Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2015:4834

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
30-11-2015
Datum publicatie
30-11-2015
Zaaknummer
20-001740-12
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSHE:2012:BW3959, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Easy Life. Hof spreekt verdachte vrij van het hem ten laste gelegde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-001740-12

Uitspraak : 30 november 2015

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 26 april 2012 in de strafzaak met parketnummer 01-997522-08 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1956,

te dezer zake domicilie kiezende ten kantore van zijn raadsman,
mr. D.V.A. Brouwer, advocaat te Utrecht, [adres] , [plaats] .

Hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte ter zake van - kort gezegd -:

 • -

  deelneming aan een criminele organisatie (feit 1.) en

 • -

  het medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd (feiten 2. primair en
  4. primair),

veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren met aftrek van voorarrest.

Van het onder 3. primair en subsidiair en 5. primair en subsidiair ten laste gelegde is verdachte vrijgesproken.

Voorts heeft de rechtbank de benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaard in de door hen ingediende vorderingen.

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende:

 • -

  verdachte ter zake van het onder 1. ten laste gelegde (deelname aan een organisatie die tot het oogmerk heeft het plegen van misdrijven) en het onder 2. onder A. primair en onder 4. onder A. primair ten laste gelegde (telkens: het medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd), zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren met aftrek van voorarrest;

 • -

  de benadeelde partijen niet-ontvankelijk zal verklaren in de door hen ingediende vorderingen.

De verdediging heeft bepleit dat verdachte integraal zal worden vrijgesproken.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat in hoger beroep de tenlastelegging – en aldus de grondslag van het onderzoek – is gewijzigd.

Tenlastelegging

Aan verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep – ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 25 augustus 2008, althans in of omstreeks de periode vanaf de maand september 2006 tot en met de maand augustus 2008, in de gemeente Helmond en/of (elders) in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband van een of meer natuurlijke perso(o)n(en) genaamd [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of een of meer andere natuurlijke perso(o)n(en) en/of een of meer rechtsperso(o)n(en) genaamd [B.V. 2] en/of [B.V. 2] en/of [B.V. 3] en/of [B.V. 4] en/of [B.V. 1] en/of [B.V. 1] en/of [stichting] en/of [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] en/of één of meer andere rechtsperso(o)n(en) en hem, verdachte,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het plegen van oplichting en/of verduistering (jegens één of meer van de hierna genoemde beleggers in (obligaties uitgegeven door) [B.V. 1] , te weten:

- [belegger 1] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 2] tot een bedrag van € 55.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 3] tot een bedrag van € 135.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 4] tot een bedrag van € 130.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 5] tot een bedrag van € 250.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 6] tot een bedrag van € 229.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 7] tot een bedrag van € 80.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 8] tot een bedrag van € 280.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 9] tot een bedrag van € 90.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 10] tot een bedrag van € 75.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 11] tot een bedrag van € 290.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 12] tot een bedrag van € 50.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 13] tot een bedrag van € 120.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 14] tot een bedrag van € 150.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 15] tot een bedrag van € 170.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 16] tot een bedrag van € 150.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 17] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 18] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 19] tot een bedrag van € 175.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 20] tot een bedrag van € 300.000 of daaromtrent

en/of jegens één of meer van de hierna genoemde beleggers in (deelnemerscertificaten van) (respectievelijk) [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] , te weten:

- [benadeelde 2] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 21] tot een bedrag van € 180.000 of daaromtrent en/of

- [benadeelde 1] tot een bedrag van € 197.925 of daaromtrent en/of

- [belegger 3] tot een bedrag van € 135.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 22] tot een bedrag van € 51.500 of daaromtrent en/of

- [belegger 8] tot een bedrag van € 280.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 23] tot een bedrag van € 450.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 24] en/of [rechtspersoon] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent)

terwijl hij, verdachte, oprichter en/of leider en/of bestuurder van die organisatie was;

2.

