Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2016:1415

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
24-03-2016
Datum publicatie
08-01-2019
Zaaknummer
20-001293-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

16 Sv. Schorsing vervolging in verband met uitgebreide schade in de frontale hersenen beiderzijds als gevolg van een kogelverwonding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-001293-15

Uitspraak : 24 maart 2016

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 maart 2015 in de strafzaak met parketnummer 02-175695-14 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1963 ,

wonende te [woonplaats] .

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep alsmede op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de vervolging van verdachte zal schorsen.

Ook namens verdachte is bepleit dat het hof diens vervolging zal schorsen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 2 mei 2013 tot en met 24 oktober 2013 te Oosterhout en/of Opijnen en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk 600 schroefstempels en/of 12 opbergrekken, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) anders dan door misdrijf, te weten als huurder, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend.

Schorsing van de vervolging

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman een e-mailbericht van 5 november 2015 van [gedragsneuroloog] betreffende verdachte overgelegd. Daarin wordt aangegeven dat bij bestudering van de CT’s blijkt dat er sprake is van uitgebreide schade in de frontale hersenen beiderzijds als gevolg van een kogelverwonding. Deze schade verklaart een belangrijk deel van de forse cognitieve beperkingen van verdachte.

Het hof is, gelet op het verhandelde ter terechtzitting en de door de raadsman van verdachte overgelegde stukken, met de advocaat-generaal en de verdediging van oordeel dat bij verdachte sprake is van een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat hij niet in staat is de strekking van de tegen hem ingestelde vervolging te begrijpen. Het hof zal dan ook de vervolging van de verdachte schorsen in de stand waarin zij zich thans bevindt.

Vordering van de benadeelde partij

Gelet op het vorenoverwogene komt het hof niet toe aan een beslissing op de vordering van de [benadeelde partij] .

BESLISSING

Het hof:

Schorst de vervolging van de verdachte.

Aldus gewezen door

mr. E.A.A.M. Pfeil, voorzitter,

mr. R.C.A.M. Philippart en mr. R.M. Peters, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. drs. T. Kraniotis, griffier,

en op 24 maart 2016 ter openbare terechtzitting uitgesproken.