Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2017:3951

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
23-08-2017
Datum publicatie
13-09-2017
Zaaknummer
20-004066-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-004066-13

Uitspraak : 23 augustus 2017

TEGENSPRAAK

Arrest van de economische kamer van het gerechtshof 's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Limburg van 12 december 2013 in de strafzaak met parketnummer

82-178351-13 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1963,

wonende te [adres] .

Hoger beroep

Verdachte is bij vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Limburg van 12 december 2013 integraal vrijgesproken van het tenlastegelegde.

De officier van justitie heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, verdachte ter zake van het onder 1 primair, onder 2 subsidiair en onder 3 subsidiair tenlastegelegde zal veroordelen tot een taakstraf voor de duur van 180 uur subsidiair 90 dagen hechtenis.

Door en namens verdachte is betoogd dat de verdachte integraal dient te worden vrijgesproken.

Vonnis waarvan beroep

Het hof kan zich op onderdelen niet met het beroepen vonnis verenigen. Om redenen van efficiëntie zal het hof evenwel het gehele vonnis vernietigen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2008 tot en met 21 maart 2011 in de gemeente(n) Helden en/of Leudal en/of Echt-Susteren, althans in Limburg, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk

* een pachtcontract of een Pachtvertrag tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] (bijlage 4); en/of

* een zogenaamde "Gecombineerde Opgave 2009" van [medeverdachte 1] (bijlage 2) en/of

* twee, althans één factu(u)r(en) van [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] d.d. 20 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" en vermeldende "geleverd t.b.v. 45 ha akkerbouwgewassen Duitsland" ten bedrage van € 31.000,- (bijlage 7, eerste blz.); en/of

* één factuur van [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] d.d. 15 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" en vermeldende "levering gewassen op stam Duitsland", (bijlage 7, tweede blz.),

zijnde (telkens) (een) geschrift(en), dat/die (telkens) bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of vervalst en/of doen vervalsen, met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn medeverdachte(n), toen aldaar (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid – zakelijk weergegeven –:

* in dat pachtcontract of Pachtvertrag tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] voornoemd vermeld dat de grond door [medeverdachte 1] werd gepacht (zulks terwijl deze werd gebruikt om (ongehygiëniseerde) mest op te verwerken), en/of

* in die zogenaamde "Gecombineerde Opgave 2009" van [medeverdachte 1] voornoemd vermeld dat deze [medeverdachte 1] op 15 mei 2009 grond in het buitenland/Duitsland en/of een totale oppervlakte van percelen in Duitsland ter grootte van 45,44 ha in gebruik had (zulks terwijl deze grond en/of oppervlakte in het geheel niet bij [medeverdachte 1] voornoemd, maar bij [medeverdachte 2] voornoemd in gebruik was); en/of

* in die twee, althans één factu(u)r(en) van [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] d.d. 20 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" voornoemd vermeld: "geleverd t.b.v. 45 ha akkerbouwgewassen Duitsland" ten bedrage van € 31.000,- (zulks terwijl de op die factu(u)r(en) vermelde leveringen niet overeenstemden met de feitelijke leveringen, immers betroffen het leveringen van (ongehygiëniseerde) mest); en/of

* in die factuur van [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] d.d. 15 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" voornoemd vermeld: "levering gewassen op stam Duitsland" (zulks terwijl die levering in het geheel niet heeft plaatsgevonden),

zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2008 tot en met 21 maart 2011 in de gemeente Helden en/of Leudal en/of Echt-Susteren, althans in Limburg, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt en/of gebruik doen maken van valse geschriften als waren die echt en onvervalst, te weten:

* een pachtcontract of een Pachtvertrag tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] (bijlage 4); en/of

* twee, althans één factu(u)r(en) van [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] d.d. 20 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" en vermeldende "geleverd t.b.v. 45 ha akkerbouwgewassen Duitsland" ten bedrage van € 31.000,- (bijlage 7, eerste blz.); en/of *één factuur van [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] d.d. 15 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" en vermeldende "levering gewassen op stam Duitsland", (bijlage 7, tweede blz.),