A. primair

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 25 augustus 2008, althans vanaf de maand september 2006 tot en met de maand augustus 2008, in de gemeente Helmond en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) één of meer van de hierna genoemde personen, verder te noemen de beleggers, (telkens) heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en) aan geld, te weten:

- [belegger 1] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 2] tot een bedrag van € 55.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 3] tot een bedrag van € 135.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 4] tot een bedrag van € 130.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 5] tot een bedrag van € 250.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 6] tot een bedrag van € 229.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 7] tot een bedrag van € 80.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 8] tot een bedrag van € 280.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 9] tot een bedrag van € 90.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 10] tot een bedrag van € 75.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 11] tot een bedrag van € 290.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 12] tot een bedrag van € 50.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 13] tot een bedrag van € 120.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 14] tot een bedrag van € 150.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 15] tot een bedrag van € 170.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 16] tot een bedrag van € 150.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 17] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 18] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 19] tot een bedrag van € 175.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 20] tot een bedrag van € 300.000 of daaromtrent,

immers hebben/heeft hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) toen daar (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -:

(telkens) aan (één of meer van) die beleggers voorgesteld, althans doen of laten voorstellen, om (nagenoeg) risicoloos in [B.V. 1] (voorheen genaamd [B.V. 1] ), verder te noemen ‘de B.V.’, te investeren, door afname van door de B.V. uit te geven obligaties, ter financiering van door de B.V. aan te kopen Amerikaanse levenspolissen (life settlements), waarbij aan (één of meer van) die beleggers mondeling en/of in versies van de uitgegeven en/of op internet gepubliceerde en/of aan (potentiële) afnemers van obligaties verstrekte prospectus(sen) en/of informatiebrochure(s) over de B.V. en/of over de door de B.V. uit te geven obligaties en/of in de door die beleggers en de B.V. opgemaakte en/of ondertekende certificaten betreffende obligatieleningen en/of investeringsovereenkomsten en/of leningovereenkomsten is voorgehouden en/of met die beleggers (telkens) (onder meer) mondeling en/of schriftelijk is afgesproken:

- dat de B.V. ter financiering van de beleggingen in levenspolissen (life settlements), (telkens) obligaties wenst uit te geven met een looptijd van (minimaal) 7 jaar en (maximaal) 10 jaar en/of

- dat de obligatieleningen (telkens) uitsluitend, althans voor (minimaal) 70% van de inleg zullen worden aangewend voor de financiering van de beleggingen in Amerikaanse levenspolissen (life settlements) en/of

- dat de aflossingen van de hoofdsommen van de obligatieleningen (telkens) (uiterlijk) aan het einde van de looptijden zullen plaatsvinden en/of

- dat over de hoofdsommen van de obligatieleningen (telkens) een gedurende de looptijd van de obligatieleningen maandelijks uit te betalen rente van (minimaal) 8% of 9% per jaar wordt gegarandeerd en/of

- dat de beleggers de uitstaande saldi van de hoofdsommen (telkens) terstond en in zijn geheel tussentijds (gedurende de looptijd) kunnen opeisen,

waardoor er bij de beleggers (telkens) (een) valse voorstelling(en) van zaken werd(en) gewekt en/of (vervolgens) de beleggers (telkens) werden bewogen tot voornoemde afgifte(n);

subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden

[B.V. 1] (voorheen genaamd [B.V. 1] ), verder te noemen ‘de B.V.’, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 25 augustus 2008, althans vanaf de maand september 2006 tot en met de maand augustus 2008, in de gemeente Helmond en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) één of meer van de hierna genoemde personen verder te noemen de beleggers, (telkens) heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en) aan geld, te weten:

- [belegger 1] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 2] tot een bedrag van € 55.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 3] tot een bedrag van € 135.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 4] tot een bedrag van € 130.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 5] tot een bedrag van € 250.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 6] tot een bedrag van € 229.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 7] tot een bedrag van € 80.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 8] tot een bedrag van € 280.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 9] tot een bedrag van € 90.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 10] tot een bedrag van € 75.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 11] tot een bedrag van € 290.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 12] tot een bedrag van € 50.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 13] tot een bedrag van € 120.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 14] tot een bedrag van € 150.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 15] tot een bedrag van € 170.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 16] tot een bedrag van € 150.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 17] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 18] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 19] tot een bedrag van € 175.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 20] tot een bedrag van € 300.000 of daaromtrent,

immers heeft/hebben de B.V. en/of (een of meer van) haar mededader(s) toen daar (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid – zakelijk weergegeven –:

