Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2016:5056

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
18-10-2016
Datum publicatie
11-10-2018
Zaaknummer
20-000219-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Art. 11a Opiumwet. Het hof komt tot de conclusie dat in de bedrijfspanden van de verdachte en de medeverdachte vele voorwerpen, stoffen en gegevens aangetroffen zijn die bestemd zijn voor grootschalige en/of bedrijfsmatige hennepteelt. Daaraan doet niet af dat er ook artikelen waren die afzonderlijk ook voor de teelt van andere producten of anderszins kunnen worden gebruikt. Uit de gezamenlijkheid van aangetroffen stoffen, voorwerpen en gegevens met informatie over hennepteelt kan niet anders dan afgeleid worden dat sprake is van een gerichtheid op en bestemming tot grootschalige en/of bedrijfsmatige hennepteelt en dat dit bij verdachte en zijn medeverdachte bekend was. Daarbij neemt het hof tevens in aanmerking dat in die bedrijfspanden – op enkele kerstartikelen na – geen goederen zijn aangetroffen die niet voor de hennepkweek kunnen worden gebruikt. Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een geldboete van € 10.000,-.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-000219-16

Uitspraak : 18 oktober 2016

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, van 19 januari 2016 in de strafzaak met parketnummer

01-820275-15 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [woonplaats] .

Hoger beroep

Bij voormeld vonnis heeft de rechtbank de verdachte – kort gezegd – ter zake van het medeplegen van het te koop aanbieden en/of voorhanden hebben van stoffen en/of voorwerpen bestemd ter voorbereiding of vergemakkelijking van bedrijfsmatige of grootschalige hennepteelt veroordeelt tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand, met een proeftijd van 2 jaren, en een geldboete van € 10.000,-, subsidiair 85 dagen hechtenis. Voorts heeft de rechtbank beslist over in beslag genomen voorwerpen.

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

Tijdens de terechtzitting in hoger beroep is gebleken dat de in beslag genomen BMW (nr. 1 op de beslaglijst, goednr. 711884) inmiddels is verkocht door Domeinen Roerende Zaken en dat conservatoir beslag is gelegd op de opbrengt van de BMW. Het voorgaande houdt in dat het hof te dien aanzien geen beslissing meer hoeft te nemen.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de rechtbank zal bevestigen.

De verdediging heeft bepleit dat verdachte wordt vrijgesproken van het ten laste gelegde.

De raadsman heeft zich, behoudens eerdergenoemde BMW, niet uitgelaten over de in beslag genomen voorwerpen.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de rechtbank.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2015 tot en met 28 juli 2015 te Eindhoven, in elk geval in het arrondissement Oost-Brabant, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (in een (winkel)pand aan [adres] en/of aan [adres] ) stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens,

te weten:

( [adres] )

- 9, althans een of meer schakelbord(en) en/of

- 17, althans een of meer dompelpomp(en) en/of

- 719, althans een of meer groeimidde(len) en/of

- 17, althans een of meer thermometers/PH meter(s) en/of

- 20, althans een of meer knipscha(a)r(en) en/of

- 6, althans een of meer weegscha(a)l(en) en/of

- 7, althans een of meer warmte element(en) en/of

- 7, althans een of meer tijdschakelaar(s) en/of

- 12, althans een of meer voedingscomputer(s) en/of

- 157, althans een of meer ijzeren koppelstuk(ken) en/of

- een aircleaner en/of

- een luchtafzuiging en/of

- 29, althans een of meer ventilator(en) en/of

- 13, althans een of meer kachel(s) en/of

- een luchtbevochtiger en/of

( [adres] )