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware die/dat geschrift(en) echt en onvervalst, (telkens) opzettelijk die/dat geschrift(en) heeft/hebben afgeleverd en/of doen afleveren en/of voorhanden gehad, terwijl verdachte en/of zijn medeverdachte(n) wist(en) of redelijkerwijze moest(en) vermoeden dat die/dat geschrift(en) bestemd was/waren voor zodanig gebruik, welk opzettelijk gebruik maken en/of gebruik doen maken en/of afleveren en/of doen afleveren en/of voorhanden hebben (bestemd voor zodanig gebruik) (telkens) hierin heeft bestaan dat deze geschrift(en) werd(en) getoond aan en/of (per e-mail) verzonden naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en/of ingediend bij de Dienst Regelingen, en bestaande die valsheid erin dat:

* in dat pachtcontract of Pachtvertrag tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] voornoemd was vermeld dat de grond door [medeverdachte 1] werd gepacht (zulks terwijl deze werd gebruikt om (ongehygiëniseerde) mest op te verwerken), en/of

* in die twee, althans één factu(u)r(en) van [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] d.d. 20 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" voornoemd was vermeld: "geleverd t.b.v. 45 ha akkerbouwgewassen Duitsland" ten bedrage van € 31.000,- (zulks terwijl de op die factu(u)r(en) vermelde leveringen niet overeenstemden met de feitelijke leveringen, immers betroffen het leveringen van (ongehygiëniseerde) mest); en/of

* in die factuur van [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] d.d. 15 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" voornoemd was vermeld: "levering gewassen op stam Duitsland" (zulks terwijl die levering in het geheel niet heeft plaatsgevonden).


Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


[medeverdachte (bedrijf)] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2008 tot en met 21 maart 2011 in de gemeente(n) Helden en/of Leudal en/of Echt-Susteren, althans in Limburg, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk

* een pachtcontract of een Pachtvertrag tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] (bijlage 4); en/of

* een zogenaamde "Gecombineerde Opgave 2009" van [medeverdachte 1] (bijlage 2) en/of

* twee, althans één factu(u)r(en) van [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] d.d. 20 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" en vermeldende "geleverd t.b.v. 45 ha akkerbouwgewassen Duitsland" ten bedrage van € 31.000,- (bijlage 7, eerste blz.); en/of

* één factuur van [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] d.d. 15 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" en vermeldende "levering gewassen op stam Duitsland", (bijlage 7, tweede blz.),

zijnde (telkens) (een) geschrift(en), dat/die (telkens) bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of vervalst en/of doen vervalsen, met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken, immers heeft/hebben zij, verdachte en/of (een of meer van) haar medeverdachte(n), toen aldaar (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid – zakelijk weergegeven –:

* in dat pachtcontract of Pachtvertrag tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] voornoemd vermeld dat de grond door [medeverdachte 1] werd gepacht (zulks terwijl deze werd gebruikt om (ongehygiëniseerde) mest op te verwerken), en/of

* in die zogenaamde "Gecombineerde Opgave 2009" van [medeverdachte 1] voornoemd vermeld dat deze [medeverdachte 1] op 15 mei 2009 grond in het buitenland/Duitsland en/of een totale oppervlakte van percelen in Duitsland ter grootte van 45,44 ha in gebruik had (zulks terwijl deze grond en/of oppervlakte in het geheel niet bij [medeverdachte 1] voornoemd, maar bij [medeverdachte 2] voornoemd in gebruik was); en/of

* in die twee, althans één factu(u)r(en) van [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] d.d. 20 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" voornoemd vermeld: "geleverd t.b.v. 45 ha akkerbouwgewassen Duitsland" ten bedrage van € 31.000,- (zulks terwijl de op die factu(u)r(en) vermelde leveringen niet overeenstemden met de feitelijke leveringen, immers betroffen het leveringen van (ongehygiëniseerde) mest); en/of