(telkens) aan (één of meer van) de beleggers voorgesteld, althans doen of laten voorstellen, om (nagenoeg) risicoloos in [B.V. 1] (voorheen genaamd [B.V. 1] ), verder te noemen ‘de B.V.’, te investeren, door afname van door de B.V. uit te geven obligaties, ter financiering van door de B.V. aan te kopen Amerikaanse levenspolissen (life settlements), waarbij aan de beleggers mondeling en/of in versies van de uitgegeven en/of op internet gepubliceerde en/of aan (potentiële) afnemers van obligaties verstrekte prospectus(sen) en/of informatiebrochure(s) over de B.V. en/of over de door de B.V. uit te geven obligaties en/of in de door de beleggers en de B.V. opgemaakte en/of ondertekende certificaten betreffende obligatieleningen en/of investeringsovereenkomsten en/of leningovereenkomsten is voorgehouden en/of met de beleggers (telkens) (onder meer) mondeling en/of schriftelijk is afgesproken:

- dat de B.V. ter financiering van de beleggingen in levenspolissen (life settlements), (telkens) obligaties wenst uit te geven met een looptijd van (minimaal) 7 jaar en (maximaal) 10 jaar en/of

- dat de obligatieleningen (telkens) uitsluitend, althans voor (minimaal) 70% van de inleg zullen worden aangewend voor de financiering van de beleggingen in Amerikaanse levenspolissen (life settlements) en/of

- dat de aflossingen van de hoofdsommen van de obligatieleningen (telkens) (uiterlijk) aan het einde van de looptijden zullen plaatsvinden en/of

- dat over de hoofdsommen van de obligatieleningen (telkens) een gedurende de looptijd van de obligatieleningen maandelijks uit te betalen rente van (minimaal) 8% of 9% per jaar wordt gegarandeerd en/of

- dat de beleggers de uitstaande saldi van de hoofdsommen (telkens) terstond en in zijn geheel tussentijds (gedurende de looptijd) kunnen opeisen,

waardoor er bij de beleggers (telkens) (een) valse voorstelling(en) van zaken werd(en) gewekt en/of (vervolgens) de beleggers (telkens) werden bewogen tot voornoemde afgifte(n),

terwijl hij, verdachte, tot de/het bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan de bovenomschreven verboden gedraging(en);

en/of

B. primair

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 25 augustus 2008, althans op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf de maand september 2006 tot en met de maand augustus 2008, in de gemeente Helmond en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een of meer) bedrag(en) aan geld, zoals hierna vermeld, tot een totaal bedrag groot € 3.029.000 of daaromtrent, in elk geval een of meer bedrag(en) aan geld, in elk geval enig goed, dat/die (telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan één of meer van de hierna genoemde personen, te weten:

- [belegger 1] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 2] tot een bedrag van € 55.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 3] tot een bedrag van € 135.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 4] tot een bedrag van € 130.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 5] tot een bedrag van € 250.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 6] tot een bedrag van € 229.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 7] tot een bedrag van € 80.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 8] tot een bedrag van € 280.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 9] tot een bedrag van € 90.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 10] tot een bedrag van € 75.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 11] tot een bedrag van € 290.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 12] tot een bedrag van € 50.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 13] tot een bedrag van € 120.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 14] tot een bedrag van € 150.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 15] tot een bedrag van € 170.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 16] tot een bedrag van € 150.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 17] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 18] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 19] tot een bedrag van € 175.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 20] tot een bedrag van € 300.000 of daaromtrent,

in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en welk(e) bedrag(en) aan geld, althans welk(e) goed(eren) verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) uit hoofde van hun/zijn persoonlijke dienstbetrekking van/als directeur en/of bestuurder en/of werknemer van [B.V. 1] (voorheen genaamd [B.V. 1] ), verder te noemen ‘de B.V.’, (telkens) als obligatielening(en) van door de B.V. aan de beleggers uitgegeven obligatie(s), in elk geval anders dan door misdrijf, onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden

