Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2016:5310

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
29-11-2016
Datum publicatie
02-12-2016
Zaaknummer
200.159.950_02
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

ontslag van instantie

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/3624
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer 200.159.950/02

arrest van 29 november 2016

in de zaak van

mr. H.E.C. Savelkoul, handelend in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van

[gefailleerde 1] Bouw B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats 1] ,

appellant,

hierna aan te duiden als curator van [gefailleerde 1] respectievelijk [gefailleerde 1] ,

advocaat: mr. A.J.L.J. Pfeil te Maastricht,

tegen

mr. H.J.M. Stassen q.q., handelend in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van

Installatiebedrijf [gefailleerde 2] ,

gevestigd te [vestigingsplaats 2] en kantoorhoudende te [kantoorplaats] ,

geïntimeerde,

hierna aan te duiden als curator van [gefailleerde 2] respectievelijk [gefailleerde 2] ,

advocaat: mr. J.J.E. Jacobs te Maastricht,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 21 juni 2016 in het hoger beroep van het door de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht onder zaaknummer 2412500/CV EXPL 13-8693 gewezen vonnis van 22 oktober 2014.

5 Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenarrest van 21 juni 2016;

  • -

    het exploot van oproeping van 7 juli 2016;

  • -

    de brief van de advocaat van [gefailleerde 2] van 21 juli 2016;

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald.

6 De verdere beoordeling

6.1.

Bij genoemd tussenarrest heeft het hof verstaan dat de procedure in conventie van rechtswege is geschorst op 29 maart 2016 en [gefailleerde 2] in de procedure in reconventie in de gelegenheid gesteld de curator in het geding op te roepen.

6.2.

Bij voornoemd exploot van 7 juli 2016 is de curator van [gefailleerde 1] opgeroepen om zich op de rol van 19 juli 2016 uit te laten of hij het geding overneemt. De curator is niet verschenen.

6.3.

Bij voornoemde brief heeft de advocaat van [gefailleerde 2] gevorderd om zowel in conventie als in reconventie over te gaan tot het verlenen van het verzochte verval van instantie, omdat de termijn van artikel 251 Rv al was verstreken voorafgaand aan de datum van het faillissement en [gefailleerde 1] op 12 april 2016 in de gelegenheid is gesteld alsnog een memorie van grieven in te dienen en dit heeft verzuimd. Evenmin is de memorie genomen tegen de peremptoire termijn van 10 mei 2016.

Indien geen verval van instantie wordt verleend verzoekt de curator van [gefailleerde 2] over te gaan tot het verlenen van verval van instantie in reconventie. Tussen de vorderingen in conventie en reconventie bestaat niet dusdanige samenhang dat het in strijd is met de regels van een goede procesorde dat verval van instantie wordt verleend in reconventie.

6.4.

De curator van [gefailleerde 1] is in de gelegenheid gesteld een antwoordakte te nemen, maar heeft daarvan geen gebruik gemaakt.

6.5.

Het hof overweegt als volgt.

6.5.1.

Ten aanzien van de vordering van [gefailleerde 2] in conventie heeft het hof in het tussenvonnis van 21 juni 2016 verstaan dat de procedure ingevolge artikel 29 Fw is geschorst op 29 maart 2016. Dat de termijn van artikel 251 Rv al was verstreken voorafgaand aan de datum van het faillissement en [gefailleerde 1] alsnog in de gelegenheid is gesteld een memorie van grieven in te dienen maar dit heeft verzuimd is hierbij niet relevant. Een situatie als bedoeld in artikel 30 Fw doet zich niet voor. Het hof kan niet anders beslissen dan hetgeen zich van rechtswege voordoet.

Gelet op het voorgaande zal dan ook niet alsnog worden overgegaan tot verlening van verval van instantie.

6.5.2.

Ten aanzien van de vordering van [gefailleerde 1] in reconventie overweegt het hof het navolgende.

Nu de curator, hoewel bij exploot van 7 juli 2016 daartoe opgeroepen, niet in het geding is verschenen, zal het hof [gefailleerde 2] ingevolge artikel 27 lid 2 Fw ontslag van instantie verlenen.

6.6.

Het hof zal de zaak voor zover deze ziet op de procedure in conventie doorhalen op de rol, nu die procedure van rechtswege is geschorst.

7 De uitspraak

Het hof:

haalt de zaak op de rol voor zover deze ziet op de procedure in conventie ambtshalve door;

ontslaat [gefailleerde 2] van instantie voor wat betreft de vordering van [gefailleerde 1] in reconventie.

Dit arrest is gewezen door mrs. S.M.A.M. Venhuizen, C.N.M. Antens en A.J. Henzen en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 29 november 2016.

griffier rolraadsheer