- 53, althans een of meer armatu(u)r(en) en/of

- 80, althans een of meer lamp(en) en/of

- 40, althans een of meer transformator(en) en/of

- 2, althans een of meer schakelbord(en) en/of

- 66, althans een of meer droognet(ten) en/of

- 3, althans een of meer kweektent(en) en/of

- 14, althans een of meer temperatuur ventilatie regelaar(s) en/of

- 6, althans een of meer luchtbevochtiger(s) en/of

- 5, althans een of meer ventilator(en) en/of

- 13, althans een of meer inbouwventilator(en) en/of

- 16, althans een of meer koolstoffilters en/of

- 2, althans een of meer voedingscomputer(s)

alsmede klappers/ordners/tijdschriften/folders betreffende informatie met betrekking tot hennepzaken en/of materialen voor de beroeps- of bedrijfsmatige hennepkweek,

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel 11, derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet,

te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft/hebben bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of te koop aangeboden en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd en/of voorhanden gehad, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist/wisten of ernstige redenen had/hadden te vermoeden dat dat/die stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en).

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 maart 2015 tot en met 28 juli 2015 te Eindhoven tezamen en in vereniging met een ander (in panden aan [adres] en [adres] ) stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens, te weten:

( [adres] )

- 9 schakelborden en

- 17 dompelpompen en

- 719 groeimiddelen en

- 17 thermometers/PH meters en

- 20 knipscharen en

- 6 weegschalen en

- 7 warmte-elementen en

- 7 tijdschakelaars en

- 12 voedingscomputers en

- 157 ijzeren koppelstukken en

- een aircleaner en

- een luchtafzuiging en

- 29 ventilatoren en

- 13 kachels en

- een luchtbevochtiger en

( [adres] )

- 53 armaturen en

- 80 lampen en

- 40 transformatoren en

- 2 schakelborden en

- 66 droognetten en

- 3 kweektenten en

- 14 temperatuur/ventilatieregelaars en

- 6 luchtbevochtigers en

- 5 ventilatoren en

- 13 inbouwventilatoren en

- 16 koolstoffilters en

- 2 voedingscomputers,

alsmede een klapper/ordners en folders betreffende informatie met betrekking tot hennepzaken en/of materialen voor de beroeps- of bedrijfsmatige hennepkweek,

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel 11, derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet,

te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft te koop aangeboden en/of voorhanden gehad en/of verkocht, terwijl hij, verdachte, en zijn mededader wisten dat die stoffen en voorwerpen en gegevens bestemd waren tot het plegen van die feiten.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Bewijs 1

1.

Een proces-verbaal relaas inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant] (hoofdagent), zakelijk weergegeven:

Op 28 juli 2015 voerden toezichthouders van de gemeente een controle uit op [adres] te Eindhoven.

Op die dag om 12.00 uur nam ik op het adres [adres] te Eindhoven de volgende goederen in beslag:

- 9 schakelborden

- 17 dompelpompen

- 719 groeimiddelen

- 17 thermometers/PH meters

- 20 knipbenodigdheden

- 6 weegschalen

- 7 warmte-elementen

- 7 tijdschakelaars

- 12 voedingscomputers

- 157 ijzeren koppelstukken

- een aircleaner

- een luchtafzuiger

- 29 ventilatoren

- 13 kachels

- een luchtbevochtiger.

Op 28 juli 2015 te 12.05 uur nam ik op het adres [adres] te Eindhoven de volgende goederen in beslag:

- 53 armaturen

- 80 lampen van 600 watt

- 40 transformatoren

- 2 schakelborden

- 66 droognetten

- 3 kweektenten

- 14 temperatuur/ventilatieregelaars

- 6 luchtbevochtigers

- 5 ventilatoren

- 13 inbouwventilatoren

- 16 koolstoffilters

- 2 voedingscomputers.

Ik kan verklaren dat ik voormelde goederen veelvuldig tegen kom in verschillende professionele en bedrijfsmatige hennepkwekerijen en dat dergelijke goederen daar ook gebruikt worden.

Ik zag dat op het adres [adres] te Eindhoven , het bedrijf “ [bedrijf] ” gevestigd was. Ik zag dat het bedrijf een V.O.F. betrof. Ik zag dat er twee eigenaren waren.