* in die factuur van [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] d.d. 15 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" voornoemd vermeld: "levering gewassen op stam Duitsland" (zulks terwijl die levering in het geheel niet heeft plaatsgevonden),

zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, tot/aan welke verboden gedraging(en) hij, verdachte opdracht dan wel feitelijk leiding heeft gegeven;

en/of

[medeverdachte (bedrijf)] in of omstreeks de periode van 1 oktober 2008 tot en met 21 maart 2011 in de gemeente Helden en/of Leudal en/of Echt-Susteren, althans in Limburg, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt en/of gebruik doen maken van valse geschriften als waren die echt en onvervalst, te weten:

* een pachtcontract of een Pachtvertrag tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] (bijlage 4); en/of

* twee, althans één factu(u)r(en) van [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] d.d. 20 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" en vermeldende "geleverd t.b.v. 45 ha akkerbouwgewassen Duitsland" ten bedrage van € 31.000,- (bijlage 7, eerste blz.); en/of

* één factuur van [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] d.d. 15 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" en vermeldende "levering gewassen op stam Duitsland", (bijlage 7, tweede blz.),

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware die/dat geschrift(en) echt en onvervalst, (telkens) opzettelijk die/dat geschrift(en) heeft/hebben afgeleverd en/of doen afleveren en/of voorhanden gehad, terwijl verdachte en/of haar medeverdachte(n) wist(en) of redelijkerwijze moest(en) vermoeden dat die/dat geschrift(en) bestemd was/waren voor zodanig gebruik, welk opzettelijk gebruik maken en/of gebruik doen maken en/of afleveren en/of doen afleveren en/of voorhanden hebben (bestemd voor zodanig gebruik) (telkens) hierin heeft bestaan dat deze geschrift(en) werd(en) getoond aan en/of (per e-mail) verzonden naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en/of ingediend bij de Dienst Regelingen, en bestaande die valsheid erin dat:

* in dat pachtcontract of Pachtvertrag tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] voornoemd was vermeld dat de grond door [medeverdachte 1] werd gepacht (zulks terwijl deze werd gebruikt om (ongehygiëniseerde) mest op te verwerken), en/of

* in die twee, althans één factu(u)r(en) van [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] d.d. 20 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" voornoemd was vermeld: "geleverd t.b.v. 45 ha akkerbouwgewassen Duitsland" ten bedrage van € 31.000,- (zulks terwijl de op die factu(u)r(en) vermelde leveringen niet overeenstemden met de feitelijke leveringen, immers betroffen het leveringen van (ongehygiëniseerde) mest); en/of

* in die factuur van [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] d.d. 15 december 2009, betreffende "afrekening akkerbouw 2009" voornoemd was vermeld: "levering gewassen op stam Duitsland" (zulks terwijl die levering in het geheel niet heeft plaatsgevonden), tot/aan welke verboden gedraging(en) hij, verdachte, opdracht dan wel feitelijk leiding heeft gegeven.

2.
hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2009 tot en met 30 september 2009 in de gemeente Helden, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, opzettelijk, dierlijke bijproducten, te weten (onverwerkte) (varkens)mest, in strijd met artikel 8, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 1774/2002 naar een andere lidstaat (Duitsland) heeft/hebben verzonden, terwijl de lidstaat van bestemming de ontvangst van dat materiaal niet had toegestaan.

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in of omstreeks de periode van 1 maart 2009 tot en met 30 september 2009 in de gemeente Helden, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, opzettelijk, dierlijke bijproducten, te weten (onverwerkte) (varkens)mest, in strijd met artikel 8, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 1774/2002 naar een andere lidstaat (Duitsland) heeft/hebben verzonden, terwijl de lidstaat van bestemming de ontvangst van dat materiaal niet had toegestaan,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 oktober 2008 tot en met 28 februari 2009 in de gemeente Leudal en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door een pachtconstructie (ten behoeve van de zogenaamde "grensboerenregeling") te bedenken en/of (vervolgens) een (vals/vervalst) pachtcontract op te stellen en/of (vervolgens) voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in de waan te brengen/laten dat voornoemde constructie binnen de grenzen der wet viel en/of (vervolgens) voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] dat pachtcontract te laten ondertekenen, waarna voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] zonder toestemming (te vragen) van de lidstaat van bestemming (Duitsland) (onverwerkte/ongehygiëniseerde) (varkens)mest op (een) perce(e)l(en) in Duitsland hebben uitgereden/laten uitrijden.