[B.V. 1] (voorheen genaamd [B.V. 1] ), verder te noemen ‘de B.V.’, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 25 augustus 2008, althans op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf de maand september 2006 tot en met de maand augustus 2008, in de gemeente Helmond en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een of meer) bedrag(en) aan geld, zoals hierna vermeld, tot een totaal bedrag groot € 3.029.000 of daaromtrent, in elk geval een of meer bedrag(en) aan geld, in elk geval enig goed, dat/die (telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan één of meer van de hierna genoemde personen, te weten:

- [belegger 1] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 2] tot een bedrag van € 55.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 3] tot een bedrag van € 135.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 4] tot een bedrag van € 130.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 5] tot een bedrag van € 250.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 6] tot een bedrag van € 229.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 7] tot een bedrag van € 80.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 8] tot een bedrag van € 280.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 9] tot een bedrag van € 90.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 10] tot een bedrag van € 75.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 11] tot een bedrag van € 290.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 12] tot een bedrag van € 50.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 13] tot een bedrag van € 120.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 14] tot een bedrag van € 150.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 15] tot een bedrag van € 170.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 16] tot een bedrag van € 150.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 17] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 18] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 19] tot een bedrag van € 175.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 20] tot een bedrag van € 300.000 of daaromtrent,

in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan de B.V. en/of haar mededader(s) en welk(e) bedrag(en) aan geld, althans welk(e) goed(eren) de B.V. en/of haar mededader(s) (telkens) als obligatielening(en) van door de B.V. en/of haar mededader(s) aan de beleggers uitgegeven obligatie(s) en aldus/in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend,

terwijl hij, verdachte, tot de/het bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan de bovenomschreven verboden gedraging(en);

4.

A. primair

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 2 april 2008, althans vanaf de maand september 2006 tot en met de maand april 2008, in de gemeente Helmond en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) één of meer van de hierna genoemde personen (telkens) heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en) aan geld, te weten:

- [benadeelde 2] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 21] tot een bedrag van € 180.000 of daaromtrent en/of

- [benadeelde 1] tot een bedrag van € 197.925 of daaromtrent en/of

- [belegger 3] tot een bedrag van € 135.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 22] tot een bedrag van € 51.500 of daaromtrent en/of

- [belegger 8] tot een bedrag van € 280.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 23] tot een bedrag van € 450.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 24] en/of [rechtspersoon] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) toen daar (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid – zakelijk weergegeven –:

(telkens) aan die personen voorgesteld, althans doen of laten voorstellen, om (nagenoeg) risicoloos in (respectievelijk) [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] te investeren, door afname van door (respectievelijk) [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] uit te geven deelnamecertificaten, ter financiering van door (respectievelijk) [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] aan te kopen Amerikaanse levenspolissen (life settlements), waarbij aan die personen, mondeling en/of in versies van de uitgegeven en/of op internet gepubliceerde en/of aan (potentiële) afnemers van deelnamecertificaten verstrekte prospectus(sen) en/of informatiebrochure(s) over (respectievelijk) [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] en/of over de door (respectievelijk) [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] uit te geven deelnamecertificaten en/of in de door [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] opgemaakte en/of ondertekende deelnamecertificaten is voorgehouden en/of met die personen (telkens) (onder meer) mondeling en/of schriftelijk is afgesproken:

- dat (respectievelijk) [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] ter financiering van de beleggingen in levenspolissen (life settlements), (telkens) deelnamecertificaten wensen/wenst uit te geven en/of leningovereenkomsten wensen/wenst te sluiten met een looptijd van (minimaal) 7 jaar en (maximaal) 10 jaar, met die personen, en/of

