Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2017:3757

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
18-08-2017
Datum publicatie
25-08-2017
Zaaknummer
20-003460-16
Formele relaties
Na terugverwijzing door: ECLI:NL:HR:2016:2460
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Verwijzing na Hoge Raad
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De verdachte staat terecht ter zake van een reeks woninginbraken en heling. Na terugwijzing door de Hoge Raad spreekt het hof de verdachte integraal vrij. Het bestreden vonnis, voor zover dat nog na terugwijzing aan het oordeel van het hof is onderworpen en waarbij de verdachte voor de nog in hoger beroep aan de orde zijnde feiten is vrijgesproken, wordt bevestigd onder vervanging van de vrijspraakoverweging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-003460-16

Uitspraak : 18 augustus 2017

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van

het gerechtshof 's-Hertogenbosch

gewezen, na verwijzing van de zaak door de Hoge Raad der Nederlanden, op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, van 5 juni 2014 met parketnummer 02-801067-13 in de strafzaak tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] in Roemenië op [geboortedatum] ,

zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,
in het buitenland wonende te

[woonadres buitenland] .

Procesverloop

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de verdachte bij vonnis van 5 juni 2014 vrijgesproken van de onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9, telkens primair, en onder 10 ten laste gelegde woninginbraken (al dan niet in vereniging gepleegd), alsmede van het onder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 9 telkens subsidiair ten laste gelegde (medeplegen van) opzet- dan wel schuldheling. De rechtbank heeft de onder feit 6 subsidiair ten laste gelegde schuldheling bewezen verklaard en de verdachte deswege veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden, met aftrek van voorarrest. Voorts heeft de rechtbank de benadeelde partij [benadeelde partij] niet-ontvankelijk verklaard in de vordering tot schadevergoeding, met verwijzing van de benadeelde partij in de proceskosten van de verdachte.

Namens de verdachte en door de officier van justitie in het arrondissement Zeeland-West-Brabant is tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld. Verdachte heeft het hoger beroep daarbij beperkt tot de beslissing met betrekking tot feit 6.

In hoger beroep heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch bij arrest van 23 januari 2015 (ressortsparketnummer 20-001817-14) de verdachte vrijgesproken van het onder 3, 4, 6, 7, 8 en 9 telkens primair en subsidiair ten laste gelegde. De verdachte is ter zake van ‘diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak’, zoals ten laste gelegd onder 1, 2 en 5 primair, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden, met aftrek van voorarrest. Voorts heeft het hof de benadeelde partij [benadeelde partij] niet-ontvankelijk verklaard in de vordering tot schadevergoeding, met verwijzing van de benadeelde partij in de proceskosten van de verdachte.

Namens de verdachte is tegen dit arrest partieel beroep in cassatie ingesteld.

De Hoge Raad heeft bij arrest van 1 november 2016 (rolnummer S 15/00945) het bestreden arrest, voor zover aan zijn oordeel onderworpen, vernietigd en de zaak teruggewezen naar dit gerechtshof opdat de zaak in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Omvang van het hoger beroep

Het cassatieberoep was niet gericht tegen ’s hofs vrijspraken van het onder 3, 4, 6, 7, 8 en 9 ten laste gelegde en de partiële vrijspraken van het onder 1, 2 en 5 primair ten laste gelegde ‘medeplegen’ van de diefstal. Het arrest van dit hof van 23 januari 2015 is in zoverre onherroepelijk.

De Hoge Raad heeft het bestreden arrest vernietigd voor zover dat aan zijn oordeel was onderworpen. Dit houdt concreet in dat de veroordelingen ter zake van hetgeen onder 1, 2 en 5 primair bewezen is verklaard alsmede de beslissing op de vordering van de benadeelde partij, in cassatie geen stand hebben gehouden.

In zoverre zal het hof de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw berechten en afdoen. Al hetgeen hierna wordt overwogen en beslist heeft uitsluitend betrekking op dat gedeelte van het bestreden vonnis dat thans – na terugwijzing – nog aan het oordeel van het hof is onderworpen.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de verdachte integraal zal vrijspreken van het aan hem ten laste gelegde.

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep eveneens vrijspraak bepleit.

Vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met vrijspraakbeslissingen van de rechtbank ten aanzien van hetgeen onder 1, 2 en 5, telkens primair en subsidiair, aan de verdachte ten laste is gelegd alsmede met de beslissingen op de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij.

