de gemeente Heerlen en/of in de gemeente Kerkrade, in elk geval in het arrondissement Maastricht en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of brolamfetamine en/of metamfetamine en/of amfetamine, zijnde MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of brolamfetamine en/of metamfetamine en/of amfetamine (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

3:
hij, verdachte, op of omstreeks 15 juni 2011 in de gemeente Kerkrade, in elk geval in het arrondissement Maastricht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 48 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of metamfetamine en/of brolamfetamine en/of amfetamine, zijnde MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of metamfetamine en/of brolamfetamine en/of amfetamine (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

4:

hij, verdachte, op of omstreeks 8 mei 2011 in de gemeente Heerlen, in elk geval in het arrondissement Maastricht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of brolamfetamine en/of metamfetamine en/of amfetamine, in elk geval van een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of brolamfetamine en/of metamfetamine en/of amfetamine, zijnde MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of brolamfetamine en/of metamfetamine en/of amfetamine (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen zwavelzuur en/of accuzuur en/of methanol en/of weegschalen en/of gripzakken, voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en);

5:
hij, verdachte, op of omstreeks 15 juni 2011 in de gemeente Heerlen, in elk geval in het arrondissement Maastricht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of brolamfetamine en/of metamfetamine en/of amfetamine, in elk geval van een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of brolamfetamine en/of metamfetamine en/of amfetamine, zijnde MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of brolamfetamine en/of metamfetamine en/of amfetamine (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen cafeïne (in totaal ongeveer 60 kilogram), voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en);

6:

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 15 juni 2011 in de gemeente Heerlen en/of in de gemeente Kerkrade, in elk geval in het arrondissement Maastricht en/of elders in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband van een aantal natuurlijke personen, van welke organisatie onder meer deel uitmaakten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of

[medeverdachte 5] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde en/of vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet en/of als bedoeld in artikel 10a lid 1 van de Opiumwet, namelijk het meermalen, althans eenmaal (telkens) binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen, in elk geval het (telkens) bereiden en/of het bewerken en/of het verwerken en/of het verkopen en/of het afleveren en/of het verstrekken en/of het vervoeren van MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of metamfetamine en/of brolamfetamine en/of amfetamine, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I en/of het voorbereiden en/of bevorderen van voornoemd(e) feit(en), van welke voornoemde organisatie hij, verdachte, leider of bestuurder was.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1:

hij in de periode van 5 april 2011 tot en met 14 juni 2011 in de gemeente Heerlen en/of in de gemeente Kerkrade, meermalen, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht hoeveelheden van een materiaal bevattende MDMA en amfetamine, zijnde MDMA en amfetamine middelen als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I;

2:

hij in de periode van 1 januari 2011 tot en met 14 juni 2011 in de gemeente Heerlen en in de gemeente Kerkrade, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, opzettelijk heeft bereid en verwerkt en afgeleverd en vervoerd en opzettelijk aanwezig heeft gehad hoeveelheden van een materiaal bevattende MDMA en amfetamine, zijnde MDMA en amfetamine middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

3:

hij op 15 juni 2011 in de gemeente Kerkrade, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 48 gram van een materiaal bevattende amfetamine, een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

4:

hij op 8 mei 2011 in de gemeente Heerlen, tezamen en in vereniging met anderen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van MDMA en/of amfetamine, zijnde MDMA en amfetamine middelen als vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen zwavelzuur en weegschalen en gripzakken voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte en zijn, verdachtes, mededaders wisten dat die bestemd waren tot het plegen van die feiten;

5:

hij op 15 juni 2011 in de gemeente Kerkrade, tezamen en in vereniging met een ander, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren MDMA en/of amfetamine, zijnde MDMA en amfetamine middelen als vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen cafeïne (in totaal ongeveer 60 kilogram) voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte en zijn, verdachtes, mededader wisten dat dat bestemd was tot het plegen van die feiten;

6:

hij in de periode van 1 januari 2011 tot en met 15 juni 2011 in de gemeente Heerlen en in de gemeente Kerkrade, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband van een aantal natuurlijke personen, van welke organisatie onder meer deel uitmaakten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde en/of vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet en/of als bedoeld in artikel 10a lid 1 van de Opiumwet, namelijk het buiten het grondgebied van Nederland brengen van MDMA en amfetamine, middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, en het voorbereiden en/of bevorderen van voornoemde feiten, van welke voornoemde organisatie hij, verdachte, leider was.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Door het hof gebruikte bewijsmiddelen 1 en bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

Het hof zal in navolging van de rechtbank eerst de in het dossier opgenomen zaakdossiers bespreken voor zover die relevant zijn in de zaak van [verdachte] . Omdat verschillende feiten en omstandigheden voorkomen in de verschillende zaakdossiers, kan het zijn dat enige dubbele vermeldingen te vinden zijn.

Het hof zal na de bespreking van de zaakdossiers daaraan conclusies verbinden met betrekking tot de aan [verdachte] tenlastegelegde feiten.

Zaakdossier 1

Dit dossier betreft het vermoeden van een productie- en opslaglocatie voor synthetische verdovende middelen op het adres [adres 2] te Kerkrade. Op dit adres stond [medeverdachte 6] ingeschreven.

Op 11 en 12 maart 2011 komen bij de politie twee anonieme meldingen binnen dat op de [adres 2] dan wel [adres 3] te Kerkrade een hennepplantage aanwezig zou zijn. In één van de meldingen wordt [medeverdachte 6] als huurder van het appartement genoemd. Er wordt een netmeting gedaan, maar die levert niets op. [medeverdachte 6] heeft verklaard dat de woning eigendom is van zijn ex-vrouw en dat hij daar staat ingeschreven.2

Vanaf 25 januari 2011 is er telefonisch contact tussen de telefoons van [medeverdachte 6] en [verdachte] , waarbij ze wel eens afspreken elkaar te ontmoeten.3 Op 1 maart 2011 hebben ze ook telefonisch contact. Opvallend is dat [medeverdachte 6] dan tegen [verdachte] zegt dat hij zo meteen een wasmachine halen 'is' bij hem thuis. 'Is goed', zegt [verdachte] .4

Het hof leidt daaruit af dat [medeverdachte 6] als het ware aan [verdachte] toestemming vraagt om naar zijn eigen woning te gaan.

Op 6 maart 2011 sms't [medeverdachte 6] aan [verdachte] : 'Zeg dat die zachtjes moet doen. De buren horen het en stellen vragen. Ik heb gezegd dat een vriend blijft logeren.'5 Er volgt nog meer sms-verkeer over 'die jongen'.6

Op 19 maart 2011 sms't [medeverdachte 6] aan [verdachte] : 'Hoe laat kan ik jullie 2 vanmiddag even zien? Is dringend.' Waarna [verdachte] antwoordt: 'Is er iets gebeurd ben bij mijn vriendin' en aan [medeverdachte 7] sms't: 'Hij bel me aub'.7

Later die dag belt [medeverdachte 6] naar [verdachte] om te zeggen dat hij over vijf minuten bij hem is.8

Op 15 april 2011 sms't [verdachte] aan [medeverdachte 6] dat [medeverdachte 7] in Bitburg is neergeschoten.9 Volgens de verbalisanten is [medeverdachte 7] in die periode in Duitsland beschoten.

Op 18 april 2011 sms't [medeverdachte 6] aan [verdachte] : 'Vraag die jongen eens naar mijn sleutels als je hem ziet'.10

Op 28 juni 2011 wordt de woning [adres 2] doorzocht. Aangetroffen worden onder meer:

 • -

  woonkamer: zakjes met reststof, wit poeder,

 • -

  keuken: zakje met resten wit poeder,

 • -

  keuken: zakje met witte substantie, 88 gram,

 • -

  keuken: stofzuigerzak,

 • -

  slaapkamer: papiertje met wit poeder.11

Dit alles blijkt na onderzoek respectievelijk cocaïne12, cafeïne vermengd met een zeer geringe hoeveelheid amfetamine13, amfetamine14, amfetamine15 en cocaïne16 te bevatten.

Over de cocaïne en de 88 gram amfetamine heeft [medeverdachte 6] verklaard dat dat voor eigen gebruik was.17

Vanuit de auto van [medeverdachte 6] bij de woning aan de [adres 4] te Kerkrade, zijnde het verblijfsadres van [medeverdachte 6] , wordt onder meer een sealbag met wit poeder in beslag genomen. Dit blijkt 0,16 gram cocaïne te zijn.18 [medeverdachte 6] verklaart dat hij dat voor eigen gebruik had.19

Verder worden de garageboxen waarvan [medeverdachte 6] de sleutels had ( [adres 5] en [adres 6] te Kerkrade) doorzocht.20 Aangetroffen worden onder meer:

 • -

  [adres 5] : jumbozak met grijze vuilniszak met wit poeder. Dit blijkt cafeïne te zijn.

 • -

  [adres 5] : Vacuümapparaat Bestron met poederresten. De MMC-test geeft als resultaat dat het poeder amfetamine bevat,21 maar het is te weinig voor het NFI om te onderzoeken.

 • -

  [adres 5] : doos van vacuümapparaat Rommelsbacher met 2 theezeefjes met witte resten en plastic handschoenen..

 • -

  [adres 6] : blauwe jerrycan met vloeistof. Deze blijkt zwavelzuur te bevatten.

 • -

  [adres 6] : 5-liter jerrycan met opschrift Methanol. De jerrycan blijkt alleen water te bevatten.

 • -

  [adres 6] : plastic zakje met wit poeder. Dit blijkt amfetamine te zijn.22

[medeverdachte 6] heeft verklaard dat [verdachte] de woning aan de [adres 2] in Kerkrade binnen kon, hij had daarvan een sleutel en die had [verdachte] van hem gekregen.23

Verder heeft [medeverdachte 6] verklaard: 'Begin januari 2011 ontmoette ik [verdachte] in café [café] . Ik ken hem al vanaf mijn jeugd. Hij vertelde dat een vriend van hem vrijkwam en tijdelijk onderdak zocht. Hij wist van mij dat de woning aan de [adres 2] leegstond. Hij vroeg mij of hij, [verdachte] , mijn woning tijdelijk mocht huren voor die vriend. Ik zei tegen hem dat ik dat goed vond mits er geen rare dingen in mijn huis zouden gebeuren. Ik bedoelde geen illegale activiteiten. [verdachte] verzekerde mij dat het puur was dat zijn vriend daar tijdelijk onderdak had.

[verdachte] zou mij elke maand € 400,- betalen. Ik heb dat eenmaal, in februari, van [verdachte] gekregen.

Ergens in januari 2011 heeft [verdachte] de beschikking gekregen over de sleutels van de woning.

In maart 2011, rond carnaval, kreeg ik klachten van de onderbuurvrouw. Er was geluidsoverlast tot diep in de nacht. Meteen de dag erna heb ik contact met [verdachte] gezocht om hem te zeggen dat er klachten waren over de persoon die in mijn woning verbleef. Het sms'je over het geklaag van de buren had daar betrekking op.

Ik ging met enige regelmaat naar de woning om post op te halen van de trap in het trappenhuis. Eind maart of begin april was ik weer eens daar en toen heb ik een kijkje in de woning genomen. In de keuken naast de pedaalemmer stonden twee of drie kartonnen dozen zonder etiket. Daar lagen vermoedelijk gebruikte plastic handschoenen. Ook lagen er witte plastic draagzakken. Naast het keukengedeelte lag op de vloerbedekking een witte waas. Die lag ook op het aanrechtblad en eigenlijk over het hele keukengedeelte. Ik schrok hier zo van dat ik meteen de woning heb verlaten. Ik was ervan overtuigd dat het niet pluis was, dat het illegale activiteiten betrof en dat het met verdovende middelen te maken had. Ik heb contact opgenomen met [verdachte] . Hij reageerde gelaten en hij zou ervoor zorgen dat het opgeruimd werd. Een paar dagen later zag ik dat het wel opgeruimd was, maar niet helemaal schoon. Zoals jullie de woning gisteren aantroffen, zo is zij achtergelaten door [verdachte] .'24

Omdat ik [verdachte] altijd in gezelschap zag van ene [medeverdachte 7] , heb ik [verdachte] een sms gestuurd waarin ik schreef dat ik hen beiden wilde zien. Dat is de sms van 19 maart 2011. 's Middags kwamen [medeverdachte 7] en [verdachte] en toen heb ik [verdachte] gezegd dat ik wilde dat hij die rotzooi uit mijn appartement zou halen en dat er werd schoongemaakt en ik wilde mijn sleutels terug.25

De politie heeft [medeverdachte 6] een foto getoond van [medeverdachte 7] . Daarover heeft hij gezegd: dat is inderdaad de [medeverdachte 7] die ik bedoel. Hij was altijd bij [verdachte] .26

Over de garageboxen heeft [medeverdachte 6] verklaard: op het moment dat [verdachte] vroeg of hij mijn woning kon huren, heeft hij ook gevraagd of hij van mijn garage gebruik mocht maken. Ik heb hem daarvoor de sleutels gegeven en die heb ik ook teruggekregen. Ik ben toen naar de garage gegaan en zag een blauwe jerrycan staan die niet van mij was en een doos met papiertjes en rotzooi.27

De politie heeft aan [medeverdachte 6] een foto getoond van dozen die inbeslaggenomen zijn op het adres [adres 7] te Kerkrade, waar [medeverdachte 3] en [verdachte] woonden. In reactie op die foto heeft [medeverdachte 6] verklaard dat deze soortgelijk zijn als de dozen die in de woning aan de [adres 2] stonden, alleen heeft hij daar geen etiketten op zien zitten.28

Zaakdossier 2

Dit dossier betreft het vermoeden van een productie- en opslaglocatie voor synthetische verdovende middelen op het adres [adres 8] te Heerlen.

In mei 2011 heeft de politie (het onderzoeksteam Jaguar) al enige tijd het vermoeden dat de woning aan de [adres 8] te Heerlen, op welk adres [medeverdachte 8] staat ingeschreven29, wordt gebruikt als productie- en opslaglocatie en dat onder anderen [verdachte] daarbij betrokken is. Men wil daar op korte termijn een doorzoeking doen.

De districtsrecherche krijgt evenwel bericht dat een bewoner van [adres 8] te Heerlen ( [medeverdachte 8] ) een vuurwapen zou hebben.30 Deze informatie is aanleiding voor een onderzoek in de woning van [medeverdachte 8] op grond van de Wet wapens en munitie (WWM), dat plaatsvindt op 8 mei 2011. [medeverdachte 8] geeft toestemming tot binnentreden en verklaart dat hij inderdaad in bezit is van een vuurwapen. Vanwege de veiligheid worden alle deuren geopend en dan ziet men ook chemicaliën en andere attributen. [medeverdachte 8] geeft toestemming tot doorzoeking van de woning aan de [adres 8] te Heerlen.

De informatie van het onderzoeksteam Jaguar uit telefoontaps en observaties en hetgeen bij de doorzoeking is aangetroffen geeft het navolgende te zien.

Op 19 januari 2011 is er het eerste contact tussen de telefoons die bij [verdachte] en bij [medeverdachte 8] en diens vriendin [medeverdachte 9] in gebruik zijn.31

Op 1 februari 2011 wordt [verdachte] telefoon 's avonds gebruikt terwijl de verbinding telkens verloopt via een mast die zich in de nabijheid van de [adres 8] bevindt, te weten op de [adres 9] te Heerlen.32

Op 1 en 31 maart 2011 vind sms-verkeer plaats tussen de telefoons van [verdachte] en [medeverdachte 8] / [medeverdachte 9] waarin het gaat over de eerste van de maand en of [verdachte] de pieken kan geven/brengen.33 De politie concludeert daaruit dat [verdachte] voor de huur betaalt.

Op 16 maart 2011 spreken [medeverdachte 7] en [verdachte] over twee flessen Bacardi voor 'die ander'. [medeverdachte 7] zegt 'Weet je wel. Hij had me gevraagd of ik hem twee liter, twee flessen Bacardi kon geven, weet je wel, waar wij voor bij die eerste vriend waren.'34 De politie neemt aan dat dit over methanol gaat, dat kan worden gebruikt bij het kristalliseren van amfetamineolie.

Op 29 maart 2011 wordt geobserveerd bij de [adres 8] . Gezien wordt dat een man die later herkend wordt als [medeverdachte 1] een witte plastic draagtas uit zijn Opel Corsa pakt en aan [medeverdachte 7] geeft. [verdachte] en [medeverdachte 7] lopen daarna naar de flat aan de [adres 8] waar de nummers [huisnummer] tot en met [huisnummer] zijn gelegen, gaan aan de achterzijde naar binnen en komen even later weer aan de achterzijde naar buiten.

Op 1 april 2011 worden gesprekken afgeluisterd tussen [verdachte] en [medeverdachte 2] dat [medeverdachte 2] naar [verdachte] toekomt. [verdachte] komt naar onderen. De verbinding verloopt bij dit laatste gesprek opnieuw via de mast aan de [adres 9] .35

Op 4 april 2011 belt een vrouw [verdachte] vanaf een nummer dat op naam staat van [medeverdachte 10] . Volgens de politie is [medeverdachte 10] de vriendin van [medeverdachte 11] , die later in het jaar, op 14 juni 2011, in Aken (Duitsland) zal worden aangehouden met bijna twintig kilo amfetamine in zijn kofferbak.36 De vrouw zegt tegen [verdachte] dat 'hij' ligt te slapen, maar ze weet van de afspraak om vijf uur. [verdachte] zegt dat hij dat waarschijnlijk niet gaat halen en dat het sowieso wel morgen zal worden, want de opa moet tot zes werken. De vrouw zal het doorgeven.37

Op 5 april 2011 doet de politie de volgende observaties. De Opel Corsa die op naam van [medeverdachte 1] staat, komt om vijf over twee 's middags aan bij de [adres 8] . De bestuurder wordt van een foto herkend als [medeverdachte 1] . Twee minuten later komt [verdachte] uit de toegangsdeur van de flats [huisnummer] tot en met [huisnummer] . Hij heeft een bigshopper van Albert Heijn bij zich, die niet al te zwaar lijkt. [verdachte] legt de bigshopper in de kofferbak van de Corsa en stapt als bijrijder in, waarna de auto wegrijdt. Een kwartier later ziet de politie [verdachte] uit de auto stappen. De auto met alleen bestuurder [medeverdachte 1] rijdt verder. Om vijf over half drie ziet men dat de Opel Corsa via de [straat 1] in Kerkrade en de [straat 2] in Herzogenrath de grens overgaat naar Duitsland.38

's Avonds op 5 april 2011 sms't [verdachte] aan zijn partner [medeverdachte 3] dat hij aan het verhuizen is met [medeverdachte 8] van [medeverdachte 9] .39 [medeverdachte 3] heeft over dat bericht verklaard dat [verdachte] aan het verhuizen was met de drugs van [medeverdachte 8] .40

Later die avond op 5 april 2011 ontvangt [verdachte] van de telefoon die bij [medeverdachte 2] in gebruik is een sms 'Hoi stuur me per sms de formules en de naam je weet wel waarvoor'. 'Ik zie je morgenvroeg' sms't [verdachte] terug.41 De volgende dag, op 6 april 2011, telefoneren [medeverdachte 2] en [verdachte] met elkaar om af te spreken wanneer [medeverdachte 2] bij [verdachte] langs zal komen die dag. Het wordt in de middag.42 Bij onderzoek blijkt dat op 6 april 2011 rond half vier in de middag op de laptop van [verdachte] is gezocht naar de formule van formamide. De politie relateert dat formamide nodig is bij de productie van amfetamine.43

In de avond van 6 april 2011 belt [verdachte] naar [medeverdachte 8] en vraagt hem of hij tijd heeft. Hij zegt: 'Luister he, als je daar dinges loopt he, loop daar eens naar binnen. Zie je op tafel zo'n plastic ding staan, zo'n kannetje?' [medeverdachte 8] antwoordt: 'Ja, twee stuks staan er, een lege en een groene met een groen etiket. Een lege, zeg maar, en een ander. Een met een grote dop en een kleine dop.' [verdachte] zegt dan: 'Met die grote dop, pak die eens op. Zou je mij een plezier kunnen doen? Zou je mij die kunnen brengen, als het gaat, naar mijn vriendin?' 'Ja, is goed man, is goed man,' zegt [medeverdachte 8] dan.44

[medeverdachte 8] heeft over dit afgeluisterde gesprek het volgende verklaard: 'Ik heb een kannetje, een doorzichtig potje met een kleine hoeveelheid vloeistof, naar [verdachte] in Kerkrade gebracht. Het stond op tafel in die slaapkamer. Ik weet dat het 'rotzooi' was. Alles wat op dat kamertje stond had te maken met 'rotzooi'. Daar bedoel ik drugs mee.'45

Op 11 april 2011 belt [verdachte] in de ochtend met [medeverdachte 1] , hij heeft hem nog nodig. [medeverdachte 1] moet werken van één tot zes.

