Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2017:3719

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-08-2017
Datum publicatie
27-07-2018
Zaaknummer
20-004007-15
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Veroordeling ter zake het (digitaal) in bezit hebben en verspreiden van kinderporno en daarvan een gewoonte maken.

Het hof komt tot een lagere straf dan de rechtbank, onder meer omdat het een kortere pleegperiode bewezen acht en verdachte een blanco strafblad heeft.

Het hof legt een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op met bijzondere voorwaarden, waaronder controle op gegevensdragers.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-004007-15

Uitspraak : 15 augustus 2017

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, van 17 december 2015 in de strafzaak met parketnummer 01-860450-14 tegen:

[verdachte] ,

geboren te Meerkerk op [geboortedatum] 1943,

wonende te [woonplaats] , [adres] .

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep bevestigt.

De verdediging heeft voor een deel vrijspraak bepleit en voorts een strafmaatverweer gevoerd.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de eerste rechter.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode 1 januari 2011 tot en met 20 december 2013 te Eindhoven en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een (aantal) afbeelding(en), te weten (een) foto('s) heeft verspreid (door het verzenden van e-mail en/of door het plaatsen in een digitale opslagruimte van Microsoft) en/of in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of het oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt; (zie (onder andere) de in de toonmap(pen) opgenomen afbeelding(en) onder vermelding van [naam afbeelding] en/of [naam afbeelding] en tevens omschreven in proces-verbaal PL2200-201303297-6 opgemaakt op 14 maart 2014 en/of de afbeelding onder vermelding [naam afbeelding] , zoals tevens omschreven in proces-verbaal PL2200-2013032397-13 opgemaakt op 19 augustus 2015)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt; (zie (onder andere) de in de toonmap opgenomen afbeelding(en) onder vermelding van [naam afbeelding] en/of [naam afbeelding] en/of [naam afbeelding] en tevens omschreven in proces-verbaal PL2200-201303297-6 opgemaakt op 14 maart 2014)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling; (zie (onder andere) de in de toonmap(pen) opgenomen afbeelding(en) onder vermelding van [naam afbeelding] en/of [naam afbeelding] en tevens omschreven in proces-verbaal PL2200-201303297-6 opgemaakt op 14 maart 2014 en/of de afbeelding onder vermelding [naam afbeelding] zoals tevens omschreven in het proces-verbaal PL2200-2013032397-13 opgemaakt op 19 augustus 2015)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling; (zie (onder andere) de in de toonmap(pen) opgenomen afbeelding(en) onder vermelding van [naam afbeelding] en/of [naam afbeelding] en tevens omschreven in proces-verbaal PL2200-201303297-6 opgemaakt op 14 maart 2014 en/of de afbeelding onder vermelding van [naam afbeelding] zoals tevens omschreven in proces-verbaal PL2200-2013032397-13 opgemaakt op 19 augustus 2015),

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Voor zover er in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten of omissies voor kwamen, zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 december 2011 tot en met 20 december 2013 te Eindhoven afbeeldingen, te weten foto's heeft verspreid (door het verzenden van email en/of door het plaatsen in een digitale opslagruimte van Microsoft) en in bezit gehad,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of het oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt; (afbeelding [naam afbeelding] en/of [naam afbeelding] en/of afbeelding [naam afbeelding] )

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt; (afbeelding [naam afbeelding] en/of [naam afbeelding] en/of [naam afbeelding] )

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling; (afbeelding [naam afbeelding] en/of [naam afbeelding] en/of de afbeelding [naam afbeelding] )

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling; (afbeelding [naam afbeelding] en/of [naam afbeelding] en/of de afbeelding [naam afbeelding] )

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat hij daarvan wordt vrijgesproken.

Door het hof gebruikte bewijsmiddelen

Indien tegen dit verkorte arrest beroep in cassatie wordt ingesteld, worden de door het hof gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het arrest. Deze aanvulling wordt dan aan het arrest gehecht.

Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan, berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

Elk bewijsmiddel wordt – ook in zijn onderdelen – slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft.

De raadsman heeft gesteld dat niet bewezen kan worden dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het verspreiden en in bezit hebben van kinderporno.

Daartoe heeft de raadsman – samengevat weergegeven – het volgende aangevoerd:

 • -

  uit het dossier blijkt niet dat verdachte vóór 23 april 2012 kinderporno in zijn bezit heeft gehad;

 • -

  uit het dossier blijkt niet dat verdachte vóór 4 augustus 2012 kinderporno heeft verspreid;

 • -

  uit het dossier blijkt van een beperkt aantal momenten waarop verdachte kinderporno heeft verspreid;

 • -

  aan de verklaring van [getuige] dient weinig belang gehecht te worden, gelet op het feit dat zijn IQ niet zo hoog is, zijn sociale situatie niet goed is en zijn verklaring in het dossier nergens bevestiging vindt.

Nu verdachte slechts een korte periode kinderporno in zijn bezit heeft gehad en in die periode maar een paar keer kinderporno heeft verspreid, kan niet worden gezegd dat verdachte daarvan een gewoonte gemaakt heeft, aldus de raadsman.

Het hof verwerpt het verweer van de raadsman en overweegt dienaangaande het volgende.