- dat de leningen (telkens) uitsluitend, althans voor (minimaal) 70% van de inleg zullen worden aangewend voor de financiering van de beleggingen in Amerikaanse levenspolissen (life settlements) en/of

- dat de aflossingen van de hoofdsommen van de leningen (telkens) (uiterlijk) aan het einde van de looptijden zullen plaatsvinden en/of

- dat over de hoofdsommen van de leningen (telkens) een gedurende de looptijd van de leningen maandelijks uit te betalen rente van (minimaal) 8,7% of 9% per jaar wordt gegarandeerd en/of

- dat die personen de uitstaande saldi van de hoofdsommen (telkens) terstond en in zijn geheel tussentijds (gedurende de looptijd) kunnen opeisen,

waardoor er bij die personen (telkens) (een) valse voorstelling(en) van zaken werd(en) gewekt en/of (vervolgens) die personen (telkens) werden bewogen tot voornoemde afgifte(n);

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden

[C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 2 april 2008, althans vanaf de maand september 2006 tot en met de maand april 2008, in de gemeente Helmond en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met elkaar en/of met anderen of een ander, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) één of meer van de hierna genoemde personen (telkens) heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en) aan geld, te weten:

- [benadeelde 2] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 21] tot een bedrag van € 180.000 of daaromtrent en/of

- [benadeelde 1] tot een bedrag van € 197.925 of daaromtrent en/of

- [belegger 3] tot een bedrag van € 135.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 22] tot een bedrag van € 51.500 of daaromtrent en/of

- [belegger 8] tot een bedrag van € 280.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 23] tot een bedrag van € 450.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 24] en/of [rechtspersoon] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent,

immers hebben/heeft [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] en/of (een of meer van) hun/haar mededader(s), toen daar (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-:

(telkens) aan die personen voorgesteld, althans doen of laten voorstellen, om (nagenoeg) risicoloos in (respectievelijk) [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] te investeren, door afname van door (respectievelijk) [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] uit te geven deelnamecertificaten, ter financiering van door (respectievelijk) [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] aan te kopen Amerikaanse levenspolissen (life settlements), waarbij aan die personen, mondeling en/of in versies van de uitgegeven en/of op internet gepubliceerde en/of aan (potentiële) afnemers van deelnamecertificaten verstrekte prospectus(sen) en/of informatiebrochure(s) over (respectievelijk) [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] en/of over de door (respectievelijk) [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] uit te geven deelnamecertificaten en/of in de door [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] opgemaakte en/of ondertekende deelnamecertificaten is voorgehouden en/of met die personen (telkens) (onder meer) mondeling en/of schriftelijk is afgesproken:

- dat (respectievelijk) [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] ter financiering van de beleggingen in levenspolissen (life settlements), (telkens) deelnamecertificaten wensen/wenst uit te geven en/of leningovereenkomsten wensen/wenst te sluiten met een looptijd van (minimaal) 7 jaar en (maximaal) 10 jaar, met die personen, en/of

- dat de leningen (telkens) uitsluitend, althans voor (minimaal) 70% van de inleg zullen worden aangewend voor de financiering van de beleggingen in Amerikaanse levenspolissen (life settlements) en/of

- dat de aflossingen van de hoofdsommen van de leningen (telkens) (uiterlijk) aan het einde van de looptijden zullen plaatsvinden en/of

- dat over de hoofdsommen van de leningen (telkens) een gedurende de looptijd van de leningen maandelijks uit te betalen rente van (minimaal) 8,7% of 9% per jaar wordt gegarandeerd en/of