Om 17.00 uur die dag ziet men dat [verdachte] met ene [betrokkene 1] diens gelijknamige tabakswinkel binnengaat. Om 17. 30 uur gaat [verdachte] naar buiten, hij loopt te bellen en heeft een rood-geel gekleurde plastic zak met het opschrift 'snack' bij zich. Om 17.36 uur legt hij die tas in de kofferbak van een Toyota Aygo ( [kenteken 1] ), waarna hij met die auto wegrijdt.46 Een soortgelijke plastic zak is op 8 mei 2011 aangetroffen op de [adres 8] .47

Om 18.56 uur ontvangt [verdachte] een bericht op zijn telefoon van [medeverdachte 1] dat deze 10 minuten later zal zijn.48 Om 19.07 uur belt een Duitssprekende man – met het telefoonnummer dat aan de ' [bijnaam] ' wordt gekoppeld – naar [verdachte] met de vraag of hij zich in de dag vergist heeft? 'Nee,' zegt [verdachte] , 'vandaag', en hij gaat hem bellen.49
Om 19.09 uur volgt nog een gesprek tussen [verdachte] en de Duitssprekende man waarbij [verdachte] zegt dat 'die' tien minuten vertraging had. Om 19.10 uur belt [medeverdachte 1] naar [verdachte] om te zeggen dat hij er is. [verdachte] zegt: 'Dat weet ik, hij heeft mij gebeld.'50

Op 12 april 2011 belt [verdachte] naar [medeverdachte 1] . Hij vraagt of hij [medeverdachte 1] om kwart voor twee kan zien 'bij de [winkel 2] , bij de ek'. [medeverdachte 1] zegt dat het goed is. Ze zien elkaar daar.51
De observanten zien dat [verdachte] en [medeverdachte 3] om 13.40 uur bij de flat aan de [adres 8] naar buiten komen. [verdachte] draagt een witte draagzak. [medeverdachte 1] komt om 13.43 uur met zijn auto ter plaatse en parkeert die vóór de Toyota Aygo. [verdachte] pakt een blauwe bigshopper met witte strepen vanaf de bijrijdersplaats van de Aygo en legt die in de kofferbak van de auto van [medeverdachte 1] .52

Verbalisanten merken nog op dat een soortgelijk bigshopper op 15 juni 2011 bij [medeverdachte 11] is aangetroffen met amfetamine erin.53

Om 14 .08 uur zien de observanten dat de auto van [medeverdachte 1] de Nederlands-Duitse grens overgaat in Kerkrade. Op de [straat 3] in Aken, het is dan 14 .20 uur, verliezen de observanten de auto uit het oog.54 De verbalisanten verwijzen naar het aantreffen van een Actiontas met verdovende middelen in een garage aan de [straat 3] te Aken op

15 juni 2011, naar aanleiding van de aanhouding van [medeverdachte 11] .55 Later in de middag probeert [verdachte] nog contact te krijgen met [medeverdachte 1] en met de telefoon die op naam staat van de hierboven genoemde [medeverdachte 10] .56

Op 16 april 2011 belt [verdachte] naar [medeverdachte 1] en vraagt of hij kan komen. [medeverdachte 1] komt eraan en weet waar hij moet zijn. Even later belt [verdachte] weer en zegt dat [medeverdachte 1] even naar boven moet komen, dan maakt [verdachte] de deur open.57 Later die dag belt [verdachte] naar [medeverdachte 8] om te vragen of hij iets wil wegbrengen dat op tafel ligt.58 [medeverdachte 8] heeft over dit afgeluisterde gesprek gezegd dat het om een bruine envelop ging, die hij naar [verdachte] heeft toegebracht.59

Op 17 april 2011 heeft [verdachte] 's avonds contact met een Duitssprekende NN-man. Het telefoonnummer is het Spaanse nummer dat aan de ' [bijnaam] ' wordt gekoppeld. [verdachte] is 18 kilometer voor Venlo. Ze spreken af elkaar te zien daar waar ze elkaar de laatste keer ontmoet hebben.60

Op 18 april 2011 belt [verdachte] naar [medeverdachte 1] om af te spreken dat [medeverdachte 1] morgen iets moet wegbrengen. Om zeven uur moet hij ergens zijn.61

Op 19 april 2011 om 19.10 uur heeft [verdachte] contact met een Duitssprekende man. Deze man zegt dat 'hij' niet aangekomen is. [verdachte] had met 'hem' een afspraak om 8 uur, maar 'hij' heeft niets teruggestuurd. Volgens [verdachte] is er iets gebeurd.62

Om 19.11 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 1] . [verdachte] zegt dat iemand hem de hele dag nog niets heeft teruggestuurd. Hij vindt het een beetje raar. [medeverdachte 1] zegt dat hij daar wel even wacht.63

Om 19.53 uur wordt [verdachte] gebeld door een NN-man, vanaf het Spaanse nummer dat gebruikt wordt door de ' [bijnaam] '. [verdachte] vraagt of hij om 8 uur daar is. 'Jij zei toch

8 uur,' vraagt de NN-man. [verdachte] zegt '7'. De NN-man zegt dat hij dan weer weg is. [verdachte] zegt: 'Nee, hij komt.' De NN-man zal wachten. Hij zegt dat hij volgende week, donderdag of vrijdag, komt.64

Om 19.55 uur sms't [verdachte] naar [medeverdachte 1] 'Hij is daar', waarop [medeverdachte 1] terug sms't: 'OKE'65, gevolgd om 20.13 uur door een sms: 'Ik zie hem niet jongen'.66 [verdachte] belt daarop direct naar de NN-man ( [bijnaam] ) met de vraag waar hij is, want 'hij' ziet hem niet. De NN-man zegt dat hij hem ook niet ziet.67

Om 20.23 uur belt [medeverdachte 1] naar [verdachte] dat 'alles [naam 4] ' is. De ander zal volgende week vrijdag naar [verdachte] toekomen.68

Op 20 april 2011 belt [verdachte] naar [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] zegt dat hij daarachter is geweest voor die Baco, maar die hebben ze deze week niet geleverd, die krijgen ze pas dinsdag, maar hij heeft hem besteld.69 Volgens de politie wordt met Baco methanol bedoeld.

Op 1 mei 2011 belt [verdachte] 's ochtends tegen 11 uur naar [medeverdachte 1] en vraagt of [medeverdachte 1] naar [verdachte] toe kan komen. [medeverdachte 1] vindt dat geen probleem en komt tegen 12 uur.70

's Middags net na 1 uur belt [betrokkene 2] naar [verdachte] . [verdachte] zegt: 'Kom maar naar de [winkel 2] '. ' [betrokkene 2] is er zo.71

Om goed half 2 belt [verdachte] naar [medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] vraagt hoe laat het wordt. [verdachte] zegt dat hij om 3 uur naar [medeverdachte 2] komt en vervolgt: 'Of jij komt me halen en dan fiksen we dat zo.' [medeverdachte 2] zegt dat hij één meer moet hebben en dat [verdachte] aan dat andere moet denken.72

Tegen half 3 belt [verdachte] opnieuw naar [medeverdachte 2] en vraagt of deze hem kan komen halen bij de [winkel 2] . Hij moet maar een belletje geven als hij er is.73 Om 10 over half 3 belt [medeverdachte 2] naar [verdachte] dat hij er zo is.74

De masten via welke de telefoonverbindingen tot stand komen op de middag van 1 mei 2011 zijn gelegen aan de [adres 9] dan wel de [straat 4] .75

Om 10 voor 3 belt [verdachte] naar [medeverdachte 8] . Hij vraagt of hij een bruine envelop met daarin 8.000 heeft laten liggen in de kamer. [medeverdachte 8] zegt dat hij die bij de vriendin van [verdachte] zal afgeven.76

Uit een kassabon gedateerd 5 mei 2011, die is gevonden bij de doorzoeking van de woning aan de [adres 8] , blijkt van aankopen bij de [winkel 2] op 5 mei 2011.77 Op opgevraagde camerabeelden is te zien dat [medeverdachte 1] deze aankopen heeft gedaan. Het gaat om Actiontassen, verfrollers en bakjes.78 Deze goederen zijn ook (deels) aangetroffen bij de doorzoeking van de [adres 8] .79

De verbalisanten verwijzen in dit verband ook naar het aantreffen van amfetamine bij de eerdergenoemde [medeverdachte 11] op 14 juni 2011 en het onderzoek in Duitsland dat daarna is gevolgd. In dat onderzoek is getuige [getuige 1] gehoord. Zij heeft verklaard dat verfrollers werden gebruikt als camouflagemiddel bij de 10-kg-verf-emmers waarin de amfetamine werd gedaan.80

Op 6 mei 2011 belt [medeverdachte 1] tegen half 10 in de ochtend naar [verdachte] . Ze spreken af dat [medeverdachte 1] zich om 11 uur na zijn werk bij [verdachte] zal melden.81

Een uur later zien verbalisanten dat [verdachte] in een Toyota Aygo ( [kenteken 2] ) naar de bouwmarkt [bouwmarkt] in Kerkrade wordt gereden. Hij gaat daar naar binnen en komt naar buiten met drie of vier in elkaar geschoven, lege witte emmers. Daarna stapt hij weer in de auto.82

Om kwart voor 11 belt [medeverdachte 2] naar [verdachte] . Ze bespreken dat [verdachte] er nu heen gaat en dat [medeverdachte 2] het dan straks kan komen afhalen, dan kan [verdachte] het nu al in één keer doen.83

De verbalisanten zien dat de Toyota Aygo met daarin [verdachte] naar de [straat 5] in Heerlen rijdt. Daar zien de verbalisanten dat [verdachte] uit de auto stapt, de zojuist gekochte emmers uit de auto pakt en naar de achterzijde van het appartementencomplex [adres 8] [huisnummer] - [huisnummer] loopt en daar naar binnengaat. De auto van [medeverdachte 1] (Opel Corsa) staat geparkeerd op de [adres 8] , ter hoogte van het hetzelfde appartementencomplex.84

[verdachte] sms't even later naar een telefoon die op naam staat van ene [betrokkene 3] . Hij laat weten: 'Ik ben in heerleheide ben bezig tot 12 uur.' Verder maken ze een afspraak om te gaan lunchen.85

Iets na 12 uur zien de verbalisanten [medeverdachte 1] uit het appartementencomplex komen. Hij heeft een tas of een koffer bij zich, die hij in de kofferbak van zijn auto legt. Daarna rijdt hij weg.86

Een paar minuten later komt [verdachte] uit het appartementencomplex, terwijl hij loopt te bellen.87 Hij belt op dat moment weer met genoemde [betrokkene 3] . Deze zegt dat hij over 30 seconden bij de [winkel 2] zal zijn. [verdachte] is aan het lopen en [betrokkene 3] kan bij de rotonde stoppen.88

Verbalisanten zien dat [verdachte] op een straathoek blijft staan en daar wordt opgehaald door een man in een auto, genaamd [betrokkene 4] . Ze halen nog een andere man op en gaan daarna met zijn drieën een broodjeszaak in Heerlen binnen.89

Om half 1 belt [medeverdachte 2] naar [verdachte] . [medeverdachte 2] zal even langs komen. [verdachte] vertelt dat hij in een broodjeszaak in Heerlen is en dat hij om half 2 thuis is en op [medeverdachte 2] wacht.90

Om half 2 belt [medeverdachte 3] naar [verdachte] en zegt dat de oom er is.91 Om kwart voor 2 zien de verbalisanten dat [medeverdachte 1] uit de woning aan de [adres 7] te Kerkrade komt. [verdachte] komt ook naar buiten met twee vuilniszakken en hij legt die in de kofferbak van de auto van [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] rijdt daarop weg.92

Even na 2 uur die middag zien verbalisanten een Opel Meriva ( [kenteken 3] ) die geparkeerd wordt op de [adres 7] in Kerkrade. De bestuurder – [medeverdachte 2] – gaat nummer [huisnummer] binnen.93
Om kwart over 2 belt [verdachte] naar een man die [bijnaam medeverdachte 12] wordt genoemd. [verdachte] vraagt of [bijnaam medeverdachte 12] bij hem langs kan komen om op internet te kijken, want [bijnaam medeverdachte 12] weet dat precies. [verdachte] zegt dat die man al drie dagen iedere dag bij hem op bezoek is en dat hij niet altijd voor niks kan komen.94

Tegen half 12 die avond belt [bijnaam medeverdachte 12] naar [verdachte] . [verdachte] zegt zo thuis te zijn. 'Tot zo,' zegt [bijnaam medeverdachte 12] .95 Even later sms't [verdachte] naar [medeverdachte 2] : 'Ik heb die f.mule voor jou', waarna deze sms't dat hij morgen komt.96

Op 7 mei 2011 belt [medeverdachte 1] naar [verdachte] . Ze spreken af elkaar te treffen bij de [winkel 2] .97 Bij de [winkel 2] ziet de verbalisant [verdachte] bij [medeverdachte 1] in de auto stappen. De auto rijdt naar de [straat 6] . Van daaruit loopt [verdachte] naar de achterzijde van de woningen aan de [adres 10] waaronder nummer [huisnummer] . [medeverdachte 1] zet het kofferdeksel van zijn auto open. Even later ziet de verbalisant de auto van [medeverdachte 1] weer bij de [winkel 2] . [verdachte] loopt weer naar de achterzijde van de flat aan de [adres 8] , [medeverdachte 1] parkeert zijn auto aan de voorzijde.98
's Avonds belt [verdachte] nog met [medeverdachte 9] , de vriendin van [medeverdachte 8] . Ze spreken af morgenochtend rond 10 uur te bellen.99

In de ochtend van 8 mei 2011 wordt het hiervoor genoemde onderzoek op basis van de Wet wapens en munitie ingesteld op het adres van [medeverdachte 8] . Rond kwart voor 12 die dag belt [verdachte] naar het telefoonnummer van [medeverdachte 8] , maar er is geen contact.100 Daarna belt [verdachte] naar de vader van [medeverdachte 9] om te vragen of zij daar is.101 'Er staat een rare auto bij hun voor de deur', zegt hij in een gesprek met [medeverdachte 3] , hij gaat aanbellen.102 Even later meldt hij haar dat er een handig probleem is.103

Op 10 mei 2011 sms't [verdachte] opnieuw naar [medeverdachte 2] : 'Die jongen heeft niets gezegd en die waren voor iemand anders op mijn oude adres ff afwachten ik denk dat ik geluk heb.'104

Ook op 10 mei 2011 belt [verdachte] met de eerdergenoemde [betrokkene 3] . [verdachte] zegt dat wat hij zei bij die woning, dat was niet van hem gelukkig. En hij zegt dat hij een man hier heeft die iets daarvan wou hebben, of dat gaat. Ze spreken af bij een tankstation, bij een flitspaal.105
Die middag sms't [verdachte] ook naar [medeverdachte 2] dat die jongen niks heeft gezegd en dat die voor iemand anders op zijn oude adres waren. Hij denkt dat hij wel geluk heeft.106 Hij vraagt of [medeverdachte 2] dat geld, die 6250 mee kan nemen, dat kan hij nu goed gebruiken.107

Op 12 mei 2011 voert [verdachte] een lang gesprek met [medeverdachte 7] , waarin het gaat over hun onenigheid ( [medeverdachte 7] duidt [verdachte] aan als ene waar hij bijna vier, vijf jaar mee samen heeft gewerkt) en [verdachte] zegt dat iets heftigs is gebeurd. Hij bedoelt de [winkel 2] is weg.108

Op dezelfde dag sms't [verdachte] aan een Belgisch nummer dat een inval is gedaan op het oude adres.109 Even later belt vanaf dat nummer een NN-man die vraagt of het nog gaat lukken omdat hij al drie dagen die mensen op zijn nek heeft.110

Bij het onderzoek in de woning van [medeverdachte 8] aan de [adres 8] te Heerlen worden onder meer de volgende goederen aangetroffen:

 verdovende middelen in verschillende emmers, zakjes en kannen:

o 10,6 kg amfetaminepoeder111

o 4 kg amfetaminepasta112

o 4 liter amfetaminehoudende vloeistof113

o 225 XTC-pillen114

o 106 gr henneptoppen

 chemicaliën/versnijdingsmiddelen en overige goederen

o 5 liter zwavelzuur115

o 25-liter jerrycan met 10 liter zwavelzuur116

o drie weegschalen, gripzakken en vacuümzakken117

o twee sealapparaten.118

[medeverdachte 8] heeft het volgende verklaard: ' [verdachte] is verre familie van mijn vriendin. Hij komt uit Kerkrade en heeft een vriendin die [medeverdachte 3] heet. We zijn een keer samen gaan eten en ik ben een keer met [verdachte] alleen op stap geweest. Toen vroeg hij of ik geld wilde verdienen. Ik moest dan spullen wegzetten: de rotzooi die jullie bij mij hebben gevonden. Eerst wilde ik dat niet, maar later zei ik dat het goed was. Het zou voor heel korte duur zijn, voor twee maanden, dan zou hij een andere plek hebben. Ik zou er iedere maand 500 euro voor krijgen. Hij is naar mij toegekomen, heeft die spullen bij mij neergezet en ik heb hem de sleutels van mijn woning gegeven. Hij zou overdag af en toe langskomen. Hij kwam meestal overdag, want als ik dan 's avonds thuiskwam, was het een rotzooi van al dat spul. Ik denk dat hij ongeveer drie keer in de week bij mij was, maar ik weet het niet precies. Hij maakte gebruik van de eerste slaapkamer in mijn woning. Daar stond al die rotzooi. [verdachte] maakte volgens mij zijn shit in die woning, die drugs. Ik heb daar geen verstand van. Er is weleens iemand met hem meegekomen, ik weet zijn naam niet, maar die is eigenlijk alleen in het begin geweest. Dat was een jongeman van ongeveer 30 jaar, zwarte haren, ongeveer 1.83 m. lang. Een praatjesmaker. [verdachte] heeft volgens mij die spullen in februari voor het eerst gebracht. Ik heb toen hij met die spullen aankwam meteen 500 euro gekregen. Volgens mij heb ik dat 3 keer gekregen. Met de politie-inval had ik nog niet betaald gekregen, maar dat weet ik niet meer zeker.'119

Naar aanleiding van een telefoongesprek met [medeverdachte 7] , dat de verbalisant hem laat horen, verklaart [medeverdachte 8] : 'Dat is die jongen die in het begin bij mij geweest is. Ik weet zijn naam niet. [verdachte] was samen met hem naar mij toegekomen. Hij was eigenlijk degene die de spullen heeft neergezet. Volgens mij was hij de loopjongen van [verdachte] . Hij kwam ook het geld brengen. Hij had ook gezegd dat hij degene was die in mijn woning kwam. Ik heb hem een keer of vijf in mijn woning gezien. De eerste keer was het een auto vol. Daarna zag ik weleens als ik thuiskwam dat er weer spullen bij waren gekomen en een andere keer waren spullen weg. Ik heb nooit meegeholpen bij de productie of het vervoer van drugs.120

Hij heeft me weleens gevraagd hem weg te brengen, soms had hij weleens een plastic tas bij zich.'121

[medeverdachte 7] heeft onder meer verklaard: ' [verdachte] heeft 10.000 euro betaald voor mijn vader. Hij kende mijn vader en vond het sneu dat iedereen mijn vader liet zitten. [verdachte] deed dit van zijn geld.'122 Dan laten verbalisanten [medeverdachte 7] een telefoongesprek horen dat hij op 1 april 2011 voerde met [betrokkene 5] , de moeder van hun dochtertje. Hij zegt daarin onder meer, als het erover gaat wanneer hij [betrokkene 6] , hun dochtertje, kan komen halen: 'Ik kan nu heel vaak, want eh we zijn eh we zijn gesplitst, ik en [verdachte] . Ik heb nou de afdeling met de kleine autootjes en hij met de grote auto's. Er zijn teveel problemen.'123

[medeverdachte 7] verklaart over dat gesprek: 'Ik heb weleens dingen voor hem gedaan, maar ik heb nooit gereden. Ik heb weleens pillen moeten afgeven, tussen de 300 en 600 stuks. Die gaf hij me. Hij had ze van een plaats bij hem, denk ik. Ik heb ze onder andere afgeleverd bij de [winkel 2] bij Heerlerheide. Ik heb dat een paar keer gedaan en kreeg 100 euro voor 1.000 stuks.