Het bestreden vonnis zal daarom worden bevestigd, met dien verstande dat – gelet op hetgeen in hoger beroep aan de orde is gekomen – de vrijspraakoverweging van de rechtbank in zijn geheel wordt vervangen door hetgeen hierna onder ‘Vrijspraak feiten 1, 2 en 5’ zal worden overwogen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is, na aanvulling en wijziging overeenkomstig de artikelen 313 en 314a van het Wetboek van Strafvordering in eerste aanleg en voor zover thans nog aan de orde in hoger beroep, ten laste gelegd dat:

1.
hij in of omstreeks de periode van 12 november 2013 tot en met 13 november 2013 te Chaam, gemeente Alphen-Chaam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning ( [adres woning 1] ) heeft weggenomen (onder andere):

- twee, althans een iPad(s) en/of

- twee laptops/notebooks (merk Macbook en/of HP) en/of

- drie, althans een of meerdere fotocamera(s) (met bijbehorende telelenzen) (merk Canon Eos 350d en/of Canon 430 Ex en/of Sony Cybershot) en/of

- een filmcamera (merk Sony) en/of

- een geldbedrag (ongeveer 600/650 euro) en/of

- een (zilveren) ring en/of

- twee, althans een zonnebril(len) (merk Oakley en/of Guess) en/of

- een stuk gehoorbescherming en/of

- een navigatiesysteem (merk TomTom) en/of

- een spaarpot (met inhoud ongeveer 100 euro) en/of

- een damestas, kleur groen en/of

- een rugtas, kleur grijs (merk Trunk&Co) en/of

- een stemapparaat/metronoom (merk Korg Korg Tm40) en/of

- een laptoptas/Macbooktas en/of

- drie, althans een of meerdere, Apple-laadsnoer(en) en/of

- een (extra) accu voor een fototoestel en/of

- een zonnekap voor een fototoestel en/of

- een flitser (merk Canon 430 Ex) en/of

- negen, althans een of meerdere, batterijen en/of

- een filmtas (met inhoud, Vanguard) en/of

- een acculader en/of

- een mp3-speler,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij op of omstreeks 13 november 2013 te Tilburg, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (onder andere):

- twee, althans een iPad(s) en/of

- twee laptops/notebooks (merk Macbook en/of HP) en/of

- drie, althans een of meerdere fotocamera(s) (met bijbehorende telelenzen) (merk Canon Eos 350d en/of Canon 430 Ex en/of Sony Cybershot) en/of

- een filmcamera (merk Sony) en/of

- een geldbedrag (ongeveer 600/650 euro) en/of

- een (zilveren) ring en/of

- twee, althans een zonnebril(len) (merk Oakley en/of Guess) en/of

- een stuk gehoorbescherming en/of

- een navigatiesysteem (merk TomTom) en/of

- een spaarpot (met inhoud ongeveer 100 euro) en/of

- een damestas, kleur groen en/of

- een rugtas, kleur grijs (merk Trunk&Co) en/of

- een stemapparaat/metronoom (merk Korg Korg Tm40) en/of

- een laptoptas/Macbooktas en/of

- drie, althans een of meerdere, Apple-laadsnoer(en) en/of

- een (extra) accu voor een fototoestel en/of

- een zonnekap voor een fototoestel en/of

- een flitser (merk Canon 430 Ex) en/of

- negen, althans een of meerdere, batterijen en/of

- een filmtas (met inhoud, Vanguard) en/of

- een acculader en/of

- een mp3-speler,

heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voornoemde goederen, wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

2.

hij in of omstreeks de periode van 12 november 2013 tot en met 13 november 2013 te Chaam, gemeente Alphen-Chaam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning ( [adres woning 2] ) heeft weggenomen (onder andere):

- (een) sleutel(s) en/of

- twee, althans een laptop(s) (merk HP en/of Levono) en/of

- twee, althans een verrekijker(s) (merk Leica en/of Swarovski) en/of

- een telescoop (merk Swarovski) en/of

- een portemonnee (met inhoud ongeveer 300 euro en/of pasjes en/of rijbewijs) en/of

- twee, althans een, gsm(s) (merk Samsung, type Gio en/of Samsung N300) en/of

- een bodywarmer, kleur bruin en/of

- twee, althans een fotocamera(s) (merk Panasonic en/of Canon) en/of

- een filmcamera (merk Sony) en/of

- een batterij (merk Sony) en/of

- een filmtas, kleur zwart en/of

- een E-reader (merk Sony),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 13 november 2013 te Tilburg, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- (een) sleutel(s) en/of

- twee, althans een laptop(s) (merk HP en/of Levono) en/of

- twee, althans een verrekijker(s) (merk Leica en/of Swarovski) en/of

- een telescoop (merk Swarovski) en/of

- een portemonnee (met inhoud ongeveer 300 euro en/of pasjes en/of rijbewijs) en/of

- twee, althans een, gsm(s) (merk Samsung, type Gio en/of Samsung N300) en/of

- een bodywarmer, kleur bruin en/of

- twee, althans een fotocamera(s) (merk Panasonic en/of Canon) en/of

- een filmcamera (merk Sony) en/of

- een batterij (merk Sony) en/of

- een filmtas, kleur zwart en/of

- een E-reader (merk Sony),

heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voornoemde goederen wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

5.

hij in of omstreeks de periode van 11 november 2013 tot en met 12 november 2013 te Bavel, gemeente Breda, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning ( [adres woning 3] ) heeft weggenomen (onder andere):