Bij de politie heeft verdachte op 20 augustus 2014 onder meer verklaard (zie pagina 63 en verder van het politiedossier):

 • -

  dat hij de harde schijf meer dan drie jaar heeft;

 • -

  dat de harde schijf van [naam kameraad] , zijn kameraad, kwam;

 • -

  dat [naam kameraad] de harde schijf heeft geïnstalleerd met daarop een grote verzameling kinderporno;

 • -

  dat [naam kameraad] hem heeft geleerd hoe hij dossiertjes kon maken van jong en oud

 • -

  dat hij samen met [naam kameraad] naar kinderporno heeft gekeken;

 • -

  dat de eerste keer dat hij kinderporno binnen kreeg, is geweest toen de harde schijf is gekomen;

 • -

  dat hij de kinderporno opsloeg, omdat [naam kameraad] het leuk vond om te bekijken.

Ter terechtzitting van het hof heeft verdachte onder meer verklaard dat hij in december 2011 wist dat [naam kameraad] kinderporno op zijn computer had staan en dat [naam kameraad] later bij hem de externe harde schijf heeft geïnstalleerd met alles wat op zijn computer stond en dat [naam kameraad] is overleden op 7 februari 2012.

Naar het oordeel van het hof volgt uit de verklaring van de verdachte bij de politie, in combinatie met zijn verklaring ter terechtzitting van het hof, dat verdachte in ieder geval vanaf december 2011 bewust kinderporno in zijn bezit heeft gehad.

Verder heeft verdachte bij de politie verklaard:

- dat de eerste keer dat hij kinderporno binnen kreeg is geweest toen de harde schijf is gekomen en dat [naam kameraad] hem vroeg het eens door te sturen en wat te ruilen op [naam chatsite] ;

 • -

  dat hij via [naam chatsite] kinderporno heeft gestuurd naar Jan, Piet, Klaas, Kees;

 • -

  dat hij afbeeldingen met jonge meisjes naar Johan heeft gestuurd;

 • -

  dat hij na terugkomst van vakantie in oktober 2013 incidenteel nog geruild heeft, maar niet meer op grote schaal.

Ter terechtzitting van het hof heeft verdachte ook verklaard dat hij gedurende een klein jaar, in 2012-2013, 10 keer kinderporno heeft geruild en dat hij kinderporno ruilde om derden te plezieren.

Samen met de hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen die bij verdachte zijn aangetroffen, te weten 1916 afbeeldingen, terwijl verdachte ter terechtzitting heeft verklaard eerder nog -na de aanhouding van [getuige] - kinderporno van zijn computer te hebben verwijderd, en de periode waarin de verzameling is opgebouwd, te weten van december 2011 tot 20 december 2013, is het hof van oordeel dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het in bezit hebben en het verspreiden van kinderporno.

Ten slotte ziet het hof in hetgeen de raadsman dienaangaande heeft aangevoerd geen aanleiding weinig belang te hechten aan de verklaring van [getuige] , mede nu deze verklaring door bovenstaande bewijsmiddelen wordt ondersteund.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Op te leggen straf of maatregel

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Verdachte heeft kinderporno in zijn bezit gehad en verspreid en daarvan een gewoonte gemaakt. De bezitter en verspreider van kinderporno draagt bij aan het in stand houden van seksueel misbruik van kinderen.

De rechtbank heeft opgelegd een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en aan de proeftijd een aantal voorwaarden verbonden waaronder – indien geïndiceerd – een ambulante behandeling in een forensische psychiatrische polikliniek.

Naar het oordeel van het hof kan, gelet op de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd, niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt.

Het hof acht, mede gezien de oriëntatiepunten voor straftoemeting voor de onderhavige feiten, een gevangenisstraf zoals door de rechtbank opgelegd, in beginsel op zijn plaats.

Echter gelet op de volgende omstandigheden komt het hof tot een mildere straf:

 • -

  het hof acht een kortere pleegperiode bewezen dan de rechtbank;

 • -

  de persoonlijke omstandigheden van de verdachte zoals die uit het reclasseringsadvies (beknopt) d.d. 07-04-2017 naar voren zijn gekomen en zoals die ter terechtzitting zijn gebleken;

 • -

  de verdachte is, zoals blijkt uit het uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 7 juli 2017, niet eerder met politie en justitie in aanraking gekomen.

Het hof zal een groot deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen.

Met oplegging van een (gedeeltelijk) voorwaardelijke straf wordt enerzijds de ernst van het bewezen verklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

Daarnaast zal het hof, evenals de rechtbank, de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden verbinden aan de voorwaardelijke gevangenisstraf, waaronder – indien geïndiceerd – de verplichte ambulante behandeling gedurende maximaal de proeftijd van twee jaar.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 (vijftien) maanden;

bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 12 (twaalf) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of de verdachte gedurende de proeftijd van 2 (twee) jaren ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen, dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

 • -

  zich gedurende de proeftijd gedraagt naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door de reclassering;

 • -

  mee zal werken aan een intake bij een forensisch psychiatrische polikliniek en – indien geïndiceerd – een daaruit voortvloeiende behandeling zal volgen gedurende de proeftijd of zolang de kliniek dit noodzakelijk acht;

 • -

  gedurende de proeftijd mee zal werken aan controle op gegevensdragers, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

 • -

  zich (uiterlijk) 48 uur na het onherroepelijk worden van het arrest of na het einde van de detentie zal melden bij de Reclassering Nederland locatie Den Bosch via telefoonnummer 073-6408080 en zich daarna gedurende een door de reclassering te bepalen periode (die loopt tot maximaal het einde van de proeftijd) zal blijven melden zo lang en zo frequent als de reclassering noodzakelijk acht;

waarbij Reclassering Nederland, regio 's-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg 6, 5233 VG te
's-Hertogenbosch, opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Aldus gewezen door

mr. C.M. Hilverda, voorzitter,

mr. N.J.M. Ruyters en mr. P.M. Frielink, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. M. Martens, griffier,

en op 15 augustus 2017 ter openbare terechtzitting uitgesproken.