Ik ga nog geen vier jaar, volgens mij drie jaar, met [verdachte] om. Ik ben gewoon als loopjongen gebruikt. Mijn rol is eigenlijk dat ik sinds begin vorig jaar met hem ben omgegaan. Op een gegeven moment heb ik gezegd dat hij het maar moest uitzoeken met zijn strontzooi. Ik heb daarvoor wel met hem dingen klaargemaakt en afgegeven. Klaarmaken heb ik nooit gedaan. Ik hoefde alleen maar in te pakken, vacuümzuigen. Dat was steenvormig en pasta's. Dat was op de stashplaats, in Heerlerheide bij de [winkel 2] . Dat was een appartement in de buurt van de [winkel 2] . Die plaats hebben jullie al gepakt.

De spullen in het appartement waren van [verdachte] . Ik ben daar niet vaak geweest, want dat was in de tijd dat ik veel conflicten met hem had. Ik heb daar speed ingepakt, pillen ingepakt, MDMA ingepakt. Alles wat [verdachte] heeft klaargemaakt, heb ik ingepakt. [verdachte] was meestal daar als ik daar was. Ik kwam binnen met een sleutel, van [verdachte] . Het adres was van een nichtje van [verdachte] of de vriend van dat nichtje. Die jongen kreeg daar 1.000 euro in de maand voor. Dat kreeg hij van [verdachte] of mij.

We hebben die plaats gehad, ik denk vanaf januari dit jaar. Het zou kunnen dat het gaat om de [adres 8] in Heerlen.

[verdachte] had altijd maar vijf liter speedolie, in methanolkannetjes. De spullen, zoals speedolie, pillen en MDMA, kwamen op de [adres 8] doordat [verdachte] ze daar afzette. Ik kwam pas als alles klaar was. Ik heb het alleen maar naar de [winkel 2] weggebracht. Ik kreeg van [verdachte] betaald.

Samenvattend kan ik zeggen dat op de [adres 8] gebeurde: het klaarmaken van speed en vervolgens het afwegen, inpakken en sealen in plastic zakken. Het klaarmaken gebeurde door [verdachte] en het afwegen, in pakken en sealen door mij. Dat was dus in de periode van januari dit jaar, 2011, tot maart, dus zo'n drie maanden.

Ik ben ongeveer tien keer op de [adres 8] geweest en heb 10.000 euro verdiend. Dat is voornamelijk uitgegeven voor het vrijkopen van mijn vader.'124

Verschillende buren van [medeverdachte 8] hebben verklaringen afgelegd over wat zij rond de woning aan de [adres 8] hebben gezien. [getuige 2] , wonend op [adres 8] [huisnummer] , heeft verklaard dat hij veel geluidsoverlast van [medeverdachte 8] heeft gehad. Sinds enkele jaren kreeg [medeverdachte 8] veel bezoek. [medeverdachte 8] werkt overdag in de bouw. Bij zijn thuiskomst stonden de eerste personen in auto's te wachten voor [getuige 2] ' appartement. [getuige 2] heeft de laatste maanden kentekens genoteerd, waaronder het kenteken [kenteken 4] , dat op naam staat van [medeverdachte 1] .125126

Op 3 mei 2011 heeft hij gezien dat er een klein autootje parkeerde met de tekst 'Arbo Rent' erop. Het kenteken was [kenteken 2] . In die auto zaten een man en een vrouw. De man was ongeveer 35 à 40 jaar oud, had stekeltjeshaar met gel. Ze kwamen met grote blauw/witte tassen uit de auto. [getuige 2] dacht dat het tassen van de Action waren. Ze waren vol, want ze stonden bol. [medeverdachte 8] was toen niet thuis. De man en de vrouw zijn een paar uur in de woning van [medeverdachte 8] geweest. Toen ze weggingen, hadden ze niets bij zich.127

Buurvrouw [getuige 3] , wonend op [adres 8] [huisnummer] , heeft op 9 mei 2011 verklaard dat zij al enkele jaren overlast heeft van de bovenbuurman van nummer [huisnummer] , [medeverdachte 8] . Gezien het feit dat zoveel verschillend bezoek kwam voor een korte tijd ging ze ervan uit dat er verdovende middelen vanuit de woning van [medeverdachte 8] werden verhandeld.

Opvallend vond [getuige 3] dat in de week vóór het afleggen van haar verklaring een klein autootje met de tekst 'Rent a Car' langs kwam gereden, ze denkt twee keer. Nadat deze Rent a Car-auto er was, kwam nog een ander klein autootje langsgereden. Uit de Rent a Car-auto stapte een vrouw als bestuurder. Zij was ongeveer [huisnummer] . De mannelijk bijrijder was ook ongeveer [huisnummer] . Uit de zwarte auto stapte een blanke man met donkergekleurd haar. Zij gingen met zijn drieën naar binnen. De mannen hielden allen een plastic tas in hun handen vast. Zowel [medeverdachte 8] als zijn vriendin waren op dat moment niet binnen. [getuige 3] hoorde de personen via het trappenportaal naar boven lopen. Na ongeveer 30 minuten verlieten zij allen weer de woning met ieder een tas. Zij stapten ieder weer in de auto waarmee ze waren gekomen.128

Ook buurvrouw [getuige 4] heeft op 5 mei 2011 rond 10.00 uur gezien dat een vrouw en twee mannen een aantal zakken naar binnen droegen bij perceel [huisnummer] . Het waren zwarte (plastic) zakken. Er werd gebruik gemaakt van een bestelbusje van Bo-rent, [kenteken 2] . Dat busje komt daar vaker, aldus [getuige 4] .129

De auto met het kenteken [kenteken 2] is een huurauto van een bedrijf genaamd Bo-rent. De auto was op 3 mei 2011 verhuurd aan [medeverdachte 3] , de partner van [verdachte] .130

[medeverdachte 3] heeft over de [adres 8] verklaard dat dat een productielocatie was en dat deze locatie in gebruik genomen is nadat het contact tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] was verbroken. Ze wist dat [verdachte] verkeerde dingen deed, daar heeft ze van geprofiteerd. [verdachte] was bezig met drugs en had altijd geld. [verdachte] hield zich bezig met drugshandel: wiet, harddrugs en speed. [verdachte] maakte de speed in de [adres 11] en daarvoor deed hij dat in de [adres 8] .

Als aan [medeverdachte 3] een observatie van 12 april 2011 wordt voorgehouden, verklaart ze dat de witte draagzak die [verdachte] dan vastheeft, drugs bevatte. Ze zijn toen naar 'het achterom' van die flat gereden, waar de zak werd opgehaald door [medeverdachte 1] , die zij als Ome [medeverdachte 1] aanduidt. Ome [medeverdachte 1] deed dat wel één keer per week. [medeverdachte 3] heeft verklaard dat ze [verdachte] ook wel vaker met grote witte emmers uit een kamertje in de [adres 8] heeft zien komen. Hij liep daar dan mee naar beneden en dan werden de emmers opgehaald door [medeverdachte 1] . Ze is misschien ook weleens met [verdachte] lege emmers naar de [adres 8] gaan brengen, die ze gekocht hadden bij [bouwmarkt] .

Als aan [medeverdachte 3] de getuigenverklaringen worden voorgehouden waarin is verklaard over mensen die zwarte plastic zakken naar binnendroegen, verklaart ze dat ze zich kan herinneren dat ze een keer met [verdachte] daar naartoe is gereden en dat ze samen aankwamen met [medeverdachte 1] en dat ze toen samen naar boven zijn gegaan. [verdachte] had een sleutel van de woning.131

Zaakdossier 3

Dit dossier beschrijft het vermoeden van het hebben van een productie-/opslaglocatie van verdovende middelen op het adres [adres 10] te Heerlen, de woning van [medeverdachte 4] en [betrokkene 7] .

Op 8 maart 2011 in de ochtend stuurt [medeverdachte 6] een sms-bericht naar [verdachte] met als inhoud: 'Zeg dat die zachtjes moet doen. De buren horen het en stellen vragen. Ik heb gezegd dat een vriend blijft logeren'.

Op 14 maart 2011 stuurt [medeverdachte 6] een sms-bericht naar [verdachte] , waarin hij aangeeft dat hij een oplossing heeft.132

Op 28 maart 2011 belt [medeverdachte 6] met [verdachte] en vraagt hem: 'of hij nog iets van die jongen heeft gehoord'.133 [verdachte] zegt dan dat hij [medeverdachte 6] nog wel iets laat weten.134

Op 31 maart 2011 belt [medeverdachte 6] met [verdachte] . [verdachte] zegt tegen [medeverdachte 6] : 'je had me toch iets gezegd van die heksen daar dat moet snel'. [medeverdachte 6] zegt dat het geen probleem is en dat hij [verdachte] een sms met het adres zal sturen, waarop [verdachte] zegt dat maar niet te doen. Vervolgens spreken ze af voor de dag erna in de pauze om half een.

Op 3 april 2011 sms't [medeverdachte 6] naar [verdachte] : 'Hij heeft die 2 laten na maken. Morgen vroeg heb ik ze'.135

Op 11 april 2011 om 05.52 uur sms't [verdachte] aan [medeverdachte 6] en vraagt hem aan die jongen te vragen: 'hoe laat ik langs kan komen bij hem',136 waarop [medeverdachte 6] om 08.17 uur naar [verdachte] sms't: 'vanaf half 9 is er niemand meer'.137

Op diezelfde dag om 10.43 uur belt [medeverdachte 6] naar [verdachte] en zegt: ' [huisnummer] '. [verdachte] zegt dan dat hij helemaal verkeerd is en dat hij [huisnummer] loopt te zoeken. [verdachte] zegt dat hij achterom is. [medeverdachte 6] zegt dat het een houten poort is en dat hij de sleutel helemaal diep erin moet steken. [verdachte] vraagt zich af of hij wel goed is. [medeverdachte 6] zegt dan dat de sleutel niet past als hij niet goed is. Als [verdachte] vervolgens zegt dat het anders is als waar hij de laatste keer was en dat het helemaal onderkomen is, zegt [medeverdachte 6] dat hij dan verkeerd is en dat [verdachte] volgens hem een straat verkeerd is. 'Je bent toch al daar geweest deze week' zegt [medeverdachte 6] . 'Ja' zegt [verdachte] 'daarom, ik snap het niet. Volgens mij ben ik te ver'. [medeverdachte 6] vertelt dan aan [verdachte] hoe hij moet lopen en als [verdachte] zegt dat hij de [straat 7] ziet, zegt [medeverdachte 6] dat hij dan niet goed is. Daarop is op de achtergrond te horen dat [verdachte] tegen iemand zegt: 'wacht even [medeverdachte 1] , ik ben helemaal verkeerd'.138

[verdachte] zegt dan dat hij voor de [adres 10] erin moet, hetgeen wordt bevestigd door [medeverdachte 6] .139

Op 11 april 2011 sms't [verdachte] naar [medeverdachte 6] met de mededeling dat [medeverdachte 6] tegen zijn vriend moet zeggen dat hij ( [verdachte] ) het geld morgen op de plank legt.140

Op 14 april 2011 belt [medeverdachte 6] met [verdachte] en zegt: 'we zijn naar beneden verhuisd'.141

Op 18 april 2011 belt [medeverdachte 2] met [verdachte] en vraagt of [medeverdachte 3] wat tegen [verdachte] heeft gezegd. Als [verdachte] zegt dat hij het niet snapt en dat het beter is als hij maar langs komt, zegt [medeverdachte 2] : 'dat wat je laatst gemaakt heb, snap je, van die stamppot weet je'. 'Oh ja ja' zegt [verdachte] . [medeverdachte 2] vraagt dan wanneer ze kunnen eten, waarop [verdachte] zegt 'morgen al misschien, als het een beetje lukt. Het kan ook donderdag zijn'.142

Op 19 april 2011 sms't [medeverdachte 6] naar [verdachte] : 'je kunt morgen middag en avond niet daar terecht, en donderdagavond niet. Zijn dochter is jarig'.143

Verbalisanten merken op dat bij bevraging van de GBA bleek dat de dochter van de bewoner [adres 10] te Heerlen ( [betrokkene 8] ) op 20 april jarig is.144

Op 20 april 2011 stuurt [verdachte] om 18.38 uur een sms-bericht naar [medeverdachte 6] en vraagt hem aan die vriend van hem te zeggen dat hij om 12 uur straks even langs komt als dat gaat. [medeverdachte 6] stuurt [verdachte] een half uur later een bericht dat het is geregeld en dat het geen probleem is.145

Diezelfde avond sms't [verdachte] om 21.48 uur naar [medeverdachte 6] met de boodschap 'bel die jongen ff en zeg je dat ik voor de voordeur sta'.146

Tien minuten later belt [medeverdachte 6] met [verdachte] en vraagt hem of het gelukt is. [verdachte] zegt 'nee' en dat hij al teruggereden is. Hij zegt dat hij achterom was maar dat hij zag dat hij het druk had. [verdachte] zegt dat hij om half 12 terug gaat. [medeverdachte 6] zegt dat hij hem dat zal zeggen.147

Om 22.13 uur die avond stuurt [medeverdachte 6] een sms-bericht naar [verdachte] inhoudende: 'kijk straks of er nog bezoek is, anders ga je gewoon voordeur binnen en naar beneden. Anders ik morgen'.148

Op 20 april 2011 om 23.06 uur ontvangt [verdachte] een sms-bericht van [medeverdachte 2] inhoudende: 'hoi, moet geen 4 maar 14 hebben degene heeft net gebeld. Kom morgen om 10.00 u bij jou'.149

Op 21 april 2011 om 10.33 uur wordt gezien dat [verdachte] met een kennelijk gevulde AH-tas en een ongeveer vijf liter emmer uit de richting van pand [adres 10] te Heerlen komt. Hij opent de achterklep van [kenteken 3] en legt de zak en emmer in de achterbak. Hij stapt als bijrijder in de auto in en de auto rijdt weg. Even later wordt gezien dat de [kenteken 3] geparkeerd wordt op de [straat 8] in Heerlen en dat [verdachte] uitstapt, waarop de [kenteken 3] wegrijdt.150 Verbalisanten merken op dat genoemd kenteken op naam van [medeverdachte 2] staat.151

Op 21 april 2011 om 12.12 stuurt [medeverdachte 2] een sms-bericht naar [verdachte] : 'Hoi in de emmer zat 5365 de emmer weegt 700 blijft over 4735 ik krijg er 9 uit'. Direct aansluitend sms't [verdachte] naar [medeverdachte 2] : 'idioot'.152

Op 7 mei 2011 om 10.20 uur staat de Opel Corsa van [medeverdachte 1] bij de [winkel 2] op de [straat 9] te Heerlen. [verdachte] arriveert daar met een rode Peugeot. [verdachte] stapt uit en stapt vervolgens in de auto bij [medeverdachte 1] . Deze auto rijdt naar de [straat 6] te Heerlen en stopt daar om 10. 30 uur. Vervolgens loopt [verdachte] naar de achterzijde van de garageboxen aan de [adres 10] . [medeverdachte 1] opent de kofferbak van de auto en neemt weer plaats achter het stuur. Om 10.40 uur arriveert de Opel Corsa weer bij de [winkel 2] . [verdachte] stapt uit en loopt naar zijn Peugeot, opent de auto en buigt zich in het voertuig. Hij sluit de Peugeot af en gaat te voet in de richting van de achterzijde van het flatgebouw aan de [adres 8] waarin zich perceel [huisnummer] bevindt. [medeverdachte 1] rijdt met de Opel Corsa in de richting van de voorzijde van het flatgebouw aan de [adres 8] .153

Op 15 juni 2011 vindt er een doorzoeking plaats in de woning [adres 10] in Heerlen.

Hierbij wordt in de kelder het volgende aangetroffen:

 • -

  latex handschoenen,

 • -

  pot wit poeder, voorn. coffeïne met zeer lage concentratie amfetamine,

 • -

  11 liter methanol,

 • -

  1 liter zwavelzuur,

 • -

  bakkerijzak met 814 gram MDMA en 4 tabletten bevattende MDMA,

 • -

  een emmer met restspul bevattende amfetamine,154

1026 gram GHB.155

Hiervoor onder zaakdossier 1 is vermeld wat [medeverdachte 6] heeft verklaard over zijn woning aan de [adres 2] in Kerkrade. Hij heeft voorts verklaard dat hij, toen hij die witte waas in zijn woning zag, wist dat er iets niet in de haak was.156 Hij heeft dat verhaal verteld aan zijn collega [medeverdachte 4] , die woont op het adres [adres 10] te Heerlen. [medeverdachte 4] kwam een maand later naar hem toe en vroeg hem of hij hem in contact kon brengen met [verdachte] . Hierna heeft [medeverdachte 6] [verdachte] gebeld en heeft hem verteld dat een collega van hem bereid was om spullen voor [verdachte] thuis op te slaan, omdat hij in geldnood zat.157 Op enig moment werd hij door [verdachte] gebeld en [verdachte] zei toen dat het door zou gaan en dat het snel moest gebeuren. Hier ging het gesprek van 31 maart 2011 om 18. 30 uur over.158

[medeverdachte 6] vertelt desgevraagd dat met 'heksen' de [locatie] wordt bedoeld; dat is waar de [adres 10] ligt.159

[medeverdachte 6] vertelt dat hij daags erna met [verdachte] naar het adres van [medeverdachte 4] is gereden en dat ze achterom zijn gereden. [medeverdachte 4] had verteld dat de poort achterom open was. [verdachte] is toen via de poort achterom gegaan.160 Toen hij terug kwam bij de auto vroeg [verdachte] hem aan [medeverdachte 4] te vragen of hij een paar sleutels kon laten bijmaken voor [verdachte] , want hij wilde die locatie gaan gebruiken. [medeverdachte 6] heeft dat de volgende dag aan [medeverdachte 4] gevraagd. De vriendin van [medeverdachte 4] heeft die sleutels 's middags laten bijmaken. [verdachte] heeft ze dezelfde dag nog opgehaald bij haar. De dag daarna zei [medeverdachte 4] dat [verdachte] al geweest was en dat er emmers in zijn garage stonden.