De eerste eigenaar is [bedrijf] en de tweede eigenaar is verdachte [verdachte] . Ik zag dat [bedrijf] op naam stond van de verdachte [medeverdachte] .2

2.

Een proces-verbaal van bevindingen houdt in als relaas van verbalisant [verbalisant] (hoofdagent), zakelijk weergegeven:

Het bedrijf “ [bedrijf] ” is volgens de Kamer van Koophandel een: “Groothandel in binnenteelt, hydro- en tuinbouwproducten en luchtbehandelingssystemen” en “Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek.”

Ik zag vandaag om 09.45 uur op de balie van het bedrijf “ [bedrijf] ”, gevestigd aan [adres] te Eindhoven, een klapper staan met daarop de tekst “Prijslijst [bedrijf] 2015”(noot griffier: deze prijslijst is afgebeeld op foto’s op p. 74 tot en met 91 van het dossier).

Ik zag dat er in de klapper verschillende goederen werden aangeboden.

-koolstoffilter (verschillende wattages)

-slakzuiger (verschillende wattages, ook inbouwventilator genoemd)

-steenwol labs (hier worden hennepstekken in gezet)

-lampen (400 watt en 600 watt)

-VSA (400 watt en 600 watt, ook wel transformator genoemd).

Ik liep hierna naar de opslagruimte achterin de loods. Ik zag dat er verschillende stellages waren gemaakt waar pallets met dozen stonden. Ik zag ook dat verschillende dozen open waren. Ik zag dat er dozen stonden met grote zwarte tassen met een roze rand eraan. Zogenoemde “Big Bags”. Ik herkende deze als tassen waar vaak gedroogde henneptoppen in vervoerd worden. Ik ben deze tassen in het verleden met grote regelmaat tegengekomen in hennepkwekerijen of opslagruimtes waar hennep opgeslagen lag.

Verder zag ik dat er dozen stonden waarin “Seal zakjes” lagen met een afbeelding

van een wietblad erop. Ik herken deze “Seal zakjes” als zakjes waar coffeeshops een kleine hoeveelheid hennep in stoppen en deze verkopen.

Ik zag verschillende rollen met zwart zeil/vijverfolie en een rol met witte netten/steungaas. Ik zie vaak in een hennepkwekerij met grote hennepplanten dat er witte netten in de kweekruimte hangen om de hennepplanten recht te laten staan.

Ik zag verschillende groene watertonnen. Ik kom deze in vrijwel elke hennepkwekerij tegen.

Verder trof ik verschillende pallets aan met voedingsmiddelen erop. De voeding/groeimiddelen waren van het merk Canna. Ik zag dat er veel verschillende

soorten groeimiddelen aanwezig waren. Ik zie deze voeding/groeimiddelen in elke

hennepkwekerij die ik aantref terug. Hetzelfde merk en type voedingsmiddel. Ik zag dat er op de site van het merk Canna ook wordt geadverteerd met ervaringen van onder andere hennepkwekers.

Verder zag ik honderden plantenpotten in verschillende maten. Ik trof verschillende dompelpompen aan. Wanneer ik in een hennepkwekerij een waterton aantref, ligt er altijd een dompelpomp in. Deze dompelpomp pompt het water de kweekruimte in. Hierdoor worden de hennepplanten van voeding voorzien. Verder zag ik ijzeren koppelstukken liggen, deze zie ik in hennepkwekerijen terug om buizen en buizensystemen aan elkaar te verbinden.

Ik trof ventilatoren aan. Ik trof veel gele en zwarte tuinslangen aan.

Ik trof verder doosjes met daarin groepen voor de meterkast. Deze groepen worden gebruikt om op een schakelbord te monteren om de stroom te reguleren en verschillende lampen aan en uit te kunnen zetten.