3.
hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2009 tot en met 30 september 2009 in de gemeente Helden, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, opzettelijk, dierlijke bijproducten, te weten (onverwerkte) (varkens)mest, in strijd met artikel 8, derde lid, van verordening (EG) nr. 1774/2002 naar een andere lidstaat (Duitsland) heeft/hebben verzonden, immers ging die mest niet vergezeld van een gezondheidscertificaat.


Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in of omstreeks de periode van 1 maart 2009 tot en met 30 september 2009 in de gemeente Helden, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, opzettelijk, dierlijke bijproducten, te weten (onverwerkte) (varkens)mest, in strijd met artikel 8, derde lid, van Verordening (EG) nr. 1774/2002 naar een andere lidstaat (Duitsland) heeft/hebben verzonden zonder gezondheidscertificaat,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 oktober 2008 tot en met 28 februari 2009 in de gemeente Leudal en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door een pachtconstructie (ten behoeve van de zogenaamde "grensboerenregeling") te bedenken en/of (vervolgens) een (vals/vervalst) pachtcontract op te stellen en/of (vervolgens) voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in de waan te brengen/laten dat voornoemde constructie binnen de grenzen der wet viel en/of (vervolgens) voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] dat pachtcontract te laten ondertekenen, waarna voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] (onverwerkte/ongehygiëniseerde) (varkens)mest op (een) perce(e)l(en) naar Duitsland heeft/hebben overgebracht zonder gezondheidscertificaat.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het onder 1 primair, onder 1 subsidiair, onder 2 primair, onder 2 subsidiair, onder 3 primair en onder 3 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan zal worden vrijgesproken.

Het hof overweegt daartoe als volgt.

In de kern is aan verdachte onder 1 primair tenlastegelegd het vervalsen c.q. valselijk opmaken van de in de tenlastelegging genoemde geschriften en/of het gebruik daarvan en onder 1 subsidiair het feitelijk leidinggeven aan die valsheid c.q. het gebruik van die valse geschriften.

Uit het dossier blijkt dat verdachte mede eigenaar is van de onderneming [medeverdachte (bedrijf)] Ook [medeverdachte 3] is mede-eigenaar van deze onderneming.

Uit het onderzoek volgt dat [medeverdachte 3] de adviseur is geweest met betrekking tot de pachtovereenkomst dat [medeverdachte 3] degene was die betrokken is geweest bij het opstellen daarvan en de overige ten laste gelegde valse geschriften. Het hof heeft ten aanzien van verdachte niet meer betrokkenheid bij het ten laste gelegde kunnen vaststellen dan dat hij bij het verhoor met [medeverdachte 3] aanwezig is geweest. Dit brengt met zich mee dat verdachte niet als dader respectievelijk feitelijk leidinggever / opdrachtgever aan het onder 1 primair respectievelijk subsidiair tenlastegelegde kan worden aangemerkt.

Uit het voorgaande volgt reeds dat verdachte evenmin als dader of medeplichtige strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden kan worden voor het onder 2 en 3 primair respectievelijk subsidiair tenlastegelegde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en subsidiair, 2 primair en subsidiair, 3 primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Aldus gewezen door:

mr. N.J.M. Ruyters, voorzitter,

mr. M.J.H.J. de Vries-Leemans en mr. F.P.E. Wiemans, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. L.J.J.G. Verhaeg, griffier,

en op 23 augustus 2017 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. M.J.H.J. de Vries-Leemans is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.