Naar aanleiding van een sms-bericht161 vertelt [medeverdachte 6] dat [verdachte] hem een sms'je had gestuurd waarin hij zei dat hij tegen die [medeverdachte 4] moest zeggen dat het geld op de plank lag.162

[medeverdachte 6] vertelt dat [verdachte] in de woning van [medeverdachte 4] was geweest en dat hij de kelder had gezien. [verdachte] zei dat daar meer mogelijk was, omdat die zo groot was. [medeverdachte 6] heeft dat tegen [medeverdachte 4] gezegd.163 Later vertelde [medeverdachte 4] hem dat ze de spullen van [verdachte] naar de kelder hadden verplaatst en dat heeft [medeverdachte 6] tegen [verdachte] gezegd in het telefoongesprek dat [medeverdachte 6] met [verdachte] op 14 april 2011 om 19.28 uur heeft gevoerd.164

[medeverdachte 4] heeft bij gelegenheid van zijn verhoor verklaard dat er begin april 2011 een onbekende man bij hem kwam.165 [medeverdachte 6] had gezegd dat hij iemand wist die hem € 500 per maand zou geven als hij twee emmers bij hem thuis zou bewaren. Hij begreep meteen dat het om verdovende middelen ging. Eerst is hij niet ingegaan op het aanbod, maar later was de geldnood zodanig dat het niet meer anders kon. [medeverdachte 6] zei toen dat hij met de man langs zou komen om te kijken. Ze zijn begin april geweest. Tien minuten, toen waren ze weer weg.166 Toen de man daarna kwam heeft [medeverdachte 4] de spullen, twee witte emmers en een blauwe sporttas, vanuit de auto van de man overgeladen in zijn eigen auto en die in de garage gezet. In de tas zaten flessen met doorzichtige vloeistof. Toen zijn bezoek weg was, heeft [medeverdachte 4] de spullen in de garage gezet. Enkele weken later hebben hij en [betrokkene 7] de spullen naar de kelder gebracht. [medeverdachte 6] had tegen hem gezegd dat er meer mogelijk was in de kelder. [medeverdachte 4] begreep toen dat zijn kelder geschikt was voor opslag van meer verdovende middelen dan tot dan toe daar gestald waren.

Als hem een foto wordt getoond van [verdachte] (pag. 345) herkent hij die als de persoon die zich voorstelde als ' [naam 1] '. Hij vertelt dat hij één of twee keer € 500 betaald heeft gekregen en ook dat [betrokkene 7] twee setjes sleutels heeft laten namaken.167

[betrokkene 7] heeft verklaard dat een man, die zich voorstelde als ' [naam 1] ' dat spul bij hen thuis heeft gebracht en dat [medeverdachte 4] die spullen in de garage heeft gezet. Later heeft zij met [medeverdachte 4] de spullen in de kast in de kelder gezet. In de tas zaten flessen met vloeistof. Toen de man zich voorstelde als ' [naam 1] ', zei hij dat hij eigenlijk [verdachte] heette. De tweede keer dat ze die man zag kwam hij aan de deur en ze heeft hem toen de sleutel gegeven. Hij is toen ook de kelder ingegaan. Hij heeft haar één keer € 500 gegeven. [medeverdachte 6] , een collega van [medeverdachte 4] , heeft [medeverdachte 4] in contact gebracht met die [verdachte] . [medeverdachte 6] is ook bij hen thuis geweest en zei tegen [medeverdachte 4] dat hij met iemand de zaak kwam bekijken.168

Zaakdossier 4

In zaakdossier 4 wordt het vermoeden beschreven inzake het gebruik van de woning van [medeverdachte 5] ( [adres 11] te Kerkrade ) als bereidings- en opslaglocatie van verdovende middelen.

Op 9 mei 2011 sms't [verdachte] naar [medeverdachte 3] : 'op een nieuwe plaats, ben half 2 thuis'.169

Op 11 mei 2011 tussen 09.41 uur en 12.08 uur is er sms-verkeer tussen [verdachte] en [medeverdachte 2] . [verdachte] vraagt aan [medeverdachte 2] 'die schaal' mee te brengen en hem 'de weeg' te brengen.170

Op 26 mei 2011 is er sms-verkeer tussen [verdachte] en [medeverdachte 2] . [verdachte] geeft aan dat hij naar 'koe' gaat. Hij vraagt om 10.35 uur aan [medeverdachte 2] : 'ja maar is die dan thuis, kan je hem ff bellen'.

Om 10.36 uur belt [medeverdachte 2] vervolgens met telefoonnummer [telefoonnummer 1] . [medeverdachte 2] zegt tegen de man die de telefoon aanneemt: 'we komen even voorbij hè'. De man zegt dan dat zijn vrouw thuis is, hijzelf is er niet. Verbalisanten geven aan dat de stem van de man met telefoonnummer [telefoonnummer 1] gelijk is aan de stem van de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer 2] , geregistreerd t.n.v. [medeverdachte 5] , [adres 11] te Kerkrade.

Om 10.38 uur sms't [medeverdachte 2] vervolgens naar [verdachte] : 'er is iemand thuis'.171

Op 26 mei 2011 om 10.46 uur belt [medeverdachte 2] met [telefoonnummer 3] , ten name van [medeverdachte 5] ,

[adres 11] te Kerkrade, en vraagt aan de vrouw die de telefoon aanneemt met ' [medeverdachte 5] ': 'kunt u mij de deur achterom open maken', waarop de vrouw bevestigend antwoordt.172

Vanaf 9 mei 2011 is er een peilbaken geplaatst in de auto van [medeverdachte 1] , de Opel Corsa, kenteken [kenteken 4] .173

Op 17 mei 2011 vindt er tussen 14 .23 uur en 14 .43 uur sms-verkeer plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] . [verdachte] vraagt aan [medeverdachte 1] hem 'baco' te brengen op de plaats. [medeverdachte 1] antwoordt dat hij er aankomt, waarop [verdachte] zegt dat hij achterom kan komen.174

Uit de peilbakengegevens komt naar voren dat de auto van [medeverdachte 1] zich op 17 mei 2011 tussen 14 .44 uur en 15.00 uur bevindt aan de [straat 10] te Kerkrade, in de onmiddellijke omgeving van de [adres 11] en nabij de achteringang van de [adres 11] te Kerkrade.175

Op 20 mei 2011 sms't [verdachte] om 10.49 uur aan [medeverdachte 1] en vraagt hem: 'baco en een schoenendoos mee te nemen'.176 Uit de peilbakengegevens komt naar voren dat de auto van [medeverdachte 1] zich op 20 mei 2011 rond 12.05 uur bevindt aan de [adres 11] te Kerkrade.177

Op 24 mei 2011 sms't [medeverdachte 1] om 12.35 uur aan [verdachte] : 'He jongen heb baco gehaald groetjes'.178

Uit de peilbakengegevens blijkt dat de auto van [medeverdachte 1] op 24 mei 2011 rond 11.00 uur is gestopt in de omgeving van de [straat 11] te Ophoven-Kinrooi.179

Verbalisanten relateren dat in de onmiddellijke omgeving van deze 'stop' een winkel is gelegen waarvan bij de Belgische politie bekend is dat hier grondstoffen worden verkocht voor de productie van verdovende middelen. Onder andere worden op deze locatie literflessen methanol verkocht.180

In het kader van een rechtshulpverzoek aan België is op 14 oktober 2011 [getuige 5] gehoord. Zij werkt in Doe-het-zelf-shop [winkel 1] , gevestigd te Kinrooi, [adres 12] . In deze winkel wordt methanol verkocht in bussen van vijf liter en in bussen van één liter. Als haar foto's worden getoond herkent zij [medeverdachte 1] als een klant van de zaak, die bij hen meermalen methanol heeft gekocht. [medeverdachte 1] wilde ook meer liters methanol bestellen, hetgeen niet mogelijk was. [medeverdachte 1] kwam, vrij snel nadat de winkel was beleverd, de hele voorraad opkopen.181

3 juni 2011

Op 2 juni 2011 om 14 .27 uur wordt [verdachte] gebeld door een Duitssprekende man die zegt: 'morgen een kwartier na 12 uur, dan weet je het'.182

Op 3 juni 2011 om 09.31 uur sms't [verdachte] naar [medeverdachte 1] : 'goeie morgen, kan je me baco brengen en een schoenendoos vandaag is 12.15'.183

Gezien wordt dat [medeverdachte 1] op 3 juni 2011 rond 11.15 uur spullen vanuit zijn woning in de kofferbak van zijn auto legt. Hij stapt in zijn auto en om 11.13 uur wordt de auto geparkeerd op de [straat 10] Kerkrade. [medeverdachte 1] neemt een zwarte vuilniszak uit de kofferbak en loopt de brandgang tussen de percelen [straat 10] [huisnummer] en [huisnummer] in. Rond 11.40 uur komt hij terug bij de auto en legt iets in de auto en gaat weer de brandgang in.184 Even later komt hij terug bij de auto en stapt in. De auto passeert rond 11.55 uur de grens met Duitsland op de [straat 1] te Kerkrade. Om 12. 14 uur parkeert [medeverdachte 1] zijn auto op de parkeerplaats van de Aldi aan de [straat 12] te Aken. Hij stapt uit, om even later samen met een onbekende man weer in de auto te stappen. De auto verlaat de parkeerplaats, rijdt een doodlopende straat in en stopt aan het einde van die straat. Om 12.18 uur komt de Opel van [medeverdachte 1] met daarin alleen [medeverdachte 1] weer uit de doodlopende straat gereden. Aan het einde van die doodlopende straat staat een Opel Combo met Duits kenteken [kenteken 5] . De man die eerder bij [medeverdachte 1] in de auto zat staat naast deze Opel Combo en in de Combo zit een onbekende man.185 De Opel Combo blijkt eigendom van een schilder te zijn.186

[medeverdachte 1] rijdt vervolgens via de [straat 10] te Kerkrade naar de [adres 7] in Kerkrade187, zijnde het verblijfadres van verdachte [verdachte] .188

7 juni 2011

Op 6 juni 2011 om 10.27 uur belt [verdachte] met een Duitssprekende man, die tegen [verdachte] zegt: 'morgen om 10 over 12 bij het stadion'. 'is goed' zegt [verdachte] .189

Op diezelfde dag om 18.06 uur stuurt [verdachte] een sms-bericht naar [medeverdachte 1] en vraagt hem of hij morgenvroeg om 11 uur drie flessen baco kan brengen. [medeverdachte 1] vraagt dan of het ook om half kan omdat hij tot 11 uur moet werken, waarop [verdachte] zegt dat dit geen probleem is.190

Op 7 juni 2011 rond 11.20 uur parkeert [medeverdachte 1] zijn auto op de [straat 10] te Kerkrade ter hoogte van de brandgang richting achterzijde [adres 11] .191 [medeverdachte 1] stapt uit en loopt met een gevulde AH-draagtas de brandgang in. En paar minuten later komt hij terug bij de auto, weer met een gevulde draagtas en stapt in. De auto stopt vervolgens om 11.26 uur bij het adres [adres 7] in Kerkrade, alwaar [medeverdachte 1] , met de gevulde blauwe draagtas van AH, naar binnen gaat. Vervolgens komt hij om 12.03 uur samen met [verdachte] uit de woning. [medeverdachte 1] heeft de tas dan weer bij zich. Beiden stappen in de auto van [medeverdachte 1] .192 De auto stopt om 12. 14 uur op de parkeerplaats van de [restaurant] aan de [straat 13] . [verdachte] stapt uit en loopt naar een VW-pick-up met Duits kenteken: [kenteken 6] . Hij heeft contact met een onbekende man om vervolgens om 12.17 uur weer in de auto bij [medeverdachte 1] te stappen. De auto van [medeverdachte 1] stopt om 12.35 uur op het [adres 13] in Heerlen ter hoogte van nr. [huisnummer] . [medeverdachte 1] gaat met een gevulde blauwe plastic blauwe tas de woning binnen.193

8 juni 2011

Op 6 juni 2011 sms't [verdachte] naar [medeverdachte 1] dat [medeverdachte 1] woensdag om 8 uur bij Venlo in de buurt moet zijn, 'je weet wel'. [medeverdachte 1] vraagt dan nog of het de oude of nieuwe plaats moet zijn.194

Op 7 juni 2011 sms't [verdachte] met het Duitse nummer [telefoonnummer 4] . [verdachte] vraagt of het de oude of nieuwe plek is.195 De ander sms't: 'neue', waarop [verdachte] doorgeeft 'oke 8 uhr ist er da'. [verdachte] geeft dit vervolgens door aan [medeverdachte 1] .196 De dag erna vraagt [verdachte] om 13.27 uur aan [medeverdachte 1] via sms of [medeverdachte 1] om half vier de was komt ophalen, 'je weet wel waar'.197

Om 15.28 uur parkeert [medeverdachte 1] zijn auto op de [straat 10] . [medeverdachte 1] loopt de brandgang in. Hij heeft dan niets zichtbaars bij zich. Om 15.29 uur loopt [medeverdachte 5] richting het pand [adres 11] .198

Om 15.37 uur parkeert [medeverdachte 2] zijn auto op de [straat 10] ter hoogte van perceel [huisnummer] , stapt uit en loopt de brandgang in. Hij heeft niets zichtbaars bij zich. Om 15.50 uur komt [medeverdachte 1] samen met [medeverdachte 2] uit de brandgang lopen. [medeverdachte 1] draagt dan twee witte plastic vijfliteremmertjes met hengsel. [medeverdachte 2] draagt een kennelijk goed gevulde, groene plastic big shopper. Emmertjes en big shopper worden in de kofferbak van de auto van [medeverdachte 2] gelegd. [medeverdachte 1] stapt in zijn auto en rijdt weg. [medeverdachte 2] rijdt eveneens weg.

[medeverdachte 1] stopt vervolgens op de [adres 11] , opent de kofferbak en loopt naar de voordeur. Even later komt hij uit genoemd pand samen met een man met een herdershond. [medeverdachte 1] draagt een donkerkleurige bigshopper en zet die in de kofferbak van zijn auto.

De man met de herdershond gaat weer naar binnen. [medeverdachte 1] rijdt weg. Om 15.55 uur rijdt [medeverdachte 3] in haar auto over de [straat 10] met als bijrijder [verdachte] . Een minuut later staat auto stil ter hoogte van [adres 11] .199

Om 18.45 uur komt [medeverdachte 1] uit zijn woning gelopen, stapt in, rijdt weg en stopt om 19.57 uur op een parkeerplaats aan de [straat 14] te Wellerlooi. Gezien wordt dat [medeverdachte 1] op enig moment spreekt met de bestuurder van een auto met Duits kenteken [kenteken 7] , zijnde [betrokkene 9] , waarna beide auto's weer wegrijden en gezamenlijk zonder te stoppen over diverse wegen in de buitengebieden van Wellerlooi rijden.200

Doorzoeking locatie [adres 11] te Kerkrade

Op 15 juni 2011 wordt tijdens de doorzoeking in de [adres 11] te Kerkrade het volgende aangetroffen:

In de kelder

2 flessen zwavelzuur201

5 witkleurige emmers, waarvan 1 met resten amfetamine, alsmede een weegschaal van het merk Soehne, met resten amfetamine202,

2 jerrycans (inhoud 5 liter) met methanol203,

1 fles met 1 liter amfetamine en BMK204,

 in een plastic zak een maatbeker met resten olie, bevattende amfetamine en BMK205,

 een plastic zak met 20 kg coffeïne206.

In de keuken

2 vacuümapparaten, waarvan 1 van het merk Rommelsbacher. Op het andere apparaat worden resten witte pasta aangetroffen. Bij een MMC-test blijkt het monster hiervan positief te testen op amfetamine207.

In het tuinhuisje

 tas met afval/restproducten, inhoudende

o 1 jerrycan, 5 liter, met resten methanol

o 2 kapotgesneden jerrycans

o 4 lege flessen met opschrift 'zwavelzuur'

o 1 lege kartonnen doos latex handschoenen

o diverse gebruikte handschoenen.208

Naast het tuinhuisje

 een plastic zak met opschrift [naam 5] , inhoudende 1 witkleurige jerrycan met resten amfetamine en BMK.209

Verder wordt in de woning aangetroffen verpakkingsmateriaal, een houten roerstaaf, een maatbeker, een plastic kommetje.210

Verdachte [medeverdachte 3] heeft tijdens haar vierde verhoor aangegeven dat [verdachte] handelde in harddrugs, met name speed en dat hij dit volgens haar maakte in de [adres 11] . Deze locatie was in gebruik genomen, nadat de politie was binnengevallen in de [adres 8] .211

Zaakdossier 5

In zaakdossier 5 wordt het vermoeden beschreven inzake de betrokkenheid van de organisatie rond [verdachte] bij de uitvoer van 20 kilo amfetamine naar Duitsland op

14 juni 2011 aan [medeverdachte 11] en eerdere afleveringen van amfetamine, XTC-tabletten en cafeïne naar Duitsland aan [medeverdachte 11] .

Uit de opgenomen en beluisterde gesprekken van de verdachte [verdachte] komt een telefonisch contact met de naam [medeverdachte 12] en [medeverdachte 11] naar voren. Uit die gesprekken is verder af te leiden dat [medeverdachte 12] / [medeverdachte 11] de vriend is van een vrouw, genaamd [medeverdachte 10] , die gebruik maakt van telefoonnummer [telefoonnummer 5] op naam van [medeverdachte 10] , wonende [adres 14] te Vaals.212

Op 8 juni 2011 wordt om 23.19 uur, nadat eerst [medeverdachte 3] een sms-bericht heeft ontvangen, door [medeverdachte 10] gebeld met [verdachte] . [medeverdachte 10] zegt tegen [verdachte] dat 'hij' al voor de deur staat en dat zij [verdachte] moest bellen.213

Daags erna vindt een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 10] en [verdachte] om 16.18 uur. [verdachte] zegt tegen de [medeverdachte 10] dat het een dag later wordt, niet op de zelfde tijd, maar twee uurtjes eerder. Dit omdat er 'hier een beetje zeik is'.214

In de avonduren belt [verdachte] weer naar [medeverdachte 10] en vraagt of 'dinge' bij haar is. [medeverdachte 10] antwoordt ontkennend, waarop [verdachte] aan haar vraagt of zij hem een bericht kan sturen 'dat die bij [verdachte] langs komt'.215

In de late avond van 9 juni 2011 en de vroege ochtend van 10 juni 2011 vindt sms-verkeer plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] . [verdachte] vraagt aan [medeverdachte 1] om om half tien bij hem te zijn, waarop [medeverdachte 1] laat weten tot 11.00 uur te moeten werken. Vervolgens spreken ze af dat [medeverdachte 1] na zijn werk naar [verdachte] zal gaan.216

Rond 12.00 uur op 10 juni 2011 stuurt [verdachte] een sms-bericht aan een het Duitse nummer [telefoonnummer 6] , met als inhoud: '2urh ist er da', waarop als antwoord komt: 'Danke bis gleich'.217 Dit Duitse nummer blijkt in gebruik te zijn bij [medeverdachte 11] .218

Om 12.49 uur die dag krijgt [medeverdachte 3] via de sms de volgende opdracht van [verdachte] : 'sms ff op die goude na [letter] dat het een half uurtje later word staat onder [letter] '.219 Vervolgens wordt er vanaf een andere telefoon van [verdachte] een sms-bericht verstuurd naar het Duitse nummer [telefoonnummer 6] (van [medeverdachte 11] ) met als inhoud: 'Halbe stunde spater'.220

De auto van [medeverdachte 1] verplaatst zich van de [straat 15] in Kerkrade (deze straat staat haaks op de [adres 7] , zijnde de straat waar [verdachte] woont) naar de [straat 16] in Aken (zo rond 14 .33 uur) en vervolgens weer naar de [adres 7] te Kerkrade.221

Op 10, 11 en 12 juni 2011 vindt veelvuldig sms-verkeer plaats tussen de telefoon in gebruik bij [verdachte] enerzijds en de telefoon in gebruik bij [medeverdachte 11] of de telefoon in gebruik bij [medeverdachte 10] . Er wordt melding gemaakt van 'die Probe' en dat er genoeg van die te krijgen is. Verder worden er ontmoetingen afgesproken.222

Daadwerkelijke levering op 14 juni 2011

Op 13 juni 2011 om 17.15 uur belt [verdachte] met [medeverdachte 10] en vraagt of 'hij' thuis is. Als [medeverdachte 10] ontkennend antwoordt zegt [verdachte] tegen haar dat ze tegen hem moet zeggen dat hij morgen een bericht stuurt, dan doen ze het morgen gewoon. Twee, weet hij wel zegt [verdachte] . Vervolgens stuurt [verdachte] een sms naar [medeverdachte 1] en vraagt aan hem of hij morgen moet werken. Om 19.41 uur stuurt [verdachte] een sms naar [medeverdachte 11] en vraagt: 'morgen um 2uhr ist das oke', waarop [medeverdachte 11] antwoordt: 'ja, bitte'. [verdachte] sms't vervolgens: 'ich habe 19 oke', waarop [medeverdachte 11] antwoordt:'auch gut'.223

Rond 20.27 uur die dag stuurt [medeverdachte 1] een sms naar [verdachte] waarin hij kennelijk antwoordt op de vraag van [verdachte] die deze eerder die dag stelde, namelijk of [medeverdachte 1] morgen moest werken. [medeverdachte 1] sms't: 'Ja, tot 11 uur en van 4 tot 6 dus van 11 tot 4 ben ik vrij jongen'. Waarop [verdachte] rond 20.47 uur eerst antwoordt dat hij wel na het werk naar hem zal komen maar vervolgens vraagt of [medeverdachte 1] nu naar hem kan komen.224

Vervolgens verplaatst de auto van [medeverdachte 1] zich vanaf zijn woonadres ( [adres 13] ) naar het woonadres van [verdachte] ( [adres 7] ) waar hij rond 21.00 arriveert.225

Op 14 juni 2011 vindt er een observatie plaats op [medeverdachte 1] .