- twee, althans een, gsm(s), (merk iPhone en/of een Samsung Galaxy S) en/of

- een babyfoon (merk Alecto) met bijbehorend laadstation en/of

- een iPad met bijbehorende cover, kleur rood en/of

- MP3-speler (merk iPod Touch) en/of

- een (dames)tas, kleur paars/bruin en/of

- een portemonnee, kleur rood en/of

- een geldbedrag (ongeveer 8 euro aan waarde op chipknip en/of 30 euro in contanten en/of 7 euro aan waarde op chipknip) en/of

- een cheque/waardepapieren en/of

- vier, althans een of meerdere waarde/cadeaubon(en) en/of

- twee, althans een, rijbewijs(zen) en/of

- een lipverzorgingsproduct en/of

- een pincet (merk Tweezerman) en/of

- een laadsnoer voor gsm, iPhone/iPad,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 13 november 2013 te Tilburg, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (onder andere):

- twee, althans een, gsm(s), (merk iPhone en/of een Samsung Galaxy S) en/of

- een babyfoon (merk Alecto) met bijbehorend laadstation en/of

- een iPad met bijbehorende cover, kleur rood en/of

- MP3-speler (merk iPod Touch) en/of

- een (dames)tas, kleur paars/bruin en/of

- een portemonnee, kleur rood en/of

- een geldbedrag (ongeveer 8 euro aan waarde op chipknip en/of 30 euro in contanten en/of 7 euro aan waarde op chipknip) en/of

- een cheque/waardepapieren en/of

- vier, althans een of meerdere waarde/cadeaubon(en) en/of

- twee, althans een, rijbewijs(zen) en/of

- een lipverzorgingsproduct en/of

- een pincet (merk Tweezerman) en/of

- een laadsnoer voor gsm, iPhone/iPad,

heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voornoemde goederen, wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten of omissies voorkwamen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak feiten 1, 2 en 5

Uit het onderzoek ter terechtzitting is naar voren gekomen dat de verdachte met anderen op 13 november 2013 is aangehouden in een kamer in een pand aan de [adres] te Tilburg, in welke kamer een aantal recent daarvoor bij diverse woninginbraken gestolen voorwerpen zijn aangetroffen. In deze kamer is voorts een bahco gevonden die kan worden gerelateerd aan sporen die zijn veroorzaakt bij het verschaffen van toegang tot de in de in de tenlastelegging genoemde woningen.

Het hof is van oordeel, dat ter zake van de onder 1, 2 en 5 primair ten laste gelegde woninginbraken onvoldoende uit het dossier blijkt dat de verdachte, als medepleger dan wel als pleger, betrokken is geweest bij het wegnemen van de gestolen goederen.

Ter zake van de onder 1, 2 en 5 subsidiair ten laste gelegde opzet- c.q. schuldheling is het volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen.

De in beslag genomen van de onder 1, 2 en 5 primair ten laste gelegde woninginbraken afkomstige goederen bevonden zich voornamelijk in afgesloten rugzakken, die achter een zitbank of een schot waren geplaatst. Uit het uitlezen van camerabeelden is naar voren gekomen dat verschillende personen het pand aan de [adres] te Tilburg in en uit liepen en dat op de weggenomen goederen geen aan de verdachte te relateren sporen zijn aangetroffen. Uit het procesdossier en het verhandelde ter terechtzitting kan niet worden afgeleid of, en zo ja, welke relatie er is tussen de aangetroffen (goederen in de) rugzakken, de goederen achter de zitbank en de verdachte. Ook is onvoldoende gebleken in hoeverre de verdachte heeft waargenomen wat zich in de rugzakken bevond en of hij op enigerlei andere wijze wetenschap had of redelijkerwijs moest hebben van de omstandigheid dat zich daarin gestolen goederen bevonden. Datzelfde geldt voor de gestolen goederen die achter de zitbank zijn aangetroffen. De enkele omstandigheid dat de verdachte door de politie op 13 november 2013 in de nabijheid van de gestolen goederen is aangetroffen, is onvoldoende om aan te nemen dat de verdachte wist, dan wel redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het goederen betrof die van misdrijf afkomstig waren.

Resumerend is het hof van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte betrokken is geweest bij de aan hem onder 1, 2 en 5 primair ten laste gelegde woninginbraken en evenmin dat hij wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat sprake was van gestolen goederen, zoals onder 1, 2 en 5 subsidiair aan hem ten laste is gelegd. Mitsdien zal de verdachte integraal worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

bevestigt het vonnis waarvan beroep, voor zover thans nog aan zijn oordeel onderworpen, met inachtneming van het vorenoverwogene.

Aldus gewezen door:

mr. P.M. Frielink, voorzitter,

mr. J.J.M. Gielen-Winkster en mr. M.E.F.H. van Erve, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. J.N. van Veen, griffier,

en op 18 augustus 2017 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. M.E.F.H. van Erve is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.