- dat die personen de uitstaande saldi van de hoofdsommen (telkens) terstond en in zijn geheel tussentijds (gedurende de looptijd) kunnen opeisen,

waardoor er bij die personen (telkens) (een) valse voorstelling(en) van zaken werd(en) gewekt en/of (vervolgens) die personen (telkens) werden bewogen tot voornoemde afgifte(n),

terwijl hij, verdachte, tot de/het bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan de bovenomschreven verboden gedraging(en);

en/of

B. primair

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 25 augustus 2008, althans op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf de maand september 2006 tot en met de maand augustus 2008, in de gemeente Helmond en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, (telkens) opzettelijk (telkens) opzettelijk (een of meer) bedrag(en) aan geld, zoals hierna vermeld, tot een totaal bedrag groot € 1.494.425 of daaromtrent, in elk geval een of meer bedrag(en) aan geld, in elk geval enig goed, dat/die (telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan één of meer van de hierna genoemde personen, te weten:

- [benadeelde 2] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 21] tot een bedrag van € 180.000 of daaromtrent en/of

- [benadeelde 1] tot een bedrag van € 197.925 of daaromtrent en/of

- [belegger 3] tot een bedrag van € 135.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 22] tot een bedrag van € 51.500 of daaromtrent en/of

- [belegger 8] tot een bedrag van € 280.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 23] tot een bedrag van € 450.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 24] en/of [rechtspersoon] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent,

in elk geval (telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) en welk(e) bedrag(en) aan geld verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) uit hoofde van hun/zijn persoonlijke dienstbetrekking van/als feitelijk en/ of al dan niet middellijk directeur en/of bestuurder en/of werknemer van/bij (de beherende besloten vennootschap van) [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] , als leningen van door [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] aan die perso(o)n(en) uitgegeven deelnamecertificaten, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich hebben/heeft toegeëigend;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden

[C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 25 augustus 2008, althans op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf de maand september 2006 tot en met de maand augustus 2008, in de gemeente Helmond en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een of meer) bedrag(en) aan geld, zoals hierna vermeld, tot een totaal bedrag groot € 1.494.425 of daaromtrent, in elk geval een of meer bedrag(en) aan geld, in elk geval enig goed, dat/die (telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan één of meer van de hierna genoemde personen, te weten:

- [benadeelde 2] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 21] tot een bedrag van € 180.000 of daaromtrent en/of

- [benadeelde 1] tot een bedrag van € 197.925 of daaromtrent en/of

- [belegger 3] tot een bedrag van € 135.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 22] tot een bedrag van € 51.500 of daaromtrent en/of

- [belegger 8] tot een bedrag van € 280.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 23] tot een bedrag van € 450.000 of daaromtrent en/of

- [belegger 24] en/of [rechtspersoon] tot een bedrag van € 100.000 of daaromtrent,

in elk geval (telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan een ander of anderen dan aan [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] en/of (een of meer van) haar/hun mededader(s) en welk(e) bedrag(en) aan geld [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] en/of haar/hun mededader(s) (telkens) als leningen van door [C.V. 1] en/of [C.V. 2] en/of [C.V. 3] aan die perso(o)n(en) uitgegeven deelnamecertificaten (en aldus) in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich hebben/heeft toegeëigend,

terwijl hij, verdachte, tot de/het bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan de bovenomschreven verboden gedraging(en).

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

A.1

Op grond van het onderzoek ter terechtzitting is niet komen vast te staan dat bij verdachte de bedoeling voorstond om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen op het moment dat de in de tenlastelegging genoemde personen werden bewogen te beleggen in de in de tenlastelegging genoemde vennootschappen. Voorts kan uit het voorhanden bewijs niet volgen dat verdachte op dat moment moet hebben geweten dat zijn handelen als noodzakelijk en dus door hem gewild gevolg met zich bracht dat hij of een ander wederrechtelijk bevoordeeld werd of zou worden.

Gelet hierop schiet het voorhanden bewijs erin tekort dat verdachte het oogmerk had om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, zodat het hof reeds daarom niet wettig en overtuigend bewezen acht dat verdachte het onder 2. onder A. primair en het onder 4. onder A. primair ten laste gelegde heeft begaan.