[medeverdachte 1] gaat rond 12.28 uur de apotheek aan de [straat 17] in Heerlen binnen, komt om 12.39 uur naar buiten en heeft dan een plastic draagtas van Albert Heijn bij zich. Hij stapt in zijn auto en rijdt weg.226

[verdachte] stuurt om 13. 38 uur een sms bericht naar [medeverdachte 11] : '2uhr ist er da'.

[medeverdachte 1] passeert in zijn Opel Corsa rond 13.40 uur de Nederlands-Duitse grens over de [straat 1] te Kerkrade en staat om 13.56 uur stil op de [straat 16] in Aken, op de parkeerplaats van de [winkel 3] aldaar. [medeverdachte 1] loopt vervolgens naar de parkeerplaats van [sportaccommodatie] aan de [straat 3] [huisnummer] te Aken en stapt als bijrijder in een aldaar geparkeerd staande BMW, Duits kenteken [kenteken 8] . Als bestuurder zit in deze auto een man met een kaalgeschoren hoofd. Enige minuten later stapt [medeverdachte 1] weer uit de BMW en loopt hij naar zijn Opel Corsa. De bestuurder van de BMW opent de kofferbak van de BMW. [medeverdachte 1] opent de kofferbak van de Opel, haalt daar twee blauw-witgestreepte tassen uit en legt die in de kofferbak van de BMW. [medeverdachte 1] stapt weer in de Opel. Ook de bestuurder van de BMW stapt weer in. Beide auto's rijden weg. Bij de uitrit van de parkeerplaats staan ze naast elkaar en spreken de bestuurders kort met elkaar. Om 14 .04 uur rijdt de Opel van de parkeerplaats af.

De BMW rijdt om 14 .05 uur van de parkeerplaats af227 en wordt vervolgens op de hoek van de [straat 18] - [straat 3] door de douane aangehouden. De bestuurder blijkt te zijn [medeverdachte 11] . In de kofferbak van de auto worden twee blauw-witte plastic Actiontassen aangetroffen met in iedere tas een witte plastic emmer.228 In de ene emmer zit 15.502 gram van een stof bevattende amfetamine en in de andere emmer zit 4.467 gram van een stof bevattende amfetamine.229

In de door [medeverdachte 11] gehuurde garage aan de [straat 3] in Aken worden soortgelijke Actiontassen alsmede een Albert Heijnzak aangetroffen met daarin 20.673 gram amfetamine en 864,1 gram MDMA.230

De tabletten die in beslag zijn genomen blijken optisch gelijk aan de tabletten die op 8 mei 2011 in beslag zijn genomen in de [adres 8] te Heerlen en zijn, zo blijkt uit onderzoek, ook vervaardigd met dezelfde partij MDMA.231

In de woning van [medeverdachte 11] aan de [adres 15] in Aken worden drugs aangetroffen, onder andere in een [winkel 2] big-shopper: 516,09 gram amfetamine en 0,44 gram MDMA.232

Eerdere leveringen

5 april 2011

Op 4 april 2011 belt [verdachte] met [medeverdachte 10] en zegt dat het pas 'morgen' zal worden want 'opa' moet tot zes werken. Tevoren heeft [verdachte] met [medeverdachte 1] gebeld die tegen hem heeft gezegd dat hij tot zes uur moet werken.233 Op 5 april 2011 vindt sms-verkeer plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 8] (de bewoner van de [adres 8] te Heerlen). [medeverdachte 8] vraagt aan [verdachte] hoe laat hij dat hem thuis zou doen, waarop [verdachte] zegt: 'tussen 1 en 3'. [verdachte] onderhoudt ook sms-verkeer met [medeverdachte 1] en daarin wordt over tijdstippen gesproken.234

Op 5 april 2011 om 14 .05 uur stopt [medeverdachte 1] met zijn Opel Corsa op de [adres 8] te Heerlen, nabij de centrale ingang van de percelen [huisnummer] tot en met [huisnummer] . Enkele minuten later komt [verdachte] uit de centrale toegangsdeur van perceel [huisnummer] tot en met [huisnummer] . Hij draagt een bigshopper tas van Albert Heijn. Hij plaatste die in de kofferbak van de auto van [medeverdachte 1] , stapt als bijrijder in, waarna de auto vertrekt. De Opel rijdt naar de [straat 8] te Heerlen en stopt daar om 14 .18 uur. [verdachte] stapt uit. De Opel rijdt verder en rijdt via de [straat 1] te Kerkrade, Duitsland binnen. Om 15.06 uur stuurt [medeverdachte 1] een sms-bericht naar [verdachte] met als inhoud: 'oké'.235

12 april 2011

Tussen 12.45 uur en 13.45 uur vindt telefonisch contact plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] . Er worden tijdstippen afgesproken wanneer ze elkaar zullen treffen.236

Om 13.40 uur komt [verdachte] samen met [medeverdachte 3] uit het pand [adres 8] [huisnummer] t/m [huisnummer] te Heerlen. Hij heeft een witte draagzak bij zich. Even later komt [medeverdachte 1] aangereden, stapt uit en maakt contact met [verdachte] . [verdachte] pakt vanaf de bijrijdersplek van zijn Toyota een blauwe bigshopper met witte strepen en plaatst die in de kofferbak van de auto van [medeverdachte 1] . Om 14 .08 uur rijdt de Opel van [medeverdachte 1] op de [straat 1] te Kerkrade en om 14 .20 uur bevindt de Opel zich op de [straat 3] te Aken.237

[medeverdachte 3] heeft tegenover verbalisanten verklaard dat in de witte draagzak die [verdachte] bij zich droeg drugs zaten en dat die zak werd opgehaald door 'Ome [medeverdachte 1] '. Laatstgenoemde zou dat wel één keer per week doen.238

13 mei 2011

Rond 12.12 uur is er sms contact tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] . Ze spreken af om half 2. Om 12.16 uur sms't [verdachte] naar [medeverdachte 2] en zegt hem dat hij [medeverdachte 5] moet bellen om te vragen waar hij is omdat hij daar staat. Om 12.15 uur wordt door de telefoon van [verdachte] de mast aan de [straat 19] te Kerkrade aangestraald. Dit is in de directe omgeving van de [adres 11] te Kerkrade, zijnde de straat waar [medeverdachte 5] woont. Dit is eveneens om 13. 42 uur het geval.239

De auto van [medeverdachte 1] bevindt zich om 14 . 14 uur in de [straat 3] in Aken en is ongeveer een half uur later in de [adres 7] in Kerkrade, zijnde de straat waar [verdachte] woont.240

Later op die dag, rond 15.27 uur sms't [verdachte] naar [medeverdachte 1] : 'rij maar, hoe laat ben je bij hem'. [medeverdachte 1] antwoordt niet, maar rond 15.31 uur belt [verdachte] met [medeverdachte 1] en zegt: 'kwart over vier, is dat goed?', hetgeen door [medeverdachte 1] wordt bevestigd. Tussen 16.32 uur en 16.36 uur bevindt de auto van [medeverdachte 1] zich op de [straat 16] te Aken.241

14 mei 2011

Op 13 mei 2011 om 17.16 uur belt [medeverdachte 1] met [verdachte] en vraagt of [verdachte] de dag erna om 1 uur thuis is. [verdachte] zegt dan: 'oh ja, hij had nog wat gevraagd, dat klopt.' [verdachte] zegt vervolgens dat hij daar voor de twee schoenendozen zal zorgen, waarop [medeverdachte 1] zegt dat hij dan de dag erna om 1 uur bij [verdachte] zal zijn. Op 14 mei 2011 is de auto van [medeverdachte 1] tussen 12.48 uur en 13.08 uur in de [adres 7] in Kerkrade. Vervolgens rijdt de auto richting Duitsland en is tussen 13.44 uur en 14 .08 uur op de [straat 16] in Aken om vervolgens weer terug te gaan naar de [adres 7] in Kerkrade, alwaar hij rond 14 .21 uur arriveert.242

17 mei 2011

Vanaf 11.17 uur sms't [verdachte] naar [medeverdachte 1] en dirigeert hem naar ' [letter] ' met '3 paar schoenendoosjes' op 'een nieuwe plaats' 'Om 2 uur'. De auto van [medeverdachte 1] bevindt zich op 13.23 uur op het [adres 13] te Heerlen (het woonadres van [medeverdachte 1] ) en rijdt vervolgens richting Duitsland. Tussen 13.15 uur en 13.55 uur bevindt de auto zich op de [straat 16] te Aken om volgens weer terug te gaan naar Nederland. Om 14 .13 uur is de auto weer in op de [adres 13] te Heerlen.243

Zaakdossier 7

In het zaakdossier 7, dat uit een dossier met 9 bijlagen bestaat, wordt het onderzoek beschreven betreffende de deelneming aan een criminele organisatie. Dit feit is tenlastegelegd bij (onder andere) [verdachte] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 2] .

Volgens de verbalisant [verbalisant 1] zijn in dit zaakdossier als verdachte van de criminele organisatie slechts de verdachten opgenomen ten aanzien van wie het vermoeden bestaat dat het kernleden van de criminele organisatie waren.244 Het betreft (onder andere) de verdachten [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . Voor deze verdachten, maar ook voor anderen, die niet als kernleden werden gezien, wordt voor het bewijs vanuit zaakdossier 7 verwezen naar de zaakdossiers 1 t/m 6. De criminele organisatie wordt de 'organisatie [verdachte] ' genoemd, omdat in het zaakdossier 7 ervan wordt uitgegaan dat [verdachte] als leider van deze organisatie fungeerde.245 Zaakdossier 7 is beperkt tot vermelding van hetgeen de verbalisant als algemene kenmerken van de criminele organisatie en daarmee ook als kenmerken van de 'organisatie [verdachte] ' beschouwt. Als doel van deze criminele organisatie wordt genoemd het produceren van en de handel in (synthetische) drugs. Voor de betreffende feiten zelf wordt voor zowel de genoemde 'kernleden' als voor andere verdachten verwezen naar de zaakdossiers 1 t/m 6.

Inleiding

In de inleiding van zaakdossier 7 worden enkele tapgesprekken aangehaald, waaruit de organisatiestructuur van de organisatie [verdachte] zou blijken.

Zo wordt het telefoongesprek dat [medeverdachte 7] op 31 maart 2011 met zijn vader heeft gevoerd geparafraseerd aangehaald.246 In dat gesprek zegt [medeverdachte 7] onder meer dat hij niet meer met [verdachte] zal samenwerken en op zichzelf gaat beginnen. Hij heeft nog een troef achter de hand waar hij ook alles kan krijgen. [medeverdachte 7] vindt dat [verdachte] de grote mensen moet pakken; hij pakt dan de kleine mensen.247

In een telefoongesprek van [medeverdachte 7] op 1 april 2011 zegt [medeverdachte 7] dat hij en [verdachte] gesplitst zijn en hij nou de afdeling met de kleine autootjes heeft en [verdachte] die met de grote auto's.248

In een telefoongesprek van 14 maart 2011 van [verdachte] met [betrokkene 15] zegt [verdachte] : 'zijn vader zit in de Dominicaanse Republiek vast en die hebben we vrij gekocht voor € 14 .500,-'. De vader van [medeverdachte 7] , [betrokkene 11] werd in de Dominicaanse Republiek veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en was sinds kort onvoorwaardelijk vrij.249

Op 6 april 2011 zegt [verdachte] tegen [medeverdachte 7] dat hij hem nodig heeft. [medeverdachte 7] zegt: 'je heb toch tegen mij gezegd dat we alles apart zouden doen'. Vervolgens zegt hij toe te komen.250

Hierna wordt in de inleiding gewezen op de zaakdossiers 1 t/m 4, waarin is gerelateerd dat verschillende andere personen gebruikt zijn om de productie en opslag van de synthetische middelen in de vier later te noemen panden te faciliteren.251

Uit het zaakdossier 5 zou onder ander blijken van het meermalen vervoeren van amfetamine en XTC in opdracht van [verdachte] door [medeverdachte 1] naar Duitsland.252

Uit het zaakdossier 6 zou blijken van contacten die [verdachte] onderhield met een criminele organisatie op Mallorca en van het transport van amfetamine en XTC naar Mallorca en van het opzetten van een productielocatie van synthetische middelen op Mallorca.253

Panden in gebruik bij de criminele organisatie

Als panden in gebruik bij de criminele organisatie worden in dit zaakdossier genoemd het perceel [straat 1] [huisnummer] te Kerkrade, waarvan de straatnaam en het adres later werd gewijzigd in [adres 16] te Kerkrade,254 het adres [straat 1] [huisnummer] te Hoensbroek,255 de [adres 2] te Kerkrade,256 de [adres 8] te Heerlen,257 de [adres 10] te Heerlen,258 de [adres 11] te Kerkrade259 en de [adres 17] te Heerlen.260

Over het adres [straat 1] [huisnummer] te Kerkrade is uitvoerig gerelateerd in het zaakdossier 3.261 Het pand was tot 2 maart 2011 het GBA-adres van [verdachte] .262

[straat 1] [huisnummer] te Hoensbroek was het oude verblijfadres van [verdachte] .263 Enkele observaties en tapgesprekken waarin dit pand ter sprake komt zijn opgenomen in zaakdossier 6. In zaakdossier 7 worden ze deels herhaald. Het gaat daarbij om activiteiten rond de [bijnaam]264 en het zogenaamde 'transport van vermoedelijk verdovende middelen via de Mallorca-Express tussen 28 en 30 maart 2011.265

De [adres 2] te Kerkrade was de woning van [medeverdachte 6] . [medeverdachte 6] had ook nog garageboxen aan de [adres 18] en [adres 6] te Kerkrade. Met name in zaakdossier 1 zijn deze adressen ter sprake gekomen. Op het adres [adres 2] werden op 28 juni 2011 verdovende middelen en grondstoffen bestemd voor de vervaardiging van verdovende middelen aangetroffen.266 [medeverdachte 6] had de woning [adres 2] verhuurd aan [verdachte] , die daar samen met [medeverdachte 7] kwam. [medeverdachte 6] heeft verklaard dat hij naar aanleiding van klachten van buren een kijkje in de woning heeft genomen en onder andere gezien heeft dat op de vloerbedekking een witte laag lag. Op grond van wat hij zag was hij er eigenlijk van overtuigd dat dit met verdovende middelen te maken had.267 Volgens [medeverdachte 6] moest er op 13 maart 2011 met spoed een nieuw adres geregeld worden op de [locatie] waar de [adres 10] ligt. [medeverdachte 4] , de bewoner van [adres 10] te Heerlen, wilde graag contact hebben met [verdachte] om iets bij te verdienen.268

Het adres [adres 10] te Heerlen was de woning van [medeverdachte 4] en zijn vrouw [betrokkene 7] . Op 15 juni 2011 werden op dit adres verdovende middelen en grondstoffen voor de vervaardiging van verdovende middelen aangetroffen.269 Over dit adres wordt vooral gerelateerd in zaakdossier 3. [medeverdachte 4] heeft onder andere verklaard dat hij wist waar [verdachte] mee bezig was. 'Elk normaal denkend mens weet dat als iemand je € 500,- per maand biedt om dat spul bij jou thuis te zetten dat dit om verdovende middelen gaat. (…) Ik begreep meteen dat het om verdovende middelen ging'.270

Over het adres [adres 8] te Heerlen wordt opgemerkt dat op dit adres op 8 mei 2011 verdovende middelen en grondstoffen bestemd voor de vervaardiging van verdovende middelen werden aangetroffen. In een krat werd een allesdrager met het adres [adres 19] aangetroffen.271 [adres 8] te Heerlen was het GBA-adres van [medeverdachte 8] . In zaakdossier 2 is dit adres als productlocatie van verdovende middelen besproken. [medeverdachte 7] heeft over wat op dit adres gebeurde gezegd: 'het klaarmaken van speed en vervolgens het afwegen, inpakken en sealen in plastic zakken. Het klaarmaken gebeurde door [verdachte] en het afwegen, inpakken en sealen door mij. Dat was dus in de periode van januari dit jaar tot maart dus zo'n drie maanden'.272

Het adres [adres 11] te Kerkrade was de woning van [medeverdachte 5] en zijn vrouw [betrokkene 12] . Op 15 juni 2011 werden op dit adres verdovende middelen en grondstoffen voor de vervaardiging van verdovende middelen aangetroffen.273 Over dit adres wordt vooral gerelateerd in zaakdossier 4. [medeverdachte 3] heeft verklaard dat zij denkt dat [verdachte] speed maakte in de [adres 11] . Ze bracht hem ernaar toe en haalde hem weer op. Eerder maakte [verdachte] speed in de [adres 8] .274

Het adres [adres 17] te Heerlen was de woning van [medeverdachte 7] . In het zaakdossier 7 wordt een tapgesprek van 29 maart 2011 tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] aangehaald, waarin [medeverdachte 7] zegt: 'we gaan zo beginnen' en een verklaring van [getuige 6] : 'Die [medeverdachte 7] verkoopt drugs en kookt die in een pan in zijn woning'.275

Voertuiggebruik

In het zaakdossier 7 wordt opgemerkt dat criminele organisaties onder andere van huurauto's gebruik maken om te voorkomen dat de gebruikte auto's te gemakkelijk te relateren zijn aan de criminele organisatie en dat de voertuigen via de voordeelsontneming worden ontnomen.276

Als huurauto's van de criminele organisatie [verdachte] worden genoemd een Toyota Aygo met opschrift Bo-Rent en kenteken [kenteken 1] en een andere Toyota Aygo met het kenteken

[kenteken 2] . Deze auto's zijn gehuurd door [medeverdachte 3] en wel die met het kenteken [kenteken 1] in de periodes 8 december 2010 t/m 7 januari 2011 en van 21 maart 2011 t/m

18 april 2011 en de die met het kenteken [kenteken 2] in de periodes 21 januari 2011 t/m

4 februari 2011 en van 29 april 2011 t/m 9 mei 2011.277

Op 8 april 2011 wordt de Toyota met het kenteken [kenteken 1] bij het verhuurbedrijf Bo-Rent gezien. [medeverdachte 3] en [verdachte] lopen Bo-Rent binnen, komen weer naar buiten en vertrekken met de Toyota, met [medeverdachte 3] als bestuurster en [verdachte] als bijrijder. Vervolgens wordt vermeld dat het vermoeden bestaat dat op 12 april 2011 vanuit de [adres 8] te Heerlen een partij verdovende middelen in Duitsland bij [medeverdachte 11] is afgeleverd, waarvoor wordt verwezen naar de zaakdossiers 2 en 5.