Verder trof ik zekeringen aan die gebruikt worden om de originele zekeringen in een meterkast te verzwaren. Ik trof verschillende rode kachels die in hennepkwekerijen worden gebruikt om een warm klimaat voor de hennepplanten te creëren.

Verder trof ik verschillende dozen met daarin geldtelmachines en weegschaaltjes aan.

Naar aanleiding van deze bevindingen had ik het redelijk vermoeden dat het bedrijf [bedrijf] fungeerde als zogenoemde growshop.

Ik kan verklaren dat op het adres [adres] te Eindhoven alleen de volgende goederen ontbraken voor het opbouwen van een volledig professioneel werkende hennepkwekerij:

- Koolstoffilter

- Inbouwventilator

- Lampen met kappen

- Transformatoren

- Hennepstekken/Hennepplanten

Omstreeks 12.00 uur betrad ik, samen met collega [verbalisant 2] , het adres [adres] te Eindhoven.

Wij zagen dat er verschillende goederen in de loods lagen zoals:

- Koolstoffilter

- Inbouwventilator

- Lampen met kappen

- Transformatoren

- Groepen voor in de meterkast of op een schakelbord

- Verpakking met de tekst “ [bedrijf] ”.

Wij zagen dat de goederen gloednieuw waren.3

3.

Een proces-verbaal van bevindingen houdt in als relaas van verbalisant [verbalisant 2] (hoofdagent), zakelijk weergegeven:

Op dinsdag 28 juli 2015 betraden toezichthouders van de gemeente [adres] bij een bedrijf genaamd [bedrijf] .

Ik zag dat de bestuurder van een BMW het bedrijventerrein opreed. Ik zag dat een man uitstapte die zich voorstelde als [verdachte] . Ik zag dat de toezichthouders in gesprek gingen met [verdachte] en dat [verdachte] vervolgens de voordeur van de winkel opende en het alarm er af haalde.

Op dinsdag 28 juli 2015, omstreeks 09:45 uur zag ik in de winkel aan [adres] te Eindhoven veel zakken met potgrond en mapito. Ik zag groeimiddelen staan met onder andere het merk Canna wat als afkorting van CANNABIS te boek staat. Ik zag diverse hygro/PH meters welke veelvuldig bij hennepkwekerijen worden gebruikt.

Naast de kassa van de winkel stond een grote Zippo met een afbeelding van een hennepblad erop. Ik zag in het kantoorgedeelte van de winkel een grote Zippo met een groot henneplogo staan. Ook lagen er diverse boeken zoals de Marijuna (het hof begrijpt: marihuana) Growers Guide.

Ik zag achter de toonbank van de winkel diverse zwartkleurige strijkzakken liggen. Het is mij ambtshalve bekend dat er in deze strijkzakken vaak gedroogde henneptoppen worden verpakt en met een strijkijzer worden dicht gebrand. Ik zag in een openstaand kastje bij de werkplaats van de winkel een nieuw strijkijzer in de verpakking staan.4

4.

Een proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , d.d. 19 augustus 2015 met nummer PL2100-2015115096-44 (los opgenomen in het dossier), inhoudende zakelijk weergegeven:

Ik verbalisant [verbalisant 2] ben hennepcoördinator van de politie Eindhoven-Noord en heb ervaring in het ontmantelen van hennepkwekerijen en ben deskundig op het gebied van hennepteelt.

In dit proces-verbaal van bevindingen is een document toegevoegd van een overzicht van foto’s van goederen die gebruikt worden voor het inrichten van bedrijfsmatige hennepkwekerijen.

Ik, verbalisant, heb enkele jaren ervaring als deskundige op het gebied van hennepkwekerijen en hennepteelt en ik kom de genoemde goederen in het document in vrijwel iedere bedrijfsmatige hennepkwekerij tegen.

Goederen die gebruikt worden voor het inrichten van hennepkwekerijen.