A.2

Evenmin is op grond van het onderzoek ter terechtzitting komen vast te staan dat op het moment dat de in de tenlastelegging genoemde personen werden bewogen te beleggen, [B.V. 1] , [C.V. 1] , [C.V. 2] dan wel [C.V. 3] het oogmerk had om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, zodat het hof reeds daarom niet wettig en overtuigend bewezen acht dat de verdachte het onder 2. onder A. subsidiair en het onder 4. onder A. subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

A.3

Het voorhanden bewijs schiet er voorts in tekort dat verdachte, al dan niet tezamen en in vereniging met anderen, de gelden die toebehoorden aan de in de onder 2. onder B. primair en onder 4. onder B. primair ten laste gelegde beleggers zich wederrechtelijk heeft toegeëigend. Het hof acht dan ook niet bewezen dat de verdachte het onder 2. onder B. primair en het onder 4. onder B. primair ten laste gelegde heeft begaan.

A.4

Ten aanzien van het onder 2. onder B. subsidiair en onder 4. onder B. subsidiair ten laste gelegde kan uit het voorhanden bewijs niet volgen dat verdachte opdracht heeft gegeven tot dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan het verduisteren van gelden door [B.V. 1] , [C.V. 1] , [C.V. 2] dan wel [C.V. 3] , zodat het hof niet wettig en overtuigend bewezen acht dat de verdachte het onder 2. onder B. subsidiair en het onder 4. onder B. subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

A.5

Ten aanzien van het onder 1. ten laste gelegde kan uit de gedragingen van de verdachte, zoals die blijken uit het voorhanden bewijs, niet worden afgeleid dat hij daadwerkelijk een aandeel heeft gehad in, of heeft ondersteund, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het binnen de organisatie bestaande oogmerk zoals is ten laste gelegd en derhalve aan die organisatie heeft deelgenomen in de zin van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Gelet hierop acht het hof niet bewezen dat de verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie zoals onder 1. is ten laste gelegd.

A.6

Het hof zal de verdachte bijgevolg vrijspreken van het hem onder 1., onder 2. onder A. en B., telkens primair en subsidiair, en het hem onder 4. onder A. en B., telkens primair en subsidiair, ten laste gelegde.

Vorderingen van de benadeelde partijen

1. De benadeelde partij [benadeelde 1] heeft zich overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Strafvordering in eerste aanleg in de strafzaak gevoegd als benadeelde partij en een vordering ingediend ten bedrage van € 295.667,20. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De benadeelde partij heeft in hoger beroep gepersisteerd bij de in eerste aanleg gedane vordering.

Gelet op het bepaalde in artikel 361, tweede lid, in verband met artikel 415 van het Wetboek van Strafvordering, kan de benadeelde partij niet in deze vordering worden ontvangen, omdat verdachte van het hem ten laste gelegde wordt vrijgesproken.

Het hof zal de proceskosten compenseren in dier voege dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten dragen.

2. De benadeelde partij [benadeelde 2] heeft zich overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Strafvordering in eerste aanleg in de strafzaak gevoegd als benadeelde partij en een vordering ingediend ten bedrage van € 121.324,00, te vermeerderen met de wettelijke rente. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De benadeelde partij heeft in hoger beroep gepersisteerd bij de in eerste aanleg gedane vordering.

Gelet op het bepaalde in artikel 361, tweede lid, in verband met artikel 415 van het Wetboek van Strafvordering, kan de benadeelde partij niet in deze vordering worden ontvangen, omdat verdachte van het hem ten laste gelegde wordt vrijgesproken.

Het hof zal de proceskosten compenseren in dier voege dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten dragen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1., het onder 2. onder A. primair dan wel subsidiair en onder B. primair dan wel subsidiair en het onder 4. onder A. primair dan wel subsidiair en onder B. primair dan wel subsidiair, ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde 1] in zijn vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde 2] in haar vordering tot schadevergoeding
niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Aldus gewezen door

mr. drs. K.J. van Dijk, voorzitter,

mr. K. van der Meijde en mr. drs. P.A.M. Pijnenburg, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. M.F.S. ter Heide en mr. R.P. van der Pijl, griffiers,

en op 30 november 2015 ter openbare terechtzitting uitgesproken.