Gelet op de navolgende observatie zouden de genoemde verdovende middelen met de Toyota Aygo met het kenteken [kenteken 1] zijn vervoerd.278 Op 12 april 2011 verlaten [verdachte] en [medeverdachte 3] het pand [adres 8] [huisnummer] t/m [huisnummer] te Heerlen. [verdachte] heeft een witte draagzak bij zich. Zij stappen in een rode Toyota Aygo, met het kenteken [kenteken 1] en vertrekken. Kort daarop stopt deze auto op de [straat 5] te Heerlen, ter hoogte van de winkel ' [winkel 2] '. Een minuut later rijdt een zwarte Opel Corsa met het kenteken [kenteken 4] de [straat 5] in en parkeert voor de rode Toyota Aygo. [medeverdachte 1] stapt uit de Opel Corsa en maakt contact met [verdachte] . [verdachte] pakt een blauwe bigshopper uit de rode Toyota Aygo en plaatst deze in de kofferbak van de zwarte Opel Corsa. Een aantal minuten later passeert de Opel Corsa de Nederlands/Duitse grens.279

De getuige [getuige 7] heeft verklaard dat hij op 3 mei 2011 zag dat een rood autootje met de tekst Arbo Rent en het kenteken [kenteken 2] voor de toegangsdeur van ons appartement werd geparkeerd. In de auto zaten een man en een vrouw. Beiden kwamen met grote blauw/witte tassen uit de auto.280

[medeverdachte 7] heeft verklaard dat hij op 16 maart 2011 in Duitsland in de buurt van Köln/Hagen was, omdat hij de huur van een huurauto in Hagen moest betalen. Het was een auto die hij voor twee weken had gehuurd, een witte Opel Corsa met het Duitse kenteken, beginnend met [letters kenteken] .281 Volgens [medeverdachte 7] heeft [verdachte] de auto toen gefinancierd, omdat [medeverdachte 7] hem elke dag moest rondrijden en [medeverdachte 7] zelf geen vervoer had. De huurprijs was ongeveer 500 euro per week. Verder verklaart [medeverdachte 7] zowel dat hij niet met verdovende middelen heeft gereden als dat hij wel eens XTC-pillen moest afgeven.282

Op 29 maart 2011 wordt de zwarte Peugeot 308 met het kenteken [kenteken 9] gezien met [medeverdachte 7] als bestuurder rijdende in de richting van de [straat 1] [huisnummer] te Hoensbroek en over de [straat 20] en in de buurt van de [adres 8] te Heerlen.283

Op 3 april 2011 heeft een achtervolging van een zwarte Peugeot 308, met het Duitse kenteken [kenteken 9] plaatsgevonden. Vanwege te hoge snelheid c.q. gevaarzetting werd de achtervolging afgebroken.284

[medeverdachte 3] was sinds mei 2011 de kentekenhoudster van een rode Opel Astra met het kenteken [kenteken 10] . Daarvoor heeft deze auto op naam gestaan van [medeverdachte 8] , de bewoner van de [adres 8] te Heerlen.285

[medeverdachte 8] heeft onder ander verklaard dat hij twee maanden een rode Opel Astra heeft gehad.286 [verdachte] heeft hem wel eens gevraagd om hem weg te brengen; soms had die een plastic tas bij zich.287

Uit bakengegevens blijkt dat de personenauto Opel Corsa met het kenteken [kenteken 4] , van [medeverdachte 1] , in de periode van 11 mei t/m 14 juni verschillende keren in de onmiddellijke omgeving van de [adres 11] te Kerkrade is geweest.288 [medeverdachte 3] heeft verklaard dat [medeverdachte 1] op 12 april 2011 een zak met drugs heeft opgehaald.289 De Opel Corsa wordt eveneens geobserveerd op 8 juni 2011. De auto staat dan ter hoogte van de [adres 11] te Kerkrade. [medeverdachte 1] stapt uit en loopt naar het perceel. Een minuut later komt hij weer naar buiten met een bigshopper. Die zet hij in de kofferbak van de Opel Corsa. Daarna rijdt [medeverdachte 1] weg.290

Verder wordt gesteld dat een Opel Meriva, met kenteken [kenteken 3] door [medeverdachte 2] is gebruikt voor het vervoer van verdovende middelen. Daartoe wordt verwezen naar de inhoud van een tapgesprek van 18 april 2011 van [verdachte] met [medeverdachte 2] . In dat gesprek zegt [verdachte] dat het beter is dat [medeverdachte 2] langskomt en dat [verdachte] [medeverdachte 2] niet snapt. [medeverdachte 2] zegt vervolgens: 'dat wat je laatst gemaakt heb, snap je … van die stamppot weet je', waarop [verdachte] zegt: 'Oh ja ja'. Verder wordt er nog over '4' gesproken en vraagt [medeverdachte 2] aan [verdachte] : 'Wanneer denk je dat we eten kunnen'. [verdachte] denkt: 'morgen al misschien, als het een beetje lukt'.291

In de ochtend van 21 april 2011 komt [verdachte] met een kennelijk gevulde Albert Heijntas en een vijfliteremmer uit de richting van pand [adres 10] te Heerlen. Hij opent de achterklep van de Opel Meriva, met kenteken [kenteken 3] en legt de plastic zak en de emmer in de achterbak, sluit de achterklep en stapt in als bijrijder. Vervolgens rijdt de auto weg.292

Rond het middaguur stuurt [medeverdachte 2] een sms-bericht aan [verdachte] , met als inhoud: 'Hoi in de emmer zat 5365 de emmer weegt 700 blijft over 4735 ik krijg er 9 uit'.293

Telefoonprotocol van de criminele organisatie

Als kenmerk van de criminele organisatie wordt in zaakdossier 7 genoemd de wijze waarop telefoons worden gebruikt. Inleidend wordt opgemerkt dat bekend is dat vanwege explosiegevaar bij de productie van synthetische drugs telefoons worden uitgezet of niet meegenomen. Een andere reden om telefoons niet mee te nemen zou zijn te voorkomen dat ze afgeluisterd en getraceerd kunnen worden. [verdachte] had vier telefoons besteld, waaruit de microfoon en de speaker uitgebouwd moesten worden, zodat geen stem was te horen.294 In twee telefoons die op de [adres 7] te Kerkrade, het verblijfadres van [verdachte] , werden aangetroffen en in twee telefoons die op het [adres 13] te Heerlen, het woonadres van [medeverdachte 1] , aanwezig waren, zat geen microfoon.295

In een tapgesprek van 3 mei 2011 met [betrokkene 13] zegt [verdachte] dat hij vier toestellen met kaartjes wil en dat [betrokkene 13] bij drie het ding eruit moet halen. In een sms van [verdachte] aan [betrokkene 13] van enkele uren later staat: 'Nee je begrijpt het niet mic en speaker?' en in een volgende sms van een halve minuut later: 'Als ze maar geen stem horen'. Op 6 mei 2011 belt [verdachte] met [betrokkene 13] . [verdachte] zegt dat hij niet hoort wanneer hij een berichtje krijgt. [betrokkene 13] zegt dat hij die dingen eruit heeft gehaald en dat hij anders de speaker weer erin zet.296

In enkele aangehaalde tapgesprekken tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] zegt [verdachte] dat [medeverdachte 7] bepaalde telefoons moet gebruiken.297 In een tapgesprek tussen [betrokkene 14] en [verdachte] op 9 juni 2011 zegt [betrokkene 14] : 'Het nummer dat die hier hebben van jou, die [naam 2] die [naam 3] … moet je weggooien, gebruik die niet meer'.298

Cryptisch taalgebruik

Onder het tussenkopje 'Cryptisch taalgebruik' wordt erop gewezen dat uit eerdere onderzoeken bekend is dat in het kader van de handel in verdovende middelen versluierd taalgebruik wordt gebezigd.299 Zo zou de mogelijke betekenis van 'Baco' methanol zijn. In een gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] van 20 mei 2011 wordt over het meenemen van 'baco' gesproken. In een gesprek tussen beiden van 24 mei 2011 over het halen van 'baco'. Uit onderzoek is gebleken dat de auto van [medeverdachte 1] op dezelfde dag in de buurt van een winkel is gestopt, waar hij meermalen methanol heeft gekocht.300

De mogelijke betekenis van 'schoenendoos' zou verdovende middelen zijn. Hiertoe wordt erop gewezen dat 220 flacons met vloeibare MDMA in een schoenendoos verpakt waren.301 In tapgesprekken tussen en sms in de periode van 13 t/m 3 juni 2011 van respectievelijk de verdachten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 7] en [verdachte] wordt gesproken van 'een doosje droppen', 'nog even schoenen regelen', 'twee schoenendozen', 'en schoenendozen', '3 paar schoenendoosjes', 'een schoenendoos'.302

De mogelijke betekenis van 'auto' zou een partij verdovende middelen zijn. In een tapgesprek zegt [medeverdachte 7] dat hij en [verdachte] gesplitst zijn en hij nou de afdeling met de kleine autootjes heeft en hij die met de grote auto's.303

De mogelijke betekenis van 'foto' zou een monster/voorbeeld van een partij verdovende middelen zijn. In verschillende aangehaalde tapgesprekken en sms van of aan [verdachte] in de periode van 2 februari t/m 31 mei 21011 wordt gesproken over foto's.304

De mogelijke betekenis van 'papieren' zou geld zijn. In aangehaalde tapgesprekken in de periode van 15 maart t/m 13 juni 2011 waaraan [verdachte] deelgenomen heeft, wordt gesproken van 'stuur gewoon effe, aantal papieren door', 'jij komt gewoon zo met de papieren', 'die jongen zit me geld eh papieren', 'dan krijg ik morgen de papieren wel'.305

Conclusies

Met betrekking tot feit 1:

Aan [verdachte] wordt onder 1 verweten dat hij – kort gezegd – tezamen met anderen verdovende middelen buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht. Op de uitvoer van verdovende middelen zien in het bijzonder de zaakdossiers 5 en 6. Zaakdossier 5 betreft de verdenking van de uitvoer van verdovende middelen naar Duitsland. Zaakdossier 6 betreft de verdenking van de uitvoer van verdovende middelen naar Spanje (Mallorca).

Het hof concludeert in navolging van de rechtbank uit hetgeen hiervoor met betrekking tot zaakdossier 5 is vermeld dat [verdachte] samen met [medeverdachte 1] op 14 juni 2011 amfetamine heeft uitgevoerd naar Duitsland en aldaar heeft geleverd aan [medeverdachte 11] .

In het 'Gutachten' van [onderzoeker] , zoals weergegeven op de pagina's 1384 en 1385 van het doorgenummerde dossier, staat weliswaar vermeld dat de onderzochte substanties Amfetamine-Base bevatten, maar uit het in hoger beroep door de advocaat-generaal ingebrachte rapport van het NFI d.d. 24 maart 2016 met als titel 'Vraag over amfetaminebase in relatie tot de Opiumwet' blijkt dat amfetaminebase in de Opiumwet wordt aangemerkt als amfetamine.

Daarnaast acht het hof met de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] en [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 11] amfetamine en/of MDMA hebben geleverd op 5 april 2011, 12 april 2011,

13 mei 2011 en 17 mei 2011.Weliswaar zijn op die data geen leveringen onderschept, maar het hof wijst er evenals de rechtbank op dat ten eerste telkens sprake is van dezelfde gang van zaken (bellen/sms'en van [verdachte] naar [medeverdachte 1] , [medeverdachte 1] rijdt richting [verdachte] en rijdt vervolgens naar Aken naar de [straat 16] of de [straat 3] en rijdt vervolgens weer terug richting [verdachte] ) en ten tweede het gegeven dat in de garage van [medeverdachte 11] een grote hoeveelheid amfetamine is aangetroffen en dat de aldaar eveneens aangetroffen XTC-tabletten optisch eender waren als de in de [adres 8] (zaakdossier 2) aangetroffen tabletten en ook vervaardigd waren uit dezelfde partij MDMA.

Uit zaakdossier 6 rijst het vermoeden dat [verdachte] , tezamen met anderen activiteiten heeft verricht die wijzen op de uitvoer van bepaalde goederen naar Mallorca. Er kan echter aan de hand van dat zaakdossier niet worden vastgesteld dat daadwerkelijk verdovende middelen vanuit Nederland naar Spanje zijn uitgevoerd. Er blijkt immers niet dat door [verdachte] en/of zijn medeverdachten bepaalde verdovende middelen ter uitvoer zijn aangeboden, noch dat bepaalde verdovende middelen van [verdachte] en/of zijn medeverdachten, afkomstig uit Nederland, in Mallorca zijn aangekomen. Daaraan doet niet af dat op 3 juni 2011 op het adres van [naam 3] in Mallorca en in een auto in de buurt van dat adres tabletten, bevattende MDMA, zijn aangetroffen, die qua uiterlijk soortgelijk waren aan tabletten die op de [adres 8] dan wel op de [adres 10] te Heerlen zijn aangetroffen. Uit het onderzoek van het NFI is immers niet gebleken dat de tabletten die in Spanje zijn aangetroffen met dezelfde partij MDMA-grondstof zijn gemaakt als de tabletten die op de beide genoemde plaatsen te Heerlen zijn aangetroffen.

Met betrekking tot feit 2:

Voor zover aan [verdachte] onder feit 2 ten laste is gelegd dat hij verdovende middelen heeft geproduceerd en verwerkt in Kerkrade, ziet dat mede op de productielocatie aan de [adres 2] , met bijbehorende garages aan de [straat 21] , in die plaats. Het hof acht op basis van wat hiervoor met betrekking tot zaakdossier 1 is vermeld wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] daar verdovende middelen heeft geproduceerd en verwerkt. [verdachte] heeft zich, zo blijkt uit de bewijsmiddelen, op deze locatie tezamen met [medeverdachte 7] beziggehouden met de productie en verwerking van de verdovende middelen. Dat betekent dat sprake is van medeplegen. Wat de pleegperiode betreft vindt het hof met de rechtbank bewezen dat de locatie [adres 2] / [straat 21] bij [verdachte] en [medeverdachte 7] in gebruik is geweest in de periode van 25 januari 2011, de dag van het eerste telefonische contact tussen [verdachte] en [medeverdachte 6] , tot 20 maart 2011, de dag nadat [medeverdachte 6] [verdachte] per sms heeft aangesproken op de klachten die er waren van de buren. Het hof gaat er in navolging van de rechtbank op basis van de verklaring van [medeverdachte 6] van uit dat [verdachte] korte tijd na die sms de woning heeft leeggeruimd.

Voor zover aan [verdachte] onder feit 2 ten laste is gelegd dat hij verdovende middelen heeft geproduceerd en verwerkt in Heerlen, ziet dat op de productielocatie aan de [adres 8] in die plaats; de woning van [medeverdachte 8] . Met de rechtbank acht het hof op basis van wat hiervoor met betrekking tot zaakdossier 2 is vermeld wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] daar verdovende middelen, te weten amfetamine en MDMA, heeft geproduceerd en verwerkt.

Het hof concludeert in navolging van de rechtbank dat [verdachte] de [verdachte] is over wie [medeverdachte 8] verklaart. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de mastgegevens bij de afgeluisterde telefoongesprekken dat [verdachte] regelmatig in de buurt van de [adres 8] is als hij telefoneert. Hij wordt ook meermalen, onder meer met [medeverdachte 7] en [medeverdachte 1] , gezien bij de flat van [medeverdachte 8] . Verder komt [verdachte] uit Kerkrade en zijn (toenmalige) vriendin heet [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ).

Naast productie en verwerking vindt het hof ook bewezen dat [verdachte] verdovende middelen opzettelijk heeft afgeleverd, vervoerd en aanwezig gehad. Bij de observaties is gezien dat gevulde tassen of emmers in een auto werden gelegd die daarna wegreed en ook de buren van [medeverdachte 8] hebben verklaard dat te hebben gezien. Weliswaar is niet telkens vastgesteld wat in de tassen of emmers zat, maar gelet op de inhoud van het dossier is naar het oordeel van het hof wettig en overtuigend komen vast te staan dat de verdovende middelen die waren geproduceerd en verwerk t op de locatie [adres 8] in Heerlen op die manier werden vervoerd en afgeleverd.

[verdachte] heeft zich, zo blijkt uit de verklaringen van [medeverdachte 8] en [medeverdachte 7] en de processen-verbaal in het kader van de doorzoeking – op deze locatie tezamen met [medeverdachte 7] beziggehouden met de productie en verwerking van de amfetamine en MDMA. Het vervoeren gebeurde, zo blijkt uit de observaties, vooral door [medeverdachte 1] , maar ook [medeverdachte 7] heeft verklaard weleens wat te hebben afgeleverd bij de [winkel 2] . Dat betekent dat sprake is van medeplegen.

Het hof acht evenals de rechtbank bewezen dat de productielocatie aan de [adres 8] bij [verdachte] en [medeverdachte 7] in gebruik is geweest in de periode van medio januari 2011 tot 8 mei 2011. Immers, de eerste, geregistreerde telefonische contacten tussen [verdachte] en [medeverdachte 8] / [medeverdachte 9] dateren van 19 januari 2011 en de productielocatie is ontmanteld bij de doorzoeking op 8 mei 2011.

Met de rechtbank concludeert het hof uit hetgeen hiervoor met betrekking tot zaakdossier 3 is vermeld dat [medeverdachte 4] zijn woning, waar hij samen met zijn vrouw en kind verbleef, voor geld ter beschikking heeft gesteld aan [verdachte] , zodat [verdachte] hier goederen kon stallen die betrekking hadden op de productie van synthetische drugs.

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat [medeverdachte 4] alles wat in de woning [adres 10] in Heerlen aan verdovende middelen, dan wel grondstoffen is aangetroffen opzettelijk aanwezig heeft gehad in de periode van 1 april 2011, de dag nadat [medeverdachte 6] met [verdachte] heeft gebeld over een nieuwe locatie, tot en met de dag van de doorzoeking, 15 juni 2011. Wat is aangetroffen was van [verdachte] , zodat sprake is van medeplegen. Daarmee is feit 2 voor zover betrekking hebbende op het aanwezig hebben in de [adres 10] te Heerlen wettig en overtuigend bewezen.

Het hof concludeert evenals de rechtbank uit hetgeen hiervoor met betrekking tot zaakdossier 4 is vermeld dat [medeverdachte 5] zijn woning ter beschikking heeft gesteld aan [verdachte] en de zijnen, om aldaar amfetamine te bereiden of te verwerken. Dat er ook daadwerkelijk een deel van het productieproces plaatsvond blijkt uit de verschillende sms-berichten die tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] werden verstuurd (bijvoorbeeld op 17 mei 2011, op 20 mei 2011 en 3 juni 2011), waarin [medeverdachte 1] wordt opgedragen 'baco' naar [verdachte] te brengen en op basis van de daarop volgende observaties waarbij wordt waargenomen dat [medeverdachte 1] telkens na zo'n sms'je te hebben ontvangen met zijn auto naar het adres aan de [adres 11] te Kerkrade gaat, om aldaar spullen af te leveren. Tot bewijs draagt verder bij hetgeen in de woning van [medeverdachte 5] is aangetroffen. Behalve grondstoffen voor het verwerken van amfetamine in de kelder werden in het tuinhuisje en de tuin ook afval en restproducten gevonden.