Aggregaten

Armaturen

Assimilatielampen

Elektriciteitssnoeren

Schakelborden

Tijdschakelaars

Transformatoren

Voedingscomputers

Luchtbehandeling en koolstoffilters

Afzuigslangen

Koppelstukken afzuigslangen

Koolstoffilters

Air cleaner

Luchtafzuigers

Slakkenhuizen

Ventilatoren

Kachels

Luchtbevochtigers

Temperatuurventilatieregelaar

Water-, beluchtings- en dompelpompen

Tuinslang

Watertonnen/vat

Verwarmingselement

Kweekbakken/plantenbakken

Vijverfolie

Groeimiddelen

Potgrond, substraten

Hygrometer/PH meter/thermometer

Knipbenodigheden

Groeitenten

Droogrekken

Weegschalen

Sealapparaat.

5.

Een proces-verbaal van bevindingen inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant] , hoofdagent, zakelijk weergegeven:

(p. 111)

Op 28 juli 2015 werd binnen op [adres] te Eindhoven de administratie van het bedrijf [bedrijf] in beslag genomen.

Ik zag dat de administratie bestond uit verschillende mappen die in een aantal kisten stonden. Ik zag dat er in de mappen, verschillende facturen van inkoop, geschreven bonnetjes, mappen met reclame van de goederen die zij verkochten en afschriften van rekeningen zaten.

Ik zag dat er in de mappen blauwe briefjes zaten. Ik zag dat op de blauwe briefjes geschreven was. Ik zag dat er een datum op de briefjes stond en wat er verkocht was.

In de mappen zaten honderden briefjes, allemaal genummerd en op volgorde. Ik zag dat er verschillende goederen geschreven stonden op de briefjes, onder andere: transformatoren, gripzakken, mapito, potgrond, lampen, groeimiddelen, koolstoffilters.

Een aantal van de genoemde blauwe briefjes staan hieronder.

18-4-2015

8x gripzak

21% BTW

4.84.

18-4-2015

5 x VSA (transformatoren)

21% BTW

302,50

3-4-2015

2x mapito

21% BTW

70,18

(p. 114)

Op 28 juli 2015 zag ik bij het bedrijf [bedrijf] aan [adres] te Eindhoven verschillende catalogussen van leveranciers. De goederen die in de catalogussen staan worden gebruikt bij de teelt van hennep.

Verder trof ik nog verschillende mappen aan van leveranciers die goederen aanbieden die gebruikt worden bij de professionele en bedrijfsmatige hennepteelt. Deze leveranciers zijn onder andere:

- DLS (Dutch Lightings Solutions)

- Onsstekje.nl

- HGP Groothandel5

5.

De verklaring van verdachte ter terechtzitting van de rechtbank d.d. 23 december 2015, zakelijk weergegeven:

Ik ben samen met [medeverdachte] eigenaar van het bedrijf “ [bedrijf] ”, gevestigd in de panden aan [adres] en [adres] in Eindhoven. In pand 1A was vanaf 1 mei 2015 de opslagruimte gevestigd en in pand [adres] de winkel. Op 28 juli 2015 is er een controle in het bedrijf geweest en zijn de in de tenlastelegging genoemde goederen in beslag genomen. [medeverdachte] en ik hadden uit de berichtgeving in de krant begrepen dat de nieuwe wetgeving inzake de Opiumwet per 1 maart 2015 in werking was getreden.6

Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan, berust op de

feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

Art. 11a Opiumwet stelt strafbaar degene die (onder meer) te koop aanbiedt of voorhanden heeft of verkoopt stoffen of voorwerpen of gegevens, waarvan hij weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van hennepteelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (als bedoeld in art.11 lid 3 Opiumwet) en/of tot het plegen van grootschalige hennepteelt (als bedoeld in art. 11 lid 5 Opiumwet).