Hiermee is wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] samen met anderen in de woning van [medeverdachte 5] amfetamine heeft bereid, verwerkt en de overige handelingen heeft gepleegd die hem ten laste zijn gelegd.

Op basis van de verklaring van [medeverdachte 3] inhoudende dat [verdachte] de [adres 11] in gebruik nam nadat de politie was binnengevallen in de [adres 8] (hetgeen op 8 mei 2011 plaatsvond), kan bewezen worden dat [verdachte] in de betreffende woning vanaf 8 mei 2011 amfetamine heeft bereid.

Met betrekking tot feit 3:

Onder feit 3 is aan [verdachte] tenlastegelegd dat hij tezamen met een ander of anderen (opzettelijk) 48 gram amfetamine aanwezig heeft gehad. Dit feit is niet eerder bij de bespreking van de afzonderlijk zaakdossiers opgenomen.

Op 15 juni 2011 heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van [medeverdachte 3] aan de [adres 7] te Kerkrade. In de diepvries werd een doorzichtige zak met een witte substantie, met een gewicht van 48 gram, aangetroffen.306 De zak werd in beslag genomen en voor nader onderzoek naar het NFI gestuurd.307 Onderzoek door het NFI wees uit dat de inhoud van de zak amfetamine bevatte.308

Met de rechtbank stelt het hof vast dat [medeverdachte 3] in haar woning 48 gram amfetamine aanwezig had.

[medeverdachte 3] heeft verklaard dat zij niet wist dat zich amfetamine in haar diepvries bevond. Wel wist zij dat haar toenmalige vriend, [verdachte] , zich bezighield met drugs.309 [verdachte] verbleef ook in de woning van [medeverdachte 3] .310 Het hof constateert dat de verdovende middelen zich in de machtssfeer van [medeverdachte 3] bevonden. Voorts kan [medeverdachte 3] geacht worden wetenschap te hebben van hetgeen in de woning en zeker in een diepvries aanwezig is. [medeverdachte 3] kon als bewoner immers vrijelijk in alle vertrekken en kasten van de woning komen. Ditzelfde kan gezegd worden van [verdachte] , aangezien hij in de woning van [medeverdachte 3] verbleef. Het hof vindt dan ook wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] samen met [medeverdachte 3] opzettelijk amfetamine aanwezig heeft gehad.

Met betrekking tot feit 4:

Nu vaststaat dat [verdachte] zich met anderen heeft beziggehouden met de productie en verwerking van verdovende middelen in de woning van [medeverdachte 8] aan de [adres 8] in Heerlen, vindt het hof ook wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] daar met anderen, in elk geval [medeverdachte 8] en [medeverdachte 7] , op de dag van de doorzoeking, 8 mei 2011, chemicaliën en andere goederen die bij de productie en verwerking van verdovende middelen van pas komen, opzettelijk aanwezig heeft gehad. Onder meer zijn een hoeveelheid van 5 liter zwavelzuur, een hoeveelheid van 10 liter zwavelzuur, weegschalen, gripzakken, vacuümzakken en vacumeerapparaten aangetroffen. Ook zijn aangetroffen flessen met 'methanol', maar nu uit het dossier niet blijkt dat is onderzocht of in die flessen ook daadwerkelijk methanol zat, kan dit onderdeel van het tenlastegelegde feit niet bewezen worden verklaard. Hetzelfde geldt voor het accuzuur.

Met betrekking tot feit 5:

Onder feit 5 is aan [verdachte] tenlastegelegd dat hij voorbereidingshandelingen heeft verricht voor de productie van harddrugs. Dit feit is niet eerder bij de bespreking van de afzonderlijk zaakdossiers opgenomen.

Op 15 juni 2011 heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van [medeverdachte 3] aan de [adres 7] te Kerkrade. In de schuur bij de woning werden 3 dozen met chemische middelen à 20 kilo per stuk aangetroffen.311 De dozen werden in beslag genomen en voor nader onderzoek naar het NFI gestuurd.312 Onderzoek door het NFI wees uit dat de inhoud van de dozen coffeïne bevatte.313

[verdachte] heeft verklaard dat de drie dozen, inhoudende cafeïne, aan hem toebehoren.314

[medeverdachte 3] heeft verklaard dat zij de woning aan de [adres 7] te Kerkrade samen met haar zoontje bewoonde. Ook haar (toenmalige) vriend [verdachte] sliep wel eens bij haar.315 Zij heeft verder verklaard dat [verdachte] verkeerde dingen deed. Hij hield zich bezig met drugs.316

Het hof stelt met de rechtbank vast dat [verdachte] coffeïne in de schuur bij de woning van zijn toenmalige vriendin, [medeverdachte 3] , aanwezig heeft gehad. Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] op de dag van de doorzoeking chemicaliën aanwezig heeft gehad die bij de productie en verwerking van synthetische drugs van pas komen. In de tenlastelegging staat in plaats van coffeïne de term cafeïne genoemd. Het is een feit van algemene bekendheid dat cafeïne een andere benaming is voor coffeïne.

Nu de coffeïne in de schuur van [medeverdachte 3] werd aangetroffen, de coffeïne zich daarmee in haar machtssfeer bevond, zij geacht kan worden wetenschap te hebben van hetgeen in de schuur van haar woning aanwezig was omdat zij daartoe vrijelijk toegang had en zij bovendien op de hoogte was van de praktijken van [verdachte] , kan zij als medepleger worden aangemerkt.

[verdachte] en [medeverdachte 3] hebben daarmee voorbereidingshandelingen getroffen teneinde MDMA dan wel amfetamine te bereiden, bewerken en verwerken. Dat het voorbereidingsproces betrekking had op de productie van MDMA en amfetamine leidt het hof in navolging van de rechtbank af uit de bevindingen uit de verschillende zaakdossiers.

Met betrekking tot feit 6:

Aan [verdachte] wordt onder 6 verweten dat hij heeft deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk had – kort gezegd – het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet. Het feit, de deelneming aan (de voorbereiding van) georganiseerde illegale productie van drugs en drugshandel, is strafbaar gesteld in artikel 11a van de Opiumwet. Dat artikel is een zogenaamde specialis van artikel 140 Wetboek van Strafrecht, zodat de bij dat artikel behorende jurisprudentie ook van toepassing is op artikel 11a van de Opiumwet.

Behalve minimaal een van de hierboven genoemde 'criminele doelstellingen', waarop het oogmerk van de organisatie moet zijn gericht, zijn de vereiste kenmerken van een dergelijke organisatie dat een bepaald gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband met een bepaalde organisatiegraad bestaat. Kenmerken hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn dat er gemeenschappelijke regels bestaan, een bepaalde mate van hiërarchie, of sturing van de leden van de organisatie. Voor het bewijs van deelneming aan een dergelijke organisatie is niet vereist dat de betrokkene heeft samengewerkt met alle andere deelnemers, noch dat hij alle deelnemers kende. Ook behoeft het samenwerkingsverband niet steeds uit dezelfde personen te bestaan.
Verder is voor bewijs van deelname aan een criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven niet vereist dat betrokkene zelf deelneemt aan de misdrijven die de organisatie pleegt, noch dat hij opzet heeft of weet heeft van de concrete misdrijven die de organisatie pleegt. De betrokkene moet wel in het algemeen weten dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Voor het bewijs van dit feit is nodig dat bewezen kan worden dat een criminele organisatie zoals tenlastegelegd heeft bestaan en dat [verdachte] daaraan opzettelijk heeft deelgenomen.

Het hof acht met de rechtbank bewezen dat [verdachte] in de periode van 1 januari 2011 tot en met 15 juni 2011 heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, waarvan onder meer [verdachte] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] deel hebben uitgemaakt. De organisatie had tot oogmerk het uitvoeren, bereiden en verwerken van MDMA en amfetamine.

Het hof overweegt daartoe het volgende.

Hierboven heeft het hof wettig en overtuigend bewezen geacht dat [verdachte] , telkens samen met anderen, in de eerste helft van 2011 harddrugs buiten Nederland heeft gebracht (feit 1), dat hij harddrugs heeft geproduceerd (feit 2) en aanwezig heeft gehad (feit 3) en dat hij voorbereidingshandelingen voor de productie en de verkoop van harddrugs heeft verricht (feit 4 en feit 5).

Ten behoeve van deze handelingen maakte de organisatie gebruik van verschillende locaties, te weten de [adres 2] te Kerkrade, met garageboxen aan de [adres 18] en [adres 6] te Kerkrade, de [adres 8] te Heerlen, de [adres 10] te Heerlen en de [adres 11] te Kerkrade.

Voor het vervoer van personen en/of goederen werden verschillende auto's gebruikt. Het hof noemt de beide Toyota's Aygo, [kenteken 1] en [kenteken 2] , de Opel Corsa, [kenteken 4] , de Peugeot 308, [kenteken 9] , de Opel Astra [kenteken 10] en de Opel Meriva, [kenteken 3] .

Uit verschillende tapgesprekken blijkt dat [verdachte] wilde dat geprepareerde telefoons moesten worden gebruikt. Hij heeft telefoons zonder microfoon en speaker besteld en in zijn woning op de [adres 7] te Kerkrade en op het [adres 13] 792 te Heerlen, de woning van [medeverdachte 1] , zijn telefoons zonder microfoon aangetroffen.

In hun telefonische contacten maakten [verdachte] en medeverdachten vaak gebruik van versluierde taal. Het hof wijst als voorbeelden op 'schoenendoos' voor verdovende middelen, 'auto' voor een partij verdovende middelen, 'foto' voor een monster of voorbeeld van verdovende middelen en 'papieren' voor geld.

Binnen de organisatie had [verdachte] een leidende rol. Het hof leidt dit af uit het volgende.

In een telefoongesprek van [medeverdachte 7] zegt deze dat hij niet meer met [verdachte] gaat samenwerken, maar op zichzelf zal gaan beginnen. In dat verband zegt hij ook nog geld van [verdachte] te krijgen. In een ander telefoongesprek zegt [medeverdachte 7] dat hij en [verdachte] gesplitst zijn en dat hij, [medeverdachte 7] , de afdeling met de kleine autootjes en [verdachte] die met de grote auto's heeft. Enkele dagen later zegt [verdachte] tegen [medeverdachte 7] dat hij hem nodig heeft. Op de reactie van [medeverdachte 7] dat [verdachte] hem toch gezegd had dat ze alles apart zouden doen, reageert [verdachte] met: 'je moet daar niet over … je bent een echte sump …', waarop [medeverdachte 7] zegt dat hij zo meteen komt.

[medeverdachte 7] heeft verder verklaard dat hij [verdachte] elke dag moest rondrijden. Over de 'stashplaats' [adres 8] in Heerlen zegt [medeverdachte 7] dat [verdachte] een sleutel had en dat [verdachte] de huur betaalde.

[verdachte] heeft geprepareerde telefoons besteld. In enkele tapgesprekken zegt [verdachte] tegen [medeverdachte 7] dat deze bepaalde telefoons moet gebruiken.

[verdachte] heeft een leidende rol bij het regelen van stashplaatsen. Het hof verwijst hiervoor met de rechtbank naar de gang van zaken rond de [adres 2] te Kerkrade en de [adres 10] te Heerlen.

[medeverdachte 3] heeft over [verdachte] verklaard dat [verdachte] handelde in harddrugs, speed, die hij ook maakte. Zij dacht dat dit gebeurde in de [adres 11] . Daar moest ze hem heen brengen en weer op komen halen. Het halen en brengen gebeurde achterom. Hij was daar dan ongeveer een uurtje bezig. Daarvoor deed hij dat in de [adres 8] . Nadat de politie op de [adres 8] was binnengevallen is de [adres 11] in gebruik genomen.

Uit vele telefoongesprekken en sms'jes blijkt dat [verdachte] veelvuldig contacten had met de overige leden van de organisatie en dat hij contacten onderhield met derden en met hen afspraken maakte.

Naar het oordeel van het hof zijn deze feiten en omstandigheden voldoende om de leidende rol van [verdachte] in navolging van de rechtbank wettig en overtuigend bewezen te achten.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd,

en

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod.

Het onder 4 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, voorwerpen en stoffen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit.

Het onder 5 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, stoffen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit.

Het onder 6 bewezen verklaarde levert op:

als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde, vierde of vijfde lid, en 10a, eerste lid, van de Opiumwet.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Op te leggen straf

De verdediging heeft verzocht aan verdachte een taakstraf op te leggen van in totaal 1.440 uren (bestaande uit 240 uren per feit). De raadsman heeft daartoe – zeer kort samengevat – het volgende aangevoerd. Verdachte heeft in hoger beroep zijn proceshouding gewijzigd; hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en heeft zonder enig voorbehoud de feiten bekend waarvoor de rechtbank hem heeft veroordeeld.

Ten tijde van het begaan van deze feiten was bij verdachte sprake van een gokverslaving en min of meer een verslaving aan drugs. Inmiddels is hij van beide af. Hij heeft zijn leven weer op de rails. Hij is al geruime tijd niet meer met politie en justitie in aanraking gekomen, hij is onlangs vader geworden van een dochtertje en binnenkort gaat hij aan het werk.

Indien verdachte gevangenisstraf zou krijgen, komt hij in de gevangenis met criminelen in aanraking en bestaat de kans dat hij terugvalt in zijn oude gedrag.

Gelet op het vorenstaande is een taakstraf meer op zijn plaats. De duur daarvan wordt niet beperkt door de samenloopbepaling van art. 57 Sr., zodat een taakstraf van in totaal 1.440, zijnde 240 uren per feit, mogelijk is, aldus de verdediging.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Verdachte heeft zich gedurende ruim zes maanden schuldig gemaakt aan overtredingen van de Opiumwet. Verdachte was de leider van een organisatie die zich bezighield met de productie van synthetische drugs. Verdachte heeft daar kwetsbare mensen bij betrokken.

Binnen de organisatie werd gebruik gemaakt van verschillende opslag- en productieplaatsen. Verdachte heeft daarnaast samen met anderen drugstransporten naar Duitsland gefaciliteerd. Het ging daarbij om een groot aantal kilo's. Ook had verdachte harddrugs voorhanden.

Het is een feit van algemene bekendheid dat harddrugs grote gevaren opleveren voor de gezondheid van gebruikers. Bovendien gaat de handel in en het gebruik van verdovende middelen gepaard met verschillende vormen van overlast en criminaliteit, waardoor de samenleving ernstige schade wordt berokkend. Daarnaast is het grensoverschrijdende transport van verdovende middelen een groot probleem. Dat geldt in het bijzonder voor de regio Zuid-Limburg. Als gevolg van de geografische ligging tussen België en Duitsland, is transport vanuit deze regio naar het buitenland relatief gemakkelijk te doen. Omdat de prijsverschillen tussen Nederland en de ons omringende landen naar bekend is aanzienlijk zijn, kan veel geld verdiend worden met dergelijke transporten. Verdachte heeft slechts uit oogpunt van geldelijk gewin deze strafbare feiten gepleegd.

Uit het uittreksel uit het justitieel documentatieregister d.d. 7 augustus 2017, de verdachte betreffend, blijkt dat hij al meermalen onherroepelijk is veroordeeld wegens overtreding van de Opiumwet. Bij die veroordelingen is aan verdachte een taakstraf opgelegd, maar ook gevangenisstraffen van aanzienlijke duur. Deze straffen hebben kennelijk weinig indruk op verdachte gemaakt, omdat hij na zijn vrijlating zijn criminele activiteiten gewoon weer heeft voortgezet.

Naar het oordeel van het hof kan, gelet op het vorenstaande en gelet op de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd, niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt. Op dezelfde gronden kan in beginsel niet worden volstaan met een straf als door de advocaat-generaal gevorderd.

Een taakstraf als door de verdediging verzocht is op grond van het taakstrafverbod van

art. 22b, tweede lid, aanhef en onder a en b, Sr. niet mogelijk, omdat aan verdachte in de vijf jaren voorafgaand aan de door hem begane feiten wegens een soortgelijk misdrijf een taakstraf is opgelegd (bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Maastricht van

10 november 2008, parketnummer 03-640343-08) en verdachte deze taakstraf heeft verricht. Een taakstraf in combinatie met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in art. 22b lid 3 Sr. is niet aan de orde, omdat dat naar het oordeel van het hof onvoldoende recht zou doen aan de ernst, de veelheid en de duur van de feiten.

Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft het hof in het voordeel van verdachte rekening gehouden met de omstandigheid dat hij zijn leven inmiddels weer op de rails lijkt te hebben, hetgeen onder meer kan worden afgeleid uit het feit dat verdachte blijkens het genoemde uittreksel uit het justitieel documentatieregister al enige jaren niet meer is veroordeeld ter zake van strafbare feiten.

Het hof heeft bij de bepaling van de strafduur voorts rekening gehouden met de redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM. Het hof stelt vast dat de rechtbank op 13 december 2013 vonnis heeft gewezen, dat verdachte op 23 december 2013 hoger beroep heeft ingesteld en dat het hof arrest wijst op 10 november 2017. De behandeling in hoger beroep is dus niet afgerond met een eindarrest binnen twee jaar na het instellen van het hoger beroep. De redelijke termijn is in hoger beroep overschreden met bijna 2 jaar. Bijzondere omstandigheden die deze overschrijding rechtvaardigen zijn het hof niet gebleken. Deze overschrijding dient dan ook te worden gecompenseerd door strafvermindering. Zonder schending van de redelijke termijn zou een gevangenisstraf van 6 jaar en 6 maanden, met aftrek van voorarrest, passend zijn geweest, derhalve hoger dan de advocaat-generaal heeft gevorderd. Nu de redelijke termijn is geschonden, zal het volstaan met het opleggen van een gevangenisstraf van 6 jaren, met aftrek van voorarrest.

Van de in het dictum genoemde inbeslaggenomen en niet teruggegeven voorwerpen zal het hof de teruggave aan verdachte gelasten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 2, 10, 10a en 11a van de Opiumwet en de artikelen 47, 57, 62 en 140 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet ontvankelijk in zijn hoger beroep, voor zover gericht tegen het onder 7 ten laste gelegde;

Vernietigt het vonnis, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave aan de verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- nr. 5: tas, Prada Milano (goednummer 1943420);

- nr. 8: gsm, Nokia 1616-2 (goednummer 1943433);

- nr. 9: gsm, Nokia 1280 (goednummer 1943435);

- nr. 10: sieradendoos, brons (goednummer 1943436);

- nr. 11: 8 sleutels (goednummer 1943437);

- nr. 12: diverse goederen, te weten een pil, vitaminen, pen, zakdoek en twee kaartjes (goednummer 1943440).

Aldus gewezen door

mr. J.T.F.M. van Krieken, voorzitter,

mr. A.M.G. Smit en mr. B. Stapert, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. I. Kroes, griffier,

en op 10 november 2017 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. Stapert is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

1 In de hiernavolgende bewijsmiddelen wordt - tenzij anders vermeld - verwezen naar pagina's uit het einddossier van de politie Limburg-Zuid, proces-verbaalnummer 2011064828, sluitingsdatum 18 januari 2012, met als bijlagen in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en/of andere geschriften, voorzien van de doorgenummerde pagina's 1 tot en met 2971.

2 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 28 juni 2011, p. 455.

3 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 28 juni 2011, p. 456 (gebruik telefoonnummer) en het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] , p. 460 (stemherkenning).