Uit het dossier blijkt dat de politie op 28 juli 2015 in het winkelpand respectievelijk opslagruimte van [medeverdachte] en [verdachte] aan [adres] en [adres] in Eindhoven verschillende aan hennepteelt gerelateerde stoffen, voorwerpen en gegevens (catalogi en folders met betrekking tot hennepteelt) heeft aangetroffen.

Het hof wijst daarbij met name op de aangetroffen kweektenten, armaturen, tijdschakelaars (die duiden op automatisch aan- en uitzetten van de kweeklampen), dompelpompen, droognetten, de grote hoeveelheid verpakkingen met groeimiddel (719 stuks), koolstoffilters, schakelborden, kachels, luchtbevochtigers, luchtafzuiging, voedingscomputers, lampen en transformatoren.

Het hof is van oordeel dat deze voorwerpen en stoffen vanwege hun aard en/of functie zijn bestemd voor grootschalige hennepteelt en/of bedrijfsmatig gebruik onder professioneel gecreëerde omstandigheden ter bevordering van een optimale oogst en een optimale financiële opbrengst van de hennepkwekerij, derhalve op verkoop van de oogst.

Het hof beschouwt de door de politie in het winkelpand van verdachte aangetroffen stoffen, voorwerpen en gegevens, met name vanwege het aantreffen van de hiervoor specifiek beschreven aangetroffen goederen, als een gezamenlijkheid van goederen die zijn bestemd voor grootschalige en/of bedrijfs- of beroepsmatige hennepteelt. Dit wordt bevestigd door verbalisant [verbalisant] , die heeft verklaard dat op het adres [adres] te Eindhoven (de winkel) voor het opbouwen van een volledig professioneel werkende hennepkwekerij alleen ontbraken koolstoffilters, inbouwventilatoren, lampen met kappen, transformatoren en hennepstekken/hennepplanten, terwijl in de opslagruimte aan [adres] te Eindhoven alle laatstbedoelde goederen behoudens de hennepstekken/hennepplanten aanwezig waren. Voorts heeft verbalisant [verbalisant 2] in een proces-verbaal uiteen gezet welke goederen in bedrijfsmatige hennepkwekerijen worden aangetroffen. De bewezen verklaarde artikelen vallen daaronder.

Voorts ondersteunen ook de overige in het pand aan [adres] aangetroffen goederen de conclusies van het hof. In de verschillende ruimtes van het pand zijn grote zwarte tassen (Big Bags) en zwarte strijkzakken (en een strijkijzer in verpakking) aangetroffen, waarvan het verbalisant [verbalisant] ambtshalve bekend is dat deze veelvuldig in professionele hennepkwekerijen worden gebruikt. Daarnaast waren in het pand sealbags met de afbeelding van een wietblad en (grote) zippo’s met de afbeelding van een wietblad (waarvan één direct naast de kassa van de winkel) aanwezig.

Het hof stelt nog vast dat zo goed als alle in de bewezenverklaring genoemde voorwerpen en stoffen alsook de strijkzakken op de op de balie van de winkel aanwezige “Prijslijst [bedrijf] 2015” staan vermeld.

Dat een aantal van de bij [bedrijf] aangetroffen voorwerpen afzonderlijk ook kunnen zijn bestemd voor de teelt van andere gewassen of anderszins in de horeca gebruikt kunnen worden en dat een deel van deze voorwerpen ook verkrijgbaar zijn bij tuincentra of bouwmarkten, doet aan het voorgaande derhalve niet af.

Het hof komt derhalve tot de conclusie dat in de bedrijfspanden van de verdachte en [medeverdachte] vele voorwerpen, stoffen en gegevens aangetroffen zijn die bestemd zijn voor grootschalige en/of bedrijfsmatige hennepteelt. Daaraan doet niet dat er ook artikelen waren die afzonderlijk ook voor de teelt van andere producten of anderszins kunnen worden gebruikt. Uit de gezamenlijkheid van aangetroffen stoffen, voorwerpen en gegevens met informatie over hennepteelt kan niet anders dan afgeleid worden dat sprake is van een gerichtheid op en bestemming tot grootschalige en/of bedrijfsmatige hennepteelt en dat dit bij verdachte en zijn medeverdachte bekend was. Daarbij neemt het hof tevens in aanmerking dat in de genoemde panden [adres] en [adres] – op enkele kerstartikelen na – geen goederen zijn aangetroffen die niet voor de hennepkweek kunnen worden gebruikt.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van stoffen, voorwerpen en gegevens te koop aanbieden en/of voorhanden hebben, waarvan hij weet dat deze bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, van de Opiumwet strafbaar gestelde feiten.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Op te leggen straf

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Het hof heeft bewezen verklaard dat verdachte zich tezamen met [medeverdachte] schuldig heeft gemaakt aan het te koop aanbieden en voorhanden hebben en verkopen van stoffen, voorwerpen en gegevens bestemd ter voorbereiding of vergemakkelijking van grootschalige en/of beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt. Met zijn handelen heeft de verdachte dus ook de illegale hennephandel gefaciliteerd. De illegale hennephandel brengt allerlei maatschappelijk onwenselijke effecten met zich. Daarnaast kan het frequent gebruik van softdrugs schadelijk zijn voor de gezondheid.

Het hof neemt verder in aanmerking dat verdachte, blijkens het hem betreffende Uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 1 augustus 2016, niet eerder onherroepelijk ter zake van overtreding van de Opiumwet is veroordeeld.

Al het voorgaande in ogenschouw genomen, acht het hof in dit geval, evenals de advocaat-generaal, de door de eerste rechter opgelegde straf passend en geboden.

Met oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf wordt enerzijds de ernst van het bewezen verklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

Bij de vaststelling van de hoogte van de geldboete heeft het hof rekening gehouden met de financiële draagkracht van de verdachte, voor zover daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Beslag

De hierna te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen zijn vatbaar voor verbeurdverklaring, nu het voorwerpen zijn met betrekking tot welke het ten laste gelegde en bewezen verklaarde is begaan.

Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte, voor zover daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op artikel 11a van de Opiumwet en de artikelen 14a, 14b, 14c, 23, 24, 24c, 33 en 33a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) maand.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt de verdachte tot een geldboete van € 10.000,00 (tienduizend euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 85 (vijfentachtig) dagen hechtenis.

Verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

2. 9 schakelborden (nr. 848691)

3. 17 dompelpompen (nr. 848712)

4. 719 stuks groeimiddel (nr. 848715)

5. 17 thermometers (nr. 848716)

6. 20 knipmessen (nr. 848724)

7. 6 weegschalen (nr. 848727)

8. 7 warmteplaten (nr. 848729)

9. 7 tijdklokken (nr. 848694)

10. 12 voedingscomputers (nr. 848697).

Aldus gewezen door

mr. J. Platschorre, voorzitter,

mr. A.M.G. Smit en mr. A.H. Klip, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. H. Nieuwendijk, griffier,

en op 18 oktober 2016 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. A.H. Klip is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

1 Onder dit kopje wordt, tenzij anders vermeld, telkens verwezen ambtsedige – en door de desbetreffende verbalisant(en) in wettelijke vorm opgemaakte – processen-verbaal en andere bescheiden, opgenomen in het doorgenummerde dossier van de politie Eenheid Oost-Brabant. District Eindhoven, Basisteam Eindhoven-Zuid, met nummer PL2100-2015168829, sluitingsdatum 5 oktober 2015, p. 1-171.

2 Proces-verbaal relaas d.d. 24 september 2015 (p. 26 tot en met 32 van het dossier).

3 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 juli 2015 (p. 56 tot en met 70 van het dossier).

4 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 juli 2015 (p. 92 en 93 van het dossier).

5 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 24 september 2015 (p. 111 en 114 van het dossier).

6 Proces-verbaal terechtzitting d.d. 23 december 2015, p. 2.