4 Stamproces-verbaal d.d. 18 februari 2012, p. 697.

5 Stamproces-verbaal d.d. 18 februari 2012, p. 697.

6 Stamproces-verbaal d.d. 18 februari 2012, p. 698.

7 Stamproces-verbaal d.d. 18 februari 2012, p. 699.

8 Stamproces-verbaal d.d. 18 februari 2012, p. 700.

9 Stamproces-verbaal d.d. 18 februari 2012, p. 701.

10 Stamproces-verbaal d.d. 18 februari 2012, p. 702.

11 Stamproces-verbaal d.d. 18 februari 2012, p. 692 en het proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2011, p. 2527 e.v.

12 Proces-verbaal van kennisgeving van inbeslagneming d.d. 28 juni 2011, p. 2545, het geschrift, te weten de aanvraag NFI-rapportage, d.d. 29 juni 2011, p. 2553 en het geschrift, te weten de NFI-rapportage, d.d. 20 juli 2011 p. 2556.

13 Proces-verbaal van kennisgeving van inbeslagneming d.d. 28 juni 2011, p. 2545, het geschrift, te weten de aanvraag NFI-rapportage, d.d. 29 juni 2011, p. 2553 en het geschrift, te weten de NFI-rapportage, d.d. 20 juli 2011 p. 2556.

14 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 28 juni 2011, p. 2544, het geschrift, te weten de aanvraag NFI-rapportage, d.d. 29 juni 2011, p. 2553 en het geschrift, te weten de NFI-rapportage, d.d. 20 juli 2011 p. 2556.

15 Proces-verbaal van kennisgeving van inbeslagneming d.d. 28 juni 2011, p. 2546, het geschrift, te weten de aanvraag NFI-rapportage, d.d. 29 juni 2011, p. 2553 en het geschrift, te weten de NFI-rapportage, d.d. 20 juli 2011 p. 2556.

16 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 28 juni 2011, p. 2545, Proces-verbaal van kennisgeving van inbeslagneming d.d. 28 juni 2011, p. 2546, het geschrift, te weten de aanvraag NFI-rapportage, d.d. 29 juni 2011, p. 2552 en het geschrift, te weten de NFI-rapportage, d.d. 20 juli 2011 p. 2556.

17 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 30 juni 2011, p. 472 en 473.

18 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 22 december 2011, p. 2591, het geschrift, te weten de aanvraag NFI-rapportage, d.d. 29 juli 2011, p. 2597 en het geschrift, te weten de NFI-rapportage, d.d. 31 augustus 2011, p. 2602.

19 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 30 juni 2011, p. 2609.

20 Stamproces-verbaal d.d. 18 februari 2012, p. 693 en de processen-verbaal van doorzoeking, p. 2614 e.v. en p. 2651 e.v.

21 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 29 juni 2011, p. 2626 en het proces-verbaal met betrekking tot MMC-testen d.d. 13 juli 2011, p. 2630.

22 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 29 juni 2011, p. 2661, het geschrift, te weten de aanvraag NFI-rapportage, d.d. 29 juli 2011, p. 2666 en het geschrift, te weten de NFI-rapportage, d.d. 31 augustus 2011, p. 2671.

23 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 29 juni 2011, p. 480.

24 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 29 juni 2011, p. 481 en 482.

25 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 12 juli 2011, p. 499.

26 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 12 juli 2011, p. 505.

27 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 29 juni 2011, p. 482 en 483.

28 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 30 juni 2011, p. 487.

29 Het geschrift, te weten de ID-staat SKDB, d.d. 11 mei 2011, p. 845.

30 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 8] d.d. 7 mei 2011, p. 1007 en 1008.

31 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 753.

32 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 753.

33 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 756 en 757.

34 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 758.

35 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 763.

36 Zie hiervoor zaakdossier 5.

37 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 765.

38 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 764 en 765.

39 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 765.

40 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 16 juni 2011, p. 119.

41 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 766.

42 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 767.

43 Proces-verbaal d.d. 1 september 2011, p. 1078 tot en met 1080.

44 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 769 en 770.

45 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 8] d.d. 19 juli 2011, p. 611.

46 Proces-verbaal van observatie d.d. 19 april 2011, p. 1089 en 1090.

47 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 776.

48 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 775.

49 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 776.

50 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 776.

51 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 777.

52 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 777.

53 Zie zaakdossier 5.

54 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 778.

55 Zie zaakdossier 5.

56 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 779.

57 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 779.

58 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 780.

59 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 8] d.d. 19 juli 2011, p. 612.

60 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 781.

61 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 781.

62 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 781.

63 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 782.

64 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 782.

65 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 782.

66 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 783.

67 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 783.

68 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 783.

69 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 784.

70 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 784.

71 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 784.

72 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 785.

73 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 785.

74 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 785.

75 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 784 en 785.

76 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 785.

77 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 november 2011, p. 1108.

78 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 november 2011, p. 1103 tot en met 1108.

79 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 788 (foto).

80 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 789.

81 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 790.

82 Proces-verbaal observatie d.d. 9 mei 2011, p. 1114.

83 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 791.

84 Proces-verbaal observatie d.d. 9 mei 2011, p. 1114.

85 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 792.

86 Proces-verbaal observatie d.d. 9 mei 2011, p. 1115.

87 Proces-verbaal observatie d.d. 9 mei 2011, p. 1116.

88 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 793.

89 Proces-verbaal observatie d.d. 9 mei 2011, p. 1116.

90 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 793.

91 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 794.

92 Proces-verbaal observatie d.d. 9 mei 2011, p. 1117.

93 Proces van observatie d.d. 9 mei 2011, p. 1117 en het stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 793.

94 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 794.

95 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 795.

96 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 795.

97 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 796.

98 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 juli 2011, p. 1123 en 1124.

99 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 798.

100 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 798.

101 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 799.

102 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 799.

103 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 799.

104 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 803.

105 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 804.

106 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 805.

107 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 804.

108 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 805 tot en met 807.

109 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 807.

110 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 808.

111 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 9 mei 2011, p. 936, het geschrift, te weten de aanvraag NFI-rapportage, d.d. 30 mei 2011, p. 2789 en het geschrift, te weten de NFI-rapportage, d.d. 2 augustus 2011, p. 2794.

112 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 9 mei 2011, p. 932 (2.700 gram), 937 (1.550 gram), het geschrift, te weten de aanvraag NFI-rapportage, d.d. 30 mei 2011, p. 2789 en het geschrift, te weten de NFI-rapportage, d.d. 2 augustus 2011, p. 2794.

113 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 9 mei 2011, p. 934, het geschrift, te weten de aanvraag NFI-rapportage, d.d. 30 mei 2011, p. 2789 en het geschrift, te weten de NFI-rapportage, d.d. 2 augustus 2011, p. 2794.

114 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 9 mei 2011, p. 940, 941, 944, 946 en 947, het geschrift, te weten de aanvraag NFI-rapportage, d.d. 30 mei 2011, p. 2789 en het geschrift, te weten de NFI-rapportage, d.d. 2 augustus 2011, p. 2794 en 2795.

115 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 9 mei 2011, p. 948, het geschrift, te weten de aanvraag NFI-rapportage, d.d. 30 mei 2011, p. 2789 en het geschrift, te weten de NFI-rapportage, d.d. 2 augustus 2011, p. 2795.

116 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 9 mei 2011, p. 935, het geschrift, te weten de aanvraag NFI-rapportage, d.d. 30 mei 2011, p. 2789 en het geschrift, te weten de NFI-rapportage, d.d. 2 augustus 2011, p. 2794.

117 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 9 mei 2011, p. 929, 938 en 940.

118 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 9 mei 2011, p. 933 en 942.

119 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 8] d.d. 19 juli 2011, p. 607 tot en met 609.

120 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 8] d.d. 19 juli 2011, p. 610 en 611.

121 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 8] d.d. 19 juli 2011, p. 613.

122 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 7] d.d. 7 juli 2011, p. 564.

123 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 7] d.d. 7 juli 2011, p. 567.

124 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 7] d.d. 7 juli 2011, p. 569 tot en met 573.

125 Bijlage bij proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 2] d.d. 9 mei 2011, p. 1012.

126 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 811.

127 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 2] d.d. 9 mei 2011, p. 1009 en 1010.

128 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 3] d.d. 9 mei 2011, p. 1013 en 1014.

129 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 4] d.d. 9 mei 2011, p. 1015.

130 Stamproces-verbaal d.d. 18 januari 2012, p. 810.

131 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 18 juni 2011, p. 130 tot en met 133, 138 en 140.

132 Stam pv einddossier zaak 3, p. 1133 van het einddossier 2011064828 Jaguar, van de Politie Limburg Zuid, divisie regionale recherche, afdeling georganiseerde criminaliteit, doorgenummerd van pagina 1 tot en met 2971. Naar dit einddossier, dat in de wettelijke vorm is opgemaakt, zal hierna verwezen worden. I.v.m.de overzichtelijkheid is voor de vindplaats van tapgesprekken verwezen naar de plaats waar ze zijn opgenomen in de stam-pv's van de zaakdossiers.

133 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1134.

134 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1135.

135 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1136.

136 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1138.

137 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1139.

138 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1139.

139 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1140.

140 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1141.

141 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1142.

142 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1143.

143 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1143.

144 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1143.

145 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1144.

146 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1144.

147 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1144.

148 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1145.

149 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1145.

150 Proces-verbaal observatie [verdachte] d.d. 10 mei 2011, p. 1188.

151 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1146.

152 Stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1146.

153 Proces-verbaal bevindingen terzake waarneming op zaterdag 7 mei 2011 d.d. 18 juli 2011, p. 1195 en 1196.

154 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 december 2011, p. 2368 en 2369, het geschrift, te weten de NFI-aanvraag, d.d. 29 juli 2011, p. 2405, het proces-verbaal m.b.t. MMC testen d.d. 30 juni 2011, p. 2411, het geschrift, te weten de NFI-aanvraag, d.d. 23 juni 2011, p.2417 en 2418, het geschrift, te weten het NFI rapport, d.d. 6 september 2011, p. 2409 en 2410 en het geschrift, te weten het NFI rapport, d.d. 14 juli 2011, p. 2421.

155 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 december 2011, p. 2368 en het proces-verbaal m.b.t. MMC testen d.d. 30 juni 2011, p. 2411 en 2412.

156 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 29 juni 2011, p. 482.

157 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 12 juli 2011, p. 499.

158 Het gesprek zoals weergegeven in het stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1135.

159 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d.12 juli 2011, p. 500

160 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 12 juli 2011, p. 500.

161 Het bericht zoals weergegeven in het stamproces-verbaal einddossier zaak 3 d.d. 18 januari 2012, p. 1141.

162 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 12 juli 2011, p. 501.

163 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 12 juli 2011, p. 503.

164 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 6] d.d. 12 juli 2011, p. 504.

165 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 4] d.d. 18 juni 2011, p. 335.

166 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 4] d.d. 29 juni 2011, p. 344.

167 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 4] d.d. 29 juni 2011, p. 345 en 346.

168 Proces-verbaal verhoor verdachte [betrokkene 7] d.d. 22 juni 2011, p. 425, 426 en 427.

169 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1205.

170 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1205.

171 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1206.

172 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1206.

173 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1205.

174 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1211.

175 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1213.

176 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1211.

177 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1211.

178 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1212.

179 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1212.

180 Stam pv einddossier zaak 4, p. 1212

181 Proces-verbaal, Gerechtelijk arrondissement, Gerechtelijk arrondissement Tongeren, Lokale Politie 5385, Noordoost Limburg, p. 2926, 2935.

182 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1219.

183 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1218.

184 Proces-verbaal observatie [verdachte] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] d.d. 6 juni 2011, p. 1264

185 Proces-verbaal observatie [verdachte] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] d.d. 6 juni 2011, p. 1265

186 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1220.

187 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1220 en 1221.

188 Proces-verbaal aanhouding van [verdachte] d.d. 15 juni 2011, p. 69 en het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 15 juni 2011, p. 109

189 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1222.

190 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1221.

191 Proces-verbaal observatie [medeverdachte 1] d.d. 8 juni 2011, p. 1274

192 Proces-verbaal observatie [medeverdachte 1] d.d. 8 juni 2011, p. 1275

193 Proces-verbaal observatie [medeverdachte 1] d.d. 8 juni 2011, p. 1276

194 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1225.

195 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1226.

196 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1227.

197 Stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1228.

198 Proces-verbaal observatie [medeverdachte 1] d.d. 15 juni 2011, p. 1268

199 Proces-verbaal observatie [medeverdachte 1] d.d. 15 juni 2011, p. 1269

200 Proces-verbaal observatie [medeverdachte 1] , p. 1270 en het stamproces-verbaal einddossier zaak 4 d.d. 18 januari 2012, p. 1225.

201 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 december 2011, 2277, het proces-verbaal van kennisgeving van inbeslagneming d.d. 15 juni 2011, p. 2300 en 2301, het geschrift, te weten de NFI-aanvraag, d.d. 29 juli 2011, p. 2338, het geschrift, te weten de NFI-aanvraag d.d. 23 juni 2011, p. 2330, het geschrift, te weten het NFI-rapport d.d. 17 augustus 2011, p. 2335 en het geschrift, te weten het NFI-rapport, d.d. 19 augustus 2011, p. 2341.

202 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 december 2011, 2277, het geschrift, te weten de NFI-aanvraag d.d. 23 juni 2011, p. 2330 en het geschrift, te weten het NFI-rapport d.d. 17 augustus 2011, p. 2335.

203 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 december 2011, 2277, het geschrift, te weten de NFI-aanvraag d.d. 23 juni 2011, p. 2330, het geschrift, te weten de NFI-aanvraag, d.d. 29 juli 2011, p. 2338, het geschrift, te weten het NFI-rapport d.d. 17 augustus 2011, p. 2335 en het geschrift, te weten het NFI-rapport, d.d. 19 augustus 2011, p. 2341.

204 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 december 2011, 2277, het geschrift, te weten de NFI-aanvraag d.d. 23 juni 2011, p. 2330 en het geschrift, te weten het NFI-rapport d.d. 17 augustus 2011, p. 2335.

205 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 december 2011, 2278, het geschrift, te weten de NFI-aanvraag, d.d. 29 juli 2011, p. 2338 en het geschrift, te weten het NFI-rapport, d.d. 19 augustus 2011, p. 2341.

206 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 december 2011, 2278, het geschrift, te weten de NFI-aanvraag d.d. 23 juni 2011, p. 2330 en het geschrift, te weten het NFI-rapport d.d. 17 augustus 2011, p. 2335.

207 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 december 2011, 2278 en het proces-verbaal m.b.t. MMC testen d.d. 13 juli 2011, p. 2314.

208 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 december 2011, 2278.

209 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 december 2011, 2278, het geschrift, te weten de NFI-aanvraag d.d. 23 juni 2011, p. 2330 en het geschrift, te weten het NFI-rapport d.d. 17 augustus 2011, p. 2335.

210 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 december 2011, 2278 en 2279.

211 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 18 juni 2011, p. 129 en 130.

212 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1287.

213 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1288.

214 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1288.

215 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1289

216 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1289 en 1290.

217 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1290.

218 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1327.

219 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1292.

220 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1293.

221 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1293.

222 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1294 en 1295.

223 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1297 en 1298.

224 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1298 en 1299.

225 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1299.

226 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1299 en 1300.

227 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1300 en 1301.

228 Een schriftelijk bescheid, zijnde een 'Tatbericht' van het Hauptzollamt Aachen d.d. 14 juni 2011, p. 1382.

229 Een schriftelijk bescheid, zijnde een 'Gutachten' van [onderzoeker] , Diplom-Chemiker, van het Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung Wissenschaft und Technik Dienstsitz Köln, d.d. 3 augustus 2011, p.1384,1385 en 1387.

230 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1303. Een schriftelijk bescheid, zijnde een 'Gutachten' van [onderzoeker] , Diplom-Chemiker, van het Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung Wissenschaft und Technik Dienstsitz Köln, d.d. 3 augustus 2011, p.1384, 1385 en 1387.

231 Een schriftelijk bescheid, zijnde een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut d.d. 13 januari 2012, zaaknummer 2011.07.08.014, p. 2827 e.v. beslagdossier.

232 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1303,1304. Een schriftelijk bescheid, zijnde een 'Gutachten' van [onderzoeker] , Diplom-Chemiker, van het Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung Wissenschaft und Technik Dienstsitz Köln, d.d. 3 augustus 2011, p.1384, 1385 en 1387.

233 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1307.

234 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1307, 1308 en 1309.

235 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1310.

236 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1316.

237 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1316 en 1317.

238 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 18 juni 2011, p. 131.

239 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1319 en 1320.

240 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1321.

241 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1321 en 1322.

242 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1322 en 1323.

243 Stamproces-verbaal einddossier zaak 5 d.d. 18 januari 2012, p. 1324 en 1325.

244 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1691.

245 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1693.

246 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1693.

247 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1693 en 1694.

248 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1696.

249 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1695.

250 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1697.

251 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1697.

252 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1697.

253 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1697 en 1698.

254 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1718.

255 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1725.

256 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1730.

257 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1731.

258 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1733.

259 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1734.

260 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1736.

261 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1719.

262 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1720.

263 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1725.

264 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1725 en 1726.

265 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1729 en 1730.

266 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1730.

267 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1730 en 1731.

268 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1731.

269 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1733.

270 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1733.

271 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1731.

272 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1732.

273 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1734.

274 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1734.

275 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1736 en 1737.

276 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1699.

277 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1700.

278 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1700 en 1701.

279 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1701.

280 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1701.

281 Feit van algemene bekendheid: [letters kenteken] = [plaats]

282 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1705.

283 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1705 en 1706.

284 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1703.

285 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1707.

286 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1710.

287 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1712.

288 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1713

289 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1714

290 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1715

291 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1715

292 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1716

293 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1716

294 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1740 en het proces-verbaal m.b.t. telefoontoestellen zonder microfoon d.d. 2 januari 2012, p. 1846 tot en met 1849.

295 Proces-verbaal m.b.t. telefoontoestellen zonder microfoon d.d. 2 januari 2012, p. 1849.

296 Proces-verbaal m.b.t. telefoontoestellen zonder microfoon d.d. 2 januari 2012, . 1846 tot en met 1849.

297 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1742 en -1743.

298 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1745.

299 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1747.

300 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1749 en 1750.

301 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1750.

302 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1751 en 1754.

303 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1754 en 1755.

304 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1756 en 1758.

305 Stamproces-verbaal zaakdossier 7 d.d. 18 januari 2012, p. 1760 en 1763.

306 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagname, adres: [adres 7] Kerkrade, pagina 1970, 1971 en 1976.

307 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 15 juni 2011, pagina 2026 en het geschrift, te weten de NFI aanvraag, d.d. 23 juni 2011, pagina 2157.

308 Het geschrift, te weten het rapport van het NFI, d.d. 22 juli 2011, pagina 2160.

309 Proces-verbaal van derde verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 16 juni 2011, pagina 124.

310 Proces-verbaal van eerste verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 15 juni 2011, pagina 108 en 109.

311 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagname, adres: [adres 7] Kerkrade, pagina 1970, 1971 en 1976.

312 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 15 juni 2011, pagina 2032 en het geschrift, te weten de NFI aanvraag, d.d. 29 juli 2011, pagina 2181.

313 Het geschrift, te weten het rapport van het NFI, d.d. 29 juli 2011, pagina 2184.

314 Proces-verbaal van tweede verhoor verdachte [verdachte] d.d. 16 juni 2011, pagina 81.

315 Proces-verbaal van eerste verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 15 juni 2011, pagina 108 en 109.

316 Proces-verbaal van derde verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 16 juni 2011, pagina 124.